Rieth József:

SZÍVÜGYEM --- Imaéletem -- Kétévesen

 

Előzmények -- Rádöbbenés  -- Választás -- Belenyugvás -- Átrendeződés -- Remény -- Újrakezdés -- Víz, víz -- Visszatérés -- Kétévesen 

<<<  

2007. Évvége. Felgyógyulásom kétéves évfordulója mélyen elgondolkoztat és néhány merész felismerésre ösztönöz. Igyekeztem azokat a gondolatokat (=imákat) visszaadni, melyek jelenleg kitöltik napjaimat. Nehéz feladat, hiszen azok inkább szemlélődések és nem szóbeli imák. Utólag azokat az érzelmeket, indulatokat magyar nyelvre fordítani lehetetlenség, mindenesetre megpróbáltam. Visszaemlékezve jómagam is csak nehezen tudom a helyes emóciós módon idézni azokat, mégis valamelyest előnyben vagyok egy tárgyilagos idegen olvasóhoz képest. Bennem a szó- és mondat-összefüggések mindég visszaidéznek valamit a korábban átélt spirituális élményből. Keresd -- óh' türelmes olvasó -- soraim közt\mögött a feltételezhető lelki tartalmat...

        1. - A legfontosabb a hálaadás a megújult életemért.

        2. - A visszatérés számomra megrázó és nagyon maradandó élmény volt és maradt is.

        3. - A Jóisten adott néhány olyan szenvedést is, amelyek emlékeztetőnek és további felajánlások tárgyául szolgálhatnak:

                            az aranyér problémáimat, az izomfájdalmakat, a vízhajtó kúrámat, és a fénykörökkel kapcsolatos élményeimet.

        4. -  Fontos lelki témám a halálközelség emlékeinek és tapasztalatainak feldolgozása,

                           az időtlenség, a testnélküliség, valamint a feloldódás misztikus átélésének értékelése.

        5. - Lelkiéletemben árnyoldalként mutatkoznak olyan átgondolandó témák, mint

                          az emberek példája, a bűn megszentelése és a lelkiismeret-építés.

        6. - Végül a tartós túlélés kapcsán fontos program számomra életművem célkitűzéseinek meghatározása:

                          a betegnaplóm véglegesítése, a családleírás kezelhető formájának elkészítése és a világképem folyamatos feldolgozása.

                Hálaadás     hálaadás -- visszatérés -- szenvedés -- halálközelség -- árnyoldal -- életmű 

"Hálát adok Atyám ezért a két ajándék évért, melyeket meg nem érdemeltem, de küldetésként kaptam. Visszatérésemkor fogalmam se volt, de nem is tervezgettem a kapott időtartam hosszát. Most sem számítgatom a még várható perceket, órákat, napokat, esetleg éveket. Érdemem szerint semennyi, vagy csupán minimális ajándékot kaphatok (igazság szerint még annyit sem), ezért a pillanat varázsát igyekszem kihasználni, de igyekszem a folyamatos hálaadás állapotában megmaradni és a lelkiismeretes munkás precizitásával szeretnék mestermunkát végezni a rám szabott pillanatokban."

 

                Visszatérés     hálaadás -- visszatérés -- szenvedés -- halálközelség -- árnyoldal -- életmű

"Nagy titok, Uram, a Lélek testben való élete. Nem tudom, az égitestekben, növényekben, állatokban, emberekben az élettevékenység milyen reflexiókkal zajlik, hiszen Lelkem működésére még a magam rápillantásai is teljesen felszínesek, naivak, primitíven laikusak. Homocentrikus látásmódunkkal mindent kiforgatunk, felületesen kimagyarázunk, gyarló tudatlansággal félremagyarázunk. Így vagyok a kapott életemmel is. Első rádöbbenésemmel a még megoldandó feladatok elvégzését és a rosszul végzett eddigi tevékenységeim kijavítását véltem felismerni a kapott új lehetőségben. Két év távlatában tudomásul veszem, hogy látszólag tartósabb túlélésre kell berendezkednem. Félve mondom ki ezt a "tartósabb" jelzőt, hiszen relatív az időtartam. Mindenesetre kell gondolnom a holnaputánokra is, persze azzal a biztos tudattal, hogy furcsa (és egy kicsit előre nem tervezhető) elképzelnem az esetleges nyolcvan, netán kilencven éves magamat, valamint az akkori leendő kondíciómat..."

 

                Szenvedés   hálaadás -- visszatérés -- szenvedés  (aranyér, izomfájdalmak, vízhajtó, fénykörök) -- halálközelség -- árnyoldal -- életmű

"Azt világosan látom, Uram, hogy a testi megpróbáltatások felajánlásra serkentő és türelemformáló jelenléte lassan egyre gyarapodik. A teljesítőképességem is apránként mintha csökkenne. Persze ebben szerepet játszik a műtét után belém sulykolt "kímélő életmód" kényszere is. Jobban figyelek magamra, kerülöm a veszélyesnek mondott terheléseket, igyekszem korán észrevenni azokat az új jeleket, amelyek egészségi állapotom valamelyest rosszabbodását mutathatják. Ez magával hozhat sokszor jelentéktelen változásra érzékeny lereagálást, egy piciny tünetre túlzó felnagyítást. Vannak mégis, az évek során biztosan megmutatkozó, egyértelmű jelek, amelyeket észre kell vennem, és ezek kifejezetten bizonyos gondot jelentenek mindennapi életvitelemben."

 

Aranyér. "Aranyér gondom a két műtét előtt is volt, de panaszt tulajdonképpen nem okozott. A két műtétem után fájdalmas és jelentősebb tünetek jelentkeztek. A kitüremlett rész járás közben, leüléskor gyakran igen fájdalmassá vált. Megzavarja érzéseimet, viselkedésemet, gondolkodásomat. WC-használat után gondos lemosást és ápolást kell alkalmaznom, hogy a heves fájdalmakat és a maradandó, gyulladásszerű égető érzést kiküszöböljem, vagy elkerüljem. Ez otthoni viszonyok közt általában sikerül is, és olyankor a napom nyugodt rendben zajlik. Vendégségben, utazás közben, idegen környezetben a gondos ápolás gyakran igen jelentős nehézséggel jár, vagy megfelelő mértékben meg sem oldható. Ilyenkor komoly erőpróba a türelmes szenvedés, a diszkrét önuralom. Lehetőleg igyekszem elkerülni az ilyesféle szituációkat, az olyan programokat, melyekben nem látom biztosítva a megfelelő higiénés lehetőségeket. Környezetemnek nehéz tudomásul vennie ezt a szokatlan magatartást, amikor egy-egy kirándulást, utazást, vendégséget lemondok, kerülendő az esetleges kényes következményeket. Uram, Te ismered ezeket a gondjaimat, köszönöm a Tőled kapott sok erőt, türelmet és gondosságot, amelyek segítenek a nehéz helyzetek áthidalásában, segíts, hogy óvatos lelassulásom és visszahúzódásom másokban ne okozzon megbotránkozást, hanem megértő türelemmel tudják elviselni visszahúzódó másságomat." -- szenvedés  (aranyér, izomfájdalmak, vízhajtó, fénykörök) --

 

Izomfájdalom. "Nem tudom, Uram, milyen terhelések idézték elő ezeket a heves és tartós gyötrelmet okozó fájdalmakat. Úgy emlékszem, a rehabilitáció után még nem tapasztaltam őket. Aztán egyszer csak heves és tartós fájdalom jelentkezett a jobb karomban egy bizonyos mozdulatnál. Ha a mellúszás tempóvételének irányában emeltem a jobb karomat, heves nyilallást éreztem, olyasmit, mint egy alapos rándulás után. A fájdalom ettől az időtől kezdve rendszeresen jelentkezett, ha ráfeküdtem a jobb karomra, ha magam után behúzva akartam egy ajtót becsukni, ha egy polcra akartam felágaskodni, ha terhet cipeltem a jobb karommal. Pár perc, esetleg néhány óra után a fájdalom ugyan elmúlt, vagy érezhetően csökkent, de nem megfelelő mozdulat újra a maga hevességével hozta elő. Hasonló gondom a bal combom izomfájdalma. Ez Uram, szintén egy-egy rossz mozdulat, egy-egy felállás hatására jelentkezett, de olyan heves fájdalommal hogy alig tudtam talpon maradni, vagy elindulni. Lassan múlt el a heves fájdalom, többször csak kitartó csípőkörzés, rugózás hatására enyhült a bénító hasogató érzés. Szerencsére ezt a fájdalmat azzal tudtam megelőzni, hogy felálláskor a jobb lábammal emeltem a testem, a bal lábamat tehetetlenül húztam csak fel. Ilyen felállási gyakorlat mellett ez a hasogató érzés az utóbbi időben már nem jelentkezik. Lassan azonban kialakul egy sokkal kellemetlenebb, tartósan megmaradó derékfájdalom, ami ülés, fekvés, járás alatt is kínoz, és mintha folyamatosan erősödne. Ez a fájdalom az öltözködést, az alvást, a mindennapi tevékenységeket is heves sajgással kíséri, folyamatosan figyelmeztet egy visszavonhatatlanul kialakuló szenvedés-időszakra. Sajnos a nyilallást nem tudom tornával, mozdulatokkal, pihentetéssel enyhíteni, meg kell várni a magától bekövetkező oldódást. Lehet, hogy idővel állapotom javulni fog, de egyelőre arra az időszakra emlékeztet, amikor könnyedén tudtam hajolni. Hálát adok ezért a hosszú egészséges időszakért, és erőért könyörgök, hogy ha tényleg maradandóan kínozni fog a fájdalom, legyen erőm titkolni és Neked felajánlani ezt a igencsak kellemetlen állapotot. (A Furon vízhajtó szedésének szüneteltetése a fájdalmak enyhülését eredményezte. amikor újból rendesen kezdtem szedni a Furont, a hasogató érzések visszatértek. Lehet hogy ez a gyógyszer okozta a panaszokat?...)" -- szenvedés  (aranyér, izomfájdalmak, vízhajtó, fénykörök) --

 

Vízhajtó. "A vízhajtó gyógyszerek hatása, Uram, bizonyára életem végéig elkísér. A kezelőorvosom minden alkalommal felírja, nem kérdezi a tüneteket, nem kér vizeletmintát. Láthatóan együtt kell élnem a nyálkahártyám ki-kiszáradásával, a sok folyadék felvétellel (és persze a gyakori ürítéssel). Ha rendezett, otthoni környezetben élek, ez nem is jelent különösebb terhet, csak utazások és a tanításom idején kell a gyógyszer adagolását a napközi lehetőségeimhez igazítani. A gyakori éjszakai felkelésekhez hamar hozzászoktam, a műtéteim óta folyamatosan gyakorlom. Gyorsan vissza tudok aludni, az ébrenlét perceit pedig imára, szemlélődésre tudom használni. Ezek az együttlétek, Uram nagyon sokat adnak nekem, nagy jóleső érzéssel töltenek el, hálát adok érte Neked, Uram." -- szenvedés  (aranyér, izomfájdalmak, vízhajtó, fénykörök) --

 

Fénykörök. "Még mindég rejtély számomra, Uram, az időnként jelentkező látási zavarom, vagyis a fényes, minden látási működést zavaró, csaknem teljesen kizáró kör-jelenség, ami rendszerint letompuló öntudattal is együtt jár. Olyankor zavaróan közönyös vagyok a külvilág csaknem minden eseményére. Érdekes, hogy általában kb. negyedóra alatt a kör magától elmúlik. Érdekes a fejlődése is. Tompa, általános elszürküléssel kezdődik, majd kialakul először a folt valamelyik határvonala, majd kiszélesedve egyre világosabb, de kezdetben szabálytalan alakú folt kezd tündökölni, aztán talán egy percnyi idő alatt az éleslátás területénél valamivel nagyobb kör világosodik ki, belül vakító ezüstös felülettel, körben aranyba hajló, de szintén tündöklő körszegéllyel. Ez a szegély mintha legömbölyítve, plasztikusan venné körül a középső felületet. A kép így marad változatlanul néhány percig. (Csak nagyon ritkán történt meg, hogy tovább növekedve a teljes látómezőmet befedte a fény, ezzel teljesen megvakultam erre az időszakra) A fényt mindkét szememmel látom és fejem, szemem mozgatásakor stabilan az éleslátás helyén marad. Néhány perc után a tündöklés halványulni kezd, majd lassan átmegy egy barnás, lassan szürkülő és halványuló foltba. Ilyenkor a tompa öntudat még egy jó ideig, talán negyedórára is megmarad, majd lassan felélénkülök, rendbe jön a közérzetem, zavartanul folynak újra a gondolataim is. Nem tudom, Uram, mi váltja ki ezt az időszakos rohamot. Gyanítom, hogy a cukor elleni gyógyszer ilyenkor túlkompenzál és kómaszerű állapotba visz, de ezt még nem tudtam igazolni. Volt, hogy cukrot vettem ilyenkor magamhoz, volt, hogy más alkalommal víz ivásával próbáltam túlsegíteni magamat, gyakran (más lehetőség nem lévén) mély légzésekkel igyekeztem oldani a rohamot. Egyik esetben sem tapasztaltam egyértelmű összefüggést a tünet és a gyógymód között. Talán a cukor gyorsabb feloldódást hozott, de ezt nem éreztem meghatározónak. Mindenesetre az időnként jelentkező rohamot én jelként kezelem, a Fénykör az Oltáriszentséget juttatja eszembe, és ilyenkor a Te Szentséges Jelenlétedbe helyezem magam, és a "Neked élek, Neked halok, életemben, halálomban Tied vagyok" ima hangulatával várom a roham oldódását, minden esetben erősen bizakodva és a gyors javulás reményében hálát adva a figyelmeztetésért..." -- szenvedés  (aranyér, izomfájdalmak, vízhajtó, fénykörök) --

 

            Halálközelség     hálaadás -- visszatérés -- szenvedés -- halálközelség (időtlenség, testnélküliség, feloldódás) -- árnyoldal -- életmű

"Az elmúlt két év lelki életének központjában az általam megélt Küszöbönállás tapasztalatának feldolgozása volt. Sokan kérdezték tőlem felgyógyulásom során, milyen élményeket tudok elmesélni a klinikai halál kétszeres (vagy talán inkább háromszoros) túléléséről, és az ezekkel kapcsolatos esetlegesesen megtapasztalt Másvilág érintéséről. Minden alkalommal elmondtam, hogy sem alagút-jelenséget, sem fényjelenséget, sem hangélményeket nem figyeltem meg. Pedig minden alkalommal nagyon erősen és vissza-vissza térve a tapasztalataimra, kerestem az ilyen emlékeket. Az első alkalommal érzékeltem egy fokozatos átszíneződését a látott világnak. A tapasztalt kép szinte rögzítve állt meg a tudatomban, kikapcsolódott (lassan eltompult) a hangok érzékelése, és a szűk környezet elszürkült képe -- elsősorban feleségem kétségbeesett tekintete, ahogy ült az ágyam lábánál és a kezünk összefonódott -- fixálódott az emlékezetemben. Érzelmileg csupán a sajnálkozás maradt meg bennem, fájlaltam az elszomorodását és a pillanatnyi tehetetlen lemerevedését. De ezzel az emlékkel egyenrangú volt a rácsodálkozásom a látott kép kicsiny, levelezőlapnyi méretére és állóképpé válására. Aztán minden egy határtalan közönyösségben olvadt fel. Mindennek bizonyára fiziológiai folyamatok állnak a hátterében, a vér fokozatosan csökkenő oxigénszintje, az idegek fokozatosan növekvő ellátatlansága; tehát még messze nem túlvilági élmények és főképen nem másvilági életjelenségek, tapasztalásformák. Az így nyert tapasztalatok extrapolálása azonban mindenesetre nagyon értékes következtetésekre ad lehetőséget, a lélek alapszintű működésének, és ezzel együtt a túlvilági örök életének milyenségére. Tudom, Uram, hogy ezek a gondolatok csupán erőtlen próbálkozások, de így tudom megközelíteni lelki tapasztalatomat."

 

"Utólag rádöbbentem és elhatároztam, hogy ilyen helyzetekben bizonyára a Küszöbre érkezett haldokló számára sokkal kedvezőbb lehet a környezete részéről az ima, a türelemre intő vigasztalás, a higgadt, magabiztos és gyors intézkedés élménye, emléke. Lehetséges, hogy olyanoknál, akik a lelkiélet más (talán egyszerűbb, vagy primitívebb) fokán állnak, nem így kellene tenni, de az én világomban ezek a módszerek váltak\válnának be. Ilyen lelki hozzáállást tapasztaltam Kassai és Nyulasi doktorurak viselkedésében is. Mérhetetlen megnyugtatást és önbizalmat kaptam tőlük. Áldd meg, Uram, őket ezért."

 

"Időtlenségben tapasztaltam meg a Túlvilág határát, és hiszem, hogy ez nem illúzió!. Minden időtapasztalatunk lényeges vonása a változás, az anyag periodikus, vagy egyszeri változása. Az örök élet analízise azt sugallja számomra, hogy ott a Lélek elhagyja az anyaghoz kötöttségét, megszűnik a Test, a Környezet, a Holnap kontrolljának birtokolt, vagy birtokoltnak vélt összekapcsoltsága. Valami mély, kötetlen nyugalom közegében él, -- vagy talán helyesebb úgy mondani -- létezik a Lélek, elhagyva a Gondolatot, a Kötöttséget, a Pszihét. Valami mozdulatlan és kellemes Van-á oldódik fel. Ebben az állapotban megszűnik az idő pillanatnyisága, és a Lélek átmegy az Örökkévalóságba. Ilyen megtapasztalást remélek, Uram, határtalan Országodban, ennek morzsáit véltem felfedezni határélményeimben."-- halálközelség  (időtlenség, testnélküliség, feloldódás)

 

"Testnélküliségben kell ennek bekövetkeznie. A Test az a közeg, amelyben a Lélek szervezésében a Testet alkotó megszámlálhatatlan, miriádnyi alkotóelem csodálatos Szövetsége teszi a maga dolgát, vagy engedelmeskedik a Tudat parancsának. Ezek az Elemek az Élet folyamán az Én jelenlétében (és részben kontrollja alatt) többnyire hűséges szolgaként csodálatos szervezettséggel születnek, dolgoznak és elhalnak. A Túlvilág színterén az alkotóelemek elhagyják szervezettségüket, az Organizmus felbomlik és más kapcsolatok, más szervezettség lép életbe. A Test megszűnik. Vele a fájdalom, az aggódás, a Bármi-tevés lelki programja is kikapcsolódik. (A Feltámadás "megdicsőült test"-jét Másvilági értelmezésben, valami ismeretlen Másság organizmusában kell értelmezni!) Segíts, Uram, hogy az itt eltöltendő időmet hasznosan fordítsam javamra, ennek a reménybeli Másságnak a biztos tudatában."-- halálközelség  (időtlenség, testnélküliség, feloldódás)

 

"Feloldódásban tapasztaltam meg a Küszöb-közeliséget. Megszűnik a fájdalom, eltűnnek a gondok, és valami határtalan megnyugvásban oldódik fel az ember. Biztos, hogy ez valami más létforma, mint amit eddig megéltünk, és mint eddig ismeretlentől egy kissé félve készülünk rá. Pedig egy biztos: kellemes valami lesz. Az időtlenség, a testi kötetlenség, a térnélküliség megszabadít minden evilági tehertől és megpróbáltatástól. Nincsen teljesületlen vágy, hiszen ez a tökéletes beteljesülés, nincsen változás, nincsen átmenet. Elvész a gond, a remény, egy örök Jelen tölt el, a teljes Megnyugvás (talán ezt értették egyesek a Nirvánán!?). Mi leszünk a Mindentudás, a Biztonság, a Változatlanság, vagyis a Boldogság és a Szeretet; a VAN... (vagy talán inkább a VANSÁG...!!!) Köszönöm, Uram, ezt a szilárd Reményt."-- halálközelség  (időtlenség, testnélküliség, feloldódás)

 

            Árnyoldalak     hálaadás -- visszatérés -- szenvedés -- halálközelség -- árnyoldal (példa, megszentelés, építés) -- életmű

"A kétéves évforduló néhány árnyoldalt is előtérbe hoz. Ezek zavarják ugyan lelki életemet, de csupán valamiféle keresést, valamifajta megértési vágyat ébresztenek bennem. Ezekkel a zavaró gondolatokkal újra és újra találkozom, valamennyire küzdenem is kell velük, bár igazi zavart lelki világomban nem okoznak, csupán a végső eligazodás hajtórúgóiként értelmezem őket. Így veszem igénybe segítségüket további, mindennapos fejlődésemben."

 

"Rossz emberek példája vesz körül, Uram. Nem a tőlem lelki fejlődésükben kissé, vagy nagyon elmaradott hitsorsosaimra gondolok, nem is azokra, akik pillanatnyi megtévedésükben megbotránkoztatnak, hanem a Világban bárhol élő, egészen más felfogású, ellentétes céloknak élő emberekre. Politikusokra, gazdasági és társadalmi vezetőkre, akik tömegeket motiválnak; nevelőkre és média szakemberekre, akik egy másfajta világszemléletet mutatnak be a tömegeknek; tömegemberekre, akik nemes célok nélkül, vagy általam nem nemes, de általuk célnak felismert végpont felé tusakodnak. Szám szerint ők vannak többen. Látszólag ilyen az Ember (legalább is az ő világképük szerint, de sokszor a Kísértő exponálása szerint is!). Így kell szerintük okosan és boldogan élni. Szerintük visszatartó és rossz a mi keresztény, istenies világképünk, mert útját állja az emberi önmegvalósításnak, az igazi boldogságnak. A fejlődés mámorát megvalósítva kizárólag az anyagi jólét, a globalizáció céljai felé kell az ő céljaik alapján haladnunk. Üres örömöket, kicsinyes pillanat-boldogságokat kell szerintük megvalósítani, elérni. Számomra szomorú, hogy az ő törekvésük a tömegek számára vonzó és diadalmas, sokszor a hozzám közelállókat is megkísérti (talán még saját magamat is!!!???). Láthatóan a Társadalom célja egy világméretű liberális (valójában szabados) kavarodásban, egy ön-tudatosságtól mentes áramlásnak tűnő felfordulásban valósul meg. Sokszor úgy tűnik, még az Egyház élete is ebben a zavaros célja-vesztettségben bontakozik (vagy bonyolódik). Tényleg rossz emberek? Tényleg másfajták? Tényleg rossz célok és eszközök? Sokszor nem tudom a saját sorainkban (vagy magamban) sem felismerni a helyes utat. Pedig tudom, hogy rendelkezésünkre áll az igazi Út, Igazság, Élet! Segíts Uram az Igazság felé!..." -- árnyoldal (példa, megszentelés, építés)

 

Sokat gondolkozom a bűn megszentelése problematikáján. Itt él közöttünk, körülöttünk, bennünk a bűn. Iszonyatosan erős vonzás örvénye igyekszik magával ragadni a bűnbe. Valahogy úgy fogom fel sokszor a bűnt, mint az Erény velejáróját, mint a fény és árnyék összetartozását, mint a hideg-meleg egylényegűségét, mint a magas-mély relativitását, mint a pozitív-negatív kétpólusúságát, vagy az "É-D" mágnesezettség ellentétességét. Lehet, hogy a Szeretet-Gyűlölet, a Bűn-Erény, Jó-Rossz is ilyen kényszerű ellentétpárok? Talán a Bűn is csak azért fordul elő, hogy az Erény jobban tündököljön? Azért kell a Kísértésben elesni, vagy győzni, hogy a Megigazulás világosabban diadalmaskodjon? Vajon az Isten-polarizáltság biztos pályára állítja fejlődésünket? Hiszen ez a polarizáltság lehetetlenné teszi azt, hogy egy Igaz Lélek tudatos döntéssel, szabad akaratával Isten szándéka ellen fordulhasson. De így a Bűn hagyományos esetei tartósan meg is szűnnek az erényes ember életében. Ilyenkor a hébe-hóba bűnök tulajdonképpen a még nagyobb megigazulás, a még erősebb megtérés kiváltó okai, lépcsőfokok a megszentelődés útján. Ilyen esetekben a bűn lényege a polarizáltság fokozásának (és még csak nem is a szinten tartásának!!!) elmulasztása, elhanyagolása területére tolódik el. Szerencsés az ilyen fajta bűn. De a gyóntatónak is erősnek kell lennie, hogy az ilyen Ellanyhulás vagy Kihagyás súlyát az Erény fejlődésében felismerje, őszintének és valóságos súlyának megfelelő fokúnak értékelje. Én, Uram, nem találtam ilyen gyóntatót, aki rávilágított volna a Lanyhulás, Gyengülés, Kihagyás súlyosságára, fontosságára. Vagy talán csak nem kellő világossággal vallottam meg Lelkiismeretemnek ezeket a fogyatékosságait?... Ebben a szélsőségben az egyén a szentség tudatában él, de vajon ez nem beképzeltség? Ez nem az önhittségnek egy formája? Nem farizeizmus? Segíts, Uram ezeket a gondokat tisztázni!..." -- árnyoldal (példa, megszentelés, építés)

 

Lelkiismeret-építés sokféle szempont miatt szükséges számomra. Az istenképem gyökeresen megváltozott a betegségem alatti, és a felgyógyulásomat követő időszakban. Elveszett a korábbi, kissé antropomorf Isten miliője. A Jelenléte és a Tulajdonságai ma gyökeresen mások, mint ahogy azt betegségem előtt megéltem. Mostanság teljesen kitölt az Isteni Jelenlét Erőtere, apró jelekből érzem Hatását; az események után és sokszor közben is a gondolataim, valamint az érzéseim Őhozzá kapcsolódnak. Minden helyzetben, bármiféle különösebb felkészülés és áhítatgyakorlat nélkül tudom -- pillanatnyi átállási idő és ráhangolódás nélkül -- megszólítani. Érzem szeretetét, kiáradó kegyelmeit. Napi történéseimet -- lehet, hogy csak utólag, jóval később, de -- felajánlom, tudatosítom, imává változtatom. "Uram, ezek a Rád irányulások tegyenek igaz gyermekeddé, hasznos eszközöddé, végül is Részeddé."

Átalakult a Bűnről és Erényről bennem élő kép. A bűn tudatos szembefordulás Isten Szándékával, az erény pedig készség a jóra. A kísértést gyakori, hogy legalább eljátsszon az ember egy tiltott cselekedet gondolatával, vagy legalább gondolati szinten elképzeljen egy ilyen szituációt. Erős lelkiismeret esetén azonban mindég (rendszerint már a kezdeti stádiumban) egy bizonyos szégyenkezéshez, öndorgáláshoz vezetnek az ilyen gondolati-játékok és a lélek már a kezdetén elutasítja az egész kísértést és valamilyen pozitív tartalommal helyettesíti.

Az isteni Gondviselés, a teremtő Közreműködése valamiféle közvetlen kapcsolattá vált. Valamiféle belső indíték késztet arra, hogy fohásszal, vagy munkám tudatosságának fokozásával, esetleg tevékenységem gyökeres megváltoztatásával folytassam pillanatnyi működésemet. Ezeket az indíttatásokat mint hirtelen felismeréseket, mint váratlan ötleteket, mint (sokszor tudatalatti) lelkiismeretvizsgálat eredményét ismerem fel, és rendszerint azonnali fohásszal, valamint gondolataim, cselekedeteim (gyakran gyökeres) megváltoztatásával reagálok rá.  -- árnyoldal (példa, megszentelés, építés)

"Uram, én tudom, hogy a mi benső, köztünk kialakult Kapcsolatunkban mindez természetes. Megélem, hogy minden ilyen ráébredés, elhatározás a bennem zajló Életednek, Jelenlétednek, Együttmunkálkodásunknak a következménye. Szeretnék még szorosabban egybeolvadni azzal az Erőtérrel mely rejtve működik és (sajnos nagyon lassan) fejlődik bennem. Szeretném még határozottabban felismerni az Erővonalakat, amelyek nyomán fejlődnöm, élnem, haladnom kell. Ezt az egybeolvadást szeretném egyre intenzívebbé, mindinkább öntudatossá, pillanatról pillanatra imádságosabbá tenni. Nem látom, milyenné fog ez alakulni a jövőben, de figyelemmel kísérem és időről időre értékelni fogom. Add meg, Uram, a tisztánlátás kegyelmét, és adj erőt a kitartásra, a folytonos megújulásra és a jó megvalósításra. Köszönöm Uram, a bennem munkáló lelkiismeretet, köszönöm az indítások átéléséhez kapott erőt. Segíts mindég tisztán látni."

A lelkiismeret folyamatos alakításának kínja miatt soroltam ezt a lelki tevékenységemet ide, az árnyoldalak közé. Óriási felelősség a helyes lelkiismeret megítélése. Hatalmas lehet a Kísértő aknamunkája a lelkiismeret félrevezetésével, az önteltség, a képmutatás, az álszentség útjára vezetéssel. Ezért kín a lelkiismeretem kontroljának a folyamatos vizsgálata, az imádsággal, tanulással, áldozatvállalással megvalósítandó napi élet. "Szeretném Uram, jól karban tartani lelkiismeretemet..."

 

            Életmű     hálaadás -- visszatérés -- szenvedés -- halálközelség -- árnyoldal -- életmű (betegnapló, családleírás, világkép)

Az állapotom stabilitásának tudatosulásával párhuzamosan kialakult bennem az életmű záróakkordjához alkalmazkodó feladatok kitűzése. A zárás első lépése ennek a betegnaplónak a rögzítése. Az életmű többi oldalának folytatása két vonalon alakul majd ki: a családomról szóló anyag első végleges változatának kidolgozása, másrészt a világképemet összefoglaló anyag feldolgozása.

 

Betegnaplóm eddig is hasznos volt, de a jövőben is szükségesnek érzem újra- és újra olvasását, kiegészítését. Sorsfordító volt a műtétem és a betegséggel kapcsolatos élmények és tapasztalatok felidézése, megélése, megörökítése, és ismételt kiegészítése. A jövőben is rendszeres olvasmányom lesz ez a gyűjtemény, részben az emlékek felfrissítése céljából, részben a kapott életszabályok újratanulása érdekében, de további lelki életem alakításához is. Ez az anyag szerves része lesz életem leírásának is. -- életmű (betegnapló, családleírás, világkép)

 

A családleírás régen vajúdó témám, összetettsége és terjedelme miatt sokféle próbálkozással igyekeztem végleges formába önteni -- mindeddig sikertelenül. Most a ".htm"-kiterjesztés csaknem tökéletes formát biztosít a mű szép és jó kialakításához, megpróbálom egy kezelhető, kellemes külalakkal, publikus alakban rögzíteni ezt a szerteágazó témát. Igyekszem a rendelkezésemre álló valamennyi anyagot beépíteni, és segítő-kiegészítő társaimnak rendelkezésére bocsátani. Nagyon értékes segítséget kaptam Manjától, Esztertől, Székely Lacitól, "hála segítő és ösztönző közreműködésükért." Első lépés a családleírás lesz, ez folytatódik majd második lépésben  az életrajzommal és a visszaemlékezéseimmel. Ezekben szerepel majd úti emlékeim leírása, és talán egy lelki napló is. -- életmű (betegnapló, családleírás, világkép)

 

A világképem anyaga szintén évtizedekre visszanyúló álmom. Óriási anyagot gyűjtöttem össze. Ezeket rendszerezni kell és rögzíteni. Szerteágazó érdeklődésem nehéz feladat elé állít, több eltérő témájú anyag születik majd ennek a tevékenységnek az eredményeként. Nem lettem tudós, nem hiszem, hogy közérdeklődésre igényt tartó munkát tudnék asztalra tenni, de nincs is ilyen szándékom. Csupán látásmódomat és az Istenélményemet alátámasztó munkával kapcsolatos elméleteimet szeretném rendszerezni. "Istenem, csodálatos a Világod, elkápráztat szépsége és szerkezete. Magasztos érzés ebben a Műben Eszközödként közreműködni. Segíts, hogy megfelelő kifejezőkészséggel szolgálhassam Kinyilatkoztató Tevékenységedet." -- életmű (betegnapló, családleírás, világkép)

<<<