Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

Szentföld - Magyarországon! - A "Jézus-Ösvény" megszentelése – Beszámoló

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)     Kegyhelyek < Magyar Szentföld  < Molnár Farkas < Új Magyar Szentföld > Imahely      

 

          Magyar Szentföld          Magyar Szentföld - Jézus Ösvény - Avató ünnepség - Vörösiszap-katasztrófa - Szentföld károsodása

 

P. Majsai Mór ferences atya 1932-től volt szentföldi biztos, tíz zarándoklatot vezetett a Szentföldre. Benne vetődött fel a gondolat, hogy milyen nagyszerű lenne, ha az egyre nagyobb érdeklődésnek örvendő szentföldi mozgalom egy hazai, saját zarándokhellyel is rendelkezne, ahol az eredeti szentföldi kegyhelyek pontos mása várná a zarándokokat (a Magyar Szentföld - saját megj.). Ebben az értelemben adta a megbízást Molnár Farkas építésznek az épület terveinek elkészítésére. Molnár Farkas kiutazott a Szentföldre, pontosan felmérte a Betlehemi Barlangot és más szent helyeket, és a budapesti Hűvösvölgyben (Bp. II., Heinrich I. u. 1-5.sz.) elkezdődött az építkezés: ovális alakban hatalmas templomfalak, belül körben a szent helyek másai ill. oltárai. Elkészült a Betlehemi Barlang és Keresztelő Kápolnája, ezeket fel is szentelték, és a helyet zarándokok ezrei kezdték látogatni. 1945 után azonban megpecsételődött a templom sorsa. A kupola építése befejezés előtt állt, amikor az építményt államosították. Ettől kezdve elindult a szabadrablás és szándékos rombolás. Az építési anyagnak, állványzatnak nyoma veszett, az oltárokat, oszlopokat díszítőelemeket szétverték, darabjait széthordták, beépítették. A szétvert, lecsupaszított falak egy darabig senki földje voltak, aztán traktorállomás lett, végül az Országos Levéltár hasznosította… (L. A Magyar Szentföld Temploma, cikksorozat, Jeromos füzetek 4-7.szám.)

 

 

           Jézus Ösvény          Magyar Szentföld - Jézus Ösvény - Avató ünnepség - Vörösiszap-katasztrófa - Szentföld károsodása

 

Most, háromnegyed századdal később, a Biblia Évében – más helyszínen és más módon – megvalósult az egykori álom a Somló-hegyen végződő Bibliai Zarándokútnak, a „Jézus-Ösvény”-nek a felszentelésével. Mód Miklós devecseri plébános a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulattal közösen eltervezte, keresztülvitte, megvalósította. Ez ráadásul nem egy templom, nem egyetlen helyszín: a zarándokok egy jó 12-14 km-es útvonal mentén, a Devecser melletti Kolontártól a Somló-hegy csúcsáig járhatják végig Jézus életének főbb állomásait: a Betlehemi Barlangot, Mária Kútját, a Názáreti Házat, a Gyógyítások Házát, a Szentföldi Kiállítást, a Keresztutat, és a Somló hegyre vezető Öröm Útját.

 

„Hogyan tudták kialakítani a betlehemi barlang pontos mását?” – kérdezem Rónai Károly mérnököt, aki a Barlang építését irányította. „Nem volt könnyű dolgunk – válaszolja –, mert mi nem tudtunk kiutazni a Szentföldre, hogy felmérjük a helyszíneket. Alaprajzunk volt a Barlangról, de a boltozat magasságát, méreteit nem ismertük. Végül a ferences atyák levéltárában sikerült megtalálnunk az egykori Molnár Farkas által készített felmérés adatait, és ennek alapján tudtuk beállítani a valós méreteket. Megtette a magáét Jungwirth Károly ácsmesterünk is, aki a boltozat kialakításához szükséges állványzatot felépítette. A csillag elkészítése sem volt egyszerű: aki először vállalta, visszalépett, végül Joó Miklós készítette el. Így aztán minden időben a helyére került.”

 

A Jézus-Ösvény térképe és tájékoztató táblája

 

2008 október 5-én Juliusz Janusz pápai nuncius megszentelte az elkészült "Jézus-Ösvényt" (korábbi tervek szerint: „A Biblia zarándokútját”) a Somló hegy tövében: a Betlehemi Barlangot (Kolontáron), a Lelki Gyógyító Szolgálat házát és a Szentföldi Kiállítást (Devecserben az első magyar katolikus bibliafordító, Szántó Arator István jezsuita szülőhelyén), a Keresztutat (Borszörcsökön), az Öröm Útját (a Somló hegy oldalában) és a Názáreti Házat (Devecserben). A tizennégy kilométeres tanösvény a Biblia évének ez a különleges kezdeményezése a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat és a Somló Környéki Szellemi Műhely Egyesület együttműködésével valósult meg, Mód Miklós devecseri plébános kezdeményezésére. Az egyes helyszínek kialakítását, felépítését a tavaszi és a nyári hónapokban építőtábori keretben valósították meg.

 

A zarándokút a Torna-patak mentén kezdődik, ami a Jordán folyót jelképezi. Az első településen, Kolontáron a templomdomb oldalában kialakították a jelenlegi betlehemi barlang pontos mását,

 

 

Betlehemi barlang

 

A település határában -- Kolontár és Devecser között -- lévő Szentkút Mária kútját szimbolizálja.

 

    

Mária kútja és a Betlehemi barlang belseje

 

Devecserben három helyszínt érint az út: a papkertben megépítették Jézus názáreti házát és ácsműhelyét egy korabeli palesztin ház modellje alapján, a Lelki Egészség Szolgálat irodájában a Gyógyítás a Bibliában témát (Jézus gyógyításait) dolgozzák fel, egy másik helyszínen (a Családok házában) pedig biblikus kiállítás található, Jézus nyilvános működéséről.

 

A názáreti háznak, az angyali üdvözlet színhelyének (később kápolnává alakított) romos maradványai ma a názáreti Angyali Üdvözlet templomban láthatók. Eredeti formája, méretei nem ismertek, ezért a devecseri Papkertben felépített Názáreti Ház egy korabeli izraeli lakóház mása, az emberek és állatok otthonául szolgáló lakószobával, mellette az ácsműhellyel, és természetesen lapos tetővel.

 

 

 

Názáreti ház

 

Érdemes megnézni a Szentföldi Kiállítást is Devecserben a plébánia melletti közösségi házban. Látható itt sok-sok régi és új Biblia, de a tárlókban szentföldi emlékek sokasága: mécsesek, kövek nevezetes helyekről, tövisek, virágok, búzakalászok a kenyérszaporítás helyéről, Holt-tengeri sótömb, és természetesen képek, térképek, tablók a falakon. A hátsó teremben a látogatók kivetítve megnézhetik, meghallgathatják a Tomka-féle „Jézus lába nyomán a Szentföldön” DVD csodaszép és informatív anyagát a legfontosabb szent helyekről, az ott történt ásatásokról. Ez a szép összeállítás a Kultúrház igazgatójának, Bajok Józsefnének és segítőjének, Dancs Tiborné Karolinának a munkáját dicséri.

 

A Lelki Egészség Szolgálat házában barátságos környezet fogadja a látogatót, ahol az ide érkező gyerekek, fiatalok, felnőttek különböző programokon vehetnek részt, keresve a testet-lelket gyógyító Jézus segítségét.

 

Borszörcsökön a keresztút lesz a tematikus ösvény része. Itt fából faragott stációk -- Bálint Árpád fafaragó művész által fából faragott jelenetek -- előtt járhatjuk végig Jézus keresztútját és a Kálvária kápolna várja a zarándokokat,

 

A Kálvária

 

Elindulva a Somló hegyre 4 szoborcsoport vezet bennünket az Öröm Útján. Ennek kezdetét és egyes állomásait igényesen elkészített tablók jelzik, rajtuk a megfelelő szentírási idézetek (ezeket a PPKE Hittudományi Karának őszi gólyatáborában a hallgatók keresték ki a Szentírásból). Az első állomás Mária Magdolna és a feltámadott Jézus találkozása – Bálint Árpád által fából faragott szobrokkal ábrázolva –, ezt követi a többi találkozás emlékhelye,

 

Öröm útja - Jézus él

 

Felérve a hegytetőre a "Jézus él!" táblát láthatjuk, majd Somlón lévő kilátói nagykereszt a golgota, ahol Szent István király szobra áll a kereszt tövében. Mintha az Olajfák hegyén mi is szemtanúi lennénk Jézus mennybemenetelének, és az égre tekintve máris látjuk a mi zarándokutunk végső célját.

A somlói Nagykereszt

 

          Avató ünnepség.          Magyar Szentföld - Jézus Ösvény - Avató ünnepség - Vörösiszap-katasztrófa - Szentföld károsodása

 

Sok-sok fáradozás után, sokak összefogása nyomán október első vasárnapján megtörténhetett a „Jézus Ösvény” megáldása. 2008 október 5-én adták át a létesítményt. A zarándokút szentelése Juliusz Janusz pápai nuncius ünnepélyes szentmiséjével kezdődött, amelyen a nagyszámú hívősereg, a társadalmi szervezetek képviselői és a sajtó munkatársai mellett részt vett Mádl Ferenc elnök úr és felesége, Dalma asszony is.  Az ünnepi szentbeszédet Tarjányi Béla biblikus professzor, a Szent Jeromos Katolikus Bibliatársulat vezetője mondta. A szentmise végén a Nuncius atya fejezte ki őszinte dicséretét és elismerését ezért az egyedülálló kezdeményezésért:

„Devecser egy olyan hely, ahol élő a Biblia hagyománya, köszönhetően a Biblia nagy ismerőjének és fordítójának, Szántó István jezsuita atyának is, aki itt született a tizenhatodik században. Maradjatok hűségesek ezen a plébánián ehhez a biblikus hagyományhoz, használjátok a Biblikus Zarándokút kezdeményezését arra, hogy jobban megismerjétek Jézust. Ma ajánljuk fel az imádságunkat különösen a Szentatyáért és a Püspöki Szinódusért, hogy a világ jobban megismerje a Megtestesült Istent, Jézus Krisztust.”

Avató szentmise

 

A Betlehemi Barlang előtt Mádl Ferenc elnök úr, a Lelki Egészség Szolgálat házánál Dalma asszony felemelő köszöntő szavait hallgathatta meg a közelből és távolból érkező hívők nagyszámú serege. A felemelő ünnepség a devecseri Papkertben, a Názáreti Ház közelében elfogyasztott bibliai lakomával zárult.

 

Avatás

 

A szentmise után a hívek autóbuszokba, a papság és a vendégek személyautókba szálltak, és ez a hosszú autókaraván járta végig elsőként a zarándokutat Kolontártól a Somló-hegyig. A kolontári templomdomb alatt rejtőző Betlehemi Barlang felszentelése előtt Mádl Ferenc elnök úr megható, közvetlen szavakkal emlékeztetett arra, hogy milyen nagy dolog Jézus eljövetele és velünk maradása, milyen jó, hogy az ő útját követhetjük életünkkel. Ebben erősít meg bennünket, ha végigjárjuk életének megszentelt emlékhelyeit. Az elnök úr szavait követően a Nuncius úr és az Elnök úr vágta át a Barlang bejárata előtt feszülő, a vatikáni zászlóra emlékeztető sárga-fehér szalagot, majd a Nuncius úr felszentelte a barlangot, a hívek és a vendégek ezután első ízben megcsodálhatták a Születés helyének idevarázsolt mását a csillaggal, a körben függő mécsesekkel.

 

A következő megálló a Lelki Egészség Szolgálat háza volt, már Devecserben. Itt Dalma asszony mondott egy csodálatosan szép elmélkedést a gyógyító Jézusról, aki ma is Gyógyítója testünknek-lelkünknek, ahogyan egykor meggyógyította a betegeket, és barátaivá fogadta a megtérő bűnösöket. Minden megállónál felcsendült az öröm, az istendicséret és a hála hangja is: felváltva énekelt az Ajka-Padragkút Bányász Férfikar, és a Padányi Katolikus Iskola ifjúságának (KÖR) lelkes kis éneklő-zenélő csapata (a Bányászkar díszes egyenruhában, a fiatalok az alkalomhoz illő keleti öltözékben, földig érő galabijjában, fejükön a sivatagi népek elmaradhatatlan kendőjével).

 

A felszentelő zarándokút ez alkalommal kivételesen nem a Somló-hegy csúcsán, hanem a devecseri Papkertben álló Názáreti Ház közelében fejeződött be, mégpedig egy igazi, ízletes bibliai lakomával. Jól is esett már az étel mindenkinek, mert ez a körút még így is, autókkal, buszokkal 2 és fél órán át tartott, annak ellenére, hogy a nagyszámú hívek, vendégek szállítása kitűnően meg volt oldva, az útelágazásoknál és az egyes helyszíneken mindenütt rendőrök, rendezők irányították a zökkenőmentes közlekedést.

 

A Papkertben reggel óta forgott már a Siklósról kölcsönzött óriási nyárs, benne párosával a szegény bárányok Toldi Tamás nyájából, a főszakácsnak, Molnár Leventének, Tüskevár polgármesterének a szakszerű irányításával. Mindenkinek ízlett a finom lencsefőzelék, a puha-ropogós báránysült a Germakorp pékség készítette pitával és – nem szentföldi, hanem – a kitűnő somlói borral. Jutott mindenkinek bőven (8 bárányka bánta az ünnepet!), még repetázni is lehetett.

 

„Hogy’ tetszett a mai nap, hogy’ tetszik a zarándokösvény?” – kérdezem az ünnep végén az indulni készülő Dalma asszonyt. – „Fantasztikus, egyedülálló. Ilyen nem volt még. Nagyon tetszik az ötlet, nagyon örülök, hogy megvalósult.” – „És a Szentírásról magáról mondana valamit Dalma Asszony?” – „Ebben az évben én is többet olvasom, mindig ott van a közelemben a Biblia. Sokszor az olyan apróságokra figyelek fel, mint például amikor Jézus Zakeusnak azt mondja, hogy gyere le hamar. Gyorsan gyere le. Mint ahogy egy fiatal hívja a másikat: Gyere gyorsan, csináljuk! Ezek olyan szép, elgondolkoztató dolgok. És vannak mondatok, amelyek megragadnak bennem. Például az, hogy Jézus meghív embereket. Merjem ezt én magamra is alkalmazni? De be kell látnom, hogy igen, engem is meghívott…”

 

„És neked mi tetszett ma a legjobban? – fordulok a kicsi Dancs Tiffanyhoz, aki az anyukája kezét fogva figyeli az eseményeket. „Nekem a mise tetszett a legjobban!” – „Miért? – „Mert egy püspök bácsi misézett!” – hangzik a ragyogó szemű kislány válasza.

 

A szép ünnepség és a sátrakban elköltött finom ebéd után mindenki még egyszer meglátogatta a Názáreti Házat, azzal a szent elhatározással, hogy ide még visszatérünk máskor is, sokadmagunkkal. Hiszen közelről s távolról várnak ide mindenkit, szállás van bőven, és sok színes program gyerekek, fiatalok, felnőttek számára – de mindenekelőtt itt láthatók Jézus életének szép emlékhelyei. Aki végigjárja ezt az utat, biztosan közelebb kerül Ahhoz, Aki eljött, hogy Atyjával együtt közel kerüljön hozzánk. Mellénk szegődött, hogy ezentúl mi is vele járjuk az utunkat.

 

A Nuncius Atyát, Mádl Elnök urat és Dalma asszonyt a fiatalok zenéje, éneke mellett búcsúztatta a Zarándokút ötletgazdája és megvalósítója, Mód Miklós devecseri plébános.

 

Köszönjük ezt a szép ünnepet, köszönjük a ragyogó ötletet, a sok-sok fáradságot, Plébános Atya! Köszönjük mindazok segítségét, akik közreműködtek az ötlet valóra váltásában. Örülünk, hogy megvalósult egy évszázados álom: a Magyar Szentföld. Hogy valóban szent föld legyen a magyar föld.

 

          Vörösiszap-katasztrófa          Magyar Szentföld - Jézus Ösvény - Avató ünnepség - Vörösiszap-katasztrófa - Szentföld károsodása

 

Az ajkai vörösiszap-katasztrófa tíz emberéletet követelő ipari szerencsétlenség és környezetkárosító katasztrófa, amit az okozott, hogy 2010. október 4-én átszakadt a MAL Magyar Alumínium Termelő és Kereskedelmi Zrt. tulajdonában lévő Ajkai Timföldgyár Kolontár és Ajka között létesített, 400×600 m-es vörösiszap-tárolójának gátja. A kiömlő, több mint egymillió köbméternyi zagy elöntötte Kolontár, Devecser és Somlóvásárhely települések mélyebben fekvő részeit. Az erősen lúgos, maró hatású ipari hulladék körülbelül 40 négyzetkilométeren terült szét, felbecsülhetetlen gazdasági és ökológiai károkat okozva a Devecseri kistérségben. Tíz ember meghalt, a sérültek száma több mint 150. A Torna-patak teljes élővilágát kipusztította az erős lúgos szennyeződés, valamint erre a sorsra jutott a Marcal Torna torkolata alatt fekvő része is.

 

 

Vörösiszap-tároló - Gátszakadás - A tároló környéke - A gát metszete és szerkezete

 

A 2010. november 5-én nyilvánosságra hozott kormányhatározat a MAL Zrt.-t nevezi meg az október 4-én bekövetkezett katasztrófa károkozójának. A magyar kormánynak összesen 38 milliárd forintba került a vörösiszap-katasztrófát követő károk helyreállítása, ebből 21 milliárd forintot a környezeti elemek helyreállítása emésztett fel.

 

Az elöntött terület

 

A vörösiszap a timföldgyártás melléktermékeként keletkező, toxikus fémvegyületeket az átlag feletti, de nem veszélyes mennyiségben tartalmazó, erősen lúgos (pH 13) anyag. Veszélyes hulladék, a bőrt az égési sérülésekhez hasonlóan kimarja, de nem mérgező. A lúgos hulladék a természetbe kerülve pusztítóan hat az élővilágra, de ennek a pusztításnak a következményei elsősorban rövid távon jelentkeznek.

 

 

Elvonult az embermagas ár, már mederben folyik a maradék

 

A vörösiszapban nyomokban találhatók radioaktív fémek, de alacsony aktivitása miatt a közvetlen sugárzás környezeti hatása elhanyagolható, jelentősen nem haladja meg a kibányászott bauxit aktivitását. A MAL Zrt. honlapján, a baleset után közzétett adatok szerint, az ajkai vörösiszap összetétele:

          40–45% Fe2O3 (vas(III)-oxid), ez adja az iszap vörös színét

          10–15% Al2O3 (alumínium-oxid)

          10–15% SiO2 (szilícium-dioxid) nátrium- vagy kalcium-alumínium-szilikátként van jelen

          6–10% CaO (kalcium-oxid)

          4–5% TiO2 (titán-dioxid)

          5–6% Na2O (nátrium-oxid, vízzel nátronlúggá alakul)

 

 

Siralmas képek az ár elvonulása után

 

Az ajkai timföldgyár zagytározó kazettáiban 50 millió köbméter szürke- és 30 millió köbméter vörösiszapot tároltak a környezeti katasztrófát okozó ömlés előtt.

          -- Az I-V. jelű kazettákban erőművi salakot, illetve pernyét tárolnak. A feltöltés vastagsága több mint 10 m. Fúrásokkal a talajvizet közvetlenül a feltöltés alatt érték el.

          -- A VI-IX. jelű kazetták alatt 1–2 m vastag a néhol meglehetősen laza ártéri üledék (kőtörmelékes homok, kavicsos-kőtörmelékes agyag), alatta 5–7 m vastag, durvaszemű allúvium (homok, kavicsos homok, homokos apró-durva kavics) települ. A durvább szemcséjű anyagok egykori mederüledékek. Az egyes üledékek vízzáró képessége erősen változó: a homokrétegek vízáteresztő képessége kisebb, mint a kavicsé. Az allúvium feküjének (ez a kazetták alatti, kőzetlisztes agyag) vízzárósága a homok-, illetve mészerek miatt változó, de szivárgási tényezője általában kisebb mint 10–6 m/s. Ez alatt több 10 m vastag, gyakorlatilag vízzárónak tekinthető agyag települ.

          -- A talajvíz a vizsgált területen 1–4 m mélyen található, és a Torna patak völgye felé áramlik: fő áramlási iránya a Ny-i, másodlagos (az É–D-i dombokról) a déli.

 

Testi-lelki sérülések, minden romokban

 

A katasztrófában tíz ember halt meg. A legtöbb sérült a lúgtól első- vagy másodfokú égési sérülést szenvedett. Egy kisgyermek szeme a lúg marásától súlyosan megsérült. A legsúlyosabb sérült testfelületének közel 70 százaléka égett meg. Az égési sérültek a lúgos vízben állva nem éreztek fájdalmat, mert a lúgmarás fokozatosan alakul ki. A lúg okozta marásos sérülés nagyon hasonlít az égési sérülésre, és kezelése is hasonló. Október 8-án hajnalban ötre emelkedett a halálos áldozatok száma, miután a veszprémi kórházban belehalt sérüléseibe egy 81 éves férfi, délután pedig megtaláltak két újabb, korábban eltűntté minősített áldozatot. Október 11-én találták meg az utolsó eltűntként nyilvántartott személy holttestét.

 

 

Október 13-án és november 5-én, egy hónappal a katasztrófa után egy-egy újabb sérült hunyt el a kórházban, amivel tízre emelkedett a katasztrófa áldozatainak száma.

 

 

A háziállatok is sokat szenvedtek, közülük is sok elpusztult

 

A hírek hallatán példátlan összefogási hullám indult meg az országban. Önkéntesek tömegei jelentkeztek a kármentésre. Mindenfelől érkeztek segítők a takarításra, nagyon sok adomány (ruhanemű, élelem, használati eszközök) érkezett. Új épületeket építettek a károsultak részére.

 

 

 

A mentésben résztvevők hatalmas munkát végeztek. Környezetvédők, mentők, tűzoltók, katonák, rendőrök, önkéntesek -- mindenki segített

 

 

Új házak tömegét építették a kárvallottaknak

 

Sürgősséggel pert indítottak a Timföldgyár és vezetői ellen, akik egyébként igen cinikus magatartást mutattak az események alatt. Mindenki ártatlannak vallotta magát, nevetséges kártérítési összeget kínáltak fel és minden műszaki előírásról azt vallották, hogy azokat betartották. Szerintük semmi előjele nem volt a katasztrófának és földrengés válthatta ki a gátszakadást. Összesen 30 milliárd forintba került a kárelhárítás és a kárpótlás, 6,2 milliárdba az elöntött szántók mentesítése. A káralapból 625 millió forintot kellett bútorvásárlásra fordítani. 34 ezer teherautó 340 ezer köbméter anyagot hordott el a Mal Zrt. zagytározójából. 400 millió forint segélyt osztott ki a Vöröskereszt, ebből 206 millió a 1749-es segélyhívószámon folyt be. 17 ezer élelmiszercsomag, 130 ezer palack ásványvíz és 2500 háztartási gép került a rászorulókhoz.

 

------------------------------

Utóirat: 2008-ban, a Biblia Évében Devecser környékén, Mód Miklós devecseri plébános kezdeményezése nyomán kialakítottak egy tanösvényt, a "Jézus ösvényt" vagy más néven a "Biblia Zarándokútját". A történet pikantériája, hogy 2010. október 4-én az Ajkai Timföldgyár zagytározójának gátja átszakadt és óriási környezetszennyezéssel tönkre tette ezt a nemes kezdeményezést. 2016-ban Egy új hír tudósít a devecseri Szent kút és barlang új szerepéről: imahelyet alakítottak ki a meg nem született gyermekekért és a gyermekáldásért.

 

 

           ...És a Szentföld?          Magyar Szentföld - Jézus Ösvény - Avató ünnepség - Vörösiszap-katasztrófa - Szentföld károsodása

"A Kolontárt és Devecsert elöntő vörösiszapos sárlavina elöntötte a somlói zarándokösvényt is, továbbá jelen információnk szerint megrongálódott mind a Betlehemi Barlang (Kolontár), mind a Názáreti Ház (Devecser, Papkert). A lavina a „Jordán” mentén zúdult végig Kolontártól Devecserig, feltehetően elsodorva Mária Kútját. Az eddig elhunyt négy személy (két felnőtt, két kisgyermek) lelkiüdvéért október 5-én 17 órakor Devecserben mondott engesztelő szentmisét Mód Miklós plébános.

Számos országban készítették el a szentföldi zarándokhelyek kicsinyített mását, hogy aki nem tud elutazni oda, az is valamiképp meglátogathassa a „Szentföldet”. Itthon ezt éppen Kolontár és Devecser közt alakították ki, az október 4-én, a devecseri zagytározó gátszakadása következtében lezúduló sárlavina azonban elsodorta az egészet, mivel éppen az útjában álltak a szent helyek másolatai.

Mint azt a Magyar Kurírnak Mód Miklós plébános elmondta, a Betlehemi Barlangból és még egy helyről valószínűleg majd ki kell merni az iszapot, több melléképület összedőlt, amelyeket majd újjá kell építeni, és minden más állomást le kell pucolni majd, továbbá az egész területen ki kell cserélni a talajt. A szállások közül csak egyet érintett a katasztrófa, a többinek nem esett baja. Mindazonáltal a zarándokút helyreállításával még nem foglalkoznak, hiszen nyilvánvalóan számos más teendő élvez elsőbbséget." (Magyar Kurír)

          Magyar Szentföld - Jézus Ösvény - Avató ünnepség - Vörösiszap-katasztrófa - Szentföld károsodása

 

(Tartalomjegyzékhez  --  Gyermekkorom)     Kegyhelyek < Magyar Szentföld  < Molnár Farkas < Új Magyar Szentföld > Imahely       

-------------------

Tarjányi Béla professzor úr/VPA Hírporta hir@hirporta.hu  További felvilágosítás: Biblikus Koordinációs Iroda

8460 Devecser, Petőfi tér 10. Tel/Fax. 88/224-091, 20/823 0596, 30/523-4115 E-mail: devecser@somlo.hu 

http://uj.katolikus.hu/cikk.php?h=1182

http://jezusosveny.plebania.hu/szentel.htm

http://hu.wikipedia.org/wiki/Ajkai_v%C3%B6r%C3%B6siszap-katasztr%C3%B3fa

http://www.blikk.hu/blikk_aktualis/remalmaik-vannak-a-kolontari-karosultaknak-2067951

http://kd.bloglog.hu/category/veszprem/page/6/