Rieth József: Útiemlékek

Padua

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

Padua (mert felénk csak így mondják) olaszországi útjaink során szinte minden alkalommal megállóhelyünk volt. Általában első Olaszországi megállónk itt volt, rövidebb-hosszabb pihenő után innen indultunk tovább következő úti célunk felé. Meglátogattuk a várost 1997-ben Lourdesba, 2001-ben Fatimába utazva.

 

Padova (latinul: Patavium, venetói nyelven: Padoa, németül: Esten) észak-olaszországi Veneto régióban és a hasonló nevű Padova megyében található város. Padova a Pó-síkság keleti határán terül el. Teljes népesség 210 914 fő (2013. szeptember 30.)

  1998

 
 

Padovai látogatásaink

Meglátogattuk az Eremitani-templomot. Ez egy szép parkban található, mellette több ősi kápolnát is bemutatnak. Nagyon szép volt a templom fa mennyezetével és 17. századi freskóival.[D24] Itt látható Jannus Pannonius feltételezett portréja is.

Meglátogattuk a Szent Antal Bazilikát és az előtte levő teret,[D23, 25, 27] (Bővebben a Bazilikáról)  A Bazilikában megnéztük mindenekelőtt Szent Antal síremlékét, az előtte elhelyezett padokon egy ideig elmélkedtünk is. A sírnál az emberáradat szünet nélkül halad, a mozgást a rendezők figyelmesen irányítják. Mindenki szeretné megsimogatni a sír márványlapját.

Mellette van az Istenanya kápolnája. A kápolnában látható a "fekete Istenanya". Ez a kápolna a minorita kolostoré volt abban az időben, amikor Szent Antal utolsó éveit élte. A Bazilika leghátsó részében van a kincstár. Látható Szent Antal koporsója, habitusa, de elsősorban nyelve és állkapcsa, gyönyörű ereklyetartóban. Lassan, türelmesen vonul a sor szépen körbe. Magát az ereklyét nem lehet nagyon jól látni, mert üvegszekrény is védi, meg elég magasra van helyezve.

Az Aréna közelében található a Scrovegni-kápolna Giotto freskóival.

Megnéztük a diadalmasan mennybeszálló Kolbe oltárképét. A fényben ragyogó, koronás Szűzanya óvó kezekkel védi a roncs-testből hatalmasan kiemelkedő Kolbét.

Körbe sétáltuk a négy kerengőt, Elmeditáltunk a Szent Antal szobornál, ahol a Szent felemelt kezénél a Kis Jézus (vagy egy angyal) lebeg…

A Bazilikával szemközti utcán kimentünk a Prato de Valle-ra, megnéztük körben álló szobrokat. A mi Báthory Istvánunk szobra is megtalálható. (a vázlaton 76-Bathory-Stefano-)  [A18] Séta közben megnéztük Antenore és Lovato Lovati (a Padovát alapító trójai herceg) sírját is

Látnivalók

 

Aréna tere

A római Aréna alapjai

Scrovegni-kápolna vagy Madonna dell'Arena-kápolna, Giotto di Bondone 38 freskójával, a közelmúltban restaurálták.

Eremitani, az Ágoston-rend temploma a XIII. századból.

 

Szent Antal tere

Szent Antal-bazilika (Basilica di Sant' Antonio): XIV. század.

Gattamelata lovas szobra: Donatello alkotása, 1447-1453, a velencei signoria kérte fel a művészt a szobor megalkotására.

San Giorgio-kápolna

Scuola di San Antonio

Museo Civico

Botanikus kert (Orto Botanico), 1514-ben alapították, Európa legrégibb botanikus kertje.

 

Prato della Valle: amfiteátrumhoz hasonlító tér szobrokkal.

Szent Jusztinia-bazilika (Basilica di Santa Giustina)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piazza delle Erbe

Igazságügyi Palota (Palazzo della Ragione): XIII. századi épület, figyelemreméltó 80 méter hosszú terme s annak falfreskói.

Városháza (Municipio)

Egyetem: Európa legősibb felsőfokú oktatási intézményeinek egyike, 1222-ben alapították. Legérdekesebb és legismertebb épületrésze az ún. Teatro Anatomico, ahol először végeztek boncolást az 1500-as években (ez ekkor szigorúan tilos volt). Az egyetem prominens tanárai között szerepel Galileo Galilei neve is.

 

 

Piazza dei Signori

Óra-torony

Palazzo del Capitanio

Loggia del Consiglio

Dóm és Battistero

 

 

 

 

 

Páduai Szent Antal

1195-ben született Lisszabonban, Portugália fővárosában. A Ferdinánd nevet kapta a keresztségben. Apja előkelő lovag volt, anyja pedig igen jámbor nő. Iskoláit a helyi káptalani iskolában kezdte meg, koraérett, világos eszű és erősakaratú volt. Mint ifjú diadalmasan uralkodott minden szenvedélyén. 15 évesen már Ágoston-rendi kanonok, majd pappá szentelése után ferences szerzetes lett.

1220 nyarán ugyanis Marokkóból Koimbrába hozták öt ferences vértanú földi maradványait. A látvány indította őt a szegénységre, és ébresztette fel vágyát a mártíromság iránt. Afrikában szeretett volna misszionárius lenni. Remete Szent Antal nevét vette fel. Tudatosan elnyomta tudományos ambícióit is, pedig nagyon ismerte a Szentírást, ezt a tudását azonban évekig titkolta. Afrikába indult, de betegen szállt partra.

Kissé felerősödve haza akart térni, ám egy vihar Szicília partjára sodorta. Itt értesült rendje 1221-es egyetemes káptalanjáról, így Assisibe indult. Innen remeteségbe vezényelték. Tanultságát alázatosságból most is sikerült eltitkolnia. Amikor parancsra helyettesítenie kellett egy szónokot, a rögtönzött szentbeszéd mindenkit ámulatba ejtett. Tudatlannak nézték eddig, de most tanújelét adta nagy, alapos és széleskörű ismereteinek, csodás hatású szónoki képességének.

Franciaországban és Itáliában volt vándorprédikátor. Az eretnekek térítésében nagyon eredményes volt. Elsőként tanította rendjében rendtársait hittudományra. Még a romagnai rendtartomány főnökségét is rábízták. Pár év után sikerült ettől a megbízatástól megszabadulnia. Ettől kezdve Páduában apostolkodott egészen haláláig. Tömegek hallgatták, főpapok, kereskedők, még álruhás banditák is, főképp azonban az egyszerű emberek. Antal mindenkit szeretett, a gazdagok iránt részvéttel volt, a szegényekért azonban minden lehetőt megpróbált.

Elhasznált szervezete, szívbaja idő előtt elnyűtte, a kényszerű pihenés sem használt, érezte halála közeledtét. Páduában szeretett volna meghalni, menni már nem tudott, a sietség miatt az utolsó útszakaszt egy rozzant taligán tette meg. 1231. június 13-án, fiatalon, 36 évesen halt meg Pádua elővárosában, Szent Klára leányainak Arcella nevű kolostorában. A Páduai Maria Maggiore-templomban temették el. Már életében szentként (Il Santo) tisztelték. IX. Gergely pápa már 1232 májusában szentté avatta. 1263-ban átvitték az ő tiszteletére emelt hatalmas bazilikába. Ekkor felnyitották koporsóját, és testét elporladva, de nyelvét épségben találták. 1946. január 16-án XII. Piusz pápa Szent Antalt egyháztanítóvá tette.

IV. Béla 1253-as házioltára (a diptichon) az Árpád-ház szentjei közt együtt ábrázolja Szent Ferencet és Szent Antalt, mivel a király testvére, Erzsébet szinte egyszerre lett szentté avatva Ferenccel és Antallal. XIII. Leó pápa Szent Antalt a világ szentjének nevezte.

Temetése napját, a keddi napot tisztelői azóta is Szent Antal tiszteletére szentelik. A koldusok pártfogója, de közbenjárását szokás kérni elveszett tárgyak megtalálásáért és mindennapi bajokban is. Az utasok, szobrászok, agyagmunkások és porcelánkészítők védőszentje.

Teljesen eltöltötte a Szentlélek tüze és csodálatos beszédet tartott, bibliai idézeteket és belső tapasztalatokat mondott, amelyek egy újonnan szentelt szívéből áradhattak. Később messze földről özönlöttek az emberek hallgatni őt. Sokan megtértek, gyóntak és megváltoztak beszédei hatására. Áldott békeszerző volt, de az igazságot kendőzetlenül kimondta, ahol szükségesnek látta. Sok legenda fonta körül alakját. Sírjánál számos imameghallgatás, gyógyulás és csoda történt. IX. Gergely pápa tíz hónappal a halála után szentté avatta.

Az 1233-ban felnyitott koporsójában, épségben találták piros nyelvét, melyet Szt. Bonaventura kezébe vett megcsókolta és egy gyönyörű himnuszt mondott.

Látogatásunk 1998

9 óra után meg is érkeztünk Páduába, és elindultunk városnézésre. Először az Eremitami-templomot látogattuk meg. Ez egy szép parkban található, mellette több ősi kápolnát is bemutatnak. Nagyon szép volt a templom fa mennyezetével és 17. századi freskóival.[D24]

Hosszú sétával mentünk át a városon, meglátogattuk a Szent Antal Bazilikát és az előtte levő teret,[D23, 25, 27] a Scrovegni-kápolnát Giotto freskóival. A Bazilikában megnéztük mindenekelőtt Szent Antal síremlékét, az előtte elhelyezett padokon egy ideig elmélkedtünk is. A sírmál az emberáradat szünet nélkül halad, a mozgást a rendezők figyelmesen irányítják. Mindenki szeretné megsimogatni a sír márványlapját. Mellette van az Istenanya kápolnája. A kápolnában látható a "fekete Istenanya. Ez a kápolna a minorita kolostoré volt abban az időben, amikor Szent Antal utolsó éveit élte. A Bazilika leghátsó részében van a kincstár. Látható Szent Antal koporsója, habitusa, de elsősorban nyelve és állkapcsa, gyönyörű ereklyetartóban. Lassan, türelmesen vonul a sor szépen körbe. Magát az ereklyét nem lehet nagyon jól látni, mert üvegszekrény is védi, meg elég magasra van helyezve. Megnéztük a diadalmasan mennybeszálló Kolbe oltárképét. A fényben ragyogó, koronás Szűzanya óvó kezekkel védi a roncs-testből hatalmasan kiemelkedő Kolbét.

Körbe sétáltuk a négy kerengőt, Elmeditáltunk a Szent Antal szobornál, ahol a Szent felemelt kezénél a Kis Jézus (vagy egy angyal) lebeg… A Bazilikával szemközti utcán kimentünk a Prato de Valle-ra, megnéztük körben álló szobrokat, majd a S Giustina mögötti parkolóban beszálltunk az ott várakozó buszunkba. Utunk feladatait elvégeztük.

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

-------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Padova

http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/muveszetek/muveszettortenet/muveszettortenet-8-evfolyam/giotto-freskociklusai/a-padovai-scrovegni-kapolna

http://www.olaszorszagiutak.com/padova/arena.php

http://digilander.libero.it/clapad5/statue/7/html/10.html