Rieth József

Gyermekkorom

<<< Tartalomjegyzékhez  <<<  Gyermekkorom  >>>  Folytatás >>>      

Hát itt kezdődött! De már itt is távoli gyökerekbe gabalyodunk, az Őseink történetébe. Egy olyan, a távlat ködébe vesző rege, aminek egyre kevesebb írásos emléke található és csak egy gyenge párhuzam sejlik, amit a Népek és az Egyházak Történelme tartalmaz, vagy Íróink Hőseinek életéről szóló alkotásai sejtetnek, esetleg Régészek kutatásai próbálnak kikutatni. Ezekre én csak jelzésszerűen próbálok kitérni, írásomban a Kor -- valójában -- az érkezésem egyedülálló eseményével kezdődik: Őssé, Történelmi Tanúvá, Hívővé, Leletté váltam...

                    ÉLETEM  

Mindég érdeklődéssel hallgattam az idősebbek történeteit, nagyon szerettem beleélni magam az elmúlt korok körülményeibe. Próbáltam elképzelni az elbeszélők sajátos világát, a távoli ideológiákat, a régi technikákat, az akkori életet. Később rádöbbentem, hogy az életem gyökereit szemlélem, magamnak példákat vagy ellenpéldákat választok, amikor ezekkel a régmúlt dolgokkal foglalkozom. Amikor gyermekeim, majd később már unokáim kérték tőlem emlékeim megosztását, egyre jobban ösztönzést éreztem saját életem analízisére. Így bontakozott ki az alábbiakban mellékelt vázlat, amiben megpróbálom összegyűjteni életem néhány sztoriját, egy-két fordulópontját, azokat az élményeket, személyeket, eszméket, amik végigkísértek elsősorban életem első évtizedein.

          Előzmények                 - talán ez a része az írásomnak inkább a világról szól, amibe beleszülettem

                                                       Szüleim - Rokonaim - Körülményeink -

          Kisgyermekkorom     - beleszülettem ebbe a világba és beletanultam, beleépültem a "magunkfajta" kisiparos-, kisember-, szegény-ember mindennapokba

                                                       Szüleim fiatalkora - Csecsemőkorom - Kisbabakorom - Kisgyermekéveim - Ismerőseim -

          Elemi iskola                 - iparos-gyerek voltam, de szüleimtől és tanítóimtól becsületes, szorgalommal teli életet tanultam

                                                       Óvodáról - Iskola - Tanítóim - Személyiségem - Ismerőseim - Háztartásunkról - Kereskedőkapcsolatok - Vallásosságom - Programok -

          Polgári iskola              - nagyfiúként a háború megélése, a politika bonyolultsága, a tehetség kibontakozása, az erkölcsi világosodás alakított

                                                       Beiskolázás - Attila utcai iskola - Szükségiskolák - Programjaim - Barátok - Világlátásom - Háború itthon - Vallásgyakorlásom - Embertelenség

          Ostrom                         - aztán teljes súlyával letiport mindannyiunkat az ostrom...

                                                      Háború - Karácsony - Ostrom - Felszabadulás - Újrakezdés - Zavarosban - Budakeszi -

          Tanítóképző                - fiatalember lettem, készülni kellett a felnőtt ember életére: szakmaválasztás, ideológiai be-helyezkedés, elköteleződés

                                                       Indulás - Tanulmányok - Tanáraim - Problémák - Eszperantó - Élmények - Érettségi - Vallási élmények -

          Szeminárium              - egy kemény döntés, a világi és vallási hivatás összehangolásának kísérlete

                                                      Hívatás - Társak - Tanulmányok 

 

A történetem folytatásának megírása még a HOLNAP, a JÖVENDŐ feladata, de munkámat -- ha részletekben is -- megpróbálom folytatni. Az olvasó érdeklődését talán valamelyest kielégíti az előző elágazásnál található néhány címszó (és a hozzájuk kapcsolódó beszámolóim), melyek bemutatnak epizódokat. Ismétlem, a történetek lejegyzését folytatom, de az érdeklődő türelmét kérem... Remélem a folytatás nem várat magára sokáig, én is szeretném mielőbb  a nyilvánosság elé tárni...

 

               CSALÁDOM  

Rokonságom - Korosztályok

 

               TANULMÁNYOK  

Foglalkozás:    Cipész (Inas - Munkaeszközök - Tevékenység - Új cipő - Felsőrészkészítő) - Cseléd -

Iskolák:           Kós iskola - Tanítóképző -

Kegyhelyek:    Jézus ösvény (Utikalauz) - Kongregáció - Magyar Szentföld - Mária kegyhelyek -

Környék:         Bérkaszárnya Budakeszi - Duna - Németvölgyi út - Jánoskórház - Ördögárok - Sashegy - Svábhegy - Tisza - Tiszaföldvár - Utcánk -

Személyek:     Csekő - Faddy - Fekete - Fery - Horthy - Kelényi - Öveges - Uherkovich -

Társadalom:    Cserkészet - Kereszténykurzus - Levente - Nyilasok - Terror - Válság - Volksbund - Zsidók - Zsidótörvény -

Templomok:    Felső-Krisztinaváros - Városmajori templom -

Történelem:     Bajorok - Első viágháború - Régi, nagy háborúk (30 éves - Pfalzi - Spanyol - Lotharingiai) - Második világháború - Svábok - Szlovákok - Tótok - Védvonalak -

 

               BETÜRENDES KERESŐ  

 

<<< Tartalomjegyzékhez  <<<  Gyermekkorom  >>>  Folytatás >>>