Tahy-interju - Spirituális többlet

A Szent Ferenc Kórház felekezeti hovatartozástól függetlenül fogadja a betegeket. A Széher úti intézményben a test bajainak orvoslása, a betegségek megelőzése és a rehabilitáció mellett, az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővéreinek köszönhetően jut idő a lélek ápolására is. A kórházban folyó gyógyító tevékenységről Dr. Tahy Ádám igazgató-főorvost kérdeztük.

 

         Mi volt a fő célkitűzése, amikor 1999 májusában átvette át az egyházi tulajdonú intézmény irányítását?

- Már a kezdetekkor az volt a célom, hogy a gyógyítás minden mozzanatát átható keresztény szellemiség mellett a kiváló szakmai háttér legyen a kórház védjegye. Szerencsére munkatársaim hasonlóan gondolkodtak, így ma már bizonyos betegségtípusok esetében világszínvonalú gyógyító munka folyik az intézményben. Emellett komoly hangsúlyt helyezünk az oktatásra, részt veszünk az egyetemi és a szakorvosképzésben is. Sikereinkben nagy szerepe van a tulajdonos és fenntartó Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció Betegápoló Szerzetesrendnek. Pályázatok elnyerésével, valamint egyházi, önkormányzati és részben központi támogatásnak köszönhetően az utóbbi években jelentős beruházások történtek a kórházban. Többek között sor került a fűtésrendszer korszerűsítésére, új előadó- és gyógytornaterem létesült, komfortosítottuk a kórtermeket, megépült az új ambulancia, a gépkocsiparkoló.

 

        Hogyan érintette az áprilisi ágyszámcsökkentés a kórház működését?

- Az egészségügyi rendszer átalakításának egyik nagy vesztese a Szent Ferenc Kórház. A 2006-ban bevezetett teljesítményvolumen-korlát miatt a korábbinál jóval kevesebb beteget vehetünk fel, ráadásul április elsejétől jelentősen, nyolcvanötről negyvenötre csökkent az aktív ágyak száma. Jelenleg húsz kardiológiai rehabilitációs, negyvenöt aktív és negyven krónikus ággyal működik a kórház. Még ezt is elviselnénk, azonban az már teljességgel érthetetlen, hogy további megszorításként az ellátási körzetünket is lecsökkentették.

 

        Mennyiben érinti mindez a lakosságot?

- Április elsejéig a területi ellátási kötelezettségünk a főváros második kerületére terjedt ki, kiegészülve az egész ország területéről érkező, felekezeti ellátást igénylő betegekkel, de sokan jöttek hozzánk a többi budai kerületből, így Hegyvidékről is. Az új rendszerben a második kerület helyett Budakeszi, Nagykovácsi és Budajenő tartozik hozzánk, összesen tizennyolcezer ember az eddigi nyolcvanezer helyett. Másokat csak befogadó nyilatkozattal vehetünk fel, amelyet minden esetben megadunk, a háziorvosok mégsem merik hozzánk küldeni a betegeket.

 

        Ez azt jelenti, hogy a továbbiakban is fogadják a hegyvidékieket?

- Igen! A Szent Ferenc Kórház minden hozzá forduló, beutalóval rendelkező beteget, így a Hegyvidékről érkezőket is felveszi osztályaira. Szeretném ezúton is felhívni a háziorvosok figyelmét, hogy nyugodtan utalják be hozzánk betegeiket. Nincs más teendőjük, mint előzetesen - akár telefonon - értesíteni a kórházat, hogy kiadhassuk a befogadó nyilatkozatot.

 

        Mely betegségtípusok gyógyítását végzik?

- Országos viszonylatban is kiváló, a legmodernebb műszerekkel felszerelt kardiológiai részleggel büszkélkedhetünk, ahol a teljes kardiológiai noninvazív diagnosztika a rendelkezésünkre áll. Az osztály minden betege telemetriás EKG-monitorral ellenőrizhető. A rádiófrekvenciás telemetriás készülékeink segítségével a betegek állapota nemcsak az ágyban, hanem azon kívül, mozgásuk közben is megfigyelhető. Intézetünk az „aktív" betegellátás, azaz a betegek kivizsgálása, gyógyítása és szükség esetén az akut betegek ellátása mellett szívbetegek ambuláns és kórházi rehabilitációjával is foglalkozik. A kardiológiai rehabilitációban dietetikus, gyógytornász, lelki gondozó és Pest megye egyetlen kardiorehabilitációs szakorvosa közreműködik. Különösen fontos a lelki támasz, hiszen az infarktus utáni rehabilitáció az életbe történő visszavezetést jelenti. Ennek során meg kell változtatni a beteg élethez való viszonyát, ami türelmet és odafigyelést igényel. Sajnos, április elsejével megszűnt a sebészet és a kardiológiai intenzív osztály finanszírozása, ez utóbbit azonban ennek ellenére is tovább működtetjük. A fentiek mellett belgyógyászati, kardiológiai, gasztroenterológiai és cukorbeteg-ambulancia várja a betegeket.

 

        Terveznek további fejlesztéseket?

- Szeretnénk bővíteni a járóbeteg-ellátást, ennek keretében a már meglévők mellett külső források bevonásával sebészeti, nőgyógyászati és szemészeti ambulancia létesülne. Folyamatosan történik az épület felújítása. Jelenleg is folyik a nyílászárók cseréje, a betegszállító felvonó teljes rekonstrukciója pedig még ebben az évben befejeződik.

 

        Milyen szerepet töltenek be az Assisi Szent Ferenc Leányai Kongregáció nővérei?

- Elsősorban lelki szolgálatot látnak el, de segédkeznek a betegápolásban, és részben ellátják az adminisztrációs teendőket is. Az ő áldozatos munkájuk jelenti azt a spirituális többletet, ami megkülönbözteti a kórházat a többi gyógyító tevékenységet folytató intézménytől. Ugyanakkor ökumenikus kórház vagyunk, így felekezettől függetlenül bárkit szívesen fogadunk, kapuink mindenki előtt nyitva állnak.

 

       Említette, hogy szívesen fogadják a Hegyvidékről érkező betegeket. Milyen a kapcsolatuk a kerületi önkormányzattal?

- A Hegyvidék önkormányzata az elmúlt években számos alkalommal bizonyította, hogy szívén viseli a kórház sorsát. Többek között két mentőkocsit adományozott a kórháznak, illetve a kerület hozzájárulásával jutottunk egy korszerű labor-automatához, ami óriási segítséget jelent a mindennapi munkában. A tizenkettedik kerülettel közösen elnyert pályázatnak hála, sikerült kibővíteni és a kórház épületébe hozni a korábban csak külső helyszínen elérhető ambuláns kardiorehabilitációs programunkat. De minden anyagi segítségnél többet jelent számunkra az a törődés, amit a kerület mindenkori vezetése tanúsít. Hegyvidék polgármestere évek óta ellátogat a kórház rendezvényeire, a tavalyi jótékonysági koncertünket pedig az önkormányzat jóvoltából a Városmajori Gimnáziumban tarthattuk meg.

--------------------------------

mm

A Hegyvidék című XII. kerületi Polgári Lap XXXVII./17. számában közölt cikk, 2007.