Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz -- Gerhard Kroll:

Jézus nyomában - c. könyvének anyagából részletek. (Válogatás zarándokutunk állomásai szerint)

 

<< Kezdőlaphoz >>    Kroll részletek    >> Zarándokutunk >>     

 

Zarándokutunk - Meistermann - Kroll - Háttéranyagok - Irodalom

 

Kroll könyve igen bőséges történelmi, régészeti és biblikus anyagot dolgoz fel. Ebből a hatalmas anyagból -- inkább csak emlékeztetőnek -- emeltem ki néhány részletet, főleg kép anyagot és azok kísérőszövegét, magyarázatát. A könyv teljes anyaga -- a Pázmány Könyvtár jóvoltából -- szintén bekerült a gyűjteményembe. Természetesen az elmúlt évek során a további kutatások sok új anyagot tártak fel, ezek anyagát kiegészítés-képen beszúrtam a szükséges helyeken. Ezek általában az Internetről kerültek birtokomba (bár előfordulnak könyvekből, folyóiratokból gyűjtött részletek is) és gyakran (általában) forrásmegjelölés nélkül kerültek bedolgozásra.

 

            FELDOLGOZOTT RÉSZLETEK UTUNK EGYES SZAKASZAI SZERINT

 

Szentföld                           -

Saron síkság, Názáret   -

Galilea                               -  Angyali üdvözlet Bazilika - Cessarea - Genezáreti-tó - Kafarnaum - Kenyérszaporítás Temploma - Názáret -

                                               Primátus Temploma - Tabgha - Tábor hegye -

Jordán                              -  Jerikó - Jordán völgye -

Holt-tenger                      - Kumrán - Masada -

Jeruzsálem                     - Antónia vár - Betánia - Ecce Homo templom - Getszemáni kert - Gihon - Golgota - Jeruzsálem - Jozafát völgye feltárások -

                                             Jozafát völgye, sírok - Ofel - Olajfák hegye - Óváros - Monzai ampullák - Siloe - Szent Anna templom -

                                             Szentsír templom feltárás - Szentsír templom helyszín - Szentsír templom restaurálás - Szentsír története - Szikladóm -

                                             Templomtér falak - Templomtér feltárás - Templomtér metszete - Utolsó Vacsora terme

Júdea                               - Ain Karem - Betlehem - Heródium -  Születés barlang - Születés templom -

 

            A KROLL-RÉSZLETEK FELSOROLÁSA ABC - RENDBEN

 

Ain Karem - Angyali üdvözlet Bazilika - Antónia vár -

Betánia - Betlehem -

Cessarea -

Ecce Homo templom -

Genezáreti-tó - Getszemáni kert - Gihon - Golgota -

Heródium -

Jerikó - Jeruzsálem - Jordán völgye - Jozafát völgye feltárások - Jozafát völgye, sírok -

Kafarnaum - Kenyérszaporítás Temploma - Kumrán -

Masada - Monzai ampullák -

Názáret -

Ofel - Olajfák hegye - Óváros -

Primátus Temploma -

Siloe - Szent Anna templom - Szentsír templom feltárás - Szentsír templom helyszín - Szentsír templom restaurálás - Szentsír története - Szikladóm -

          Születés barlang - Születés templom -

Tabgha - Tábor hegye - Templomtér falak - Templomtér feltárás - Templomtér metszete -

Utolsó Vacsora terme

 

Zarándokutunk - Meistermann - Kroll - Háttéranyagok - Irodalom

 

<< Kezdőlaphoz >>    Kroll részletek    >> Zarándokutunk >>