Rieth József

Gyermekkorom - Tanítóképzőben, tanáraim

 

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom  --  Képzős élmények)    <<<    Tanáraim    >>>    

 

          TANÍTÓKÉPZŐ, TANÁRAIM (TARTALOM)

Bán Jánosné -

Csekő Árpád

Igazgató -

Kapi-Králik Jenő -

Szakáts Ödön -

Tabló -

Uherkovich Gábor -

 

 

            Szabó Béla igazgató és kémia tanár            Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Érezhetően megbecsülte a kémia iránti érdeklődésemet. Sokszor elbeszélgetett velem szakmai dolgokról, sok tanácsot is adott. Szüleimmel rendszeres kapcsolatban volt, vevőnk volt. (A képzőből rajtuk kívül többen, a gondnok, a pedellus és még két bennlakó tanító is rendszeres vevő volt édesapámnál.)

 

Mint kémiatanár, sok kísérletbe bevont segítőnek. Egyszer kémia órán felrobbant a nátrium, amikor vizet bontottunk vele. Teljesen szabályszerűen készített elő mindent, de amikor a nátriumos kanalat az üveghenger alá dugta, a szűrőpapír alól valami füstszerű szürkeség kezdett gomolyogni, aztán pillanatok alatt a füst felerősödött és mire reagálhatott volna, felrobbant a nátrium. Minden csupa víz lett (még a mennyezetre is felcsapott a víz). Nagy durranás volt, enyhe füst terjengett, az üvegedények széjjel mentek, minden úszott a víztől. Mindenki értetlenül nézett, Szabó igazgató úr is. Először robbant fel kísérlet közben, és nem tudott magyarázatot adni a történtekre. Szerencsére senki se sérült meg. Sokáig téma volt a robbanás az osztályban is, és magánbeszélgetéseinkben is.

 

Amikor a torkom megbetegedett és elment a hangom, az orvosok B-vitamint javasoltak. Mivel nem voltunk biztosítva, csak teljes áron kaphattam volna meg a készítményt, ám ezt a szüleim nem tudták fizetni. Ekkor Szabó igazgató úr javaslatára magam készítettem B-vitamin sűrítményt. A vitamin-gyártásához nagy segítséget adott könyvek, tanácsok és konzultációk formájában. A sűrítményt elkészítettem és eredményesen használtam is. Igaz, hogy egy gusztustalan trutymó lett belőle, de hatékony volt, saját készítésű volt és roppant büszkévé tett. Alaposan elmélyedtem időközben a gyógyszerkémiában. Valójában nem voltam igazi kémikus, csak érdekelt a kémia, élveztem a különböző reakciókat, szerettem a pepecseléseket. Tulajdonképpen csak világnézetileg érdeklődtem a kémia iránt. Érdekesnek találtam a molekulák, atomok, elemek titokzatos világát, az ebben a parányi dimenzióban lezajló érdekes jelenségek rejtett mechanizmusát. (Szabó Béláról továbbiak.)

 

A Képző évkönyve szerint: Szabó Béla addig megbízott igazgatót az intézet igazgatójává 1946-ban nevezték ki. Szabó Béla tanitóképző-intézeti vegytan természetrajz szakos tanár, állami tanítóképző-intézeti igazgató. Vegytant tanított a liceum III. évfolyamában. Az intézet szellemi és anyagi vezetése volt a feladata. Tanulmányi felügyelő. Az Apponyi kollégium budapesti tagozatának igazgatója.

 

 

            Uherkovich Gábor  osztályfőnök és természetrajz tanár         Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Természetrajz tanár (1912-2002). Fiatal ember volt, valamilyen erős kisugárzással rendelkezett, ma azt mondanánk róla, "karizmatikus" ember volt. Szaktudása sugárzott belőle. Osztályfőnökünk volt, a zavaros időkben mindenféle konfliktus nélkül vezette csapatunkat. Jó kapcsolatom volt vele. Bevont a szertári munkába: ostrom után rendeztük a szertár romjait, mikroszkópot adott kölcsön, gyakran beszélgetett velem, segítette, hogy szakkönyveket olvassak. Szerettem őt, de valahogy távolinak éreztem a tudományát. Nagy tudását csodáltam, de valahol mélyen inkább az elektromosság iránt érdeklődtem. Az utolsó évben Pécsre került a Pedagógiai Főiskolára, de vissza-vissza látogatott Pestre is, és hozzánk is. Amikor kiderült, hogy politikai okokból az állami képzésben nem tanulhatok tovább, szószerint könyörgött szüleimnek, hogy beszéljenek rá a Pécsi Tanárképzőre. (Édesanyám szerint összetett kézzel kérte őket. Talán nem volt eléggé határozott, de az igyekezete kudarcba fulladt.)

 

Később algaszakértőként került ismét a látókörömbe. Pécsett -- lányoméknál vendégeskedtem -- a múzeumot látogatva, a rovargyűjtemény anyagában az egyik címkén tűnt fel a neve. Amikor az egyik múzeumi munkatárstól rákérdeztem, büszkén újságolta: "Igen, Gábor bácsi és a fia igen sok anyagot gyűjtött a múzeumnak. Rendszeresen bejárnak a múzeumba, nagyon kedves emberek". Aztán később egy cikket is olvastam a Természet Világában, amiben méltatták az algakutatás területén elért eredményeit. Sajnos nem volt bátorságom megkeresni a tanár urat. Egy kicsit sajnálom és talán szégyenlem is, hogy nem mentem vele Pécsre, hiszen a szárnyai alatt tanulhattam volna... (Uherkovich Gáborról továbbiak.)

 

Dr. Uherkovich Gábor tanítóképzö-intézeti tanár, természetrajz, földrajz- vegytan szakos, rendes tanár volt. 12 éves gyakorlattal rendelkezett, 2,5 éve volt a képzőben. Természetrajzot, földrajzot, testtant és a mindennapi kérdések című tárgyat tanította. A természetrajzi szertár és könyvtár őre. Lakása akkor Szentendre, Ady Endre-u. 6.

 

 

            Csekő Árpád fizikatanár           Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Igazgatói címe volt, így kellett szólítanunk. Sok kísérlettel illusztrálta tanítását, ehhez saját készítésű eszközöket használt. Ezt a pedagógiai igényt egyrészt a háború utáni nincstelenség is kikényszerítette, másrészt azonban a fizikai kísérletek tanulóközelbe vitelének igénye is sugallta. Ebben az időben már egy olyan fizikatanár generáció tanított (Öveges, Csada, Csekő, Jeges, Koczkás...), akik a leghétköznapibb anyagokkal, nagyon egyszerű eszközökkel tették kézzelfoghatóvá, számíthatóvá a fizika törvényeit. Nagy érdeklődéssel követtem ezeket a tanárokat, tanítási módszerüket igyekeztem utánozni. Csodálta elkötelezett fizikusi hivatástudatomat és becsülte barkács ambícióimat. Gyakran elvitt korrepetálni és a tanári továbbképzőkre. Egy fizikaórán a világ keletkezéséről faggattam Csekő igazgató urat. Kijelentette, hogy Isten nélkül ez el nem képzelhető. Nem beszéltünk tovább erről a témáról, abban az időben az ilyen -- őszinte hangvételű -- beszélgetés az állásába is kerülhetett volna, de énbelém is be volt oltva akkoriban a "vallás - magánügy" paradoxon. A fizikaórák előtt a táblánál gyakran elmagyaráztam a fiúknak az aznapi leckét, mielőtt Csekő igazgató úr bejött volna. Első nagy méretezési próbálkozásomat, a transzformátoromat csak nagy óvatossággal merte bekapcsolni, nem merte hinni, hogy sikerült jól kiszámítanom. Óvatosan mérte meg a feszültségeket, csodálkozott, milyen pontosan működött. Később -- az ötvenes években, már mint elektroműszerész -- különböző elektromos eszközök készítésében segítettem. Tekercseket készítettem a kisérleti összeállításaikhoz. (Életéről.) Sajnos nem éreztem át eléggé ennek a munkának a fontosságát, és egy idő után ellaposodott az együttműködésünk, csökkentek a kapcsolatok, el-elmaradtak a megbízatások. Őszintén sajnálom... (Csekő Árpádról továbbiak.)

Csekő Árpád természettan, mennyiségtan szakos tanítóképző tanár, tanári szolgálatra beosztott tanitóképző-intézeti igazgató. A pápai állami tanítóképző intézettől helyezték át 1946-ban. Természettant tanított. 23 éves szakmai gyakorlatából 1946-tól tanított a képzőben. A természettani szertár és ktár őre. XII , Böszörményi-u.40.IV.2

 

 

            Kapi-Králik Jenő énektanár            Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Énektanár, zeneszerző, orgonaművész, kántor, zenepedagógus, kántorkodott az evangélikusoknál. Nagyon jól tanított, szerettem az óráit. Gyakran ilusztrálta a leadott anyagot. Lemezeket mutatott be az órákon hordozható elektromos lemezjátszóján, ami számomra óriási újdonság volt akkoriban. Zenét szerzett a tornáinkhoz. Ezek a zenék nem az én ízlésem szerintiek voltak. de Dönci-bácsi és a tanári kar lelkesen fogadta, tornázni is könnyen lehetett ezekre a kompozíciókra. Amikor elsős koromban torokgyík miatt elvesztettem a hangomat, konfliktusom támadt vele, el akart tanácsolni a tanítói pályáról. Alkalmassági vizsgálatra küldött, nem hitt a gyógyulás lehetőségében. Ekkor vitamin gyártásba kezdtem, a házilag készített vitamin-koncentrátumom sikeresen megjavította a torkomat.

 

Volt egy érdekes epizódom Kapi tanárúrral. Számunkra a jazz minden faja tiltva volt. Egyrészt azért, mert számunkra a magyar népzene ápolása kötelező volt, másrészt a klasszikus zenével kellett foglalkoznunk. Egy alkalommal, amikor zongora gyakorlásra bementem az iskolába, már a kapunál feltünt egy furcsa zene. Nagyon ismerős volt, mert otthon a rádióból gyakran hallgattam, nagyon szerettem. Gershwin: Kék Rapszódiája volt. Nem tanultunk róla, nem tudtam hova tenni, ösztönösen a tiltott zenék kategóriájába soroltam (akkoriban az életünk tele volt ilyen tiltottságokkal: a jazz gyanús is volt számomra, egyértelműen nyugati, kozmopolita zene volt, tehát tiltott. Ez nem jelentette, hogy otthon nem hallgattam volna, de itt az iskolában titkolnom illett). De íme itt, most teljes lendülettel zengett. Ki az a vakmerő, aki ezt játszani meri most és itt. A félemeleti zongoragyakorlóból zengett a zene. Kíváncsian nyitottam be, és Kapi tanárurat láttam a zongoránál. Szólni se tudtam a meglepetéstől. Kapi tanárúr zavart mosollyal fejezte be a játékot és szedte össze a kottáit. "Érdekes zene, meg kell ismerkedni ezzel is" -- mondta nekem kifelé menet. Nem mertem kérdezni semmit, de valahogy úgy éreztem, hogy rajtakaptam, lebuktattam szegény tanárurat. Soha nem került elő se a Gershwin zene, se a zongorázása. Én se mondtam el senkinek...

 

Sok fellépést szervezett az énekkarnak. Énekeltünk például a Városmajorban, a Csalogány utcai női Tanítónőképzőben, a Süss-gyár ifjúmunkásainak az ünnepélyén és még sok más helyen is. Emlékezetes fellépésünk volt, amikor az MKP (Magyar Kommunista Párt) pasaréti helységében énekeltünk késő estig. Olyan sokan voltak a hallgatók, hogy a fellépésünk után az ajtón nem tudtunk kijönni, az ablakon kellett kimásznunk. Tanáraink berugtak a szereplés után. Halálra nevettük magunkat a részegségükön. Egy más alkalommal a Bors utcában énekeltünk egy pártrendezvényen. Kicsiny szobában összezsúfolódva vártuk a szereplésünket. Több alkalommal is énekeltünk a kelenföldi pártszervezet helyiségében is. Ezek a fellépések a kommunista rendezvényeken akkor nagyon divatosak voltak. Jó érzékkel tudták vonzóvá tenni a programjaikat, és a közösségek vezetői kényszerűségből is, de saját érdekeik biztosítása is megkívánta a (látszólag) spontán, lelkes közreműködést.

 

Kapi Králik Jenő tanitóképző-int. r. tanár, ének és zene. Éneket, zenét tanított, az énekkart vezette. 18 éves gyakorlatából 5 évet tanított a képzőben. Kapi tanár úr 1906-1978 közt élt, a Farkasréti temetőben van eltemetve (1/7. (1/D.) parcella). A XI., Lágymányosi út 14/b-ben lakott.

 

 

            Szakáts Ödön torna- és kézimunkatanár            Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Tornász lehetett fiatalabb korában. Valóságos ezermester volt, mindenhez értett. Számomra példakép volt. Készített nagyteljesítményű erősítőt, értett a  világítástechnikához. Az iskola újjáépítésében aktívan közreműködött (művezetett, műszaki ellenőr volt, anyagbeszerzésben gyors, olcsó és biztoskezű ember volt), a intézet gazdasági stabilizálásában jelentős szerepe volt (támogatókat szerzett, vásárokat szervezett, ezekre eladható ajándékokat tervezett és gyártatott), kiváló kapcsolatai voltak. A tornán és kézimunkán kívül jógalégzést, rehabilitálást, és "túlélési" gyakorlatokat tanított nekünk. A végzésünk után egyszer találkoztam vele az utcán. Ekkor már az artista-képzőben tanított. Igazgatóhelyettes volt ott több mint húsz éven át. Jelentős szerepe volt több artistaszám kidolgozásában. Nevéhez fűződik a 6 Tánde feszes-drót szám, a Hunor és a Tihany nyújtó produkció. Innen vonult nyugdíjba. (Szakáts Ödönről továbbiak.)

Dr. Szakáts Ödön testnevelési tanári oklevéllel rendelkezett, gimnáziumi rendes tanár volt. 19 év gyakorlattal 2 éve volt a képzőben, Testnevelést és kézimunkát tanított. Sportköri tanárelnök volt.

 

 

            Bán Jánosné eszperantó nyelvtanár           Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Eszperantó tanárom volt a Tanítóképzőben. A második félévre állt össze a csapatunk. Hat-nyolc tanulóval indultunk el, de nagyon hamar lecsökkent a létszám, év végén már csak ketten maradtunk. Lassan haladtunk az Eszperantó tanulásában, valahogy úgy tanultunk, mint általában az iskolai tanfolyamok: csekély eredménnyel. A lemorzsolódás miatt a tanárnő elkedvetlenedett. A következő év elején nem tudtunk csoportot összetoborozni, a csoport megszűnt. Bánné azt javasolta, csatlakozzam valamelyik csoporthoz egy klubban. Ezt is tettem, a vasutasoknál tanultam tovább, a Nyugati pályaudvar Démusz-vendéglő melletti tornyában.

 

A Nyugati és a Domusz

 

Bán Jánosnénak egyébként gyors és gépíró iskolája volt a Fehérvári úton.

 

 

            Tabló            Igazgató - Uherkovich Gábor - Csekő ÁrpádKapi-Králik Jenő - Szakáts Ödön - Bán Jánosné - Tabló

 

Tablónk

      Tanáraink:

Antal Miklós Dr., orosz tanár. Katolikus pap. Mi csak egyszerűen "Micu-bácsinak" neveztük. -- Balsay László Dr. -- Csekő Árpád -- Gonda László -- Kántor Antal, rajztanár, festőművész. A Gaál utcában lakott. -- Kántor Antalné -- Kapi-Králik Jenő -- Kishonti Barnabás, zenetanár. -- Kismarjai Emil, osztályfőnökünk lett az utolsó tanévünkben, amikor Uherkovich tanár úr Pécsre ment tanítani  -- Magyary Károly, magyar tanár. Mindég sok könyvet hordott magánál, humorosan azt mondták róla, hogy mozgókönyvtár van nála. Helyesírásom miatt el akart tanácsolni a Képzőből. -- Por Sándor -- Ruttkay Elemér -- Szabó Béla -- Szabó Béláné -- Szakáts Ödön Dr. -- Turcsányi Emil -- Uherkovich Gábor Dr. -- Vajda János katolikus pap, hitoktatónk volt.

 

Osztályunk csoportképe -- Osztály-Tanárikar futballmérkőzés csoportképe

 

      Osztálynévsorunk:

Ács Sándor (klarinéton játszott és kiválóan rajzolt) -- Bódog Ferenc -- Csörgei Miklós (kiválóan zongorázott és aktívan orgonált. Az interneten: játéka visszaemlékezése, megemlékezés.) -- Denkinger Géza -- Dámóczi Tibor -- Dósa Mátyás -- Fehér Gábor -- Fürst József -- Góra József -- Gottl Frigyes -- Hazenfrac Ferenc -- Horváth Gyula -- Kálmán Dénes -- Kálló Ferenc -- Király József -- Kiss Ferenc -- Knoll László -- Kökény János -- Kovács Lajos -- László Miklós -- Lovász György -- Mandola Viktor -- Merényi Károly -- Mikola Sándor -- Mikolai Ferenc -- Naszvadi János -- Rieth József -- Strelinger László -- Szabó László -- Szántai Kálmán -- Szoboszlai András -- Timár Imre (nagyon jó hangja volt, egy énekegyüttesben is énekelt) -- Vesztergál Lajos

 

 

          TANÍTÓKÉPZŐ, TANÁRAIM (TARTALOM)

Bán Jánosné -

Csekő Árpád

Igazgató -

Kapi-Králik Jenő -

Szakáts Ödön -

Tabló -

Uherkovich Gábor -

 

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom  --  Képzős élmények)    <<<    Tanáraim    >>>    

-----------------------

https://library.hungaricana.hu/hu/view/Budapest_B2245_BudaiTanitokepzo_B2294_1946/?pg=20&layout=s

http://www.kislexikon.hu/apponyi_kollegium.html

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Toth_MP942.pdf

Az iskola évkönyvei:   Évköny 1946 - 1. rész; Évköny 1946 - 2. rész; Évköny 1947