Rieth József:

Gyermekkorom - Szemináriumban

(Tartalomjegyzékhez -- Gyermekkorom)   <<< Tanítóképző -- Szeminárium   

 

Keresőből megtért lettem. Vallási kételyeim az eddigi tanulmányaim során észrevétlenül feloldódtak, egyre elkötelezettebb lettem. Amikor a továbbtanulásom politikai okokból meghiúsult, a hivatásérzetem lépett előtérbe: úgy éreztem, paptanárként kell elhivatottságomat megvalósítani. Haladéktalanul belevágtam a megvalósításba...

            Hívatás                   Tagadásból elhívatottság - Fundéliusz atya - Keresztlevél - Szeminárium

 

Gyermekkori társaim jelentős szerepet játszottak hivatásom alakulásában, részben követtek is a szemináriumba. A szemináriumi társak és köztem igazi kapcsolat nem tudott kialakulni. Részben a közénk befurakodott politikai óvatoskodás, részben a rövid ott töltött tanulmányi időm, de nem mellékesen a kemény tanulmányi lekötöttségem azt eredményezte, hogy nem tudott kialakulni az évfolyamtársaim felé szorosabb kapcsolat.

            Társak                    Drexler "Andzsi" - Kabar Sándor - Kelényi Tibi - Pálfalvi Feri - Székely Tibi - Évfolyamtársak

 

A szeminárium egyik oldalról csodálatos lelki és tanulmányi élményekkel fogadott, de másik oldalról kegyetlen csalódásokkal, tanulmányi kudarcokkal találkoztam. Végzetes élménynek bizonyult, hogy a latin nyelvvel nem tudtam megbirkózni, így azt a papi egyéniséget nem tudtam magamból kibontakoztatni, amire pedig egyébként -- úgy érzem -- alkalmas lettem volna. Összeroppantam! Visszatértem a világi életbe. Komoly lelki kincseket hoztam magammal a civil életbe, megváltoztam és kiléptem a gyermekkoromból...

            Tanulmányok       Kezdet - Tantárgyak - Antifonista - Nehézségek - Könyvtár - Latin

 

Újra kellett kezdenem önmagam alakítását, de ez már nem a gyermekkor, ez már egy más történet...