Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Az első világháború 1914-1918

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)      

 

1.Okok és indokok             1. Okok és indokok - 2. A v.h.kitörése és lefolyása - 3. A v.h.következményei - 4. A v.h.évszámai

 

Az első világháborút nem véletlenül nevezik annak, aminek. Először csaptak össze ekkora mértékben országok egymással, először halt meg ennyi ember ilyen rövid idő alatt. A háború kitolódott Európán kívüli területekre is és az akkori legmodernebb fegyverekkel vívták meg e küzdelmet. Nyomában pedig új államok keletkeztek s az itt elszenvedett vereség és frusztrációérzés ágyazott meg a második világháborúnak is.

 

A háború kitörésének több oka volt: elsősorban az Európában lévő nemzetiségi ellentétek. Sokan ki akartak szakadni eddigi kereteikből (főleg az Osztrák-Magyar Monarchiából) és csatlakozni kívántak már meglévő nemzetállamukhoz. A franciák és a németek, a németek és az angolok, az oroszok és az angolok mind-mind számtalan hatalmi rivalizálásban vettek részt (egymással szemben), s befolyásukat/érdekövezetüket is egymás kárára próbálták meg kiterjeszteni. Nemzetközi politikai konfliktusok sora zajlott már a nagy háború előtt s hatalmi szövetségek alakultak ki: először az orosz-francia szövetség (1891-3), majd az angol-francia megállapodás (1904), az orosz-angol szerződés (1907), melyhez csatlakozott Szerbia, Belgium, Olaszország, majd Románia (utóbbi kettő már a háború éveiben): A másik oldalon pedig a német-osztrák-magyar szövetséghez Bulgária és Törökország csatlakozott. A háború előtt zajlott le Bosznia-Hercegovina annexiója, az olasz-török háború és két balkáni összetűzés, hogy ne teljenek el eseménytelenül az évek.

 

 

2. A háború kitörése és lefolyása              1. Okok és indokok - 2. A v.h.kitörése és lefolyása - 3. A v.h.következményei - 4. A v.h.évszámai

 

A Szarajevói merénylet

 

A háború kitörésének közvetlen „oka” az volt, hogy Ferenc Ferdinánd Habsburg-trónörököst, 1914. június 28-án Szarajevóban meggyilkolták. A Monarchia ultimátumot, majd hadüzenetet intézett Szerbiához, Oroszország mozgósított, majd Németország, 1914. augusztus elsején hadat üzent a cári birodalomnak. Később a franciáknak, valamint Belgiumnak is hadat üzentek, ez az angolok haragját váltotta ki, mire ők hirdettek ki hadiállapotot Németországgal. A kezdeti német marsot megakadás követte, Nyugaton és (a Marne-folyónál, 1914 szeptemberében) Keleten is. Kelet-Poroszországban és Szerbiában több helyen állóháború alakult ki. A következő évek váltakozó sikereket és vereségeket hoztak, a németek 1915-ben Ypern-nél pedig harci gázokat is bevetettek, ami szintén „forradalmi” tett volt az emberiség történelmében. Az orosz ellentámadás kifulladt Gorlice-nél s 1916-ban Verdunnál alakult ki állóháború az antant és a központi hatalmak között. Az 1917-es évben Oroszország – a forradalom miatt – kimaradt a háborúból, viszont a német tengeralattjáró-háború miatt az Egyesült Államok 1917 áprilisában, az antant oldalán belépett a háborúba, ami jelentősen megváltoztatta az erőviszonyokat. 1918-ban Németország, a breszt-litovszki béke után megpróbált eredményt kicsikarni, nem nagy sikerrel, így lassan, de biztosan kifulladt. A hadműveletek befejeződését a Compiegne-melletti fegyverszünet biztosította.

 

Oroszországban – mint ahogy már arról szót ejtettünk – forradalom tört ki. 1917 februárjában kettős hatalom jött létre, névlegesen az Ideiglenes Kormány gyakorolta a hatalmat, ám a szovjetek gyakorolták a tényleges hatalmat, amely jelentős bolsevik befolyás alatt állt. 1917. október 25-én (november 7. a Gergely-naptár szerint) a bolsevikok magukhoz ragadták a hatalmat. Bár a hatalom megragadását a békére és a földre vonatkozó dekrétumok „kísérték”, többéves véres polgárháború következett. A bolsevikok egyik első lépése az Alkotmányozó Gyűlés szétzavarása volt, vagyis már akkor is látszott, hogy az ország nem szakít diktatórikus történelmével, hanem ennek csak új formáját valósítja meg.

 

 

3. A háború következményei              1. Okok és indokok - 2. A v.h.kitörése és lefolyása - 3. A v.h.következményei - 4. A v.h.évszámai

 

A nagy háború fontos következménye a Monarchia széthullása volt. Megszerveződött Csehszlovákia, a Szerb-Horvát-Szlovén Királyság, kiterjesztette határait Románia (jelentős magyarlakta területekkel). Bécsben és Budapesten pedig kikiáltották a köztársaságot.

 

Követelések és Trianon

 

Jelentős hatás volt a különféle forradalmi kísérletek megjelenése, majd retrográd rezsimekkel történő konszolidálódása. Magyarországon a területi követeléseket ellensúlyozandóan, 1919.március 21-én, a hatalom a kommunisták kezébe került, akik a szocdemekkel összefogva Szocialista Pártot hoztak létre s jelentős kommunizálásokba fogtak. A hatalom élén a Népbiztosok Tanácsa állt, élén Kun Bélával. Németországban is több helyen jöttek létre kis tanácskormányok, de a nemzetközi támogatás elmaradása miatt nem tudták magukat fenntartani, elbuktak. Németország az un. weimari köztársaság keretében konszolidálódott, de a törékeny színpad mögött már szerveződtek a háborús vereséget és a nehéz jóvátétel sérelmeit meglovagoló szélsőjobboldali mozgalmak. Magyarországot a Trianoni békediktátum darabokra szaggatta.

 

 

4. Az első világháború évszámai,            1. Okok és indokok - 2. A v.h.kitörése és lefolyása - 3. A v.h.következményei - 4. A v.h.évszámai

 

            legalábbis azok, melyek Az első világháború képes krónikája című könyvben vannak. (Taylor, A. J. P., Az első világháború képes krónikája (ford. Békés, András), Akadémiai Kiadó, Budapest, 1988.)

1892-1906                             Schlieffen a vezérkari főnök

1900.             jún. 28.            Ferenc Ferdinánd és Sophie Chotek házassága

1908.                                    Bosznia annexiója

                                                                                                                                            1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

1914.             jún. 28.            Merénylet   ..............................................................................................................

                     júl. 5.               Német „jóváhagyás”

                     júl. 23.             Ultimátum

                     júl. 25.             Feltételekkel elfogadják

                     júl. 28.             Osztrák Magyar Monarchia hadüzenet

                     júl. 30.             Orosz mozgósítás

                     júl. 31.             Ultimátum Oroszországnak

                     aug.                 Nagybritannia hadat üzen a belgák miatt

                     aug. 1.             Németország hadüzenete Oroszországnak

                     aug. 2.             Áthaladást kérnek Belgiumon

                     aug. 3.             Németország hadüzenete Franciaországnak

                     aug. 3.             Török-német szövetség.

                     aug. 5.              Összeül az angol haditanács

                     aug. 6.             Osztrák Magyar Monarchia hadüzenete Oroszországnak

                     aug. 10.            Nagybritannia+Franciaország hadüzenete az Osztrák Magyar Monarchiának

                     aug. 11.           Osztrák Magyar Monarchia seregei Szerbiába lépnek

                     aug. 14.            Francia offenzíva, Marne

                     aug. 20.            Megérkeznek az angol csapatok

                     aug. 22.            Angolok Mons-nál

                     aug. 23.            Nagybritannia-Németország csetepaté, mons-i csata

                     aug. 26.            Le Cateu, Nagybritannia-Németország.

                     aug. 29.            Tannenberg, német siker

                     szept. 5.           Németek átkelnek a Marne-on

                     szept. 8.           Moltke elküldi Hentschet (visszavonulás)

                     szept. 14.         Németek elérik az Aisne folyót

                     szept. 14.         Moltke helyére Falkenhayn

                     okt.                  Ypres, „ütközet”, Nagybritannia-Németország

                     okt.                  Belép az Oszmán Birodalom.

                     okt.                  Galícia, osztrák vereség

                     okt. 10.             Elesik Antwerpen

                     nov. 1.              Coronel, von Spee-Cradock

                     szept. 22.         Aboukir, Hogue, Cressy (Nagybritannia) elsüllyesztése

                     okt. 27.             Audacious elsüllyesztése (Nagybritannia)

                     dec. 8.              Von Spee 4 hajóját elsüllyesztik

                     dec. 31.             Nyikolaj segítséget kér Kitchenertől az Oszmán Birodalom ellen

                                                                                                                                            1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

1915.                                     Falkenhayn Ny-on védekezik

                                             Kötelező katonai szolgálat bevezetése Nagybritanniában

                     jan.                   Oszmán Birodalom visszavonul a kaukázusi frontról

                     febr. 19.             Brit flotta lőni kezdi a Dardanellákat

                     márc.                Hamilton megy Konstantinápolyba

                     márc. 10.           French támad Neuve Chapelle-nél

                     márc. 18.           Megérkeznek a csatahajók is

                     ápr. 22.             Ypres, mérges gáz bevetése     .............................................................................................

                     ápr. 25.              Hamilton partraszállása Törökországban

                     ápr. 26.              Londoni egyezmény (Itália+Nagybritannia+Franciaország)

                     márc.                 Galíciai offenzíva, Przemysl elfoglalása (orosz)

                                              Falkenhayn keletre összpontosítja az erőit

                    ápr.                    Orosz-francia-angol titkos tárgyalás

                    tavasz                II. Miklós meneszti Nyikolajt

                    máj. 2.                Gorlice, megsemmisül az orosz arcvonal

                     máj. 23.             Olasz hadüzenet Osztrák Magyar Monarchiának

                    júl.                     Bányászsztrájk Dél-Walesben

                    júl. 5.                  Nagybritannia+Franciaország miniszteri értekezlet, Chantilly

                    aug. 6.                Újabb támadás a Dardanelláknál (titkos egyezmény!)

                    aug. 8.                Megindul(na) az előrenyomulás, az akció összeomlik

                    szept. 25.           Champagne, támadnak a franciák

                    szept.                 Újra áll az orosz arcvonal

                    szept.                „Ravasz” Ferdinánd (Belgium) - No. titkos szövetsége

                    ősz                    Kitchener félreállítása, Robertson lesz a vezérkari főnök

                    ősz                    Francia-angol offenzíva sikertelen

                    ősz vége             Németek nyugatra helyezik át a harcokat

                    okt. 5.                Nagybritannia-Franciaország hadosztály Szalonikiben

                    okt. 7.                Osztrák Magyar Monarchia sereg átkel a Dunán

                    okt. 11.              Bolgárok benyomulnak Macedóniába

                    dec.                   French helyett Haig lesz a Franciaországi brit erők főparancsnoka

                    dec. 6.               Antant értekezlet

                    dec. 29.              Joffre és Haig megbeszélése (támadjanak a Somme-nál)

                    dec. vége           Kiürítik Suvla és ANZAC kikötőjét

                    vége                   Declassé lemond, Viviani kormánya megbukik

                                                                                                                                            1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

1916/1917.                             Tank feltalálása, első bevetése: Somme ............................................................

1916.                                     Joffre marsall lesz

                                             a hátországokban nő az elégedetlenség   

                                             Németek különbékéket szeretnének, hogy felbontsák az antantot

1916.            jan. 8.                Helles-fok kiürítése

                    febr. 21.             Megkezdődik Verdun ostroma

                    febr. 24.             Briand nem hagyja veszni Verdunt (hiba!)

                    húsvét                Állítólagos német segítséggel ír felkelés (Casement, Macneill)

                    máj.                   Isonzói csaták

                    máj. 31.             Jütland, „tengeri ütközet”, angol hiba, német szerencse

                    júl. 1.                 Előrehozott angol-francia offenzíva (Somme)

                    jún. 4.                20 ponton támad Bruszilov hadserege, ahol tud

                    jún. 5.                Hampshire aknára fut, Kitchener meghal

                    júl. 14.               Éjjeli angol támadás

                    aug. 27.              Románia hadba lép Németország ellen

                    szept. 15.           Harckocsik bevetése

                    nov. 13.              Utolsó támadás, nem sikerül az áttörés

                    dec. 7.                Lloyd George lesz a Nagybritanniai miniszterelnök

                    dec. 21.              Bethmann békejegyzéke George-nak

                    dec. 18.              Wilson békítő javaslata, késő

                                                                                                                                            1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

1917.            jan. 10.               Antant „követelések”

                                             Róma, antant konferencia

                    febr. 26.             Angol-francia megbeszélés Calais-ban

                    jan. 31.              Korlátlan tengeralattjáró-háború bejelentése     ................................................

                    febr.                   Lemond II. Miklós

                    febr.                   Zimmermann segítséget ajánl Mexikónak, ha megtámadják az USÁ-t

                    febr. 2.               Wilson megszakítja a diplomáciai kapcsolatot Németországgal

                    márc.                 IV. Károly különbéke ajánlata az angol és a fr. kormánynak

                    ápr.                    Oroszország távolodik az antanttól

                    ápr. 6.                USA kinyilvánítja a hadiállapotot Németországgal

                    ápr. 9.                Brit offenzíva, Arras-nál

                    ápr. 16.              Nivelle támadása Aisne-nál

                    ápr. 26.              George parancsba adta, hogy konvojokat kell alakítani

                    tavasza              Zendülés a francia seregben

                    tavasza              Nagybritannia a vereség szélére kerül, beválnak a német tengeralattjárók

                    máj. 10.             Kifutnak az első konvojok

                    júl.                     Lemond Bethmann, helyette Michaelis kerül hatalomra

                    júl.                     Karenszkij offenzíva, rövid siker, majd súlyos bukás

                    jún. 6.                Plumer elkészül Messines aláaknázásával

                    jún. 7.                Felrobbantják a szirtet az angolok

                    júl. 25.               A kabinet jóváhagyja Haig offenzíva-tervét

                    júl. 31.               Megindul az újabb ypres-i ütközet

                    aug.                   Az offenzíva elakad, 800 métert alig haladnak

                    szept. 1.             Németek elfoglalják Rigát

                    okt.                    Újabb támadások az ypres-i ütközetben

                    okt. 24.              Caporetto, olasz front összeomlása

                    nov. 5.                Rapallo, antant gyűlés, Oroszország nincs jelen

                    nov. 6.                Karenszkij utasítására bezárják a Pravda szerkesztőségét

                    nov. 7.                Vörösgárdisták elfoglalták a Téli Palotát

                    nov. 7.                Passendale bevétele

                    nov. 8.                Lenin felolvassa a békéről szóló dekrétumot

                    nov. 11.              Ludendorff eldöntötte, hogy következő évben győz nyugaton

                    nov. 13.              Painlevé helyett Clemenceau lesz a miniszterelnök

                    nov. 20.              Harckocsik bevetése, Cambrai

                    nov. 29.              Landsdowne levele a Daily Telegraphban

                    nov. 29.              Összeült a Legfelsőbb Haditanács, elutasítják a bolsevik javaslatot

                    dec. 9.               Jeruzsálem kapitulál Allenby előtt (angol)

                    dec. 15.              Breszt-Litovszk, fegyverszünet, majd béketárgyalások

                                                                                                                                            1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

1918.            jan. 8.                 Wilson 14 pontja

                    febr. 10.               Bolsevikok távoznak a tárgyalásokról

                    márc.                  Béketárgyalások Breszt-Litovszkban

                    márc. 3.              Oroszok aláírják a rájuk kényszerített békeszerződést

                    márc. 21.            Sűrű köd, somme-i német támadás

                    márc. 26.            Doulennes-ben angol-fr tanácskozás

                    márc. 28.            Ludendorff kiterjeszti az offenzívát Északra (Arras)

                    tavasza               Párizs bombázása

                    ápr. 3.                Foch feladata a hadműveletek stratégiai irányítása

                    ápr. 5.                A németek leállítják az offenzívát

                    ápr. 9.                Német támadás Flandriában (Georgette hadművelet)

                    ápr. 14.              A Franciaországi szövetséges hadseregek főparancsnoka lesz Foch

                    ápr. 29.              Elakad a német offenzíva

                    máj. 14.             Cseljabinszk, magyar-cseh összetűzés,

                    máj.                   Véget érnek az Anglia elleni légitámadások

                    ápr. 1.                Megalakul a Royal Air Force (brit)

                    máj. 27.             A németek áttörik a védelmet az Aisne-nél

                    jún. 3.                Németek elérik a Marne-t

                    jún. 24.              Kühlmann félrevezető békeajánlata

                    júl. 15.               Megindul az utolsó német offenzíva, Reimstől keletre

                    júl. 18.               Franciák megrohanják a németek jobbszárnyát

                    júl. 24.               Haig, Pétain, Pershing és Foch megbeszélése

                    aug.                   A német vezérkar eddig vár a harckocsik bevetésével

                    aug. 8.               Megindul a brit támadás

                    aug. 10.             Rövid, gyors antant támadás, mely sikerrel jár

                    aug. 15.             Ludendorff elismeri, hogy tárgyalásokkal kell befejezni a háborút

                    aug. 17.             Rövid, gyors antant támadás, mely sikerrel jár

                    aug. 21.             Rövid, gyors antant támadás, mely sikerrel jár

                    aug. 26.             Rövid, gyors antant támadás, mely sikerrel jár

                    szept. 12.          Amerikaiak felszámolják a St. Mihieli kiszögellést

                    szept. 26.          Megkezdődik a nagy szövetséges offenzíva

                    szept. 29.          Ludendorff azonnali fegyverszünetet sürget

                    szept. 29.          Bulgária fegyverszünetet kér, és kilép a háborúból

                    ősz                   Miksa badeni herceg lesz a kancellár (demokratikus fordulat)

                    ősz                   Spanyolnátha járvány

                    okt. 1.               Allenby (Nagybritannia) eléri Damaszkuszt

                    okt. 4.               A kancellár (Miksa) hivatalosan is fegyverszünetet kér

                    okt. 8.               Wilson az antant megkerülésével válaszol Miksának

                    okt. 12.             Miksa lelkes választ küld Wilsonnak

                    okt. 12.             Német tengeralattjáró elsüllyeszti a Leinstert

                    okt. 16.             Wilson keményebben válaszol (barbár németek)

                    okt. 20.             Németek elfogadják Wilson katonai fegyverszünetre vonatkozó feltételeit

                    okt. 23.             Wilson kijelentette, hogy kielégítőnek találja a német választ

                    okt. 30.             Törökország kapitulál

                    okt. 26.             II. Vilmos menesztette Ludendorffot

                    okt. 29.             Zendülés a német tengerészeknél

                    nov.2.               A Magyar Köztársaság visszarendeli magyar alakulatait

                    nov. 3.               Magyar fegyverszünet

                    nov. 3.               Tengerészek megkaparintják Kielt

                    nov. 9.               Kitört a német forradalom, kikiáltják a Köztársaságot

                    nov. 10.             Franciák elérik a Dunát (d’Esperey)

                    nov. 11.             II. Vilmos lemondott

                    nov. 11.             Németország és Franciaország aláírja a fegyverszünetet

                                                                                                                                            1914 - 1915 - 1916 - 1917 - 1918 - 1919

1919.            jan. 18.             Párizsban összeül a békekonferencia

                    május               Átadják a feltételeket a németeknek

                    jún.                  Ultimátum: vagy elfogadják, vagy folytatódik a harc

                    jún. 28.             Versailles, a szerződés aláírása

                                            Ausztria St. Germainben köt békét, Bulgária Neuillyben

                                            Törökország Sevre-ben

1920.                                    Fiume szabad város lesz

                                            Megalakul a Népszövetség

1924.                                    Olaszország annektálja Fiumét

 

1. Okok és indokok - 2. A v.h.kitörése és lefolyása - 3. A v.h.következményei - 4. A v.h.évszámai

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)      

------------------

http://www.emlekezem.hu/text/azelsovilaghaboru.html

http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?aktev=1914&id=1596