Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz -- P. Meistermann Barnabás:

Új útmutató a Szentföldre - c. könyvének anyagából részletek. (Válogatás zarándokutunk állomásai szerint)

 

<< Kezdőlaphoz >>    Meistermann töredékek    >> Zarándokutunk >>     

 

Zarándokutunk - Meistermann - Kroll - Háttéranyagok - Irodalom

 

Meistermann atya könyve 1909-ben jelent meg. A könyv megjelenése óta sok minden megváltozott a világban. Létrejött Izrael állam, ugyanakkor -- ez az új és szinte "betolakodónak" tűnő kis állam -- harcban áll egyrészt a saját több évezredes jogaiért, másrészt a szintén évezredes  jogokat követelő palesztinokkal és a mohamedán vallású szomszédos országokkal. A régészet és a történelemkutatás hatalmas fejlődésen van túl, szinte követhetetlen mértékű változások következtek be a Szentföldet illetően. Ugyanakkor a mű szövege még a 19. század stílusát használja: régies nyelvezettel, régies helyesírással. Mindezek ellenére Meistermann atya anyaga igen alapos és értékes információit -- úgy éreztem -- meg kell őriznem, mert nagyon hasznos ismereteket nyújt.

 

Csupán néhány helyen jeleztem figyelmeztetésképpen, zárójelben az 1909-es dátumot. Ezzel akartam felhívni a figyelmet a száz évvel ezelőtti állapotra, ami azóta igen jelentősen megváltozott. Egyes helyeken a régies helyesírást megpróbáltam a mai gyakorlatnak megfelelően javítani, de ez csak elszórt próbálkozás maradt. Többnyire meghagytam a művet az eredeti formájában.

 

            FELDOLGOZOTT RÉSZLETEK UTUNK EGYES SZAKASZAI SZERINT

 

Szentföld                           - Izrael -

Saron síkság, Názáret   - Jaffa - Haifa - Karmel - Stella Maris - Szikaminosz - Tel-Aviv - Akka - Názáret

Galilea                               -  Cesarea - Kafarnaum - Kenyérszaporítás Temploma - Nyolc Boldogság Temploma - Primátus T. - Tábor hegye - Tibériás -

Jordán                               -  Jerikó -

Holt-tenger                       - Kumrán - Masada -

Jeruzsálem                      - Bethesda - Dominus flevit - Dormitio templom - Ecce Homo templom - Getszemáni kert - Golgota - Mária sírja -

                                              Megostorozás temploma - Szent Anna templom - Szentsír templom - Templomtér - Utolsó Vacsora terme

Júdea                                - Ain Karem - Betlehem - Születés templom -

 

            A MEISTERMANN-RÉSZLETEK FELSOROLÁSA ABC - RENDBEN

 

Ain Karem - Akkó -

Bethesda - Betlehem -

Cesarea -

Dominus flevit - Dormitio templom -

Ecce Homo templom -

Getszemáni kert - Golgota -

Haifa -

Izrael -

Jaffa - Jerikó -

Kafarnaum - Kármel - Kenyérszaporítás Temploma - Kumrán -

Masada - Mária sírja - Megostorozás temploma -

Názáret - Nyolc Boldogság Temploma -

Primátus T. -

Stella Maris - Szent Anna templom - Szentsír templom - Szikaminosz - Születés templom -

Tábor hegye - Tel-Aviv - Templomtér - Tibériás -

Utolsó Vacsora terme

 

Zarándokutunk - Meistermann - Kroll - Háttéranyagok - Irodalom

 

<< Kezdőlaphoz >>    Meistermann töredékek    >> Zarándokutunk >>