Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Mária Kongregáció

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)   

 

A középiskolások között a leginkább elterjedt hitbuzgalmi egyesület a Mária-kongregáció. Ezek az egész katolikus társadalmat (kivéve talán a falusi agrárnépességet és munkásságot) átfogó Mária-kongregációk ifjúsági változatai voltak. A középiskolás fiúknak kétszáz Mária-kongregációs csoportjában 7000, a leányok háromszáz csoportjában 16 000 tag tevékenykedett. A kongregáció a Mária-tisztelet ápolását állította lelkisége középpontjába. Célja tagjainak az egyház hűségére való nevelése és apostoli tevékenységre történő buzdítása. Megjegyezhető azonban, hogy míg a korszakban a fiú középiskolások száma többszöröse volt a leányokénak, a kongreganisták létszámában éppen fordított a helyzet. Nyilvánvaló, hogy a Máriatiszteletet a leányok magukhoz közelebb állónak tarthatták.

 

A középiskolás kongreganisták a felső évfolyamokról kerültek ki (14-18 évesek), míg a fiatalabbak, a 10-14 évesek inkább a kongreganista életre készülhettek fel a Jézus Szíve Testőrgárda, vagy az Ifjúsági Jézus Szíve Szövetség keretében.

 

A főiskolások és egyetemisták katolikus szervezetei igen sokszínűek voltak, és ha többségük nem is mondható hitbuzgalmi jellegűnek, általános céljuk a tagok hazafias és bajtársi nevelése, összetartása mellett a gyakorlati katolikus életre történő felkészítés volt. Közöttük is a kimondottan hitbuzgalmi szervezet a Mária-kongregáció, amely férfiak és nők szerinti csoportokra tagozódott.

 

A felnőtt katolikus társadalomból elsősorban a középosztály tagjai tűntek ki aktivitásukkal a különböző hitbuzgalmi egyesületekben. Ez elsősorban a férfiakra áll, hiszen a nők esetében voltak olyan hitbuzgalmi egyesületek (pl. a Rózsafüzér Társulat), amelyek falun is elterjedtek és népszerűek voltak. A leginkább elterjedt a Mária-kongregáció, amelyet a jezsuiták irányítottak a budapesti országos központból. Azonos című közlönyük a helyi csoportok munkáját segítette. A Mária-kongregációk a katolikus társadalmat rétegek szerint fogták át: így voltak a tisztviselők, iparosok, urak és úrinők kongregációi. Ügyeltek arra, hogy egy-egy kongregációba az azonos társadalmi helyzetű katolikusok kerüljenek. A kongregációk tagjai a közéletben, a társadalmi életben, de nem egy esetben a politikában és gazdasági téren is igyekeztek együttműködni és egymást támogatni.

 

A Mária Kongregációkról egy könyv elektronikus példányát mellékelem, a Kongreganisták Kézikönyvét. Ez a könyv tartalmazza a Kongregációk szabályzatait, a leggyakrabban használt imákat, Mária énekeket. A könyv a Paulai Szent Vincéről nevezett Szatmárnémeti Irgalmas Nővérek vezetése alatt működő Mária Kongregáció gyakorlati munkáját szabályozta, de ugyanilyen elvek irányítottak minden más Kongregációt is. Valószínűleg a Városmajorban is. Az ottani Kongregációtól vett imakönyvem körülbelül ugyanezeket az ismereteket és liturgikus anyagokat tartalmazta.

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)   

-------------------

http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tkt/katolikus-egyhaz-1/ch07.html

https://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%A1ria_kongreg%C3%A1ci%C3%B3

http://lexikon.katolikus.hu/M/M%C3%A1ria%20Kongreg%C3%A1ci%C3%B3.html

http://mek.niif.hu/02100/02115/html/3-1562.html

http://mtdaportal.extra.hu/books/bangha_bela_mi_a_kongregacio.pdf