Rieth József: Anyagvilág - Háttérinformáció

Fázisátalakulás

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Anyagelőtti     

A fázisátalakulás a természetben gyakran lejátszódó folyamat. Jellemző vonása az, hogy a kiindulásnak tekintett anyagnak számos fizikai tulajdonsága megváltozik a fázisátalakulás során. Számos fázisátalakulást használnak föl a mérnöki gyakorlatban a különféle gépi folyamatokban. A legismertebb fázisátalakulás a víz fagyása, vagy a jég olvadása, a víz elpárolgása, vagy a gőz lecsapódása.

A fizikában

A termodinamika területén a fázisátalakulás egy termodinamikai rendszer átalakulása egyik fázisból a másikba. A fázisátalakulás alatt a rendszer fizikai tulajdonságai hirtelen megváltozhatnak. Például a két fázis térfogata jelentősen eltérhet egymástól (ilyen következik be a víz megfagyásakor, amikor a víz térfogata megnő a jég állapotba alakulva).

A fázisátalakulás kifejezést leggyakrabban a szilárd, a folyadék és a gáz állapot átalakulásainál használjuk, ritkábban a plazma állapot esetében.

Fázisátalakulások típusai

Fázisátalakulás egyetlen anyagkomponensnek a szilárd, a folyadék és a gáz fázisai között a hőmérséklet és/vagy a nyomás változásának a hatására:

Az eutektikus átalakulás, melyben egy két komponensű egyetlen, folyadék fázis hűl le és alakul át két szilárd fázissá. Ugyanez végbemehet szilárd kezdőfázis esetén is. Ezt eutektoid transzformációnak nevezik.

A peritektikus fázisátalakulás, melyben egy két komponensű egyetlen fázisú szilárd anyag, fölmelegítés hatására átalakul egy szilárd és egy folyadék fázissá.

A spinodiális dekompozíció, melyben egyetlen fázisú anyagot hűtenek le, amely a lehűlés során szétválik ugyanennek az anyagnak két, különböző összetételű fázisává.

A ferromágneses és a paramágneses fázisok közötti átalakulás a mágneses anyagokban, a Curie-pont hőmérsékletén.

A martenzites átalakulás, amely az acélok edzésekor következik be.

Változások a kristálytani szerkezetben, például a vas ferrites és az austenites szerkezete között.

A rendezett- rendezetlen szerkezet átalakulása, mint például az alfa-titán-alumínium fémötvözetek esetén.

A szupravezetés kialakulása bizonyos fémekben, a kritikus hőmérséklet alá hűtéskor.

Átalakulás az ásványok allotróp módosulatai között. Például egy anyag amorf és kristályszerkezetű változata között.

Ide sorolható még az a szimmetriasértő átalakulás is, ami az anyagfejlődés-történet korai szakaszában játszódott le, és zajlik jelenleg is a csillagok életében.

Tartalomjegyzékhez Világképem <  Anyagelőtti     

-------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1zis%C3%A1talakul%C3%A1s