Rieth József:

SZÍVÜGYEM -- Személyek, akik kapcsolatban állnak szívügyemmel.

 

'Antal' - Ágyszomszédom volt az Érsebészeten. Eredetileg katonatiszt volt, katonai jogász. Majd valami miatt külföldre került, ott nősült, de a rendszerváltozás után svájci felesége úgy döntött, hogy költözzenek Magyarországra. Most itt vállalkozó, fiai is itt helyezkedtek el. Szívműtétre és ércserére került be a kórházba, velem egy időben műtötték. Sokat beszélgettünk a műtétje előtt, mert tiszt korában a magamfajta politikailag megbízhatatlanokkal foglalkozott, és így utólag teljesen átérezte azt a mérhetetlen igazságtalanságot, ahogy minket, politikai különállókat akkoriban meg- és elitéltek. Nehezen szokott hozzá a magyar kórházviszonyokhoz, mert már megszokta a nyugati egészségügy stílusát. Külön gondja volt, hogy a szívechó vizsgálat idején eltűnt a drága szemüvegje, ő lopásra gyanakodott. Óriási kutató munka indult a kórteremben, de az egész kórházban is. A szemüveg nem került elő, ebből ő igen keserű tapasztalatokat vont le. A sors fintora, hogy a szemüveg több mint egy hét után mégiscsak előkerült, az egyik vizsgálóban 'Antal' letette, otthagyta, de később pont ott nem kereste.

Anya. - l. Csury Zsuzsanna

Arató Éva Dr. - Körzeti orvos, akkori háziorvosunk. A Városmajor utcai körzeti rendelőben dolgozott. Mindég sok beteg várakozott a vizsgálatra nála, gondosan gyógykezelt, jól ismerte a betegeit. Talán tiz-tizenöt évig kezelt engem, magas vérnyomással. Sok gondja nem volt velem, mert csak gyógyszerkiírás és vérnyomás mérés céljából szoktam felkeresni. Sok betege volt, mindég sokan vártak rá. Nem szerettem a hosszú várakozást a várójukban, ezért -- természetesen -- csak a legszükségesebb esetben mentem a rendelőbe. (Az asszisztense Marcsi, Szalai Lászlóné volt, aki nagyon jól ismerte a körzet betegeit, mindenkire gondja volt. Amikor Arató doktornő nyugdíjba vonult és Türmer doktornő vette át 2000-ben a rendelőt, Marcsi továbbra is ott dolgozik. A mellékelt képen Szalainé szerepel.)

Bártfai Ildikó Dr. - Fiam kardiológus ismerőse, a Mester-utcai rendelőben dolgozik. Amikor a János Kórházban kiderültek szívproblémáim, fiam rendszeresen vele konzultált a várható fejleményekről és a szükséges teendőkről, Többször felkeresett a János kórházban, a Bel-osztályon is és a Sebészetin is. Mivel szakmai ismerőse Jánosi professzornak, minden vizsgálati leletembe betekintett, így teljesen ismerte a velem kapcsolatos diagnózisokat és terveket. Erősítette bennem a hitet a műtét sikerében és a szükségességében. Hasznos tanácsokkal látott el a várható következményekkel kapcsolatban, segített a rehabilitáció vállalásában. Bizonyára szerepe volt abban is, hogy olyan kiemelt figyelemmel kísérték az orvosok betegségemet és kezelésemet.

     "Dr Bártfai Ildikó. Születési idő, hely:1951. október 17. Budapest -- TANULMÁNYOK: Semmelweis Orvostudományi Egyetem 1977; Belgyógyász szakvizsga 1981; Kardiológia szakvizsga 1987; NYELVISMERET Angol. -- TUDOMÁNYOS TEVÉKENYSÉG, MUNKAHELYEK Semmelweis Orvostud. Egyetem Kórélettani Tanszék – demonstrátor 1974-1980; Kutatói ösztöndíj 1985 -1990; „Frederic Joliot-Curie” Sugárbiológiai Intézet, Budapest; Brigham δ Women’s Hosp.1990 ( 2 months); Harvard Med, Sch.Boston, MaBraunwald Prof. mellett. Atheroscler. Research Inst.1990 - 1992 US; C Los Angeles, C aRaven és Crawford Professzorok mellett; Semmelweis Egyetem 1977- 1994 II. Belklinika, utolsó 2 évben osztályvezető Visegrádi Kórház 1994-1996; Belgyógyászat, osztályvezető EGIS Gyógyszergyár NyRt 1996- jelenleg is. Tudományos szakértő Ferencvárosi Eü. Szolgálat 1994 - jelenleg is Kardiológia Istenhegyi Magánklinika 2003 - jelenleg is Belgyógyászat, Kardiológia -- TÁRSASÁGI TAGSÁGOK Magyar Kardiológusok Társasága; Európai Kardiológus Társaság; Magyar Hypertonia Társaság; Magyar Belgyógyász Társaság; American Heart Association. -- ELŐADÁSOK, PUBLIKÁCIÓK Első- és társszerző kb. 90 tudományos előadásban, 30 publikációban.

     (http://www.ihklinika.hu/Documents/CV/DrBartfaiIldiko.pdf.)"

Bartl Lőrinc dr. - Protonotárius, kanonok. Teológiai tanárom Esztergomban, biblikumot tanultam nála. Dorogon született 1909. április 27-én és Bécsben szentelték 1934. július 15-én. A szemináriumban 1945-1980-ig tanított, közben szemináriumi rektor volt 1969-1975-ig. x

    Bartl Lőrinc (Dorog, Esztergom vm., 1909. ápr. 27.-Esztergom, 1983. jan. 16.): kanonok. - 1929: lett a Pázmáneum növendéke. 1934. VII. 15: Bécsben pappá szentelték, majd Rómában a Biblikus Intézetben tanult tovább. 1937: Budapesten a Várban káplán, hamarosan a Németországi magyar mezőgazdasági munkások lelkipásztora Berlinben. 1938: Dorogon káplán, 1939: az esztergomi érseki tanítóképző prefektusa, gimnáziumi hittanár. 1941: a szeminárium gondnoka is, 1945: a szentírástudomány tanára. 1959: a Papi Nyugdíjintézet igazgatója is. 1964. V. 19: kanonok. 1969-75: a szeminárium rektora. 1980: nyugalomba ment.

Becker Dávid Dr.  - A Városmajor utcában a katéteres vizsgálatomat végezte.

     "Beosztás: igazgatóhelyettes, egyetemi docens Telefon: +36-1-4586840 E-mail: becker.david@kardio.sote.hu Rövid önéletrajz 1962-ben született Budapesten. 1986-ban a Semmelweis Orvostudományi Egyetem Általános Orvostudományi Karán szerzett orvosi diplomát summa cum laude minősítéssel. Az egyetemi évek alatt Rektori pályázataival I. díjat és egy különdíjat nyert. Tanulmányutak: Kardiológiai tanulmányokat folytatott 1993-ban Ludwigsburgban az Akademisches Lehrkrankenhaus Heidelbergben, 1994-ben Eisenstadtban a Krankenhaus "Barmherzigen Bruders"-ben, 2001-ben az Universität Heidelberg Kardiológiai Intenzív Osztályán. Szakmai képzés: 1991-ben belgyógyászatból, 1996-ban kardiológiából tett szakvizsgát jeles eredménnyel. További végzettségei: GCP tanfolyam (2003, 2010). Bővített fokozatú sugárvédelmi ismeretek (2004). Training course on radiation protection for interventional cardiologists and radiologists (NHS – SENTINEL, 2006). Transthoracalis echocardiographias licenc (honoris causa-2 szint, 2007). Akkreditált intervenciós kardiológus (expert szint - 2009). Okleveles egészségügyi szakmenedzser (2009). Oktatói tevékenység: 1986-1991 között a Kossuth Zsuzsa Egészségügyi Szakközépiskolában tanított belgyógyászatot, 1986-tól vesz részt a belgyógyászat, 1997-től a kardiológiai graduális és posztgraduális oktatásban, valamint a belgyógyászati és kardiológiai szakorvosképzésben. 2006-2007 között a Master Course in Cardiology CME akkreditált postgraduális oktatás előadójának kérték fel. TDK témavezető, szakdolgozatok, rektori pályamunkák, PhD dolgozatok rendszeres bírálója. Tudományos munkásság: Tudományos munkássága a szervezett akut infarktus ellátás eredményeinek elemzése, az ischaemias szívbetegség és az intervenciós kardiológia területei. 2009-ben PhD minősítést szerzett. Rendszeresen publikál hazai és nemzetközi folyóiratokban, rendszeres felkért előadója hazai és nemzetközi konferenciáknak. Társasági tagságok, közéleti tevékenység: Tagja a Magyar Orvosi Kamarának, a Magyar Belgyógyász Társaságnak, a Magyar Kardiológusok Társaságának (választott elektor, tanácsadó testületi tag, 2010 óta elnökségi tag), az MKT Hemodynamikai Munkacsoportjának, az MKT Aritmia és Pacemaker Munkacsoportjának, az MKT Intenzív terápiás és resustitatios munkacsoportjának, az MKT Thrombosis munkacsoportjának. 2009 óta a Közép-magyarországi Kardiológus szakfelügyelő főorvos. Munkahelyek: 1986-1991 között az Országos Reuma és Fiziotherápiás Intézet III. Kardiológiai Belosztályának orvosa, 1991-1997 között az Országos Reuma és Fiziotherápiás Intézet II. Gasztroenterológiai Belgyógyászatának adjunktusa, a gasztroenterológiai intenzív részleg vezetője, 1997-2002 között a Szent János Kórház Kardiológiai Osztály adjunktusa volt. Jelenleg Semmelweis Egyetem Kardiológiai Központ – Kardiológiai Tanszéken dolgozik mint tanszékvezető helyettes, igazgatóhelyettes, osztályvezető, egyetemi docens. Díjak, kitüntetések: Igazgatói dicséret (Szent János Kórház – 2002), Cardiovascularis Centrumért Emlékérem (2007), Semmelweis Egyetem Kiváló Dolgozója (2009), Pro Societas (2010). -- Nős, öt gyermek édesapja." (http://www.kardiologia.hu/63-19207.php)

'Béla' - Szobatársam volt az Érsebészeten. Ércserét és billentyűcserét hajtottak végre 'Bélán', ugyanakkor amikor engem műtöttek. Cukorbeteg volt, ismerőse az őt operáló orvosnak, és az egyik nővérnek. Jókedvű, jó társalgó ember, és ráadásul ő is horgász. Vidám társalgással teltek napjaink a kórteremben. Jó csapatot alkotott 'Gáborral', 'Lászlóval' és 'Ferenccel'. Sokat évődött velem, amikor naponta szüntelen cáfoltam, hogy a vizsgálatok nyomán én cukorbeteg lennék, ő pedig mindég súlyos cukorbetegnek mérte magát. Tragikus volt, hogy a műtét után az intenzívre hozták, és egy órán belül két liter vért vesztett. Újra össze kellett hívni a műtő csapatot, ismét megműtötték. Nehezen épült fel, még sokáig az intenzív osztályon maradt.

Betegtársak - Sok emberrel laktam együtt ez alatt a két hónap alatt. Érdekes módon a nevüket többnyire gyorsan elfelejtettem, több esetben meg se tudtam. Ők is, én is a fájdalmainkat, az aggodalmainkat, az önzésünket hordoztuk, a másik jellemével éltünk együtt. Olyan volt ez, mint a kongresszusi ismeretségek legtöbbje, mint az üdülőtársak futó kapcsolata. Egyéniségünk néhány vonása megragadt a másikban, de komoly kapcsolat nem épült ki köztünk. Kapcsolatunk általában nagyon futó ismeretség volt, csupán a legfontosabb tulajdonságokra szorítkozott. A többnapos együttlét során mégis néhány élmény maradandóan kötődik egyik-másik szobatárshoz. Kik voltak ezek a sorstársak? Bel-osztályon. A  vizes Imre, a nyugatos 'János', a masszőr Mihály, a bélyeggyűjtő 'Péter', akikre leginkább emlékszem.  Sebészeten. A Pali bácsi, a sérves 'Zoltán' volt emlékezetes.  Szívsebészeten. A horgász 'Gábor', a cukros 'Béla', a katonatiszt 'László', a birkózó 'Ferenc', a futó 'Sándor', a nyugatról hazatelepült 'Antal' volt jelentősebb társam.  Széher úton. A társaim voltak József atya, valamint a cserkész 'Károly'. Sajnos a betegnaplómból kimaradt legtöbb társam tényleges neve, ezért itt kitalált néven, idézőjelek közt szerepelnek. Ez azonban nem jelent problémát, hiszen szerepünk egymás életében nem volt más, mint rövid epizód.

Családom -- Feleségem Csury Zsuzsanna (becenevén Zsó, Zsuzsó, Anya). Gyermekeink: lányom Margit (becenevén Manja), és fiam József (akit csak egyszerűen Fiú becenévvel szoktunk emlegetni, ő pedig a családban a Hozé becenevet használja). Lányom férje Sámson László (Laci) nekik akkor még csak öt gyermekük volt: Gergő, Eszter, Judit, Kinga és Balázs. Fiaméknál három lány van: Ági, Anna (Panni), és Éva (Vica). Feleségemnek két testvére van, István és András. Istvánnak két gyermeke (Mónika és Norbert) ebben a naplóban nem fordul elő, András gyermekei közül (Márton és Nóra) csak Nóriról történik említés, családi karácsonyra gyűltünk össze náluk decemberben. Szerepel még itt feleségem nagyapjának unokája, Székely Évi is, akivel szoros családi kapcsolatot ápolunk, gyakran látogatjuk egymást és rendszeres telefonkapcsolatot is tartunk. Testvérem, Laci is előfordul egy látogatás erejéig.

Csekő Árpád 1902. május 09., Csákvár - 1993. január 19., Budapest, tanár, tudománytörténész. 1924-ben tanítóképző intézeti tanári oklevelet szerzett. Először Jászberényben tanított, 1938-tól a Pápai Tanítóképző igazgatója. A második világháború után zaklatták, később Budapesten középiskolában tanár. 1960-tól a budapesti tudományegyetem kísérleti fizikai tanszékén dolgozott. Nyugdíjazása után még 15 évig óraadó a Kandó Kálmán Műszaki Főiskolán. A Tanítóképzőben fizikára tanított, elvitt Öveges József előadásaira is, kisérletező (szertárfejlesztő) programjában mint elektroműszerész, az 1950-es évek elején bedolgoztam (tekercseket készítettem).

Csury Zsuzsanna. - Feleségem (a naplómban hol Zsó-nak, hol Zsuzsónak, máskor meg Anyának írom). Betegségem idején már 48 éve boldog, kiegyensúlyozott házasságban éltünk. Lelki életem komoly és biztos segítője. Napi áldozó, ugyanannak az imacsoportnak vagyunk a tagjai már több mint tíz éve. A plébániai közösség lelkes építője, részt vesz a közösségi munkákban: karingeket mosott két súlyos műtétjéig, részt vesz a Rózsafüzér Társaságban, miséken felolvas, szívesen lát el sekrestyési feladatokat. Kórházba kerülésem komoly terhet jelentett számára, igen súlyos aggodalmat. A nehézségeket erős lélekkel viselte. Ahogy a hitoktatásban is és a plébániai munkámban is biztos hátteret jelentett számomra, hasonlóképen a betegségemben is erőt adott, szeretettel gondoskodott rólam, bátorított, vígasztalt. Sima és gyors gyógyulásomat segítségének is köszönhetem.

Erdős Mátyás dr. - (Erdős Gebharter Mátyás) filozófiai és teológiai doktor, az esztergomi szemináriumban spirituálisom volt. Humora, ugyanakkor komoly lelkisége nagy hatást tett rám. Egyéniségéből sok vonását (természetességét, vídám személyiségét, előadásmódját) igyekeztem utánozni, elsajátítani. Szerettem tanítási stílusát. Kiváló lelki vezetőm volt. Aszketika és misztika óráin lelkiségemet meghatározó volt tanítása.

     Erdős Mátyás (Dorog, Esztergom vm., 1908. okt. 28.-2003. dec. 4.): plébános, könyvtárigazgató. - 1929: a CGH növendéke Rómában. 1935. 10. 27: itt szentelik pappá, 1937: teológiai doktorátus. - Esztergom-Vízivárosban káplán., 1938: a leánygimn. hittanára, az érseki tanítóképző tanulmányi felügyelője. 1939: a hittudományi főiskola teológia tanára, 1941: lelki igazgatója is. 1952: Epölön, 1969: Dunaszigeten, 1975: Lipóton lelkész. 1984: az Esztergomi Főszékesegyházi Könyvtár igazgatója. (http://lexikon.katolikus.hu/E/Erd%C5%91s.html)

Faddy Ágoston Othmár, F.M. - Lelkiatyám volt, Zsuzsó vitt el hozzá még az ötvenes évek legelején. A Margit körúti ferences templomban szolgált (és Szentendrén tanított). Mi ide, a ferences rendházba jártunk hozzá. Érdeklődésem és beállítottságom miatt sokat beszélt nekem Teilhard de Chardin gondolatairól, összevetve Duns Scotus ferences bölcselő eszméivel, aki már évszázadokkal korábban hasonlóképpen okoskodott. Scotus bölcselkedése nem volt rám különösebb hatással, de Teilhard teljesen elbűvölt. Othmár atya kemény és kiváló lelki vezető volt. Sajnos letartóztatták és ekkor új lelki vezetőt kellett keresnem. Szabadulása után már nem tértem vissza hozzá (Zsuzsó igen), a plébánián találtam gyóntatókat, náluk maradtam. 1982-ben plébániai kisegítő volt, majd tanár a szentendrei ferences gimnáziumban. Később igen sok fájdalmat szenvedett a lábával, visszerei kínozták. 

P. Faddy Othmár OFM. Othmár atya, Faddy Ágoston 1909. május 19-én született Jánoshalmán, a család kilencedik gyermekeként. Szent Ferenc fiainak szegény életét választotta. 1929-ben lett novicius, 1930-ban tett első fogadalmat, majd a gyöngyösi teológián tanult. Ott szervezte az önképzőkört, amelynek elnöke is volt. Örökfogadalma és papszentelése után a lelkipásztori szolgálat lett életeleme. Működésének állomáshelyei: Pasarét, Buda, Nyíregyháza, Simontomya, Debrecen, Csongrád. 1950-ben hitoktatóként a konkrét nevelői munkában is részt vett Szentendrén, egészen 1954-ig, amikor letartóztatták, majd életfogytiglanra ítélték. Kiszabadulása után a rendtartomány mindhárom megmaradt rendházában működött. A 70-es évek elejétől az Állami Egyházügyi Hivatal megengedte, hogy elfogadhassa a lelkigyakorlatos meghívásokat. Sokaknak volt keresett gyóntatója és lelkivezetője. Utolsó éveiben betegségeit, szenvedéseit példamutatóan viselte. 2003. június 1-jén elhunyt. (http://archivum.ferencesek.hu/letoltes/particedula/Faddy_Agoston_Othmar.jpg)

'Ferenc' - A Városmajor utcai klinikán volt betegtársam. Fiatalabb korában aktív sportoló volt, birkózó. Az Érsebészetre szervezetének általános elvizesedése miatt került. Sokat szenvedett, erősen fulladt, sokszor ülve aludt éjszaka. Nehezen tudták a vizet kihajtani belőle, de amikor valaki elkezdte a horgász témákat, minden baját feledve kapcsolódott bele a vitába. 'Gábornak', 'Bélának' és 'Lászlónak' jó társa volt ezekben a beszélgetésekben. Elbocsátásom idején még kezelés alatt állt, és az Érsebészeten maradt, de már jobb állapotban.

Ferencz Gyöngyvér Dr. - A Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Rehabilitációs osztályán osztályos orvos. Alaposan kivizsgáltatott, rendszeresen megvizsgált. A problémáimról elbeszélgetett velem, részletes utasításokat adott. A kontroll vizsgálatokat az ő felügyeletével végeztem, gyógyszerelésemet ő biztosította. 2011-ben Németországba távozott, további kezelésemet Dr. Barna Gábor folytatta.

Fiú. - l. Rieth József ifj.

Frivaldszky János - Régi, gyermekkori barátom, a Felső Krisztinavárosi plébánián volt ministráns társam. Évekig együtt tevékenykedtünk a Városmajori Plébánia Képviselő Testületében is. Jelenleg a Fokoláre mozgalomban dolgozik, Zsuzsó munkatársa az Új Város szerkesztésében. Csaknem minden nap meglátogatott a kórházban és megáldoztatott. Komoly áldozatot hozott ezzel a napi szolgálattal, hiszen ő maga is beteg, folyamatos vízhajtós kezelés alatt áll. Ha valami miatt ő akadályoztatva volt, felesége helyettesítette.

'Gábor' - A szomszédos ágy gazdája volt a Városmajori Érsebészeti klinikán. Eredetileg katonatiszt volt, szenvedélyes horgász. Felesége kiegészítő tápláléknak rendszeresen hordta be számára a mélyhűtőből elővett és elkészített finom halcsemegéket. Szüntelenül horgász élményeit mesélte. A kórterem lelke volt. Az új betegeket úgy fogadta, hogy horgász és hal-főző, -sütő ismereteiről kivallatta. Szerencséjére talált megfelelő társakat ('Ferencet', 'Bélát' és 'Lászlót'), akikkel azután részletesen tárgyalták késő éjszakáig halász élményeiket. Érdekesen adta elő történeteit és ismereteit, jól szórakoztunk rajta. Ugyanaznap műtötték, mint engem, de az intenzív osztályon tartották a komplikációk miatt, és csak akkor került onnan ki, amikor én a János Kórházba visszakerültem.

Gálfy Ildikó Dr. - Az Ér- és Szívsebészeti Klinikán a műtétem során ő volt az anaesthesiológus, az altató orvos. A műtét előtt részletesen megbeszéltük a várható kockázatokat, a műtét lefolyását. Mindez már a második elbeszélgetés volt, hiszen pár nappal korábban már Matkó doktornővel mindezt részletesen megbeszéltük. Gálfy doktornő most kérte a beleegyezésemet egy kísérlethez, egy új altatási eljáráshoz, ahol műszerrel mérik az alvás mélységét és az altató gyógyszer mennyiségét a mért értékek szerint szabályozzák. A műtét után egy kérdőívre kellett válaszolnom. Ebben olyanokat kérdeztek hogy mire emlékezem a műtét alatt történtekről, éreztem-e fájdalmat, hallottam-e valamit, álmodtam-e. szerencsére semmire se emlékeztem, még arra is csak nagyon tompán, hogy a műtőlámpa nem volt olyan kopott, megviselt, mint az érvizsgálatnál, vagy az epeműtétnél. Ettől kezdve csak az intenzíven történt élesztgetés és a tubus kivétele, valamint a vizenyő szivattyúzása él bennem mint rettenetes emlék.

Gyarmathy Angéla - Gyógytornász a Budai Szent Ferenc Kórházban. Ő foglalkozott velem a rehabilitáció során. A foglalkozás során légzőgyakorlatokat végeztetett, karemeléseket, karhúzogatásokat és karkörzéseket. Gyakorlatok előtt, majd után is mérte és feljegyezte a pulzusomat. A kórház folyosóján gyalogolnom kellett, eleinte nyolc hosszat, később napi kétszer tizet. A 25 méter hosszú folyosót 50 másodperc alatt kellett oda-vissza megtenni. Se gyorsabban, se lassabban. Lépcsőjárást is tanított, napi két emeletet. Két lépcsőfok belégzéssel, két lépcsőfok kilégzéssel. Pár nap után szobakerékpár gyakorlás is be lett illesztve a programba. Először 5 perc, majd naponta egy perccel több biciklizés volt a fejadagom. A pedálnyomás eleinte 80 dekára, majd egy kilóra volt beállítva. Percenként 60 fordulattal tekertem. 15 perc volt a legnagyobb időtartam, ameddig eljutottunk. Naponta házi feladatot is adott, még két folyosó sétát és két lépcsőjárást. Elbocsátásomkor pontos edzéstervet írt elő szobabiciklire és szabadlevegőn sétára. Az otthoni kerékpár edzés 5 perctől 30 percig növelendő, onnantól heti négy nap kell 30-30 perces kerékpározást végeznem. Hívott, hogy a Kosztolányi Dezső Gimnáziumban tartott ingyenes gyógytornáján 2006. márciusától vegyek részt (hétfő 18-19, szerda 17-18 óráig. Mobilja: 06-30-976-43-10). A rehabilitációs időszak után nem kerestem a felkínált lehetőséget, sem az életstílusommal nem éreztem összeillőnek. de más megfontolások alapján is kihagytam ezt a csoportos tornalehetőséget. A napi gyógytorna roppant szükséges volt a fekvéstől és műtétektől legyengült testemnek. A jelentős fogyás is erőtlenné tett, már ezek a kis terhelések is jócskán igénybe vettek: egy-egy gyakorlás után bizony jól esett egy-egy órányit fekve pihenni, de szerettem a foglalkozásokat, tudtam, mennyire szükségesek. Napokon keresztül óriási izomláz nehezítette még az éjszakai alvásomat is. Roppant megnyugtató volt érezni, hogy a fokozódó terheléseket -- a gyógytorna eredményeképpen -- egyre könnyebben viselem el.

Gyergyák Edit - Gyógytornász a Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályán. A szívműtétem után ő tartott számomra gyógytorna foglalkozásokat. Eleinte csak ülve kellett mély be és kilégzéseket végeznem az ágy szélén, később ugyanezt az ágyamhoz tartozó kis zsámolyon végeztem. Volt beiktatva néhány karemelés és karhúzogatás is. Pár nap után kivitt a folyosóra, és előbb belém karolva vezetett, majd mögöttem jött és úgy bandukoltam oda-vissza a folyosón. A harmadik napon felballagtunk egy fél emeletnyit a lépcsőházban, majd megint néhány nap multával egy teljes emeletet. Biztatott, hogy a kipróbált sétákat napközben öntevékenyen is ismételjem, gyakoroljam. Orvosaim örömmel nyugtázták folyosói tréningjeimet. Az utolsó napjaim során már az épület körül is sétálhattam, majd engedélyt kaptam nagyobb távolságok megtételére is. Ezek a séták nagyon elfárasztottak, séta után sokszor egy órányit is aludtam. Hívott, hogy felgyógyulásom után a Városmajori Gimnáziumban tartott ingyenes gyógytorna foglalkozásain vegyek részt. A rehabilitáció után nem kerestem a felajánlott tornalehetőségeket. Az erőnlétem és bizonyos megfontolások alapján  otthon már nem éreztem szükségesnek a gyógytornász vezetése alatt végzett tornát, kihagytam. (Tel.: 06-23-450-549 Budakeszi. Mobil: 06-20-358-88-00)

Győrfi Melinda Dr. - Kardiológus szakorvos volt a Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályán. Felvételemkor ő lett a kezelőorvosom. Igen gondos, mindent megmagyarázó orvos. Alaposan felkészített a műtét várható összes momentumára. A vizsgálatok eredményeiről, a várható további vizsgálatokról, a gyógyszerek hatásáról részletes magyarázatot adott. Nem erőszakolta a műtét vállalását, de láthatóan örült, amikor beleegyezésemet adtam. Hosszan elbeszélgettünk a nővérek és az orvosok stílusáról. Elmondtam milyen jóleső érzés az, amikor a betegre mosolyognak, beszélnek hozzá, véleményt kérnek tőlünk. Helyeselt, ő egyébként ilyen stílusú volt. Elégedett volt azzal, hogy a környezetemben tréfával, reménykedéssel igyekeztem segíteni a betegeken és a nővéreken (néha még az orvosokon is).

     "Dr. Györfi Melinda. Születésnap 1966. jan. 7. Névnap december 2. Családi állapot: házas. Anyanyelv: magyar. Beszélt nyelvek: magyar, angol, német, francia. Bemutatkozás: Ezt csinálom, mikor dolgozom: Orvos vagyok. (http://iwiw.hu/meli66)"

Imre - A Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályán volt szobatársam. Eredetileg a kórház dolgozója volt, a fűtőerőmű vezetője, most már nyugdíjas. Erősen vizes volt, nehezen tudták a vizét elhajtani. Nehezen viselte betegségét, sokat szenvedett. Nagyon fulladt, teste, karja, lába erősen fel volt puffadva. Nem tudott aludni, sem ülni. Ingerült volt mindenkivel szemben, még feleségével is gorombán, kötözködve beszélt. Sokat beszélgettem vele is, feleségével is. Megértettem lelki állapotukat, de ingerelt, nehogy én is fel vegyem ezt a stílust. A végén türelmessé vált, elállt az öngyilkosság gondolatától, türelmesebben beszélgetett a feleségével. Sokat imádkoztunk érte. A végén az orvosok megtalálták a megfelelő kezelési módot, és gyógyultan távozott. Nagy örömünkre szolgált, hogy mire távozott, a dohányzásról is leszokott. Sajnos ugyanazon a napon felesége robbant le, és került a János kórházba.

'János' - Nevére már nem emlékszem pontosan. A Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályán volt szobatársam. Annak idején az 56-os események egyik szervezője volt. Többször bevitték az ÁVO-ra, nagyon megverték. Súlyos gerinc és csont sérüléseket kapott a bántalmazások során. Felgyógyulása után Svédországba távozott. Vállalkozó lett, ott házasodott, az ezredforduló táján tért haza, de csak most rendezi a kinti vagyon részbeni hazahozatalát. Szívinfarktus gyanújával került kórházba, de az infarktust a vizsgálatok nem tudták kimutatni. Az orvosok csontbetegségre gyanakodtak a röntgen alapján. Ő nem merte elmondani az orvosoknak az ÁVO előzményt, félt, hogy ismét bírósági eljárást indítanak ellene. Biztattam, hogy nyugodtan beszéljen az orvosokkal, ma már az 56-os dolgokat nem torolja meg a hatalom. Őszintén mondta el az előéletét, erre az orvosok már teljesen más vizsgálatokat és kezeléseket írtak elő a számára. Tőlünk gyógyultan távozott, azzal az orvosi javaslattal, hogy a csontelváltozásokat majd szakorvosokkal vizsgáltassa ki.

Jánosi András prof. Dr. - Címzetes egyetemi tanár, az orvostudomány doktora, a Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Szigorú fegyelmet követel az osztályon levőktől. Vizit alatt is oktatja a viziten résztvevő orvosokat. Nem sok kapcsolatom volt vele, viziteken tett fel néhány kérdést, ez minden. Nagyon meglepte őt, amikor Bártfai Ildikó meglátogatta ügyemben, és részletesen konzultáltak állapotomról. Érezhetően jobban odafigyelt állapotomra, kijelölték Kassai doktort, és az orvosok többet foglalkoztak velem, hiszen most már a professzor betege voltam. Valószínűleg ez eredményezte Nyulasi doktor gyors kijelölését is.

    "Prof. Dr. Jánosi András c. egyetemi tanár, a MTA doktora, Med. Habil. Budapest. Tanulmányok, szakképesítés, egyetemi elismerések: 1968: általános orvosi diploma „summa cum laude” Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest. 1973: belgyógyász szakorvos; 1979: kardiológus szakorvos; 1991: címzetes egyetemi tanár Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest; 1995: Med Habil Semmelweis Orvostudományi Egyetem, Budapest. Tudományos fokozatok: 1980: az orvostudomány kandidátusa; 1989: az orvostudomány doktora (később az MTA doktora). Munkahelyek: 1968-1972: Péterfy Sándor utcai Kórház, Szövetség utcai Részleg, Belgyógyászat; 1972-1989: Országos Kardiológiai Intézet; 1989 dec. 15.- től- 2010. december 30-ig: Szent János Kórház III. Belgyógyászat - Kardiológia osztályvezető főorvos. (http://www.drjanosi.hu/szakmai-tevekenyseg.html)

József atya - Havas József piarista szerzetes, matematika, fizika és technika tanár. A Széher úti Szent Ferenc Kórházban volt szobatársam. Nagyon betegen került az osztályra, mindene fájt: a gerince (csontritkulással kínlódott), a gyomra, a hólyagja, a prosztatája, a szíve. Nem tudott feküdni, nem bírt járni, nem tudott ülni, nem volt széklete, nem tudta a vizeletét visszatartani, de tisztességesen üríteni se. Olyan állapotban volt, hogy közel érezte a halált, meg is barátkozott vele. Tudomásul vette, hogy lejárt a kihordási ideje. Sokat imádkozott, elsősorban a rózsafüzért és a zsolozsmát. Bonyolult rendszerben szedte nagyon sokféle gyógyszerét, több gyógyszert csak ötletszerűen szedett, nem is tudta megindokolni, hogy miért, mióta, kinek a javaslatára szedi. Körülbelül 25 éve kezdődött el különböző betegségeivel a küzdelme, azóta sok orvos, tanácsadó és próbálkozás eredménye alapján alakult ki saját terápiás gyakorlata. Étkezni is önkényes időpontokban tudott, sokszor fáradtságra hivatkozott, volt hogy kihányta a nem megfelelő időpontban fogyasztott ételt. A Széher útra esetleges értágítás vagy ércsere műtét érdekében jött, utána volt várható egy prosztata műtét valamelyik másik klinikán. Sokan látogatták a kórteremben volt tanítványai, lelki gyermekei, rendtársai. Ilyenkor fájdalmait feledve lelkesen beszélgetett a látogatókkal. Mondtuk is neki, hogy a legjobb gyógymód panaszai ellen a látogatók serege. Sokan közös ismerősünk volt a látogatók közül. Nagy meglepetés volt, amikor a kórteremben Kollár Laci és Cili velem találkozott, akiknek Anna és Flóra lányát éveken át tanítottam hittanra. Hasonló meglepetés volt, amikor lelkes és régi ministráns tanítványaimnak a Janotyik ikreknek a nagymamája lépett be a betegszobába. Ővele szinte minden nap találkozom a szentmisén, most is módunk volt hosszan elbeszélgetni az unokákról. De még meglepőbb volt az a találkozás amikor megismerkedtem régi munkatársam, a New York-ban élő Felsővályi Ákos testvérével. Ákos példája a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtárral óriási lendületet adott számomra az elektronikus könyvtáram kidolgozásához. Sok más ismerőssel is találkoztam József atya jóvoltából. József atyával nagyon sokat beszélgettünk betegségről, szenvedésről, imáról, tudományokról, tanításról. Tudományos kérdésekbe nem szívesen bonyolódott bele. Lehet, hogy nem a fizika és kozmogónia volt a kedvenc területe. Számomra kicsit meglepő és idegen volt érdeklődése a paratudományok, illetve azoknak az ismereteknek leegyszerűsített alkalmazása iránt. Például ingával "kimérte" azt az erőteret, ami az ágya alatt húzódik és fájdalmait okozza. Közös fáradozással húszforintos pénzérmék sorával cellux szalagból készítettünk egy másfél méter hosszú terelő szalagot, ami az ágya alá helyezve elterelte a káros erőteret, és így nyugodt alvást biztosított számára. A nővérek és orvosok számára komoly meglepetés volt a földön fekvő szalag, érdekes módon volt aki elhitte, volt aki bensőleg kételkedve jóindulatúan somolygott. József atya a kételkedésre nem reagált, ő hitt. A benn töltött két hét alatt kondíciója javult, panaszai nem szűntek. Érszűkületet nem találtak nála. Elbocsátásom után rövidesen áthelyezték az Urológiai Klinikára a prosztatájának kezelésére. Műtétre nem került sor, mert január közepén elhunyt.

Kassai Imre Dr. - Egyetemi Tanársegéd az Ér- és Szívsebészeti Klinikán, szívsebészem. Részletesen tájékoztatott szívem állapotáról, a műtét várható következményeiről, az esetleges kockázatokról. Többször alaposan megvizsgált, Szív-ultrahang vizsgálatot végzett. Többórás műtétet végzett rajtam, két műbillentyűt beültetett, savós folyadékot eltávolított a mellüregemből. Műtét után Zsuzsót és Fiút részletesen tájékoztatta a műtét lefolyásáról és az utókezelésekről. A Szent János Kórházba utánam jött, megvizsgált és az időközben felgyülemlett folyadékot pungálással eltávolította. A pungálás után kétszer is meglátogatott a kórteremben, barátságosan elbeszélgetett velem. Érdeklődött állapotom felől, megvizsgált. A január 24-i sebészeti kontrolon is részletes vizsgálatnak vetett alá, és azzal az utasítással bocsátott el, hogy további kontroll nála nem szükséges, de bármikor problémám van, azonnal keressem fel. Ha lázam lenne és két nap alatt az antibiotikum nem használna, azonnal jelentkezzem náluk. Kassai doktorúr 2007. elején eltávozott a klinikáról, volt környezete szerint külföldre ment tanulmányútra.

    "Dr. Kassai Imre Ph.D. főorvos, GOKI, Szívsebészet, Budapest 1988-ban szerzett diplomát a budapesti Semmelweis Ignác Orvostudományi Egyetemen. Orvosi pályáját az Országos Kardiológiai Intézet (később Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet – GOKI) Szívsebészeti Osztályán kezdte. 1993 óta sebész, 1994 óta szívsebész szakorvos. 1999-2005 között dolgozott Zalaegerszegen, ahol bevezette a szívmotor alkalmazása nélküli, u.n. OPCAB koszorúér műtéteket, valamint a cardioverter-defibrillátor (ICD) és reszinkronizációs (CRT) pacemaker beültetéseket. 2005-2007 között Budapesten a Városmajori Szívsebészeti Klinikán dolgozott, feladata a Klinika tevékenységén belül az OPCAB műtétek arányának növelése volt. 2007 januárja óta ismét a Gottsegen György Országos Kardiológiai Intézet dolgozója. A 2000 óta Gyermekszív Központtal bővült Intézetben életkor és testméret szerinti megkötés nélkül végez szívműtétet, akár veleszületett, akár szerzett szívhiba teszi azt indokolttá. A szívelégtelenség modern kezelésének részeként munkahelyén 2008 óta a hosszú távú mechanikus keringéstámogatási (műszív) programot, valamint a transapicalis-CRT klinikai tanulmányt vezeti. 2009-ben védte meg „A szívcsúcs alkalmazása a szívsebészeti újításokban” című Ph.D. disszertációját. Külföldi tanulmányútjain az Egyesült Államokban (University of Pittsburgh Medical Center, 1998 és 2002), és Hollandiában (Thoraxcentre, Erasmus MC Rotterdam, 2007-2008) szerzett gyakorlatot a korszerű szívsebészeti eljárások minden területén. Szakmai érdeklődésének megfelelően tagja a Magyar Transzplantációs, a Magyar Szívsebészeti, a Magyar Kardiológus, a Magyar Sebész és az Európai Szív- és Mellkas-sebész Társaságoknak. A World Society for Pediatric and Congenital Heart Surgery alapító tagja. (cor2011.ap.hu/eloadok/)"

'Károly' - Ő már benn volt a Széher Úti kórházban, amikor odakerültem, így lett szobatársam. Korábbi betegsége nyomán a lábában érszűkülete volt, ezzel kezelték, sokat szenvedett vele. Nagy meglepetés lett számára, amikor József atya a szobánkba került, és felismerte benne régi cserkészvezetőjének az öccsét. Sok közös élmény, táborok, kerékpár és vitorlás túrák emlékei kerültek elő a társalgások során. 'Károly' rövid idő után haza ment, igazából nem gyógyultan, de tanácsokkal bőségesen ellátva.

Kiss Sándor Dr. - A Szent János Kórház Sebészeti Osztályának osztályvezető főorvosa. Ő végezte el az epeműtétemet (egyébként fiam bélműtétjét is ő csinálta sok évvel ezelőtt). Eleinte nem tűnt nagyon barátságos embernek, de a műtét után már tréfás megjegyzéseket is tett rám, az állapotomra, valamint a Bel-osztályra. Megállapította, hogy gyönyörű a sebem, elégedett volt, hogy gyorsan lábra álltam és járkáltam, hogy hamar visszatért a székletem. Biztatott a gyógyulásra, mert mint mondta, érdeklődtek utánam, már fenik a szikét a szívműtétre. Az epeműtétem után a varrást és utómunkálatokat orvosaira bízta, ő távozott a műtőből. Zsuzsónak, aki a műtő előtt várakozott, elmondta, hogy sikerült ronda köveket kivenni belőlem.

    "Dr. Kiss Sándor szakmai önéletrajza. 1974-ben végeztem a Budapesti Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Karán summa cum laude eredménnyel. 1974. október 01. óta dolgozom a Szent János Kórház Sebészeti Osztályán. 1979-ben sebészeti szakvizsgát tettem jeles eredménnyel. 1977-től 1997-ig mint a SOTE Sebészeti Tanszékének dolgozója klinikai tevékenységben, medikus oktatásban vettem részt. 1997-ben osztályvezető főorvossá neveztek ki. Az eltelt évek alatt kb. 6000 műtétet végeztem. 2002-ben a Főorvosi Kar szavazása alapján „Semmelweis Gyűrű" kitüntetésben részesültem. Tagja vagyok az Intézet Szakmai Vezető Testületének ... 6 éven át orvos-igazgató helyettesként dolgoztam. 81 dolgozat... illetve előadás..." (http://www.janoskorhaz.hu/sebeszeti-osztaly/)

Lambert Zoltán - Plébánosom. Szívműtétem előtt a Nagytemplom sekrestyéjében megkaptam tőle a betegek szentségét. Nagy gondja volt a hitoktatásban esetleg szükséges helyettesítésem, erre a plébánia képviselőtestülete is buzdította. Gondoskodott a rendszeres áldoztatásomról. A János Kórházban meglátogatott, kétszer is személyesen áldoztatott meg. A Széher úti rehabilitációban Tahy doktor úrnál eljárt a felvételem ügyében.

     "Lambert Zoltán. Protonotárius kanonok, érseki tanácsos, plébános (Bp.-Városmajor), mesterkanonok. Született Budapesten, 1942. április 21., szentelték Esztergomban, 1965. június 20. VI. éves 1965-66, káplán Csolnokon 1967, tanulmányi szabadságon 1967-68, káplán Bp.-Városmajorban 1968-92, plébános ugyanott 1992-. Érseki tanácsos 1979, esperes 1995-2005, protonotárius, kanonok 2001. (http://www.esztergomi-ersekseg.hu/?fm=1&am=5&op=papview&e_id=153)

'László' - Műtét utáni beállítás stádiumában volt, amikor az Érsebészetre kerültem, így lett szobatársam. Gyorsan javult, csak egy kis műtétje volt a szívritmus szabályozójával. Nagy horgász volt amúgy civilben, így aztán 'Gáborral', 'Bélával' és 'Ferenccel' nagyon egymásra találtak horgásztémákban. Egymást túllicitálva adták elő a különböző fantasztikus horgász élményeiket és árulták el nekünk laikusoknak a különböző horgász trükköket. Vitáik, évődéseik érdekesek, élénkek voltak, mindenkit bevontak a társalgásba, jól kibírtuk a sokszor még este tíz után is pergő beszélgetéseiket. 'László' a mi műtőbe kerülésünk napjaiban gyógyultan távozott.

Liska Zoltán. - Lelki vezetőm volt a tanítóképzős éveim alatt. Fiatal pap volt, 1932-ben szentelték. Apró Pali vitt el engem a Lant utcai lakására, és ezután már sok éven keresztül volt lelkiatyám. Nem kis szerepe volt abban, hogy hivatás ébredt bennem, szorgalmas ministránssá váltam és szemináriumba jelentkeztem. Ő a Kisszeminárium spirituálisa lett, ezzel kapcsolatunk időszakossá vált. Amikor visszakerültem a civil életbe, időnként még találkoztunk, ő esketett minket Ottmár atya letartóztatása miatt. Később agydaganattal kezelték és a Kékgolyó utcai Onkológián hunyt el 1971.június 15-én, 62 éves korában. Utoljára címzetes esperes-plébános volt Zebegényben.

Liszai-Kocsik Mihály Sándor - Betegtársam volt a János Kórházban, a szívműtétem előtt. Reflexológus. Régebben kórházi masszőr volt, majd sportegyesületeknél gyúró. Azután önállósította magát és a Márvány utca 29-ben nyitott üzletet, ahol nagy ügyfélforgalommal végez gyógymasszázst. Neves sportolók, művészek, színészek járnak hozzá. Az utcán lett rosszul, infarktus gyanúval szállították a kórházba. A kórházi kezelése alatt is mindenkit masszírozott: fáradtság ellen, migrén ellen, fájdalmak ellen. Orvosok, ápolók, nővérek és betegek egyaránt keresték a terápiáját. Napközben igen sokszor kiment a városba, hogy ügyfeleit ápolja, úgy tett, mintha csak vizsgálatra, cigarettázni vagy sétára menne ki. Beült az autójába, és elrobogott dolgát intézni. Emiatt gyakran a kórházi kezeléséről, vagy vizsgálatáról is elkésett, gyakran el is maradt az injekciója vagy vizsgálata. A nővérek és orvosok elnézően vették tudomásul, ismerték az ügyeit. Gyógyultan, mint súlyos cukorbeteget engedték el. Nem biztos, hogy az előírt diétát otthon megtartja, sokkal felelőtlenebb ilyen szempontból. (Tel.: 202-67-25. Mobil: 06-20-955-60-00)

Lorber Zsuzsanna Dr. - Röntgenorvos a Szent János Kórház Tüdőgondozói Szakrendelésén a Petényi lépcsőnél. Gondosan kikérdezett a korábbi betegségeimről, panaszaimról. Alapos röntgenvizsgálatot végzett rajtam, több oldalról is átvilágított. A röntgenezés után meghallgatta a mellkasi és háti zörejeket, végül szívritmus zavart állapított meg. Visszarendelt ugyan kontrollra, de kórházi felvételem miatt ez elmaradt, nem találkoztunk többet.

Manja - Margit lányom. Pécset él, de gyakran látogat fel a fővárosba, ő is, férje (Sámson László) is, és gyermekeik is. Öt gyermekük van: Gergő, Eszter, Judit, Kinga, Balázs, akik szintén -- legtöbbször Fokulare programok apropóján -- gyakran járnak fenn Budapesten.

Matkó Ida Ph.D., Med. habil. dr. - Anaesthesiológus, egyetemi docens. Eredetileg ő lett volna a szívműtétemnél az altató orvosom, azonban a műtét halasztása miatt csere történt. (Dr. Gálfy Ildikó került sorra, ő volt ugyanis aznap ügyeletes.) Most azonban Matkó doktornővel részletesen megbeszéltünk mindent, ami az altatással kapcsolatos. Én kérdeztem, ő részletesen magyarázott, majd aláíratta a szükséges papírokat, így váltunk el. (Pár nap múlva Gálfy doktornővel kezdtünk új tárgyalást.)

Mezei László Dr. - A Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályán osztályvezető főorvos. A szívműtétem után az ő osztályára kerültem. Előbb dr. Vámos István helyettesítette, mert ő az Országos Kardiológiai Intézetben volt egy ideig, de néhány nap után visszatért, és Vámos doktortól átvette az osztályt. Igen gondos, alapos orvos, sok vizsgálatot írt elő számomra és ő is többször behatóan megvizsgált.

Mihály - l. Liszai-Kocsik Mihály

Nővérek - Bel-osztályon. A nővérek legtöbbje Ukrajnából jött, most a nővérszálláson laknak. Egy nővér erdélyi származású, de úgy, hogy anyja olasz, és átköltöztek Magyarországra Jól képzettek, jó humorúak, a legtöbben vidámak, csak egy volt közöttük, aki türelmetlen, néha ingerült. Nem szerették, ha hívócsengővel riasztották őket. Kérték, hogy a folyosón kiáltsunk egyet értük. Valóban viszonylag gyorsan rendelkezésre álltak. Sebészeten. A nagy forgalom miatt, és a sok igen rossz állapotban levő beteg miatt nagyon elfoglaltak voltak, kevesen is voltak talán, de azért segítőkészen igyekeztek a gondjainkon javítani. Két nővér volt, aki gondosabban ápolt, jobban figyelt rám is, és másokra is. Néhányszor még el is beszélgettek velem. Tanácsot adtak a felülés technikájára, csodálták türelmemet, az egyik mondta is, "maga gyorsan meggyógyul, mert valahogy máskép nézi a dolgokat". A kötésemet szorgalmasan cserélték, altatót első kérésre adtak. Amikor a lepedőm véres lett, azonnal cserélték. Központi intenzíven. Folyamatosan dolgoztak a nővérek, csupán percekre maradt egy-egy beteg magára. Egy sóhajszerű kérésemre gyakran nedvesítették meg az ajkaimat, adtak citromot. Szívsebészeten. Az orvosok is és a nővérek is állandóan be-be nézegettek a kórterembe. Éjjel is körbe jártak, és még a lélegzetet is figyelték. Viszont cigarettáztak, a WC előterében és a zuhanyozóban volt a dohányzóhelyük! A WC és zuhanyozó állandóan nyitott ablakkal szellőzött, hogy ne érződjön a dohányszag, emiatt rettenetesen hideg volt ezekben a helyiségekben, szemben a kórtermek nagyon meleg levegőjével. Széher úton. A nővérek legtöbbje szerzetes. Mosolyogva, odafigyelve végzik dolgukat. Minden kérést igyekeztek megoldani, az orvosokat gyorsan tájékoztatták.

Nyulasi Tibor Dr. - A Szent János Kórház Központi Intenzív és Anaesthesiológiai Osztályának osztályvezető főorvosa. Az epeműtétemnél ő volt az altató orvos. Nagyon alaposan, az asszisztensével együtt megvizsgált, mindenre felkészített, különös figyelmet fordítva arra, hogy szívem állapota miatt az altatás és a műtét roppant veszélyes. Nagyon szimpatikus benyomást tett rám. A műtét után visszaaltattak, majd kézi lélegeztető pumpával nyomva belém a szuszt mellettem rohant, és rohamkocsival szállíttatott az osztályára. Ott gépi lélegeztetés után panasz mentesen, gyors javulás mellett kezeltek. Két nap múlva a Sebészeti osztályra történt visszahelyeztek, ő a betegágyamnál meglátogatott. Részletesen beszámolt a műtétemről, az altatás után tapasztalt állapotomról, az intenzíven történt kezelésemről.

     "1998-ban, az egyetemi tanszék megszűnésével elkerültem a Jánosból és az Újpesti Kórház Intenzív Terápiás Osztályának főorvosa lettem. Amikor lehetőségem nyílt, megpályáztam az Intenzív Osztály vezetését a János Kórházban. Eredetileg szemésznek készült, de akkoriban nem akadt Pesten szemész állás. Az adódó lehetőségek közül az intenzív terápiát választotta. (http://www.janoskorhaz.hu/assets/Uploads/webre.pdf)

Öveges József - (Páka, 1895. november 10. – Budapest, 1979. szeptember 4.) piarista szerzetes, pap, fizikus, egyetemi tanár. Édesapja Pákán, majd Náprádfán tanított, 1901-ben Győr megyébe, Pérre költöztek. Első tanítója édesapja volt, majd a győri bencés gimnáziumban tanult tovább. 1912-ben felvételt nyert a piarista rendbe, a gimnáziumot Kecskeméten fejezte be. 1915-1919 között a budapesti egyetemen számtan-fizika szakos tanári oklevelet szerzett. 1920. július 4-én szentelték pappá. Szegeden, Tatán, Vácon, Budapesten tanított. 1946-ban a Közgazdasági Egyetemen a fizika megbízott előadója, egy év múlva egyetemi tanára. A budapesti Pedagógiai Főiskola tanszékének vezetője, annak megszűnéséig, 1955-ig. Ezután nyugdíjas volt. 1948-ban Kossuth-díjat kapott. -- Képzős koromban Csekő igazgató úr rendszeresen bevitt a tanár-továbbképzőn tartott előadásaira, amelyek nemcsak nagy hatást fejtettek ki rám, de tanítási stílusomat is alapvetően befolyásolták.

Pali bácsi - Idős ember volt, sok féle súlyos betegség kínozta. Fél lába volt, de egyedül nem tudott és nem is volt szabad kiszállnia az ágyából. Folyamatosan infúziót kapott, nagyon szenvedett. Éjszaka rémálmok gyötörték, hangosan kiáltozott, rettenetesen küzdött régi-régi emlékképekkel, máskor meg jajgatva szenvedett, kitépte magából a csöveket, kiesett az ágyából. Nagyon sok problémát okozott mindenkinek, szinte állandóan egy nővérnek, vagy ápolónak kellett vele foglalkoznia. Éjszakáinkat teljesen tönkre tette, annak ellenére, hogy altatót kaptunk.

'Péter' - Komoly, intelligens férfi, szenvedélyes bélyeggyűjtő. Naponta kétszer is előszedte dobozát és vastag bélyeg katalógusát. Kirakodott a kórterem asztalára, kikereste a bélyegek adatait a katalógusból, piciny cédulácskákra felírta, majd a bélyeget, cédulát kis tasakokba rakta. Elmondása szerint otthon is ez a fő tevékenysége. Sok csere partnere van, rendszeresen rendeznek bélyeg vásárokat az Egyesületükben. Nem a pénzért gyűjti a bélyegeket, hanem igazi szenvedélyből. Családja tudomásul veszi hobbiját, de gyermekei se gyűjtenek. Tudja, hogy gyűjteménye el fog kallódni halála után, de addig életét teljesen kitölti. Zsuzsó bevitte és megmutatta neki azokat a családi örökségből származó levelezőlapokat, melyeket évek óta tervez eladni. 'Péter' lelkesen adott tanácsot, sőt a kórházból gyógyultan történt távozása után még telefonon is tájékoztatta Zsuzsót egy értékesítési lehetőségről. Ezután a kórházba is belátogatott, meglátogatott engem. Mókás volt, amikor több nővér és látogató jelenlétében berobbant a kórterembe. Harsány hangon kérdezte: "Itt található a József nevű lelkész?". Első pillanatban nem is ismertem meg civilben, de aztán jelentkeztem, hogy "Itt vagyok, csak nem lelkész vagyok, hanem hitoktató". Mindenki nagy meglepetéssel nyugtázta egymásra találásunkat. Azt általában tudták, hogy vidám természetű, vallásos ember vagyok, de ez a "lelkészség" megzavarta a rólam alkotott képet. Hosszan elbeszélgettünk ezután, elmesélte nekem is, hogyan lehet okosan értékesíteni ilyen régi postai lapokat a rajtuk levő bélyegekkel együtt.

Rimóczi (Reimann) Özséb. - Hitoktatóm az Attila utcai polgáriban. Az első pap, aki tanított, addig hitoktató nénim volt, a Margit néni. Özséb 'bá humoros ember volt, viccesen foglalkozott velünk bár ha rendetlenkedtünk, hatalmas dühkitörésekkel csapott szét köztünk. A Városmajori templomba vitt minket iskolai misére, és a Mária Kongregációba is bevont. Sajnos csak egy összejövetelre jutottam el, mert a háború miatt a Krisztina körúti iskolába, majd a Szilágyi Erzsébet iskolába, végül a Koronaőr utcai iskolába kerültünk át. Ő készített fel a bérmálkozásra, ami a Zugligeti templomban történt meg, eléggé kalandos körülmények között. Temesi Antal lett volna a bérma-keresztapám, ő azonban az orosz fronton harcolt, így édesapám helyettesítette. Bérmacédulám a háború forgatagában elveszett, a Zugligeti anyakönyvek bombázásban megsemmisültek, így aztán a szemináriumi felvételemhez szükséges okiratot bírósági eljárással, édesapám tanúvallomása alapján Rómában engedélyezték. Özséb 'bá ezután kikerült a látókörömből, később tudtam meg, hogy a Városmajori templom plébánosa volt 1952-1963-ig. 1918-ban szentelték. 1963. április 5-én hunyt el, 68 éves korában.

Rieth József ifj. - Fiam. Hosszú betegségem után meglepetésként érte a hír, hogy műtétek sora vár rám. Mindent megtett, hogy tájékozódjon a helyzet komolyságáról, a várható következményekről. Szerencsére sok jó tanácsadó veszi körül, és a körülményekhez képest eléggé meg is nyugtatták. Ezt a lelkiállapotot igyekezett bennem is táplálni. Naponta telefonált nekem, elfoglaltsága dacára igen gyakran meglátogatott, Zsuzsót is igyekezett segíteni. Hiszen természetes, hogy ebben az időben robbant le a WC tartálya és a konyhai vízmelegítő. Ez Murphi törvénye alapján így kellett, hogy történjen. Ő vásárolt, szerelt, segített helyettem. Nagyon izgult értem, a műtétek alatt állandóan kéznél volt, bátorított, tanácsot adott, nagyon figyelt ránk.

'Sándor' - Szobatársam az Érsebészeten. Szívét műtötték, érpótlással. Csak amikor műtét után visszatértem a kórterembe, akkor találkoztunk. Az intenzív osztályról nagyon rossz állapotban került le. Nem tudott feküdni, görnyedten ült az ágya szélén. Féltünk, hogy le fog esni, szürke volt az arca, szótlanul imbolygott ültében. Állandóan figyeltük, mi lesz vele. Éjszaka sem aludt, sétálgatott, a folyosón üldögélt. Másnap rohamosan rendbejött, színét visszanyerte, frissebben kezdett mozogni, kezdett beszélgetni velünk. Ekkor már nem voltak horgászok és horgásztémák a szobában, de a műtét-élmények bő beszélgetési témát adtak. Harmadnapra már kezdett a szoba hangadója lenni. Katonatiszti múltja és vezetői emlékei sok érdekes emléket hoztak elő. Fiatal korában sportoló, hosszútávfutó volt. Közös ismerőst nem találtunk, sem sógoromat Istvánt, sem volt munkatársamat Waldinger Bélát nem ismerte. Gyors épülése és távozási akarása nyomán egy nappal előbb küldték vissza a János Kórházba, mint engem. Gyorsan csomagolt, rendezkedett, búcsúzott. Utolsó Érsebészeti tettei közé tartozott az ágyának eligazítása. A matracot beljebb tolta. Akkor vettem észre, hogy elszürkült, megkapaszkodott az ágya vasában, tátott szájjal levegő után kapkodott. Ijedten kérdeztem: "Baj van 'Sándor'? Hívjak segítséget?" Némán integetett, hogy nem kell segítség. Hamar rendbejött, rövidesen már ismét nyüzsgött korábbi fürgeségével. Számomra intő jel volt. A szív túlterhelése váratlan és kemény rosszulléttel jelentkezik, nem szabad kockáztatni. A gyógytorna éppen azoknak a határoknak a megtanítását szolgálja, amelyeken belül biztonsággal tehetünk-vehetünk, ezekre a határokra meg kell tanulni tudatosan vigyázni!!! 'Sándorral' a János Kórházban is találkoztam, onnan is igyekezett idő előtt szabadulni. Meg tudtam érteni a honvágyát, már én is mehetnéket éreztem. Haza engedték, de én tudtam, hogy nem panaszmentes. Kihúzta magát a gyógytorna alól, otthon is kemény igénybevételt vett magára. Amikor kontrollra visszajött és a folyosón találkoztunk, bizalmasan megsúgta, hogy nem sikerült visszailleszkedni az életbe. Nem tudom a további sorsát, de számomra életre szóló figyelmeztetés: nem szabad a húrt feszíteni, be kell tartani a terhelési előírásokat. Vigyázok is magamra...

Szakács Ödön - Dönci bácsi, a Tanítóképzőben torna és kézimunkatanárom volt. Az ostrom után a Tanítóképző romeltakarításának és újjáépítésének fö irányítója volt. Kézimunkában karácsonyi vásárokra kosarakat, fa-gyermekjátékokat, karácsonyi üdvözlőlapokat gyártatott velünk. Irányítása alatt megtanultunk cipőt, nadrágot készíteni magunknak. Tornából kiváló edzőnknek bizonyult. Csodálatos sportbemutatókat szervezett a közreműködésünkkel. Később az artistaképzőben tanított.

Szelényi István - érseki tanácsos. 1917-ben szentelték pappá. A Felsőkrisztinaváros plébánosa volt. Nyugalmazták, 1962. szeptember 14-én halt meg, 70 .éves korában.

Szobatársak - L. Betegtársak.

Tahy Ádám Dr. - A Szent Ferenc Kórház főigazgatója, az F. Kardiológiai Rehabilitációs Osztály osztályvezető főorvosa. Igen közvetlen, vallásos ember. Nagy kardiológiai szakmai ismerettel rendelkezik, korábban a Füredi Szívkórház igazgatója volt. Gyógyító tevékenységét evangéliumi szellemben végzi, és ezt munkatársaitól is megkívánja. Először nagyon tartózkodónak tűnt, de később gondos, kiváló orvosnak mutatkozott. Nagyon részletesen megvizsgált, minden leletemet gondosan tanulmányozta, bőséges tanáccsal látott el. Nagyon a lelkemre kötötte, hogy segítsem Zoltán atyát. A Csaba utcában lakik a templom közelében, és az esti misékre szokott járni, ezért nem ismertük egymást. Két évvel a távozásom után nyugdíjazták. Betegeihez bejárt a kontroll vizsgálatok érdekében, de a napi orvosi tevékenységének vége lett. Sem ez a minimális gyakorlat, sem a szakmai egyesületekben végzett (egyre csökkenő) tevékenysége nem elégítette ki munkaerejét. Panaszosan mondta el egy találkozásunk alkalmával, hogy nem találja a helyét. Pici unokáját és kis fehér kutyuskáját sétáltatta akkor éppen a parkban.

    "Belgyógyász, tüdőgyógyász, kardiológus és kardiológiai rehabilitációs szakorvos, az orvostudományok kandidátusa. Jelenleg a Budapesti Szent Ferenc Kórház Kardiológiai Ambulanciájának főorvosa. Korábban több hazai egészségügyi intézményben végzett különböző szinteken vezetői munkát. Meghívott kutatóként dolgozott a texasi Trinity Egyetemen. Számtalan tudományos publikáció, ill. könyv szerzője, társszerzője, lektora, hazai, ill. külföldi konferenciák rendszeres előadója szövettan, nukleáris medicina, tüdőgyógyászat, kardiológia és a kardiológiai rehabilitáció témákban. Több tudományos társaság tagja." (http://www.quintess.hu/dr-Tahy-Adam/menu/219)

Uherkovics Gábor - Dobsina, 1912. október 20. Végzés: Szegedi Tudományegyetem, biológia- föld-rajz szakos tanár, 1937, filozófiai doktorátus, 1940. Nős, felesége Endrey Klára matematika-fizika szakos tanár. Munkahelyei: 1938-40-ig Pápán, majd 1940-48-ig Budapesten tanítóképző intézeti tanár. 1948-ban egyik alapítója a Pécsi Tanárképző Főiskolának. A Növénytani Tanszék tanszékvezető főiskolai tanára, 1950-ben pedig a Botanikus kert alapítója. 1956-ban magatartása miatt tanszékétől megfosztják és az MTA kutatója lesz. Tudományos főmunkatársként a szegedi Tiszakutató Állomáson dolgozik és a Szegedi Tudományegyetemen a hidrobiológia mb. egyetemi előadója 1972-ig. A nagyobb hazai folyók, továbbá sok külföldi folyó alvegetációját is kutatja és 1963-tól több skandináviai egyetem meghívott tanára. 1972-78-ig a POTE egyik kutatócsoportjának tagja, külföldi kutatómunkáját 1989-ig folytatja. A biológiatudományok doktora (1990), a PTE c. egyetemi tanára (1991). Címe: Pécs, Rét u. 39. Tel.: 316-171. Életének 90. esztendejében, 2002. március 7-én Pécsett hunyt el. -- A Tanítóképzőben természetrajztanárom és osztályfőnököm volt. Szertárának ostrom utáni újjáépítésében komoly segítségére voltam (mikriszkópi készítmények előállításával). Szerette volna, hogy Pécsre vele menjek a Pedagógiai Főiskolára biológusnak tanulni, de én nem akartam internátusba kerülni, egyébbként is fizikus szerettem volna lenni.

Vajda János. - Hitoktatóm a tanítóképzőben. Szigorú tanár volt, precíz hittani ismereteket követelt meg. 1925-ben szentelték. Rendszeresen szervezett nekünk lelkigyakorlatokat a Felső Krisztinavárosi templomban, ahova a Tanítóképző tartozott. Itt voltak az iskolai misék. Ezeken a miséken, Vajda tisztelendő úrnál tanultam meg ministrálni. Nem valami nagyon lelkesedett, amikor bejelentettem a szemináriumi jelentkezésemet, bár mindenben igyekezett támogatni. A szemináriumból való visszatérésem után megértően fogadott, nyilván igazolva látta azokat a hívatásbeli nehézségeket, amikre ő nem tudott kellőképen felkészíteni. Nem ő lett a lelkiatyám, mert egyrészt akkor már Szelényi plébános úr vezetett, majd Faddy Othmárhoz kezdtem járni. Nyugdíjazása után 1978. december 23-án hunyt el.

Vámos István Dr. - Osztályos orvos a Szent János Kórház III. Belgyógyászati-Kardiológiai Osztályán. A Sebészetről az epeműtétem után az ő osztályára kerültem vissza, mert Győrfy doktornő osztályán nem volt számomra szabad ágy. Odaérkezésemkor helyettesítette Dr. Mezei László osztályvezető főorvost. Figyelmes, gondos orvos volt. Többször is meglátogatott naponta, alaposan megvizsgált, ellátott tanácsokkal. Mindég sok kórlappal a hóna alatt sietett, láthatóan sok feladatot látott el, túl volt terhelve -- ahogy mondani szokták: "El volt havazva..."). Gyakran felejtett a kórteremben lelet kötegeket, megbeszélt időpontban nem volt szabad, órákkal később tudott rendelkezésre állni, de -- ezen túl -- kiváló, gondos orvost ismertem meg benne.

'Zoltán' - A János Kórház Sebészeti osztályán találkoztunk. Külön fülkémmel szemben volt az ő fülkéje. Sérvvel került be.  Vállalkozó ember volt, nehezen tudta tevékenységét szüneteltetni a műtét napjaira. Felesége, fia és munkatársai szinte egymást váltották, hogy tájékoztassák és helyettesíthessék a munkájában. Különleges ellátásban volt része, de a műtét következményeit, a sebet nagyon nehezen viselte el. Mégis hősiesen igyekezett tartani magát. Hosszan és behatóan beszélgettünk, példám és szavaim nyomán sokat imádkozott. Közvetve volt szobatársam. Gyorsan összeszedte magát.

Zsuzsó. - l. Csury Zsuzsanna

Zsó. - l. Csury Zsuzsanna