Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Nyilasok

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)     Tanácsköztársaság < Terror < Kereszténykurzus < Zsidók < Nyilasok > Zsidótörvények > Volksbund      

 

Nyilaskeresztes Párt - Hungarista Mozgalom, Bp., 1939. márc. 8.-[1945. máj.]: a nemzetiszocialista eszmerendszer alapján szervezett politikai párt. - Hubay Kálmán (1902-46) hírlapíró alapította az 1939. II. 24: betiltott - az akkor börtönben lévő Szálasi (Szalosján) Ferenc (1897-1946) vez. - Nemzeti Szocialista Magyar Párt-Hungarista Mozgalom utódpártjaként. Székháza: a Hűség Háza (Bp., VI. Andrássy út 60., 1945-56: az ÁVH központja; 2002. II. 24: Terror Háza, múzeum).

 

1939. V. 28-29: az országgyűlési választásokon földosztást hirdető programmal, 506.508 szavazattal (21,57%) 29 mandátumot (11,15%) szerzett. Nevét (a Hungarista Mozgalommal) megtartva 1940. IX. 29: egyesült a M. Nemzetiszocialista Párttal. Vezére Szálasi Ferenc v. vezérkari százados. Kommunista- és zsidóellenes propagandájával a munkások és a városi szegények között építette ki szervezeteit. X. 7-25: kezdeményezésére és szervezésében több mint 30 ezer bányász sztrájkolt.

 

1941. IX. 12: több képviselő kilépett a Nyilaskeresztes Pártból és IX. 18: megalakították a Magyar Nemzetiszocialista Pártot. Létezése idején mindvégig a magyar kormányok szélsőjobboldali ellenzéke. A tagkönyves párt tagjai zöld inget viseltek, testvérnek szólították egymást, jelképük a négy hegyben végződő 'nyilaskereszt', melyet magyarságuk hangsúlyozására az ősi vörös-fehér Árpád-sávos zászlóra tettek.

 

 

Amikor Horthy Miklós kormányzó (1920-44) 1944. X. 15-i beszédében bejelentette Magyarország kilépését a háborúból, a nyilasok a megszálló németek segítségével, államcsínnyel megakadályozták annak végrehajtását. Ekkor a kb. 1000 alapszervezetük kb. 100 ezer tagot számlált. Horthy lemondatásával, Szálasi 'nemzetvezetővé' (miniszterelnök) tételével, pártszövetségben kormányozták a németek megszállta országrészt annak teljes szovjet elfoglalásáig.

 

 

X. 17: A. Eichmann (1906-62) visszatért Budapestre a zsidók deportálásának folytatására, Szálasi X. 18-án elrendelte a 'teljes mozgósítást', XI. 17-én megkezdték a zsidókérdés 'végleges megoldása' tervének végrehajtását. A zsidómentés leleplezett résztvevőit (pl. Kálló Ferencet, Salkaházi Sárát) meggyilkolták. Az országgyűlési mandátumukat megtartó képviselőiből megalakították a Törvényhozók Nemzeti Szövetségét, mely 1944. XII-1945. III. 28?: Sopronban ülésezett. A 'rendfenntartó' Fegyveres Pártszolgálat és a Fegyveres Nemzetszolgálat Budapest ostromában zömében megsemmisült.

 

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány 1945. II. 26: a 'fasiszta szervezetek' föloszlatásáról szóló rendeletében 24 egyesülettel együtt föloszlatta, kiadványait megsemmisíttette (530/945. ME. sz.). A Nyilaskeresztes Pártot [vagyis a nyilasokat, akik nácik voltak s nem 'fasiszták'] egyetemlegesen bűnösnek nyilvánította, tagjait (ha nem menekültek a Magyar Kommunista Pártba) internálta vagy bíróság elé állította. Minisztereit 1946: népbírósági ítélettel kivégezték.

 

Szálasi hazaszállítása és kivégzése

 

Az emigrációban a Hungarista Mozgalom hívei szétszóródtak a nagyvilágban, lapjaik köré (pl. Út és Cél 1948-66) szerveződtek, mivel az elismert emigráns csoportok kiközösítették őket.

 

Lapjai: Magyarság (1939-44), Összetartás (1939-44), Pesti Újság (1939-44), Budai Összetartás (1945). 88

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)     Tanácsköztársaság < Terror < Kereszténykurzus < Zsidók < Nyilasok > Zsidótörvények > Volksbund      

---------------------------

http://lexikon.katolikus.hu/N/Nyilaskeresztes%20P%C3%A1rt-Hungarista%20Mozgalom.html