Rieth József:

   SILVA RERUM - Tartalmi vázlat

Szilvarerumom olyan "mindentudó kisokos", amelybe családom, életem, élményeim és napi feladataim írásos anyagait, adatait rendszerezve próbálom összegyűjteni, valamilyen rendbe sorolva. Célja teljesen a saját igényemet igyekszik szolgálni (valahogy így kellett volna kezdettől fogva rendszereznem a irományaimat).

TARTALOM   (Kidolgozás alatt!)

           Életem

Visszaemlékezem itt az elmúlt évtizedek egyes szakaszaira és az emlékeimet megpróbálom leírni tanulságosan, érdekesen. Sok rész még csak tervezett, megírásra vár. Vannak emlékek, amelyek már beértek -- ezeket gyorsabban feldolgoztam -- de bőségesen van olyan témám is, melyek meggondolásra, alapos környezettanulmányra vagy anyaggyűjtésre szorulnak. Ez a terület is folyamatos feldolgozás, kiegészítés alatt áll.

 

           Gyermekkorom         - történetek, melyeket gyermekeimnek sokszor meséltem és testi-lelki fejlődésemet bemutatja

           Küszöbélmények      - a betegségek életvitelre, világképre gyakorolt hatása

                     Szívügyem       - beteg- és lelkinapló (2005)

                     Rákom           - beteg- és lelkinapló (2010)

                     Sérv, cukorbetegség, időskori problémák

           Betürendes keresők - Gyermekkorról - Névgyűjtemény - Szószedet (bélügy)

 

           Világképem

Ez egy magánkönyvtár: könyvek, cikkek, képek amelyek számomra érdekesek voltak, vagy lehetnek. Témák, amelyekre később még szeretnék visszatérni, ...amelyek érdekelnek, ...amelyek világképemet, világértelmezésemet befolyásolják.

 

           Útiemlékek

Városokról, műemlékekről, látnivalókról szóló leírásaim gyűjteménye ez a rész. Ezekhez valamilyen emlék köt és elsősorban az emlékek felidézését szolgálja. Például: Magyarországi utak - Külföldi utakTérképek, útvonalak, és még sok más...