Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Anyagvilág - Kvark időszak

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Planck-időszak <<<   Kvark időszak   > Kvark > Kvark-gluon plazma    >>> Hadron időszak      

Kvark-gluon plazma

10-6 sec előtt a hőmérséklet 1015 Kelvin volt (105 MeV), az anyag állapota kvark-gluon plazma (QGP).

 

Az ősrobbanástól számított 10-7s-ig kvarkok, leptonok és fotonok léteztek, a Higgs bozonnal tömeget is nyertek. A szabad kvarkok néhány milliomod másodpercig létezhettek, kialakult a gluonokkal az ősi "kvarkleves".

 

10-2 sec táján az anyag nagyon forró volt, kvarkokból és gluonokból állt, miközben a hűlés során, az elektrogyenge korszak alatt a kvarkok hadronokba záródtak, protonokká és neutronokká alakultak.

Ezt követően összeálltak a legkönnyebb atommagok (Deutérium=1H, 3He, 4He, 7Li). Az akkor kialakult elemösszetétel megmaradt egészen az első csillagok születéséig.)

 

Háttérismeret és irodalom:

Abszorpció, Alagúthatás, Alfasugárzás, Antianyag hiány, Asztrofizika, Atomtáblázat, Atomtömeg,

Barna Törpe, Berillium, Bottom-kvark, Brown-mozgás,

Carnot-körfolyamat, Centrifugális erő, Charm-kvark,

Down-kvark,

Einstein után, Elektrongáz, Elektron(K-)befogás, Első gluonlabda - Entrópia, Erőtér, Éter-elmélet,

Fehér törpe, Fejlődésképünk, Fémek a világegyetemben, Fenntartható fejlődés, Fényelnyelő gyűrű, Fény kettős természete,

          Fizikai folyamatok, Fotoelektromos hatás, Fotonból anyag, Fotongáz,

Gamma sugárzés, Gammakitörés, Gáz, Gerjesztés, Görbe Alex gondolatai, Gőz, Gravitációs Faraday-effektus -

          Gravitációs hullám észlelése, Gravitációs hullám trófea

Halmazállapot, Hatáskeresztmetszet, Hélium, Hidrogén, Hiperon, Hőmozgás, Hősugárzás,

Ideális gáz, Idődilatáció, Ionizáció, Inflaton, Infravörös sugárzás, Izospin,

Kaon, Kémiai potenciál, Kobalt, Könnyű elemek szintézise, Konvekció, Kvarkcsillag, Kvark-gluon plazma, KVARKIDŐSZAK,

Litium,

Magfizika, Magfúzió, Mágneses mező, Mágneses tükrök, Magyar CERN-kutatók, Möbiusz-változatok, Möbiusz szalag, Molekulák ultragyors viselkedése -

Nagy Hadron Ütköztető, Negatív béta-bomlás, Nehézion fizika, Nehézion ütköztetők, Nehézségi erő, Neutrinó kaméleonok -

Pion, Progenitor csillag,

Sötét energiára kaméleonvadászat, Spontán szimmetriasértés, Statisztikus fizika, Strange-kvark, Struktura,

          Szerves molekulák keletezése - Szilárd halmazállapot,

Tetrakvark, Top-kvark, Törpegalaxis,

Új elemek: 113-118, Up-kvark

(Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Planck-időszak <<<   Kvark időszak   > Kvark > Kvark-gluon plazma    >>> Hadron időszak      

 

----------------------------

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102010144&t=9037171