Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Folyadék

TartalomjegyzékhezVilágképem <  (Planck-időszak, Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

A folyadék (ideális folyadéknak tekintve) az anyagnak azon halmazállapota, amelyben az anyag felveszi a tárolásra szolgáló edény alakját, megtartja a térfogatát és nem képes csavaróerők továbbítására. Gyakorlatilag összenyomhatatlan, részecskéi állandóan, tetszőleges módon helyet változtatnak. A részecskék – sok szilárd anyagtól eltérően – rendezetlenül helyezkednek el, eltekintve egyfajta enyhe fokú, laza rendezettségtől.

Sztatikai és dinamikai tulajdonságai

Míg a szilárd anyagok szilárdsága alaktartó, a folyadékok szilárdsága térfogattartó.

A nyomás a folyadékelem normálisának megfelelő irányba mutat. A Pascal-elv értelmében a súlytalan folyadék belsejében a nyomás irányfüggetlen, ezért vektori irány nem rendelhető hozzá.

Ideális folyadék

Olyan folyadék, amelynek belső súrlódása és összenyomhatósága elhanyagolhatóan kicsi. Mindig az edény alakját veszi fel és a folyadékrészecskék között csak kis hatótávolságú összetartó erők hatnak. A vele érintkező felületre csak a felületre merőleges nyomóerőt fejt ki. Olyan tökéletesen folytonos közeg, amelynek nem tulajdonítható atomos szerkezet.

Reális folyadék

Az általános felfogás szerint az ideális folyadék részecskéi között súrlódóerők nem adódhatnak át. Eszerint a súrlódásos folyadékokat kell reális folyadéknak neveznünk. Valójában a reális folyadék más módon is eltérhet az ideális folyadéktól. Felléphet benne a kompresszibilitás jelensége, felléphetnek benne elektrosztatikus erők, kohéziós erők, a van der Waals-erők, a felületi feszültségből származó erő is.

A vízmolekula például súlyzó alakú; a hidrogén- és az oxigénatom irányultsága miatt elektromos, vagy mágneses térben rendezettséget mutat, (diamágneses), igen nagy a permittivitása.

TartalomjegyzékhezVilágképem <  Planck-időszak     

-----------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Folyad%C3%A9k

http://www.vilaglex.hu/Lexikon/Html/IdeaFoly.htm