Rieth József:

   SILVA RERUM - Tartalmi vázlat

Szilvarerumom olyan "mindentudó kisokos", amelybe családom, életem, élményeim és napi feladataim írásos anyagait, adatait rendszerezve próbálom összegyűjteni, valamilyen rendbe sorolva. Célja teljesen a saját igényemet igyekszik szolgálni (valahogy így kellett volna kezdettől fogva rendszereznem a irományaimat).

TARTALOM   (Kidolgozás alatt!)

           Életem

Visszaemlékezem itt az elmúlt évtizedek egyes szakaszaira és az emlékeimet megpróbálom leírni tanulságosan, érdekesen. Sok rész még csak tervezett, megírásra vár. Vannak emlékek, amelyek már beértek -- ezeket gyorsabban feldolgoztam -- de bőségesen van olyan témám is, melyek meggondolásra, alapos környezettanulmányra vagy anyaggyűjtésre szorulnak. Ez a terület is folyamatos feldolgozás, kiegészítés alatt áll.

 

           Gyermekkorom         - történetek, melyeket gyermekeimnek sokszor meséltem és testi-lelki fejlődésemet bemutatja

           Küszöbélmények      - a betegségek életvitelre, világképre gyakorolt hatása

                     Szívügyem       - beteg- és lelkinapló (2005)

                     Rákom           - beteg- és lelkinapló (2010)

                     Sérv, cukorbetegség, időskori problémák

           Emlékek                  - Pedagógia - Munka -

           Betürendes keresők - Gyermekkorról - Névgyűjtemény - Szószedet (bélügy)

 

           Világképem

Ez egy magánkönyvtár: könyvek, cikkek, képek amelyek számomra érdekesek voltak, vagy lehetnek. Témák, amelyekre később még szeretnék visszatérni, ...amelyek érdekelnek, ...amelyek világképemet, világértelmezésemet befolyásolják. Egy bizonyos szinten igyekeztem gyermekeknek átadni keresztény világképemet, ezeket az éveket foglalja össze a pedagógiai anyagom, ami a klasszikus vallási tanítás átadását segítette tanítványaim részére (de egyben megalapozta, előkészítette vallási gondolkodásom továbbfejlődését!). Irodalomjegyzék.

 

           Útiemlékek

Városokról, műemlékekről, látnivalókról szóló leírásaim gyűjteménye ez a rész. Ezekhez valamilyen emlék köt és elsősorban az emlékek felidézését szolgálja. Például: Magyarországi utak - Külföldi utakTérképek, útvonalak, és még sok más...

 

-----------------------------------

Módszertani tanulmányhoz: Dr. Radnóti Katalin honlapja (fizikatanítás): http://members.iif.hu/rad8012/index.htm

Vegyes olvasnivaló anyag (Wissenschaft.de gyűjteménye): Vilagom\KONYV_Vilagom_Anyag\JoTudni.htm