Rieth József:

SZÍVÜGYEM --- Lábadozás (13. nap) -- 2005. nov. 6.

MŰTÉTEK    Epeműtét     Sebészet, -- epeműtét, -- lábadozás, -- felépülés..

Imaéletemről: Lelki átrendeződés

<<<   >>>

Észrevétlenül lett reggel. Szinte semmit sem aludtam. Nem a fájdalom miatt, de valahogy nem jött álom a szememre, csak a környezetemet figyeltem. Az éjszaka az Intenzív Osztályon folyamatos nyüzsgéssel telt. A körülöttem fekvő súlyos betegek egész éjszaka ápolásra szorultak. Hősiesek voltak az osztályon szolgáló orvosok és az ápolók. Ténylegesen gyógyító munkát végeztek ezek a fiatalemberek. És még saját gyengeségeikkel is ráértek foglalkozni. Hallottam vitájukat az előtérben: hogy az egyikük ezt mondta, a másik azt; az egyikük ezt gondolta, a másik azt; ő megmondta, de a másik félreértette... Nők, és mennyi problémát tudnak hurcolni a lelkükben. Meg is mondtam az egyik velem ügyködő nővérnek reggelfelé, hogy sokat imádkoztam értük, az egyetértésükért, azért, hogy idejüket jobban hasznosíthassák a gyógyító tevékenységre, kevésbé a marakodásra. Igazat adott nekem...

Délelőtt megtalált egy áldoztatónk az Intenzív osztály rejtettsége dacára. Zoltán atya küldte az Oltáriszentséggel, mivelhogy vasárnap van. Boldogan vettem a Legszentebbet magamhoz.

Lassan egyre jobban éreztem magam. Már kortyolgathattam kedvemre. A kötésem átvérzett ugyan, de a nővérek kitoldották. Délre megjött a mentő is. Megszabadultam az oxigén csőtől, az elektródáktól, az infúziótól. A két zsákommal (katéter és drén) hordágyra tettek, újabb, az Intenzív Osztály zárójelentésével visszavittek a Sebészeti üvegkalitkámba.

"Felvételi státusz:

Műtét után altatva, lélegeztetve érkezett osztályunkra. Kp. fejlett és táplált 81 éves ffi beteg. Bőr és látható nyálkahártyák kp. vérteltek, conj. kp. erezett, sclera fehér. Oedema, cyanosis, icterus nincs. PM nem nagyobb, mirigyes. Kóros nyirokcsomó nem tapintható. Mellkas emphysemás, gyengült alaplégzés, tompulat, pangás nem hallható. Halk, ritmusos szívhangok, aorta és a mitralis area felett systoles zörej hallható. Hasán steril fedőkötés. Végtagok alakilag épek. Neurológiai statusa a narkózis miatt nem megítélhető. Dr. Wagner

Epicrisis: A beteg anamnesisében stenosis valvula aortae signif., insuff. valv. ao. gr. I., insuff. valv. bicusp. gr. III-IV., insuff. valv. tricusp. gr. II-IIL, pulm. hypertonia, fibrillatio auricularis chr, insuffitientia ventriculi sinistri cordis, NIDDM, hypertrophia prostatae szerepel. Aorta billentyű műtét előtt áll, góctalanítás céljából hagyományos cholecystectomia műtéten esett át, postoperatív observatio céljából került átvételre osztályunkra. Gépi lélegeztetést kezdtünk, ulcus profilaxis, estétől anticoagulálás indult. Keringése mindvégig stabil volt, vérképét tartotta. Ápolása második napján jó spontán légzés, tiszta tudat és jó vétgázértékek mellett extubáltuk. Továbbiakban nasalis oxigén mellett is kielégítő saturációt produkált. Hasi drainjein jelentős mennyiségű váladék nem ürült. Fájdalmát tramadollal csillapítottuk. Extubálás után, jó bélhangok mellett per os kortyolgatott. Ápolása alatt mindvégig láztalan volt, vércukor értékei rendezettek. Antihypertensív szerei mellett stabil cardiorespiratorikus állapotban mai napon előzetes megbeszélést követően (Dr. Kiss Sándor Főorvos) Sebészeti Osztályra visszahelyezzük.

Diagnosis: Insuff. resp., Stenosis valv. aortae, Hypertonia, NIDDM, St. post cholecystectomiam" [Lel51106]

Gyorsan átestem az Intenzív Osztály ápolásán, semmi rendkívülit se találtak rajtam, jöhet a normál gyógyulás...

A kisméretű fülkémből ki kellett gurítaniuk az ágyamat, a folyosón áttettek és ágyastól toltak vissza a helyemre, benn ugyanis olyan kevés volt a hely, hogy a tolókocsi meg a szállítók már nem fértek volna el.

Esemény volt az érkezésem az osztály betegei számára, egy időre nem a saját problémáikkal foglalkoztak, hanem az újonnan érkezettel, vagyis az én állapotommal. Az ágyammal való tili-toli különösen felhívta rám a betegtársak figyelmét. Bódultságomból az rázott fel, hogy a kórterem másik végéből egy beszélgetésre lettem figyelmes. Hajléktalanokat ápoltak ott különböző panaszokkal. Az egyik lelkesen kezdte magyarázni a társainak, hogy én egy pap vagyok a Városmajorból, ahol őt alaposan elverték, az irodából kidobták, emiatt akkoriban kórházba is került. A többiek kételkedtek az elbeszélés valódiságában (kissé Háry Jánosos mesének, nagyképű hazugságnak tartották), mire az előadó eléggé trágár szavakkal bizonygatta az igazát, és a dühét minden ingyenélő, élősködő egyházit illetően.

Kissé meghökkentem, mert hallottam annak idején a történetet, bár az illetőt nem ismertem. Egy hajléktalan akkoriban beállított Zoltán atyához. Nem először járt ott, rendszeres kéregető volt. Most azonban jelentős összeget követelt (lehet hogy csak harmincezer forintot, de lehet hogy százezernél is többet, nem emlékszem). Zoltán atya mondta, hogy ekkora összeget nem lehet adni. Erre az illető azt mondta, hogy akkor ott fogja felgyújtani magát az irodában. Adott egy határidőt, amikor majd visszajön a pénzért, addigra teremtse elő a plébános a követelt összeget, különben az ígéretét teljesíti. Amint elment a zsaroló, Zoltán atya kétségbeesetten kezdett tanácskozni a Képviselő Testület illetékeseivel. Egységes vélemény szerint ez már a rendőrségre tartozó ügy. A kerületi rendőrkapitány járőrt rendelt a megadott időpontra a templomhoz, valamint bevonta a kerületi polgárőrséget is az akcióba.

Amikor a megjelölt időben megjelent a zsaroló az irodában a pénzért, előlépett a függöny mögül két polgárőr. A kifelé menekülő tettes útját az ajtóban egy harmadik polgárőr keresztezte. Szavak nélkül, keresetlen és brutális tettlegességgel győzték meg a pénzszerzés ilyen módjának téves voltáról. Oly meggyőző alapossággal segítették ki az irodából a parkba, hogy karját törte a szerencsétlen. Ott már a rendőrjárőr támogatta fel emberünket a betonról, és állapotára való tekintettel azonnal a János Kórház sebészetére vitték elsősegélyre és további ellátásra. Zoltán atya lelkivilágát igencsak megviselte a polgárőrök és rendőrök tárgyalási és meggyőzési módszere, őszintén sajnálta megtévedt felebarátját. Papi lelkülete szükségesnek látta, hogy még azon melegében ő is bemenjen a János Kórházba, meglátogassa és lelki vigaszban részesítse a sérültet. A kórházból való visszatérése után pár perccel már szólt Zoltán atya telefonja: a rendőrkapitány hívta. Keményen kifejtette a főrendőr, hogy ilyet többé ne tegyen Zoltán atya, mert mindent elront vele, ilyen szamaritánus hozzáállással nem lehet harcolni a bűnözés ellen...

Ennek a csúfosan végződött pénzszerzési kísérletnek az emléke elevenedett fel bennem, a közös légtér jóvoltából hallott elbeszélés nyomán. Az elbeszélő hangneme meglehetősen nyers volt, az esetleges bosszúállás veszélyét éreztem ki belőle. Nagyon kiszolgáltatottnak és gyengének éreztem magam, ráadásul még dolgozott is bennem a műtéti kábítószerek hatása. Száz szónak is egy a vége, kicsit (nagyon) féltem. Félelmemet megosztottam a délután látogatóba érkező Anyával is, meg az éppen ügyeletes nővérrel is. A nővér igen komolyan vette a dolgot, komoly idegességgel a hangjában mondta: "Még csak ez hiányzik...". Érezhetően tettek is intézkedést a biztonság érdekében. Éjszakára férfi ápolóval erősítették meg a kórtermet. Kellett is az erősítés, nem is annyira a biztonság érdekében, de az éjszakai zűrzavarok miatt is. Mindenki szenvedett, mindenki lázálmokkal küszködött, csaknem mindenki igényelte az ápolást. Volt egy amputált-lábú Pali bácsi, aki egész éjjel gondot okozott az ápolóknak. Nem csak szenvedett, rémlátásokkal gyötrődött, hangosan kiabált, de kínjában kitépte az infúziója csövét is, majd megpróbált felkelni és kiesett az ágyából. Az éjszakánk így, óriási forgalommal telt el, gyakorlatilag mindenki ébren volt, állandó volt a nyüzsgés, hangoskodás.

Már délutánra átvérzett a kötésem, estére aztán újból. A jórészt átvirrasztott éjszaka dacára érezhetően javultam, valószínűleg a műtéthez kapott zsibbasztó szer távozott már belőlem, és a sok ima is erősített. Reggelre nem éreztem különösebben fáradtnak magamat. Testileg. De a sok jajgatás, az éjszaka hallott sok szenvedés, panasz lelkileg megviselt. Sajnáltam azokat, akik lelki vigasz nélkül csak a saját bajukkal tudtak foglalkozni egész éjjel. Szenvedtek, káromkodtak és mindezt teljes hangerővel...

<<<   >>>

BEVEZETŐ                          Bevezető -- betegen -- kórházkóstoló -- vizsgálatok -- döntés -- kimenőn -- érfestés

MŰTÉTEK - Epeműtét      Sebészet -- epeműtét -- lábadozás -- felépülés

                      -  Szívműtét      Előkészület -- felkészítés -- szívműtét -- intenzíven

                     -   Utókezelés    Szíves elbocsátás -- vizenyős javulás -- vizesen

REHABILITÁCIÓ              Ferenc kórházban -- hazabocsátás -- kontroll

IMAÉLETEM                      Előzmények -- Rádöbbenés  -- Választás -- Belenyugvás -- Átrendeződés -- Remény -- Újrakezdés -- Víz, víz -- Visszatérés -- Kétévesen 

IDŐPONTOK                        A betegségem időpontjai

DIÉTÁK                                 CUKROSDIÉTA (Cukorbetegség -- Kezelés) -- EPE-DIÉTA -- SYNCUMAR (tabletta -- diéta -- profilaxis)

VEGYES                                Edzésprogram -- Epeismeretek -- Életmód (Vörösbor)  -- Szívműködés és műtét -- Terhelési értékek -- Meditáció -- Fájdalom

                                               Személyekről -- Szent Ferenc Kórház (Tahy-interju) -- Szívsebészeti Klinika -- Új Szent János Kórház