Rieth József:

Gyermekkorom - előzmények

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)    - Előzmények -   Kisgyermekkorom >>>    

 

Életem ezernyi szálból fonódott össze szüleim, rokonaim, őseim és a történelem homályba vesző ágaiból. Ezek az életet adó és éltető elemek misztikusan találkoztak bennem, genetikusan, pedagógiailag és társadalmilag meghatározták sorsomat.

 

Valahol messze a múltban kellene kezdenem a történetet, olyan messze, ahova képtelen vagyok visszalapozni. Hiszen családom sorsa -- és vele együtt az én sorsom is -- sok száz évvel korábban már javában bonyolódott, mielőtt én még megszülethettem volna. Szerencsénket vagy tragédiánkat távoli őseink élete már meghatározta, akárcsak az én utódaim élete már az én jelenemben (a ma történelmében) benne gyökerezik. Meg is próbáltam visszamenni a múltba. Nyomoztam svábok, tótok, na és persze magyarok több évszázados múltja felderítése érdekében, de be kellett látnom, ez a múlt túlságosan távoli már, krónikák nem írnak róla családi bontásban. Csupán néhány általánosságot sikerült megsejtenem. Nem vagyok történész, ezért inkább csak jelzésértékűnek lehet tekinteni ezeket az adatokat, amelyeket sikerült feltárnom. Persze nem tekintem befejezettnek a múlt ilyen értelmű kutatását. Keresem, és másokat is kutatásra buzdítok. Mi az ami valamennyire is bizonyos? Megpróbálom a már ismert adatokat rögzíteni.

 

Szüleim vidéki származásúak és gyermekkorukról, valamint a fiatalkori életükről igen keveset ismertem meg. Ezért csak igen kurtán tudok beszámolni őseimről, rokonaimról. Mit tudok tehát -- elsősorban szüleim elbeszélése alapján -- az életükről?

          Szüleim - Édesapám élete - Édesanyám élete - Rokonságomról röviden -

 

Svábok, tótok és színmagyarok vegyülnek a rokonságomban. De mi volt ezeknek a kisebbségi, vidéki embercsoportoknak a társadalmi helyzete, a kultúrája? Aztán bekerültek egy fura kohóba: Budapest nehezen kiismerhető szerkezetébe. Ebben a különböző csoportok -- a gazdagok és szegények, iparosok és kereskedők, előkelő származásúak és proletárok, műveltek és képzetlenek -- bámulatos egyvelegében kellett szüleimnek sikerrel helytállniuk. Olyan rokonaim, földijeim vannak, akik nem földiek igazán, de genetikusan azok: egy kicsit sváb is vagyok, tót is vagyok, legfőképp azonban magyar vagyok és mindenek fölött PESTI GYEREK.

          Rokonaim - Budakeszi - Svábok - Tiszaföldvár - Magyarok és nemzetiségek -

 

Beleszülettem a történelem egy kritikus szeletébe. Ebben a nagy kohóban nemcsak a magyar erőviszonyok feszültek egymásnak, de a történelmi helyzet is arra kényszerítette a társadalom szereplőit, hogy alakítsák életüket. Kommün után, a világválság végén, annak mélypontját túlélve erőlködtünk. Égett bennünk Trianon igazságtalansága, a világháború óriási vérvesztesége. A válságban súlyos munkanélküliség alakult ki, nem csak bankok és vállalatok mentek tönkre. Tartalékaik miatt a vállalkozók, tőkések aránylag jobban megúszták, de a középosztály, és különösen a szegények nagyon súlyos elszegényedést éltek meg. A válság elmúltával mindenesetre erős fellendülés következett, építkezések kezdődtek, a termelés fellendült, az emberek reménykedtek.

          Körülményeink - A harmincas évek - Iparosok - Cselédek - Társadalmi környezet - Vallási környezet -

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)    -- Előzmények -    Kisgyermekkorom >>>