Háttéranyag Izraeli utazásunkhoz

Masada története

<< Masada <<     

Sok szemléletes és kiváló mű ismerteti a zsidó nép történetét. Itt elsősorban az általam feldolgozott Meistermann könyvre hivatkozom. Az alábbiakban mellékelem az általunk meglátogatott egyes szenthelyek történelmének részleteit ennek a műnek a segítségével.

Az erősséget  Jonathas főpap építette, Heródes pedig bevehetetlenné fejlesztette.

 

Kr.e.37-30. között a partusok elleni harc során családjával ide menekül Heródes.

 

Amikor Titus elfoglalta Jeruzsálemet, a zelóta Eleazar Ben Yair csapataival ide vonult vissza. Flavius Silva ostrom alá vette, de az elfoglalás előtt a zsidók tömeges öngyilkossággal családjukat is, egymást is megölték. A várat -- az élelmiszerraktárak kivételével -- a zsidók még az utolsó pillanatban felgyújtották. Csupán két asszony, meg öt gyermek menekült meg a mészárlásból, egy gabonaraktárban megbújva. (G. J. VII, II.)

 

Az 5. században bizánci szerzetesek költöztek a romok közé, akik a perzsa Chrosroa seregei elől 614-ben itt találtak menedéket.

 

A romokon a századunk elején egy Sebbah nevű település állt.

 

A romokat nemzetközi régész kollektíva tárta fel, nagyon alapos, de igen áldozatos munkával. (S139; Ú326)