Rieth József: Világképem

Világképem -Anyagvilág

<<< (Tartalomjegyzék) <<<   Világképem  >>> Kezdetben     

VILÁGKÉPEMRŐL - ANYAG

          - 10 - Kezdetben... - Törvény, Energia, Határtalan

                                Istenről                        - "Kezdetben volt az Ige, az Ige Istennél volt, és Isten volt az Ige..."

                                Alfa-pontról                  - vagyis az anyagvilág kezdetei

                                Természettörvényről     - Létezés ("Van"), Vonzás ("Szeretetfokozatok"), Fejlődés (Evolúció), Megmaradások (Örök dolgok)

          - 11 - Anyagelőtti - Tér, Idő, Anyagkezdemény (húr, membrán?)

                                Szingularitás

                                Ősrobbanás

          - 12 - Planck-időszak - Ősanyag, Rend

                                Plank korszak

                                Inflációs fázis

          - 13 - Kvark-időszak - Plazma (kvark, gluon), Kiterjedés  -

                                Kvark

                                Kvark-gluon plazma

          - 14 - Hadron-időszak - Nukleonok (elektron, foton, proton, neutron) - elemi részecskék

          - 15 - Lepton-időszak - Atommag (hidrogén, hélium, litium, berílium, bór) - atomok

          - 16 - Sugárzás-időszak - Sugárzás

          - 17 - Anyag-időszak - Égitestek, Világegyetemünk

                               Anyag

                               Sötét-korszak

                               Univerzum

                               Csillag,

                               Tejútrendszer

                               Naprendszer

           - 18 - Föld - Bolygónk

20 - Élet

 

30 - Szellem

 

Tudósok

 

TÁRGYMUTATÓ - Betürendes gyorskereső

SZENTÍRÁSI IDÉZETEK

IRODALOMJEGYZÉK

 

<<< (Tartalomjegyzék) <<<   Anyagvilágom   >>>Kezdetben     

-------------------------------

http://istenem.hu/index.html