Rieth József: Világom - Anyagvilág - Háttérismeret

Statisztikus mechanika

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Planck-időszak     

A statisztikus mechanika a valószínűség-számítás eszközeivel vizsgál mechanikai problémákat. A makroszkópikus rendszerek tulajdonságait a mikrovilág (atomok, molekulák) szabályszerűségeiből vezeti le. Így a termodinamika eredményei is a mikroszintű mechanikai és statisztikai törvények teljesüléseként értelmezhetőek. Lehetővé válik, olyan termodinamikai mennyiségek értelmezése, mint a munka, hő, szabadenergia, entrópia stb. A statisztikus termodinamika egyik megalapítójának az osztrák Ludwig Boltzmannt tekinthetjük, az ő nevéhez fűződik az entrópia statisztikus bevezetése.

A fizika egyik ága, amely kapcsolatot teremt a nagyobb léptékű, sok atommal vagy molekulával kapcsolatos jelenségek és az egyes atomok és molekulák mikroszkopikus tulajdonságai és kölcsönhatásai között. A makroszkopikus tulajdonságok az egyes atomokat jellemző mennyiségek (pl. a sebesség) átlagából s e jellemzőknek a részecskesokaságban való eloszlásából tevődnek össze. A statisztikus mechanika nélkülözhetetlen a kritikus jelenségek leírásában és a szilárd testek hőtani tulajdonságainak megértésében.

A statisztikus termodinamika alapvető kérdése, hogy adott mennyiségű energia hogyan oszlik el egyenlő rendszerek között. A termodinamikai jellemzők származtatásához általában a kvantummechanika összefüggéseit használják. Alapvető mennyiségek a Boltzmann-tényező és az állapotösszeg.

Alapvető problémák

A bolyongási probléma

Részecske-rendszerek statisztikus leírása

Termodinamikai jellemzők be- és levezetése: egyensúly feltétele, hőkapacitás, entrópia, fajhő, szabadenergia stb.

Ideális és nem ideális gáz jellemzése

Mágnesesség magyarázata

Nem-egyensúlyi statisztikus fizika

Kvantumgázok elmélete stb.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Planck-időszak     

-------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Statisztikus_mechanika