Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz

Názáret története

<< Názáret <<    

Sok szemléletes és kiváló mű ismerteti a zsidó nép történetét. Itt elsősorban az általam feldolgozott Meistermann könyvre hivatkozom. Az alábbiakban mellékelem az általunk meglátogatott egyes szenthelyek történelmének részleteit ennek a műnek a segítségével.

A város neve arabul Názirah. Héberül Názáret bimbót, rügyet, virágot, fiatal sarjat, zöld ágat jelent.

 

Az Ószövetségben nem volt ismert, Jézus idejében is gyanút ébresztő lehetett a híre. A talált sírok alapján kiterjedése nem lehetett nagy (hiszen a sírok nem lehettek lakóhely közelében a tisztaság megőrzése érdekében).

 

66-73. A zsidó háború idején a helységet lerombolták, lakói elhagyták.

 

Konstantin idejéig zsidó városka volt, ekkor azonban hatalmas bazilikát emeltek az angyali jelenés helyén. A házat biztosan jól ismerték, a zsidók a gyűlölet, a keresztények a tisztelet miatt. Az első bazilika nyomai a 326 és 336 közti időkből származnak (Adv. Haer., I, 2, haer. XIX). Járt itt Szent Paula, Aqitaniai Szent Szilvia, Szent Jeromos és Theodosius diákonus (530). A piacenzai zarándok említi csak Mária templommá alakított házát és a régi zsinagógát.

 

614. Chosroa perzsa király lerombolja a bizánciak által épített templomot.

 

670. Arculfus frank pöspök ír az Angyali Üdvözlet és az Anyaság templomáról. Ezt megerősíti Beda Venerabilis (675-735), majd Petrus Diaconus (1037). Van egy Eusebiusnak, vagy Jeromosnak tulajdonított jelzés is, de a kritika ezt egy 6. századi írónak tulajdonítja. (Guerin, La  Galilée, I, 98.)

 

725. Willibald járt Názáretben. Az Angyali Üdvözlet bazilikát találta, amit a keresztények időről időre pénzen váltottak meg (Hodoep.).

 

808. Egy nyugati tudós, még talált 12-20 szerzetest Názáretben (Commemoratoriun de Casis Dei).

 

975. Skimiskes János császár visszafoglalta a várost és környékét a szaracénoktól, azonban hamarosan megmérgezték, és a város ismét arab kézre került.

 

1100 körül a templom elpusztult, csak a kolostor menekült meg.

 

1109. A keresztesek a bazilikát székesegyházzá, és a kolostort püspöki palotává újjáépítették, mert a scythopolisi metropolita áttette ide székét. Ekkor építették a görögök a Szent Gábriel templomot a Szűz forrása mellé.

 

1187. A hattini ütközet után Názáret is Szaladinbirtokába került. Az európai papok el kellett hogy hagyják a várost.

 

1192. Walter Hubert salisbury-i érsek engedélyt szerzett Szaladintól egy minimális papi létszám visszatérésére.

 

1219. Assisi Szent Ferenc ellátogatott a Megtestesülés titkának szentélyébe (Vita B. Fr. - Wadding, Ann., 1219, 20.; u.o. Conform, S. Fr., II.).

 

1229. február 20. II.Frigyes német császár 10 éves fegyverszünetet kötött az egyiptomi szultánnal. Ennek során megkapta az Akre-Názáret útvonalat és helyreállította a várost.

 

1250 Szent Lajos király zarándokolt el feleségével, Margit királynéval a Megtestesülés helyére. (Vita S. Ludovici, IV.)

 

1263. Bibars, vagy Baibár Egyiptomból a templomaikat és hitüket óvó keresztényeket lemészároltatta .s egy ciszternába dobatta (Adulféda; Bscheider, 144. - Tobler, Nazareth, 44.).

 

1291. A keresztesek végleg elhagyták a Szentföldet, majd hamarosan a nyugati papság és szerzetesség is eltávozott.

 

1349-óta a ferences atyák igyekeznek a szent helyeket visszaszerezni, és a zarándokokat óvni. Beköltöztek az Angyali Üdvözlet szentélyének romjai közé.

 

1385-ben, majd 1448-ban kiűzték a ferences atyákat Názáretből, de titokban mindég visszatértek (Gesta Dei p. Frat. Min. in T. S.).

 

1548. Megint elűzték az atyákat Názáretből, de a szent barlang kulcsát egy Isza nevű keresztényre bízták (Raguzai Bonifác).

 

1620. Engedélyt kaptak a ferencesek hogy egy templomot építhessenek kolostorral a Barlang fölé (La Terre S, 61.).

 

1632-34. Fogságba vetették a szerzeteseket, sarcolták őket bírságokkal.

 

1638. Beduinok razziáztak, kirabolták a szerzeteseket, az országból is kiüldözték őket.

 

1641. Néhány sikertelen kísérlet után ismét megtelepedtek a szentély romjai közt, azonban állandó maradt a zaklatás (Voy. de Jérus. 31).

 

1730. Dhamer el Amer sejk uralma alatt némi békét élveztek. A görögök áskálódása dacára hét hónap alatt felépítették templomukat.

 

1799. Napóleon Acrét ostromolta, de egy serege a damaszkusi Abdalia pasa ellen itt gyülekezett. A felmentő seregekkel Kánában és a Tábor hegyén ütköztek meg. A győztes csata után Napoleon és vezérei meglátogatták az Angyali Üdvözlet szentélyét (P. Millet. - Le Hardy, Nazareth, 214-218.).

 

1954-ben a szegényes templomot lebontották.

 

1960-1969 közt hatalmas templom épült az olasz Giovanni Muzio tervei szerint.  Ma 85ezer lakosú tiszta arab városka, lakóinak fele keresztény.

            (K110; N 98; S155; Ú413)

<< Názáret <<