Rieth József:

   SILVA RERUM - Tartalmi vázlat

Szilvarerumom olyan "mindentudó kisokos", amelybe családom, életem, élményeim és napi feladataim írásos anyagait, adatait rendszerezve próbálom összegyűjteni, valamilyen rendbe sorolva. Célja teljesen a saját igényemet igyekszik szolgálni (valahogy így kellett volna kezdettől fogva rendszereznem a irományaimat).

A SILVA RERUM TARTALMA

           Útiemlékek

Ez az anyagrész az utazásaink során megismert városokról, műemlékekről, látnivalókról szóló leírásaim gyűjteménye. Egyébként ezen a téren régi adóságok terhelnek. Útjainkra nagyon alaposan készülünk. Úti naplóinkat is rendszeresen írjuk, azonban majdnem ugyanilyen rendszerességgel késünk az úti emlékek és fényképanyagok feldolgozásával, az útinapló végleges kidolgozásával. Aztán néha előfordul az is, hogy maga a napló összeállítása is elmarad. Még jó, ha valamilyen naplóvázlat, vagy fénykép maradt. A gyorsan fakuló emlékek nyomán megpróbáltam itt egy reflexiós módszert alkalmazni. Igyekeztem rekonstruálni az emlékeket, amennyire csak lehet. Emlékek felidézését szolgálja ez a gyűjtemény. Az útiemlékek általános keresője.

          Utazásainkról (Hazai utazások - Külföldi utazások - Utak jellege, Utak időpontja)    .......   Utazási emlékek röviden, inkább csak említve

          Magyarországi helyek, városok    ..............................................................   Hazai úti emlékeink

          Külföldi helyek, városok      ......................................................................    Külföldi úti emlékeink

          Elmaradt, tervezett utak     .......................................................................    Készültünk, de végül -- valami okból kifolyólag -- nem mentünk

          Térképek, útvonalak.   ..............................................................................    Lineáris (térkép)vázlat az országokról, és az érintett városokról röviden

          Gyorskereső    ........................................................................................    Utak, tudnivalók lelőhelyének betűrendes kereső segédlete

 

------------------------------------

           Életem

Visszaemlékezéseimről hosszabb-rövidebb írások. Ilyenek: Gyermekkorom - Szívügyem (betegnapló 2005) - Rákom (betegnapló 2010).

 

            Világom

Ez egy magánkönyvtár: könyvek, cikkek, képek. Ezek az anyagok számomra érdekesek, világképemet, világértelmezésemet befolyásolják. Itt-ott egyéni reflexiók is találhatók az anyag mellett szinte mint széljegyzetek.

 

           Gondolatok

Ez a rész olyan, mint az "íróasztalom" sokféle iratkupaca, fiókja, polca...