Rieth József:

   SILVA RERUM - Életem néhány részletének ismertetéséről tartalmi vázlat

Szilvarerumom olyan "mindentudó kisokos", amelybe családom, életem, élményeim és napi feladataim írásos anyagait, adatait rendszerezve próbálom összegyűjteni, valamilyen rendbe sorolva. Célja teljesen a saját igényemet igyekszik szolgálni (valahogy így kellett volna kezdettől fogva rendszereznem a irományaimat).

A SILVA RERUM TARTALMA 

           Életem

Visszaemlékezem itt az elmúlt évtizedek egyes szakaszaira és az emlékeimet megpróbálom leírni tanulságosan, érdekesen. Életemben igen fontos a családomról, rokonaimról, ismerőseimről is megemlékezni Sok rész még csak tervezett, megírásra vár. Vannak emlékek, amelyek már beértek -- ezeket gyorsabban feldolgoztam -- de bőségesen van olyan témám is, melyek meggondolásra, alapos környezettanulmányra vagy anyaggyűjtésre szorulnak. Ez a terület is folyamatos feldolgozás, kiegészítés alatt áll.

           Családom                 - származásom, őseim, rokonaim. (Nagyon korlátozott mértékben nyilvános!!!) - Családi képek  --  Korcsoportok 

           Gyermekkorom         - történetek, melyeket gyermekeimnek sokszor meséltem és testi-lelki fejlődésemet bemutatja

           Egyház, vallás          - szemináriumi emlékeim, a materialista lelki terrorról.

           Politika malmában    - munkaszolgálatos életem és 1956 napjainak, következményeinek leírása

           Házasságban           - házasélet, gyermeknevelés sok-sok élménye

           Nyugdíjasan             - hittanosok (Óravázlatok, Feladatlapok, Lóugrásos rejtvények, Nevek), ministránsok (Vizsgaanyag, Nevek)

           Küszöbélmények      - naplók és a betegségeimnek az életvitelemre, világképemre gyakorolt hatása

                     Szívügyem      - beteg- és lelkinapló (2005) - Névgyűjtemény -

                     Rákom          - beteg- és lelkinapló (2010)  - Szószedet (bélügy)

                     Sérv, cukorbetegség, időskori problémák

           Betürendes keresők - Gyermekkorról -

 

----------------------------

            Világom

Ez egy magánkönyvtár: könyvek, cikkek, képek. Ezek az anyagok számomra érdekesek, világképemet, világértelmezésemet befolyásolják. Itt-ott egyéni reflexiók is találhatók az anyag mellett szinte mint széljegyzetek.

 

           Útiemlékek

Városokról, műemlékekről, látnivalókról szóló leírásaim gyűjteménye. Emlékek felidézését szolgálja, Például: Magyarországi utak - Külföldi utakTérképek, útvonalak.

 

           Gondolatok

Ez a rész olyan, mint az "íróasztalom" sokféle iratkupaca, fiókja, polca...