Rieth József

Gyermekkorom

<<< Tartalomjegyzékhez |  Folytatás >>>      

                    ÉLETEM  

Mindég érdeklődéssel hallgattam az idősebbek történeteit, nagyon szerettem beleélni magam az elmúlt korok körülményeibe. Próbáltam elképzelni az akkori világot, a távoli ideológiákat, a régi technikákat, az akkori életet. Később rádöbbentem, hogy az életem gyökereit szemlélem, magamnak példákat vagy ellenpéldákat választok, amikor ezekkel a régmúlt dolgokkal foglalkozom. Amikor gyermekeim, majd unokáim kérték tőlem emlékeim megosztását, egyre jobban ösztönzést éreztem saját életem analízisére. Így bontakozott ki a mellékelt vázlat, amiben megpróbálom összegyűjteni életem néhány sztoriját, egy-két fordulópontját, azokat az élményeket, személyeket, eszméket, amik végig kísértek elsősorban életem első évtizedein.

          Előzmények                      Szüleim - Rokonaim - Körülményeink -

          Kisgyermekkorom          Szüleim fiatalkora - Csecsemőkorom - Kisbabakorom - Kisgyermekéveim - Ismerőseim -

          Elemiiskola                       Óvodáról - Iskola - Tanítóim - Személyiségem - Ismerőseim - Háztartásunkról - Kereskedőkapcsolatok - Vallásosságom - Programok -

          Polgári iskola                   Beiskolázás - Attila utcai iskola - Szükségiskolák - Programjaim - Barátok - Világlátásom - Háború itthon - Vallásgyakorlásom - Embertelenség

          Ostrom                              Háború - Karácsony - Ostrom - Felszabadulás - Újrakezdés - Zavarosban - Budakeszi -

          Tanítóképző                     Indulás - Tanulmányok - Tanáraim - Problémák - Eszperantó - Élmények - Érettségi - Vallási élmények -

          Szeminárium                    Hívatás - Társak - Tanulmányok 

 

               CSALÁDOM  

Rokonságom - Korosztályok

 

               TANULMÁNYOK  

Foglalkozás:    Cipész (Inas - Munkaeszközök - Tevékenység - Új cipő - Felsőrészkészítő) - Cseléd -

Iskolák:           Kós iskola - Tanítóképző -

Kegyhelyek:    Jézus ösvény (Utikalauz) - Kongregáció - Magyar Szentföld - Mária kegyhelyek -

Környék:         Bérkaszárnya Budakeszi - Duna - Németvölgyi út - Jánoskórház - Ördögárok - Sashegy - Svábhegy - Tisza - Tiszaföldvár - Utcánk -

Személyek:     Csekő - Faddy - Fekete - Fery - Horthy - Kelényi - Öveges - Uherkovich -

Társadalom:    Cserkészet - Kereszténykurzus - Levente - Nyilasok - Terror - Válság - Volksbund - Zsidók - Zsidótörvény -

Templomok:    Felső-Krisztinaváros - Városmajori templom -

Történelem:     Bajorok - Első viágháború - Háborúk (30 éves - Pfalzi - Spanyol - Lotharingiai) - Második világháború - Svábok - Szlovákok - Tótok - Védvonalak -

 

               BETÜRENDES KERESŐ  

 

<<< Tartalomjegyzékhez |  Folytatás >>>