Rieth József: Világképem - Anyagvilág - Planck-időszak

Anyagvilág - Planck-időszak

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyagelőtti <<<   Planck-időszak     > Planck-korszak > Inflálódás      >>> Kvark időszak        

 

          Planck-korszak

A Planck-korszak elött történtekről, 10-43s-ig nem lehet ismeretünk. Ekkor még nem vált szét a négy alapvető kölcsönhatás. A kezdeti hőmérséklet 1032 fok lehetett! Ez a kvark-gluon plazma tágult és hűlt, közben az elemi részecskékhez kapcsolódó fázisátmeneteken ment át. Egyes fizikusok szerint létrejöttek szupernehéz x-részecskék, bomlásukkor több kvark keletkezett mint antikvark. Csak a legkönnyebb elemek keletkeztek, túlnyomórészt hidrogén és részben hélium.

 

          Inflálódás

A Nagy egyesülés időszaka a 10-33s és 10-30 s között fejeződött be (-430 és -350 között). Ekkor különvált az erős kölcsönhatás és az elektronukleáris kölcsönhatás. Ismeretlen fizikai ok miatt a Világegyetem lényegesen gyorsabb ütemben tágult. A Rendkívül nagy tágulás időszakában, 10-30 és 10-50 között; (-350 és -320 között); [a másodperc százezerbillió-trilliomod része és a másodperc százbillió-trilliomod része között.] az anyag kvark-gluon plazmaállapotban volt, antigravitációs állapotba került felhevült és 1020 - 1030-szorosára fúvódott fel. A részecskék fénysebességhez nagyon közeli sebességgel (relativisztikusan) mozogtak, egyesek szerint sebességük meghaladta a c fénysebességet is. (!!!)

 

Háttérismeret és irodalom:

Abszorpció, Alfasugárzás, Állapotfüggvény, Antirészecske,

Carnot-körfolyamat, Centrifugális erő,

Dirac egyenlet,

EPR_paradoxon, Erőtér, Éter-elmélet,

Fejlődésképünk, Fenntartható fejlődés, Fényelnyelő gyűrű, Fény kettős természete, Fizika és_kvantumelmélet,

          Fizika ellentmondásai, Fizikai folyamatok, Folyadék, Fúzió,

Gázfelhők ősanyagból, Gerjesztés, Görbe Alex gondolatai, Gravitációs Faraday-effektus - Gravitációs hullám észlelése - Gravitációs hullám trófea

Hőmozgás, Hősugárzás,

Idődilatáció, Inflálódás, Ionizáció, Izospin,

Klasszikus mechanika, Koppenhágai Interpretáció, Kvantumfizika és_tudat, Kvantum térelmélet,

Lapos térgeometria,

Mágneses mező, Maxwell-egyenlet, Mechanika, Merev test, Mező térelmélet, Möbiusz-változatok, Möbiusz szalag,

Nehézségi erő, Newton törvénye,

Perdület, Perturbációszámítás, PLANCK IDŐSZAK,

Rugalmas testek,

Schrődinger egyenlet, Sötét energiára kaméleonvadászat, Standard Modell_Alapjai, Statisztikus fizika, Statisztikus mechanika, Struktura

Végtelen

(Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Anyagelőtti <<<   Planck-időszak     > Planck-korszak > Inflálódás      >>> Kvark időszak        

Forrásanyag: ----------------------

http://www.medicalonline.hu/tudomany/cikk/vitas_kerdesek_a_vilagegyetemrol

http://hu.wikipedia.org/wiki/Nagy_Reccs

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102010144&t=9037171