Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Tótok

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)    Szlovákok  >  Tótok      

 

Tót népviselet

 

A tótok a szlovákok és a szlovének korábbi külső neve volt, amivel a magyarok illették őket. Még korábban a horvátokat is tótnak nevezték, de ez a megnevezés az ő esetükben hamarosan elmaradt. Több magyarországi település őrzi a tót nevet. A jelenlegi településnevek között ezek: Tótkomlós, Tótszentgyörgy, Tótszentmárton, Tótszerdahely, Tótújfalu és Tótvázsony. És sok magyar nemzetiségű személy Tót vagy Tóth nevű.

 

A tót szó eredete a gepidák és más germán törzsek thuat törzsnevéből ered, akiknek állama a 4. századtól az 5. századig állt fenn a Kárpát-medencében. Az Avar Birodalom idején a gepidák beolvadtak az itt lakó szlávok közé. A thuat törzsnév általános germán önmegjelölés, ez szerepel a teutonok nevében, és a mai németek deutsch vagy a hollandok (volt száli frankok) angol dutch nevében is. A tót név ugyanolyan külső név, ahogy mi a teutonokat németnek, a németek a magyarokat Ungarnak hívják, az onogurok törzsszövetségének neve után. Népetimológiai megközelítése: a német der Tot, vagyis halál(fej), ami a szlávok fejalkatára (nagy homlokcsont, erős járomcsont, mélyenülő szemek), fizimiskájuk ahhoz való hasonlatosságára utal. (A népnyelv általában a legjellemzőbb külső-belső tulajdonságot ragadja meg szomszédai, vetélytársai, ellenségei, de még barátai megnevezésére is, mindig pejoratívan.)

 

A tót szó utóélete. A 20. század elejétől a tót megnevezés a hivatalos anyagokban már nem használatos. Ugyancsak elterjedt megnevezés lehet, ha gúnyosan, megvető szándékkal akarják illetni a szlovákokat. Azonban azokon a helyeken, ahol mind a mai napig nagyobb számban élnek tótok (például Békés megye egyes helyein), ott a szó teljesen elfogadott és használt. A magyarországi szlovákok is tótnak nevezik magukat.

 

A tóthoz hasonló történetű népnevek. A tóttal hasonló, csak utólag lekicsinylővé váló szó az oláh, amelyik a vlachok nevéből ered, és ami minden latin nyelvű embert jelölt. Ugyanebből ered az olaszok neve is, ami nem vált degradálóvá, mivel a lekicsinylés sohasem a szóban, hanem a rossz szándékban van. A magyarországi Olaszi helynevek egyébként többnyire vallonokat takarnak, ahogy az Oroszi helynevek pedig viking/varég telepeseket még a honfoglalás idejéből.

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)    Szlovákok  >  Tótok      

-------------------------------------

Lásd még: Rokonok.

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%B3tok