Rieth József:

Gyermekkorom - Szemináriumban

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom)   <<< Tanítóképző    Szeminárium   

 

Keresőből megtért lettem. Vallási kételyeim az eddigi tanulmányaim során észrevétlenül feloldódtak, egyre elkötelezettebbé váltam. Amikor a továbbtanulásom politikai okokból meghiúsult, a hivatásérzetem lépett előtérbe: úgy éreztem, paptanárként kell elhivatottságomat megvalósítani. Haladéktalanul belevágtam a megvalósításba...

            Hívatás                     Tagadásból elhívatottság - Fundéliusz atya - Keresztlevél - Szeminárium

 

 

Gyermekkori társaim jelentős szerepet játszottak hivatásom alakulásában, néhányan részben követtek is a szemináriumba. A szemináriumi társak és köztem igazi lelki vagy baráti kapcsolat nem tudott kialakulni. Egyrészt befurakodott közénk a politikai óvatoskodás, másrészt rövid volt az ott töltött tanulmányi időm. De nem mellékesen a kemény tanulmányi lekötöttségem is azt eredményezte, hogy nem tudott kialakulni szorosabb kapcsolat köztünk.

            Társak                      Drexler "Andzsi" - Kabar Sándor - Kelényi Tibi - Pálfalvi Feri - Székely Tibi - Évfolyamtársak

 

 

A szeminárium egyik oldalról csodálatos lelki és tanulmányi élményekkel fogadott, de másik oldalról kegyetlen csalódásokkal, tanulmányi kudarcokkal találkoztam.

            Tanulmányok         Kezdet - Tantárgyak - Antifonista - Nehézségek - Könyvtár - Latin

 

 

Végzetes élménynek bizonyult, hogy a latin nyelvvel nem tudtam megbirkózni, így azt a papi egyéniséget képtelen voltam magamból kibontakoztatni, aminek a kiépítésére egyébként -- úgy érzem -- alkalmas lettem volna.

            Tantárgyak                 Filozófia - Biblikum - Héber - Dogmatika - Liturgia - Retorika - Aszketika

 

 

            Tanáraim                     Bartl Lőrinc - Erdős Mátyás - Rektor úr - Szónoklattan

 

 

Összeroppantam!

            Összeroppanás     Értés és felelés - Vívódás - Döntés

 

 

Visszatértem a világi életbe. Komoly lelki kincseket hoztam magammal a civil életbe, megváltoztam és kiléptem a gyermekkoromból...

            Visszatérés              Elöljárók - Család - Papság - Ismerősök - Barátok

 

 

Újra kellett kezdenem önmagam alakítását, de ez már nem a gyermekkor, ez már egy más történet...

 

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom)   <<< Tanítóképző    Szeminárium