Rieth József: Útiemlékek

Coimbra

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

2001. június 24-július 1. között egy Lourdes-Fatimai zarándokúton vettünk részt. Célunk volt az útbaeső igen sok város közül néhányat meglátogatni. (Franciaországban: Avignon, Biarritz, Lourdes; Olaszországban: Padua; Portugáliában: Coimbra, Fatima; Spanyolországban: Avilla, Barcelona, Madrid, Montserrat, Salamanca, San Sebastian,)  Fatimából tovább utazva rövid időre megálltunk Coimbra városkában.

8 órakor búcsút vettünk Fatimától.

Első állomásunk Coimbra volt. Ide 9 órakor érkeztünk. Az ország ötödik legnagyobb városa (75e.l.). Mondego nevü folyó két partján terül el. Több dombra épült. A várost feltehetően a kelták előtt itt élt törzsek alapították. Az ókori erődített város a mai felsővárosban állott két dombon. Előbb különböző népvándorló törzsek, majd a svédek rombolták le. Ekkor költöztek be a városba a közeli Conimbriga lakói (conii). (Conimbriga egyébként Coimbra őse, feltárt római város, benne vízi-játékok háza, mozaikok, fürdők, múzeum látható.) Az arabok a VIII. sz-ban vették birtokba, uralmuk alatt kereskedelmi központ lett a keresztény és a mór területek között.. 1064-ben került végleg a keresztények kezére és 1143-ban lett az új királyi birodalom első fővárosa. Híres egyeteme (1307), amely 1911-ig az egyetlen volt Portugáliában. Így a város az ország szellemi központja is volt.

Nehezen találtunk be a városba, de egy kedves rendőr felvezetett minket. Jól is jött a segítsége, mert pontosan utunk céljánál, a Szent Antal székesegyháznál egy meghibásodott autóbusz állt keresztbe a forgalmas út kereszteződésében, így hát szükség volt még a rendőri intézkedésre is.

Sok temploma van Coimbrának. Nagyon tisztelik Szt. Antalt. Mi a Szt. Antal Székesegyházba mentünk. A templomban szép példát láttunk a portugáloknál elterjedt kék, festett csempe burkolatra.[C29-31] Itt a híres kép látható: Szt. Antal élete csempére festve. Nagyon érdekes és szép.

Éppen temetési szertartásra értünk oda, a ravatal a templomban volt, és onnan vitték a szomszédos kertbe a koporsót, ami egyúttal az ősi temető is. [C32-34] A templom mögött is szép, egész falat betöltő majolika kép látható a falon. [Z9]

Főbb látnivalók: Arco de Almedina középkori városkapu, benne múzeum. Se Velha katedrális, 12.sz. (gótikus főoltár, kápolnák, kerengő, északon portál, délen káptalanterem)] Conimbriga (Coimbra őse, feltárt római város, benne vízijátékok háza, mozaikok, fürdők, múzeum)

 

Lúcia nővér

Lúcia nővér, egyike a három pásztorgyermeknek, akiknek a portugáliai Fatimában megjelent a Szűzanya , 2005. február 13-án, 98 éves korában a coimbrai karmelita kolostorban fejezte be földi pályafutását.

Teljes nevén Lucia de Jesus dos Santos 10 éves volt, amikor 1917. május 13-án először látta a Szűzanya a megjelenését a Fatima térségében fekvő Cova da Iriában, két unokatestvérével, Ferenccel és Jácintával együtt. Ferenc és Jácinta gyermekkorukban meghaltak és ma már a boldogok sorában tiszteljük őket. II. János Pál pápa emelte őket az oltár dicsőségére, 2000. május 13-án, a jelenések évfordulóján, amely mint ismeretes a Szentatya elleni merényletnek is az évfordulója.

A jelenések hitelességét a leirai püspök 1930. október 13-án igazolta és attól az időtől kezdve a Fatima világhírű búcsújáró hellyé vált. Lúcia 4 évvel e a jelenések után a vilári Szent Dorottya nővérek kollégiumának bentlakó diákja lesz, 1925-ben pedig belép a kongregációba a portugál határhoz közel fekvő spanyol város, Tuy kolostorában. 1928-ban ideiglenes, 19 34-ben pedig örök fogadalmat tesz. Később visszatér Portugáliába és belép a sarutlan karmelita nővérek coimbra Szent Teréz kolostorába, ahol 1949-ben örökfogadalmat tesz és élete további 55 esztendejét tölti. Felveszi a Maria Lucia de Jesus y del Corazon Immaculado – azaz Jézus Szeplőtelen Szívéről nevezett Mária Lúcia nevet.

Lúcia nővér II. János Pál pápa életében is fontos szerepet játszott. Egy évvel a merénylet után, 1982. május 13-án a Szentatya Fatimába látogatott, hogy élete megmentésért köszönetet mondjon a Szűzanyának. Akkor felkereste az idős kármelita nővért, az úgynevezett "Fatimai üzenet", vagy a "három fatimai titok" letéteményesét is. Az üzenet első és második része a pokol látomásáról, Mária Szeplőtelen Szívének tiszteletéről, a második világháborúról és azokról az előre látható mérhetetlen károkról szólnak, amelyeket a keresztény hittől elszakadó Oroszország okoz a világnak. A harmadik titokban , amelyet 2000-ben tártak a nyilvánosság elé, a merényletet elszenvedett Pápa önmagára ismert. Ez a titok egy „ fehér ruhás püspökről szól, aki mint egy halott a földre hanyatlott.”

Lúcia nővér halála alkalmából Portugáliában nemzeti gyásznapot rendeltek el. Gyászmiséjét a coimbrai székesegyházban mutatják be, földi maradványait a sarutlan karmeliták kolostorában helyezték örök nyugalomra.

---------------------------------------

Coimbrát elhagyva Guarda felé, majd rövid pihenő után Avillába utaztunk.

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

--------------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Coimbra

http://hu.radiovaticana.va/storico/2005/02/14/vas%C3%A1rnap_97_%C3%A9ves_kor%C3%A1ban_elhunyt_l%C3%BAcia_n%C5%91v%C3%A9r,_a_fatimai_jelen%C3%A9se/ung-28094

http://www.katolikus-honlap.hu/1301/lucia.htm