Rieth József:

Gyermekkorom - Tanítóképzőben

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom)   <<< Ostrom    Tanítóképző     Szeminárium >>>    

 

Nem volt egyszerű a beiskolázás. Úgy határozott a család, hogy ha már nem gimnáziummal kezdtem, végezzek tanítóképzőt. (Édesapám ugyan a kereskedelmibe szeretett volna adni, de az is csak matematikai különbözeti vizsgával lett volna elérhető, amit a család költségvetése nem engedett volna meg.)

            Kezdés                      Vakáció - Évnyitó Hűvösvölgyben - Romeltakarítás - Szertár - Böszörményi úti iskolában

 

 

Nagyon szerettem a Képzős tantárgyakat, elsősorban a természettudományi anyagot. A magyar és történelem nem tartozott a kedvenceim közé, de ez inkább a tanáraimat minősíti, meg az osztályharcos ideológia behatolásának a tananyagokba (ami mindenki számára új nyelvezetet és nagyfokú -- politikai -- bizonytalanságot) hozott.

            Tanulmányok          Helyesírás - Zongora - Torna - Kézimunka, rajz - Természetrajz - Kémia - Fizika

 

 

Néhány tanáromat nagyon szerettem, róluk sok emléket őrzök. Érdekes, hogy más tanárokról még halvány emlékem sincs.

            Tanáraim                  Igazgatónk - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakács Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

 

A Képző nem volt problémamentes. Volt jó néhány esemény a képzős időszakomban, melyek sokszor -- úgy tűnt -- lehetetlenné teszik számomra a képző elvégzését. Ezek legyőzése minden esetben komoly lelki haszonnal járt, valamerre előre vitte lelki fejlődésemet.

            Problémák                   Torokgyík - Bezzeggyerek - Palaeset - Hógolyózás - Családi problémák

 

 

Több szempontból is sorsdöntő volt lelki életemre az eszperantóval való megismerkedésem. Nem csak az idegen nyelvvel való megismerkedés élményét adta nekem az eszperantó, de áttételesen -- egy kiváló pappal való találkozás formájában -- a liturgiával való ismerkedést is eredményezte, végső soron az esetleges paptanári továbbhaladásomat sugallta.

            Eszperantó                 Tanulom a nyelvet - Zöldy bácsi - Népszövetség - Espero Katolika - Szolgálat - Vasutasok - Postások

 

 

A Tanítóképzőben gyors fejlődésnek indultam, sok mindenféle élmény alakított. A Csapat (a Garabontura) lassan eltűnt a mindennapjaimból és a pedagógus egyénisége kezdett kialakulni bennem, az elhívatottság Isten, Tudomány, Pedagógia iránt.

            Élmények                 Dorogi út - Tornaszereplések - Április elseje - Csikós bácsi - Bütyök tanár úr - Lányok - Öveges - Kamasz - Hospitálás - Jóska - Csapat - Zsuzsóék - Szerelés - Pali

 

 

Líceumi érettségit tettem, mert mérnök, vagy tanár szerettem volna lenni. Kalandos volt a vizsgám, de sikerült. A felvételi elutasítása miatt sikeresen szemináriumba jelentkeztem, paptanár szerettem volna lenni.

            Érettségi                   Készülődés a vizsgára - Korábban vizsgázom - Melléktétel - Továbbtanulás

 

 

A tanulásom és élményeim hatása alatt megtértem, kétségeim és problémáim feloldódtak. A Felsőkrisztinavárosi plébánia Ministránsgárdájához csatlakoztam, és egyre aktívabban vettem részt a plébánia vallási életében. Így ébredt fel hívatásom.

           Vallási élmények   Megytérésem - Ministrálás - Lelkigyakorlat - Liska atya - Estiima - Vajda atya - Paptanári hívatás

 

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom)   <<< Ostrom    Tanítóképző    Szeminárium >>>