Rieth József: Útiemlékek

Lourdes

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások listája     

Kedves Mária-zarándokhelyünk ez a városka. Lourdesben többször megfordultunk:

          1997 Zarándokút (Bp - Lourdes útvonal)

          2001 Lourdes-Fatima zarándoklat (Bp - Lourdes - Fatima útvonal)

Története          Történet - Látnivalók - Bernadett

LOURDES [lásd a Francia útikönyv 509.o.] 15e lakosú városka, márvány és palabányája van. Bigodeni tájszólást beszélnek. A Lorus szócska ezen a tájnyelven Lordusnak hangzik. A városka mellett kanyarog a Gave de Pau folyó.Lourdes a Gave de Pau folyó partjai mentén épült 15000 lakosú kisváros. Magas hegyek veszik körül, a közelében márvány és palabánya van. A Pireneus festői hegyei veszik körül a kis várost. Ezek a hegyek gyakran kopárok, mint a hegyi legeltetésre használt hegyek általában. Az errózió alapos munkát végez a csekély maradék talaj lemosásával. Ősi település ez a vidék, mint ezt a vármúzeumban látható ősemberi leletek is bizonyítják. A település neve eredetileg Lorusz volt, ebből lett Lordusz, majd a mai Lourdes (ejtsd: 'Lurd'). Lakói bigodeni patois-tájszólást beszéltek még a század elején is, ezt a nyelvjárást használta a híres jelenések idején az írástudatlan Bernadette is.

Bernadett Soubirous 14 éves korában, 1858. február 11-én  találkozott a folyó partjánál levő barlangnál a Szűzanyával, aki fehérbe volt öltözve, kék övet viselt, aranykorona volt a fején, kezében olvasót tartott. Bernadett 18 jelenésről számolt be június 16-ig. 1858. február 15-én a barlang mellett forrás fakadt. 1858. március 25.-én kinyilatkoztatta hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás. (Ezt a dogmát néhány évvel korábban hirdették ki.) Mária bűnbánatot, vezeklést kért, és a bűnösök megtérésétét.

Bernadett sokat szenvedett, intézetbe, majd kolostorba került. 1864-ben a jelenés szobrát felállították. 1871-76 között épült a kegytemplom, amit IX Pius bazilika rangra emelt. 1879. április 16-án Bernadett meghalt, betegség, tüdőbaj vitte el. 1883-1904 között épült meg a bazilika alatti Rózsafüzér Királynője templom.

1933-ban volt Bernadett szenté avatása. Az elmúlt százötven év alatt több új templom épült és több korház. Naponta két körmenetet tartanak. Sokan keresik fel a barlangot, a mellette lévő fürdőt, és természetesen a bazilikákat.

Látnivalók          Történet - Látnivalók - Bernadett

 

1864-ben a jelenés szobrát felállították

1871-76 között épült a kegytemplom,  amit IX Pius bazilika rangra emelt.

1883-1904 között épült meg a bazilika alatti Rózsafüzér Királynője templom.

Bernadett templom épült a Barlanggal szemben, a folyó tuloldalán.

Hatalmas, földalatti templom a X. Pius bazilika, 20ember befogadóképességgel. Épült 1958. A  belső kiképzése absztrakt, a magyar származású Vágó, Le Donné, Pinsard építészek készítették el. Roncalli bíboros, a későbbi XXIII. János pápa szentelte fel).

A városka közepén van a plébánia templom, előtte áll az akkori plébános szobra. A plébános a templom kriptájában van eltemetve. A templomban látható az a keresztelőkút, ahol Bernadettet keresztelték.

A városka fölött szép várkastély látható, benne Pireneusi-múzeum van. Naron  "Son et Lumiere" játékokat tartanak az udvaron.

Sok hotel van a városban, töménytelen kegyszerárus bolt, valamint a turisták-zarándokok ellátását szolgáló éttermek, kávézók, bankok, utazási irodák, áruházak. Ezekről nem érdemes szólni. Szerencsére a városkának csupán néhány utcáját töltik meg a kegyszerárusok. A kegyhely területe szerencsére üres ezektől az árusoktól, ott csend és nyugalom van. Maga a kisváros csendesen éli a maga profán életét, nyilván a legtöbben valahol az idegenforgalomban dolgoznak. A kegyhely és a város egymáshoz közel is van, de jól el is különül egymástól. A város a dimbes-dombos vidék és a kanyargó folyó miatt elég nehezen áttekinthető első közelítésben. B10 [v60]

Ami említésre méltó a város összképéről, az az óváros néhány szűk utcácskája amely megőrizte az elmúlt század sajátos hangulatát, legalábbis épületeivel, erkélyeivel. A szorosan egymás mellé épült házak parányi szobácskákat sejtettnek, sarokházaknál szinte késélnyi lehet a méteresre lekeskenyedő ház szobájának sarka, de a saroktól méternyire már ablak látható. Az utcák fölé kinyúló erkélyek gerenda váza szinte összeér a szemközti házzal. Az utcák tekervényesek, meredekek, de hogy valami mai is legyen rajtuk, aszfaltozottak. Sok a keskeny, egy-két ablak szélességnyi ház. [C14, D34]

 

 

A házak falán az ottani elektromos művek jókora műanyag fedelű elosztó dobozai húzódnak meg (diszkréten a fal színével álcázva!). A fontosabb és előkelőbb utcák kőborításúak. A városka látnivalóit parányi turista vonattal is végignézhetik a látogatók. Természetesen ezen a vonatutánzatú autókon hangszóróból többnyelvű idegenvezető szöveg hallható. [v41]

A városnak a kegyhellyel ellentétes, túlsó oldalán is hatalmas hegy emelkedik, a Pic du Jer. A 948 m magas hegyre kábelvasút közlekedik. A csúcson hatalmas kereszt áll, ezt esténként kivilágítják. A hegyről csodálatos kilátás van a völgyre és az egész környékre.

 

 

A városka kedves látványossága Bernadett szülőháza, apja malma, későbbi házuk, a börtön, az Ukrán templom. A kegytemplom mögött a hegyen keresztút van kiépítve. Ennek tizedik állomását Magyarország adományozta. A bazilika mellett külön épületben gyóntató kápolna épült.

 

 

Szent Péter telepen szálltunk meg, itt van a Barteles-i juhakol mása. Ez belül kápolnának van kidolgozva. Hatalmas ebédlőben kapnak a zarándokok napi háromszori étkezést. A telepen szolgálatot adó önkéntesek számára modern kápolna van kialakítva.

 

1983. augusztusában II. János Pál pápa is elzarándokolt Lourdesba. Járt a betegek közt, imádkozott a barlangban, találkozott a zarándoktársaival a X. Piusz Bazilikában, ivott a forrás vizéből, szóval igazi zarándok volt. A barlangnál eddig igen sok megmagyarázhatatlan hirtelen gyógyulás történt már. Ebből az Egyház mindössze 65 gyógyulást ismer el csodálatosnak. Kemény feltételeknek kell megfelelnie az elismert gyógyulásoknak: csak gyógyíthatatlan betegség esetén fogadják el (nem lehet pszihés eredetű!); Lourdesben kell bekövetkeznie a gyógyulásnak; és tartós gyógyulásnak kell lennie. A betegeket külön orvosi bizottság vizsgálja meg, és szigorúan vigyáznak a tárgyilagos eljárásra.

Bernadett Soubirous           Történet - Látnivalók - Bernadett

14 éves korában, 1858. február 11-én  találkozott a folyó partjánál levő barlangnál a Szűzanyával, aki fehérbe volt öltözve, kék övet viselt, aranykorona volt a fején, kezében olvasót tartott. Bernadett 18 jelenésről számolt be június 16-ig. 1858. február 15-én a barlang mellett forrás fakadt. 1858. március 25.-én kinyilatkoztatta hogy ő a Szeplőtelen Fogantatás. (Ezt a dogmát néhány évvel korábban hirdették ki.) Mária bűnbánatot, vezeklést kért, és a bűnösök megtérésétét.

Bernadett sokat szenvedett, intézetbe, majd kolostorba került. 1864-ben a jelenés szobrát felállították. 1871-76 között épült a kegytemplom, amit IX Pius bazilika rangra emelt.

1879. április 16-án Bernadett meghalt, betegség, tüdőbaj vitte el. 1883-1904 között épült meg a bazilika alatti Rózsafüzér Királynője templom.

1933-ban volt Bernadett szenté avatása. Az elmúlt százötven év alatt több új templom épült (Bernadett templom, a földalatti X. Pius bazilika, 20ember befogadóképességgel 1958. A  belső kiképzése absztrakt, a magyar származású Vágó, Le Donné, Pinsard építészek készítették el. Roncalli bíboros, a későbbi XXIII. János pápa szentelte fel), és több korház. Naponta két körmenetet tartanak. Sokan keresik fel a barlangot, a mellette lévő fürdőt, és természetesen a bazilikákat.

-------------------------

Cité Saint-Pierre

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A telepet egy pap, Jean RODHAIN atya (aki a francia Karitásznak, a "Secours Catholique" alapítója) kezdte építeni 1955-ben, a zarándoklatból gazdagodó idegenforgalom letörésére. Több mint 17 hektár a telep területe, és a kegytemplom feletti egyik domb oldalában fekszik. Elsősorban a Kelet-Európai és harmadikvilági zarándokok támogatására jött létre. Befogadóképessége több mint 500 fő.

 

 

Kezdetben ingyenes volt a használata, de ma már elvárják a zarándokoktól a támogatást. Csak négy napig veheti igénybe mindenki. A lakói szállást és napi háromszori étkezést kapnak. Mindenki a lehetőségei szerint fizet. Adnak mindenkinek egy borítékot, abba teheti azt az összeget, amit másút fizetne. A mi költségünket a Julianus-tours iroda egy összegben fizette be, az idegenvezetőnk adta át az utolsó-előtti napon. Mi mindjárt az első épületben kaptunk szállást. [B9, D26, 27]

 

 

Megépítették a hegyoldalban a bartresi juhakol mását, itt kápolnaként működik. Misénk is ebben a Bartresi juhakol-kápolnában volt. Az oltára egy nyers nagy palatömb, a gerendáról kovácsolt vásári mérleg lóg, egyik serpenyőjébe a tabernákulum aranyozott dobozkája, a másik serpenyőbe pedig a földgömb van elhelyezve. A háttérben egy kék csillag tündöklik a falon. Az istenit és a világot alattuk a kinyitott Szentírás tartja egyensúlyban. Durván ácsolt háromlábú székeken ülnek a hívek. Az istálló végén, az oltár mögött egy földalatti, pinceszerű kis helyiség van egy szekrénnyel. Ez a sekrestye. Innen durva lépcsőkön jut a pap az oltárhoz. [D24, 25]

 

 

Van a telepnek egy hatalmas ebédlője. Szeszélyesen elrendezett asztaloknál választhat helyet a vendég. Sorban kell állnia a konyhánál, és miután megkapta az önkiszolgéló pultnál tálcájára az élelmet a kiválasztott helyre űl. Étkezés után a mosogatóhoz viszi mindenki a tálcát és a tányért, poharat, evőeszközt. Türelmesen vár mindenki a sorára, de háromnegyed óra alatt az egész telep készen van az étkezéssel. A konyhán fiatalok és nővérek szolgálnak, a konyha igen modern, a gyorsbüffékhez hasonlít. [B31, C27, D16, 17]

 

 

Az ebédlőnek a végén az egész falat betakarja Gerard AMBROSELLI festőművésznek a csodálatos kenyérszaporítást ábrázoló képe. Erre Bernadette alakját is megfestette a művész. Az embernek akaratlanul is eszébe jut, hogy itt a szeretet nagy csodája ismétlődik meg: áldozatos lelkek gondoskodnak százak jólétéről. Nem a haszon reményében, hanem a rászorulók támogatásáért. Biztosítják százaknak a zavartalan imalehetőséget, névtelenül, ismeretlenül. Ugyanis Őneki teszik… [B30]

 

A telephez tartozik még a szállásukon belül egy kápolna a nővérek számára. Olyan, mint egy vár. Vannak előadótermek, lakópavilonok, parkoló. Az egyik előadóterem hatalmas piramis építmény. Több helyen láthatók katonai sátrak, itt még nem tudott felépülni stabil épület. A hegyoldalban, a juhakol mögött, óriási "Zöld Bazilika" várja a szabadtéri misék esetleg több mint 000 résztvevőjét.

 

 

A konyha a központ, mellette vannak az irodák, és a nővérek otthona. A nővérek rendháza csendes kis udvart zár közre. [B29]

 

Az ebédlő mellett van a magyarok 56-os keresztje, amin a rendszerváltásig lánc volt. A rendszerváltás után egy küldöttség átvágta a láncot, ma ott lóg emlékeztetőül a kereszt mellett. Mi megkoszorúztuk a keresztet, imádkoztunk a tövében és elénekeltük a Himnuszt.

 

Gyertyás körmenet

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Este tartják a gyertyás körmenetet. A tömeg fegyelmezetten megy a szokásos úton, imádkozva és énekelve.

 

 

Kanyargós úton ereszkedtünk le a Körmenetek teréhez, az Esplanadhoz. Nézőként az íves feljáróról -- mintegy karzatról -- is lehet csodálni a léleküdítő látványt.

 

 

 

Betegek körmenete

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A sok ember a körmenettel a Barlangtól vonul, a folyó és a kórházak felöli oldalon sorakozott fel. Az eleje az orvosi bizottság épülete elöl indult. Az imádságos-énekes irányítás a Rózsafüzér Bazilika lépcsőiről történik (eső esetén behúzódva a Bazilika íve által képezett védőtető alól.) Az évszázados gyakorlat és a kifinomult technika csodálatos eredményeként valamennyi ima és ének mindenütt kiválóan hallható. A körmenet alatt sokféle nyelven a szentolvasót imádkozzák. Az Üdvözlégy mindegyike más nyelven hangzik el, az előimádkozók előzetes jelentkezése alapján. Az ima második felét a sok tízezer résztvevő a legkülönfélébb nyelven válaszolja. Megdöbbentő erejű ennek a mirriádnyi tömegnek a kórusa. A tizedek után énekelt Lourdesi Mária-himnusz is csodálatos összhangzatot eredményez. A különféle nyelven énekelt bevezetés után a sokezer gyertya mind magasba emelkedik, és a refrénben összetalálkozik a sok ember hangja az egynyelvű dicsérettel:

          "Ave, Ave, Ave Maria."

A himnusz eredetileg 1873-ban született, de alapja egy pireneusi népdal volt. A motívumát a kegytemplom harangjátéka újra, meg újra megismétli, így a zarándok fülében cseng napközben is.

 

 

 

A körmenet ünnepélyes lassú menettel kerüli meg a hatalmas tér előtt húzódó hosszú sétányt, majd beérkezve a bazilika elé, jobbra-balra kanyarogva tölti meg a hatalmas Esplanade teret. A menet élén zászlók, ministránsok, papok haladnak. A különböző csoportok zászlók, táblák vezetése alatt vonulnak utánuk. Sokan népviseletben jönnek. A betegeket kocsikon tolják, van akit kis rokkantkocsin, van akit nagyobb háromkerekűn, sokakat hordágyon hoznak kórházi tolókocsira helyezve. Sok az önkéntes segítő, akik húzzák-tólják-viszik a betegeket, igen sok az ápolónő a betegek körül. Lassan beesteledve, a gyertyák lángjával egységessé kezd válni a korábbi sokszínűség, de lelkileg is az egységességet éli meg a sok hívő. A körmenet áldással ér véget. [C28, D19, 20, 21, 22]

 

Szép lassan oszlik szét a nép, sokan még a Barlanghoz mennek. Vannak csoportok, akik egy templom előterében folytatnak énekes áhítatot, de sok csoport valamelyik bazilikában tart még szentórát, vagy szentmisét.

 

 

Körmenetek tere

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A kegytemplom előtt hatalmas négyszög alaprajzú tér van, ez előtt a bazilikával szemben hosszú zöld gyep-sziget két oldalán húzódik a körmenetek útvonala. A gyepszőnyeg két végén kerek tér tagolja a felvonulás vonalát. Mindezt naponta kerüli meg kétszer a körmenet

 

 

A templom felé néz a közelebbi kerek téren egy Mária szobor, a Megkoronázott Szűz. A 2,5 méter magas izlésesen festett bronzszobor 1877 óta emeli a szemét a magasztos bazilikaegyüttesre. A szobor körül mindég gigantikus virágkoszorú díszeleg, a zarándokok állandó gondoskodása nyomán. A tér távolabbi végén a Breton Kálváriahegy látható. Ez nem hegy, hanem egy kőfeszület gránitból faragva. Bretonok adományozták, Hernot szobrász műve. A mű alsó, négyszögletes talapzatának sarkain a Szentszűz és Mária Magdolna, valamint János apostol és Longinusz százados szobra áll. Középen magasba emelkedik a karcsú feszület. [B1, D36]

 

 

Kegytemplom: Rózsafüzér bazilika

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Ez a legalsó szintje az építménynek, a tér felett csupán néhány lépcsővel van kiemelve. Ennek kapujától vezérlik a körmeneteket, de nagy szabadtéri miséket és az Eucharisztia-ünneplést is itt végzik. A bizánci stílusra emlékeztető templom kb. 2500 hívőt tud befogadni, 1883-1889. közt épült HARDY építőművész tervei szerint. Természetes megvilágítását hatalmas bronzkupolája ablakai nyújtják. Két tornya 1901-ben készült a jelenések 50 éves évfordulója alkalmából. A bejárat feletti mozaikon Mária látható, amint Szent Domonkosnak átnyújtja a rózsafüzért. Két oldalt, kerek mozaikfelületeken XIII.Leó pápa (a rózsafüzér pápája) és XII. Piusz pápa (aki 1954-ben Máriaévet hirdetett) arcképe látható.

 

 

Benn a templomban az oltár felett az angyalokkal övezett Mária kitárt karokkal fogadja a zarándokokat. Körben 15 kápolna mindegyike egy-egy rózsafüzér titkot ábrázol nagyon gazdag mozaikok segítségével, melyeket egy FACCHINA nevű francia művész alkotott. Sok mozaik sérült, valószínűleg a talajnedvesség kezdte ki.

A Rózsafüzér Bazilika (Basilique Notre-Dame du Rosaire) szorosan illeszkedik a Lourdes-i Szentélyek kiterjedt kompozíciójába. Mi több, ez a bazilika Lourdes képének egyik legmeghatározóbb eleme az elliptikus formájú két nagy lépcsőkorláttal az előtérben. A Rózsafüzér Bazilika római-bizánci stílusban épült, két feljárója az Atya két kitárt karját jelképezi, mely várja a zarándokokat. Innen lehet eljutni a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikába, mely a Barlang felett található. Három fő építészeti irányzat határozza meg a Bazilikát: fő vonalára a román stílus a jellemző, a kövek domborulataira a római stílus, de főképp a kupolák és kápolnák velencei mozaik díszítése a lenyűgöző, mely a bizánci építészet hagyományait foglalja magában.

Ezek a mozaikok közel 2 000 m2 kiterjedésűek, melyeket 12 év alatt készített a 19.sz. nagy mozaikmestere, G.D. Facchina. Ez a csodálatos építmény 4 000 főt képes befogadni. [B11]

 

Kegytemplom: Kripta

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Ez a templomegyüttes középső szintje. Eredetileg a felső bazilika altemplomának készítették. 1866-ban a kripta felszentelésén Bernadette is jelen volt. A falfelület márványlapjait egytől-egyig hálatáblákból készítették, diszkréten lapulnak a bevésett hálaszövegek.

 

A bejáratnál kétoldalt szobrok vannak fülkékben, egyik oldalon Szent Péter , másik oldalon X. Szent Piusz pápa szobra. A kriptához vezető folyosót később készítették el. Öt kápolnája van, a középsőben, a bejárattal szemben a Szüzanya fehér márvány szobra áll, karján a Kisjézussal. Csendes zártságával ez a kripta az egész kegyhely legintimebb szentségimádási helye, de ezt az intimséget csak általánosságban szabad érteni, hiszen a tömeg állandó ki- és be-áramlása igazában itt is zavaró.

 

 

A Kripta a MASSABIELLE sziklánál, a Szeplőtelen Fogantatás Bazilikája és a Rózsafüzér Bazilika között található. 1866. május 19-én avatták fel ezt a 120 férőhelyes kriptát, mely első a szentélyek között. A bejárat fölött található egy X. Szent Piusz mozaik. Egy hosszú fedett folyosó vezet befele egy csendes imahelyre. [B26, 27]

 

 

Kegytemplom: Szeplőtelen Fogantatás Bazilikája

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A templom szentélye a jelenés barlangja fölött van, 20 méterrel magasabban, mint a Gave folyó szintje. A torony csúcsának aranyozott virágkoszorúja a folyó szintje felett 90 méter magasságban hordja az arany keresztet. A bazilika bejárata a Kripta bejárata feletti teraszon van. két oldalról lépcsőkkel közelíthető meg. A templom nyolc évig épült neogótikus stílusban, Ippolito DURAND tervei szerint (1862-1870). A felszentelése 1876-ban történt 100.000 zarándok jelenlétében. A misén jelen volt 35 püspök és 3000 pap. IX. Piusz pápa "Basilica Minore" rangot adott a templomnak. A bazilika belső fala zászlókkal és kegyajándékokat tartalmazó ovális tartókkal van belül borítva egészen a boltozatig, de még a boltozatról  is zászlók lógnak. Csodálatos üvegképei Bernadette életének eseményeit mutatják be.

 

 

A Szeplőtelen Fogantatás Bazilikája, melyet Basilique Supérieure-nek is neveznek 51 m hosszú, 21 m széles és 19 m magas. Templomhajója kilenc egyenlő oszlopközre van osztva. 13.sz-i gótikus stílusban épült, 1871. augusztus 15-én lett megáldva és 1876. júliusában lett felszentelve. 1908-ban két kis harangtorony lett hozzáépítve, mely összeköti a Rózsafüzér Bazilikával. Üvegmozaikja a Szeplőtelen Fogantatás témakörét ábrázolja Szűz Mária történetétől kezdve egészen IX. Piusz Pápa által 1854-ben kihirdetett hittételig és az 1858-as Lourdes-i Jelenésig. IX. Piusz alakja a Kripta bejárata felett található medálon is megjelenik.  [B12, 13, 14]

 

 

Barlang

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Ez az egész kegyhely központja, ahol Bernadette a hiteles látomásait átélte.

 

A barlang előtere márványlapokkal van borítva, az üreg középpontjában pedig egyszerű oltár áll. Annak idején a folyó nem volt szabályozva, és a barlang előtti térségen szélesen elterpeszkedett. Így tette lehetővé, hogy szikláról sziklára lépkedve, ugrálva a barlanghoz lehessen jutni, akár egy állatcsordával is. Ma a folyó megzabolázva csörtet a völgy közepén. Amikor ott jártunk, kb. méter mélységű volt és talán harminc méter széles. Magas kőkorlát biztosítja, hogy áradáskor se léphessen ki a medréből a víz. A folyó túloldalán, a barlanggal szemben a tágas térség lehetővé teszi, hogy nagy tömeg esetén a folyó mindkét oldalán ünnepelhessenek a zarándokok.

 

 

A barlang előtti oldalon az oltár közelében egy feliratos fehér márványlap jelzi a helyet, ahol Bernadette tartózkodott a látomásai alkalmával. Szemben ezzel a hellyel több méter magasságban, egy üreg előtt áll a Szent Szűz fehér karrarai márványból készült szobra, alatta a felirat: "Que soy era Immaculada Councepciou" vagyis "Én vagyok a Szeplőtelen Fogantatás". A szobrot Bernadette leírása alapján Joseph FABISCH szobrász készítette, két Lyoni hölgy adománya támogatásával. A szobor nem tetszett Bernadette-nek, nemtetszését ki is mondta, emiatt nézeteltérés támadt közte és a művész között. Bernadette szerint a szobor túl nagy, hiányzik az édes mosolya, valamint a fiatalos virágzása. A szobrot 1864. április 4-én avatták fel 200.000 zarándok jelenlétében. A felirat 1916-ban került a szobor alá, abban a patois-dialektusban, amiben a látomásban beszélgettek.

 

A barlang. oldalmélyedésében fenn mankók és botok lógtak egy drótra fűzve. Oldalt egy tolókocsi is állt a mélyedésben. A zarándokok gyalogosan, vagy kocsiban tolva,  lassú menetben vonulnak körbe az oltár mögött. Csaknem valamennyien végig simítják a szürke sziklafalat.

 

A barlang előtti téren, mindjárt az oltár előtti lépcsőfok  közelében padok vannak az imádkozni szándékozók számára. Sokan csak állva, vagy térdelve imádkoznak hosszan a barlang előtt. Időnként a tér megtelik a tolókocsiban, hordágyon odahozott, imádkozó betegekkel. Az oltár és a szobor előtt hatalmas gyertyatartó állványon mindég égnek a hatalmas gyertyák. Amikor ott jártunk, a nagy eső éppen eloltotta a gyertyák javarészét, de segítők kis kocsival rögtön jöttek, és rendbehozták az állványt, hogy ismét teljes fényben világítson. [D23]

 

 

Hasonlóképpen a barlang mellett is egy sor fedett gyertyaégető állvány van, szüntelenül égő gyertyákkal. Itt segítők veszik át a gyertyát és ők helyezik el az égető állvány rekeszébe, sokszor kötegbe fogva. A csapokon túl önkiszolgáló rekeszekből lehet a különböző vastagságú gyertyát megszerezni.

 

Massabielle Barlang. A Gave folyó mellett található, melyet a Massabielle szikla ural. 9,5 m mély a barlang. 1858-ban itt jelent meg a Szent Szűz a 14 éves lourdes-i kislánynak, Bernadette Soubirous-nak. A barlang mélyén az oltár bal oldalán található a Forrás, melyet a Szent Szűz kérése szerint Bernadette fakasztott kezével. A Forrás vize csatornázva van és táplálja a szökőkutakat, a medencéket illetve a vízvezetéket. A Massabielle Barlang kihagyhatatlan látnivaló, melyet közel 6 millióan tekintenek meg évente. [B0]

 

 

Források

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Az oltár mögötti részen kerek, üveggel lefedett lyukban csörgedezik maga a forrás. Már az első látomások után csatornába akarták vezetni a forrás vizét, hogy egy medencébe összegyűjtsék. A forráspontot a bazilika építésekor tették szabaddá. Később, 1948-ban kétméteres mélységben találtak egy második forrást is. A források vizét jelenleg ciszternákba gyűjtik, ebből látják el a csapokat és a fürdőt vízzel.

 

 

A barlang melletti jobb oldali támfalon nyomógombos csapok sora található, melyeken a forrás vize folyik. A zarándokok tömege sorakozik ott a nap minden órájában. Isszák a forrás vizét, flakonba, kannába töltik, vagy csak megnedvesítik arcukat. Sok vizsgálatnak vetették már alá a csodás vizet, de a legszigorúbb szempontok szerint is teljesen normál víznek találták. De ez tulajdonképpen nem is tudományos kérdés, hanem a hit dolga…

 

 

Fürdők

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Az első csodás gyógyulás még a jelenések idejében, 1858. március 1-én történt, amikor Catherine LATAPIE bénult karja egy pillanat alatt meggyógyult. Azóta több mint 6500 megmagyarázhatatlan gyógyulás történt, ebből mintegy 2000 olyan, amelyik tudományosan nem magyarázható. Az Egyház ezekből csupán 65 csodás gyógyulást fogad el. Az első fürdőt 1891-ben hozták létre, ez a létesítmény azonban a zarándokok gyorsan növekvő tömegét hamarosan már nem tudta ellátni.

 

 

A modern koncepcióknak megfelelő fürdőt a hegyoldalban, a barlangtól jobbra rendezték be 1955-1958 közt. Ebben 17 közfallal elválasztott kékesszürke pireneusi márványból készült medence várja a zarándokokat. A medencébe két lépcsővel lehet belépni. A forrásból származó víz igen friss, nyáron is csak 14-15 fokos. 

 

Hosszú fedett előtér alatt gyülekeznek a meritkezésre várók. A forrás felöli oldalon a férfiak, a távolabbin a nők. A betegek itt is – mint mindenütt – előnyt élveznek. A várakozási idő  – különösen a női oldalon – különösen hosszú. Ezalatt a várakozók rózsafüzért imádkoznak. Lassan, kígyózva mennek sorról sorra előre a várakozók. Belépve a függöny mögé, folyosó következik padokkal, ott is sorban ülve várakoznak.

 

 

Amikor megürül az elfüggönyözött vetköző-előtér, intésre be lehet lépni vetkőzésre. Teljesen levetkőzve egy gumizott kék köppeny alatt kell várni az ugyancsak elfüggönyzött medencék előtt a merítkezésre. Belépve a medence helyiségébe, a kádban az első lépcsőre állva bokáig ér a víz. A benn segédkező nővérek közül az egyik ekkor leveszi a kék köpenyt, két másik pedig lepedővel burkolja a merítkezőt. Keresztvetés következik, majd imádkoznak az ember felett. Krisztus az élő vizet adja nekünk, a vízben keresztelésünkkor Isten gyermekei lettünk, ezenkívül a víz megtisztít. Aki szomjazik, az Jézusnál ihat. A víz, amit Ő ad, az örök élet forrása lesz. A forrásnál a lourdi víz mélységes értelme ezekkel a szavakkal van kiírva: "Mossa meg az arcát, és kérje Istent, hogy a szívét is tisztítsa meg!"

 

Az ima után jelzik, hogy meg kell csókolni a Szűzanyának a medence túlsó végén álló szobrát, majd leguggolva, vagy leülve bele kell mártózni a vízbe. A segítők ekkor már emelik is ki a vízből az embert, veszik le a vizes lepedőt, és a harmadik nővér visszaadja a gallért. Gyorsan véget ér a szertartás, már lehet is öltözni. Érdekes, hogy törölközés nélkül pillanatok alatt szárad meg az ember. Helyes, ha a szertartást ismerik a zarándokok előre, mert így sokkal több kegyelmet és boldogságot érezhetnek a résztvevők.

 

A Medencék fontos részét képezik a Lourdes-i zarándoklatnak. Évente mintegy 350 000 ember látogat el ide és merül be a 12°C-os vízzel teli medencébe.

 

 

Gyóntató kápolna

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A felső bazilika mellett, a hegyoldalnak támaszkodva, az út túlsó oldalán áll ez az épület. Két hatalmas termében padokon várakozhatnak a gyónók, miközben körben gyóntató fülkék vannak, kiírva rájuk hogy milyen nyelven is folyik benn a gyóntatás. A gyóntatás rendje egy kifüggesztett lapon is megtekinthető. Az "L" alakú épület előtti közrefogott kis térség sarkában Viannei Szent Jánosnak, az Ars-i plébánosnak a szobra áll, aki napi 15 órán keresztül is gyóntatta a világ minden tájáról a kis falucskájába érkező gyónókat.

 

 

 

Orvosi központ

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A nagy Esplanade térnek a sarkánál áll az orvosi iroda, ahol minden esetet tüzetesen dokumentálnak. A betegeknek itt kell jelentkezniük, az esetleges gyógyulást is itt kell jelenteni. A vizsgálati anyag bárki számára nyilvános, időről időre nyilvános fórumokat rendeznek, ahol kérdéseket lehet feltenni.

 

 

Kórház

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Évente mintegy 70000 beteg látogat Lourdes-ba. A Gave folyó mindkét partján hatalmas kórházépületek állnak. A régebbi épület a Kegytemplom felöli partoldalon van, ebben található az orvosi iroda is. Még 1877-ben épült, majd többször bővítették. Befogadóképessége jelenleg kb. 700 fő. A nagy tömeg miatt a 70-es években a folyó város felöli oldalán újabb, modernebb épületet építettek, azonban a betegek tömege ezt is kinőtte, mert már egy sokkal nagyobb korház is épült mellé. Ennek további bővítésére adományokat gyűjtenek, hogy az új kórházat komplettül felszerelhessék. [v52]

 

Sok embert kezelnek itt a Lourdes-i kórházakban, de itt az új kórháznál kell azoknak is jelentkezniük, akik a betegek szentségi körmenetén és megáldásán részt kívánnak venni. A betegek szállítását önkéntesek végzik. Fiatalok, idősebbek vannak köztük. Messziről megismerhetők bőrből, vagy gurtniból készült széles hevederükről, amit állandóan a nyakukban-vállukon viselnek. Voltak segítő, rendező fiatalok, akiket sárga mellényük különböztetett meg, de sokan voltak olyanok is, akiknek semmilyen más ismertető jelük nem volt, mint az, hogy a kordont együtt tartották, vagy egy rendezőre figyeltek, és annak intése szerint valamelyik csoportot a helyére vezették.  Azt mondják, hogy évekig kell várnia a jelentkezőknek. Nehéz bekerülni soraikba, sokszoros túljelentkezés van. Szolgálatuk egy-két hétig tart. [B5] 

 

 

Szent Bernadette templom

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Új, modern, 5000 fő befogadóképességű templom a Barlanggal szemközti parton. Az építészei: J. P. FELIX, C. DESPRE, J. P. GUINARD ÉS D. YVON. A merész vonalú templomot 1988-ban szentelték fel. Több részre osztható. Található itt egy 4000 fős konferenciaterem is, de több kisebb terme is van. Az oldalkápolnájában egy szentségimádásra berendezett kisebb terem van, ahol aranyozott fatörzset ábrázoló oszlop üregében áll a monstrancia. Sajnos itt is az állandó jövés menés zavarja az elmélyedés nyugalmát. Pedig a terem hangulata lehetővé tenné a komoly elmélyedést.

 

 

A Szentélyek utolsó helyszíne az 1988-ban felavatott Szent Bernadette Templom, mely a Massabielle Barlanggal szemben, a Gave de Pau folyó jobb partján található. Ez a modern templom mozdítható válaszfalakkal van ellátva, helyileg pedig ott található, ahol Bernadette Soubirous az utolsó jelenést látta 1858. július 16-án. A Bernadett bazilika mellett van Fayköd Zsuzsa Pieta című szobra, amit Regőczy atya kérésére készített. A közelben található a betegek keresztútjának néhány már elkészült állomása, szintén Fayköd Zsuzsa műve. [B3, 4]

 

 

 

Földalatti X. Piusz bazilika

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Kívülről semmi sem hívja fel az ember figyelmét erre a gigantikus építményre. Nincs tornya, nincs díszes bejárata, még felirat sem hívja fel rá a figyelmet. Teteje szinte a föld felszínével van egy síkban, kívülről egy hatalmas füves zöld felület látszik. A bazilika kb. 20000 ember befogadására alkalmas, ovális, 81 x 201 méteres földalatti terem. 1958-ban készült el, a belső kiképzése absztrakt: "V" alakú oszlopok tömege tartja 10 méter magasságban a tetőt, olyan elrendezésben, hogy a mise eseményei jól láthatók maradnak. Pierre VÁGÓ, André Le DONNÉ, és Pierre PINSARD építészek tervezték. A látomások centenáriuma alkalmából RONCALLI bíboros szentelte fel, a későbbi XXIII. János pápa. Itt tartották 1981-ben az Eucharisztikus Világkongresszust.

 

 

Mintha aluljáróba mennénk, lejtős útakon lehet a betegeket letolni a hatalmas térségbe. Oldalról még több lejtős bejárata van, de egy hatalmas lemélyített parkolóból is megközelíthető. Az ovális belső terében, középen 7 lépcső magaságban és a térség végében van egy-egy oltár. Középen van a főoltár. Az oltárral szemben hatalmas orgona áll. Az oltár mögött leereszthető nagy vetítővászon lóg, erre a mise képeit kivetítik, így mindenki jól láthatja a szertartások eseményeit, de időnként inzerteket is vetítenek. A terem belső hangosítása kiváló. Nincs gerjedés, minden hallható, az énekkar szólamait is külön-külön keverik az énekesek feje fölött lógó mikrofonok segítségével.

 

 

A templomnak van egy Pax Christi kápolnája, ahol az Oltáriszentséget őrzik. Magasztos érzést ébreszt a hatalmas aranyfal az oltár mögött. Körülötte a tépett-foszlott sötétvörös drapériával a szomorú történelemből ragyogóan előtörő fényes ígéretünket idézi emlékezetünkbe. Az örökmécses az oltáron egy arany antik mécses lángja.

 

X. Szent Piusz Bazilikája, mely a föld alatt 12 000m²-en terül el. Területe egy 201 m x 81 m ovális. A bazilika 1958. március 25-én, a Jelenések 100. évfordulóján lett felszentelve a későbbi XXIII. János Pápa által. Befogadóképessége 25 000 fő. 39 különböző szenteket és üdvözülteket ábrázoló mennyezet, valamint 52 üvegmozaik díszíti. [B6 C11] 

 

 

Plébánia templom és kripta

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A városka központjában áll, eléggé eldugva, a piactérrel szemben egy szűk utcácska rejtekében. Itt keresztelték Bernadettet, látható a keresztkút. Keresztlevelének csak töredéke menekült meg egy tűzvészből. A mai templom 1875-ben épült. A kriptában van eltemetve a plébános, PEYRAMALÉ atya, akinek a szobra a templom előtti téren áll. A harangtorony alatt áll Bernadette szobra, capulettel, a nők hagyományos fejkendőjével. A templom hátsó része alatt egy oldalajtón, az utcáról lehet a kriptát megtalálni.

 

 

Plébániai Templom: a mostani plébániai templom 1875. júl. 28. és 1903. szept. 8. között épült. A Kriptában található Peyramale Pap sírja, aki a Jelenések idején Lourdes plébánosa volt. A harang alatt Bernadett szobrát csodálhatjuk meg. A plébániai templom a régi Saint Pierre templom helyett épült, mely a piactéren volt található (ma már Peyramale tér) és ahova Bernadett is járt. Azt a templomot egy tűzvész pusztította el 1904-ben.

 

 

Korábbi Plébánia: ebben a templomban kereste meg Bernadett 1858. márc. 2-án Peyramale Papot, Lourdes plébánosát, hogy átadja a Szent Szűz üzenetét. A régi kert egyik sarokfala és a Bernadett által átlépett ajtaja lett megőrizve, melyre egy tábla emlékeztet.

 

Szent Bernadett Kolostori Vendégfogadó: ahol Bernadett elsőáldozó volt 1858. jún. 3-án [D28, 29, 30, 31, 32] 

 

 

Bernadette szülőháza, apja malma

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Itt született Bernadette, és tíz éven keresztül élhette itt boldog gyermekkorát. A malmot apja csak bérelte, nem sajátja volt. A város szélén magányosan álló kőépület volt annak idején, mára nagyon szépen restaurálták, szép világosra vakolták. A város is körülnőtte, modern emeletes házak veszik körül. A gerendázatot is cserélték. Így a ház kívülről teljesen modernnek látszik, szinte egybeolvad az előtte álló múzeumépülettel. Kívülről már minden megváltozott, csak az épületbe az erkély alatt betorkolló malomcsatorna maradt meg eredeti formájában. Testvérei halála, a gazdasági válság és a gőzmalmok versenye miatt gazdaságilag tönkrement malmuk gondok sorát hozta rájuk. Az apa jó szíve is elősegítette az elszegényedésüket: hitelbe őrölt sok embernek, akik aztán a válságban képtelenek voltak fizetni. Mint bérlő, persze hogy elvesztette a malmot.

 

 

Az épület földszintjén látható a malomberendezés és a konyha. Két malomkerékkel dolgozott a műhelyben, kb. fél méteres átömlő rendszerű, fa turbina kerekek hajtották a függőleges tengelyükre ékelt méteres malomkerekeket. Szépen kidolgozott adagoló vályú csurgatta a malomkerék közepébe a gabonát. Az egész berendezés roppant egyszerű volt, valószínűleg nem túl termelékeny, és állandó kézi beavatkozást igényelhetett. A konyhában folyt a család mindennapi élete, és itt imádkoztak közösen esténként, ami Bernadette lelki életére sorsdöntő volt.

 

Az emeleten a lakás bútorai és felszerelési tárgyai láthatók. A legérdekesebb tárgy az egyszerű fa ágy, amiben Bernadette született. A másik szobában képeket láthattunk a család életéről. Az épületbe a belépés egy a házhoz toldott modern Bernadette-múzeumon keresztül történik, ahol családfa és részletes életrajz mutatja be a családot, a család történetét, sok fényképpel illusztrálva.  [B16] 

 

 

Bernadette nagyszüleinek háza

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Öreg, emeletes házikó ez, korabeli berendezési tárgyakkal. Az ember el tudja képzelni az akkori városi egyszerű emberek otthoni életét. Bernadettel szinte semmi sincs itt kifejezett kapcsolatban.

 

 

 

Le Cachot, a börtönben kialakított kényszerlakhely

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A szűk utcácskában nagyon egyszerű, szinte észrevehetetlen ház ez a börtön. Kevés dolga lehetett itt a börtönőrnek, hogy csak ilyen rozoga épületre telhetett. A lakószoba eredetileg valószínüleg nem igazi börtönszoba lehetett, maximum vizsgálati fogda, vagy hivatali helyiség. Piciny 16 m2-es szoba ez, pár fából ácsolt székkel, két nyomorúságos ággyal, nyitott tűzhellyel. Piciny kőből faragott vízeskagyló van beépítve a sarokban, az apró ablak mellett. Itt élt a népes család óriási nyomorban, betegesen, amikor Bernadettet kiválasztotta a Gondviselés…

 

 

Zárka: 1824-ig börtönként funkcionált a Zárka, mely egy sötét és hideg helység, ahol a Soubirous család tartózkodott 1856. júniusától 1858. őszéig. Innen indult Bernadett a Barlangba, ahol 18 alkalommal találkozott a Szűzzel. [D33, 35] 

 

 

Szentségi körmenet a betegek megáldásával

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Kora este van a betegek körmenete és megáldása mentünk le. Ebben a nagy tömeget megmozgató felvonulásban is a szokott útvonalon vonul a menet. A menet élén papság halad, majd az Evangéliumos könyvet viszi magasra emelve egy pap, zászlós nővérek karéjában. Ezután ismét zászlók következnek, majd a világ minden tájáról érkezett népes papság vonul. Volt köztük néger, fehér, lila reverendás és szerzetes. Hatalmas keresztet vitt hat segítő férfi, nővérek kíséretében. Őket a betegek követték tolókocsiban. Idősek is, de gyermekek is voltak köztük. Volt, akin a betegség alig látszott, de voltak olyanok is, akik  nagyon, de nagyon rossz állapotban voltak. [B17, 18, 19, 20]

 

Ezután népes ministráns csapat következett, az énekesek (szkóla). Utánuk füstölősök, zászlósok után az Oltáriszentség következett baldachin alatt. Az Eukarisztia után következtek sűrű sorokban a körmenet résztvevői. Egészségesek voltak ott tömegesen, de helyenként betegek is haladtak, akik valószínűleg nem jelentkeztek be a korháznál, és most rokonok, vagy útitársak segítették őket a menetben. Időnként a menetben ápolónők népes csoportjai tűntek fel. [B21, 22]

 

A térre beérve a betegek a tér két szélén sorakoztak fel, két-három kocsi állt egymás mögött. Az asszisztencia egyenesen a tér közepére fordult és a Rózsafüzér Bazilikához vonult. A zászlók a felső templomhoz vezető lépcsősorok karéján sokszínű koronát képeztek, az asszisztencia pedig a bazilika előterében, a főbejárat előtt foglalta el a helyét. Középre került egy kis oltárra az Oltáriszentség, közelébe a keresztet állították. [B24]

 

Miközben a kocsik felzárkóztak körben a nagy téren, az egészséges zarándokok a tér hátsó részén középre tömörültek. Rövid tisztelgés és áhítat után a szertartásvezető pap körbe ment az arany Úrmutatóban levő csaknem arasznyi átmérőjű Eukarisztiával. Megállt a betegek előtt, mindenkit megáldott a Szentséggel. Ezután pár lépést haladt oldalt, majd ismét áldás következett. Közben sárga díszernyővel kisérték, ami a baldahint helyettesítette, de messziről látható jele volt annak is, hogy éppen hol tart a szertartás. Visszatérve az oltárhoz, általános áldás következett. [B23, 25]

 

 

Keresztút.

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Meredek út kapaszkodik fel a hegyre épített, 1,4 km-es Kálváriához. A legelső állomás egy szent lépcső, ahol térdenállva mennek fel a zarándokok. Az egyes állomásoknál kétméteres, bronz-festékkel festett öntöttvas  szobrok jelenítik meg a megfelelő eseményt. A szobrokat RAFFLE szobrászművész készítette. Nagyon kifejezőek, a környezet nagyon jól elszigeteli egymástól az egyes állomásokat. Így a csoportok aránylag sűrűn követhetik egymást, énekük, imájuk nem zavarja a másik csoportot. A tizedik stációt magyar katolikusok állították 1912-ben. Ezt egy kétnyelvű bronz tábla is megörökíti. Ezen a magyar  koronás címer két angyal közt látható.

 

 

          A hegy csúcsán áll a keresztre feszítés jelenete. Az ezután következő többi állomás már lefelé menet, nagyobb térközökkel követi egymást. Az üres sír képe az elhengerített kővel egy természetes sziklaüreg nyílása előtt áll. A hegy oldalában egyébként több természetes barlangüreg található, ezek kápolnáknak vannak berendezve.

 

 

 

Ukrán templom.

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A városka túlsó felén, az óváros felett áll a parányi görög katolikus templomocska. Dús bokrok és délszaki fák között áll a parányi sárga épület, oldalán színes festménnyel. Fenn öt arany kupola csillog rajta, messziről láthatóan. [v16]

 

Száműzetésben élő ukrán arisztokraták adománya. Bizánci hatás érződik a képeken. Az ikonosztázionja teljesen modern felfogású, csak a szertartás idejére zárják össze a paravánokat, egyébként olyan nyitott a szentélye, mint a mi templomaink. Talán római szertartás szerint is mondanak itt rendszeresen misét Élénk – egy kissé szerintem sötét, és pasztell – színekkel festették ki a templomot, a falra is sok aranyat vittek fel. Mondták, hogy 8 kg aranyat használtak fel az 5 kupola és a templom díszeinek aranyozásához. [v15]

 

 

Várkastély

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

A magasan büszkélkedő várat még Nagy Károly alapította 778-ban. Meredek sziklaorom tetején áll a vár tömbje. Magasan emelkedik a városka fölé, benne a Pireneusi-múzeum kapott helyet 1922-ben. Az  épületekben 18 teremben rendezték be az érdekes kiállításokat. [v38, 54]

 

 

Két bejárata is van a várkastélynak. Az egyik bejárat a Rue du Bourg-ról nyílik és gyalogúton vezet fel az ősi szerpentinen. A kanyargó úton több kapuval és bástyával találkozik a turista. [C23, 24 v25]

 

A másik pénztár egy utcányira van, a Rue le Bondidier-nél, és ez utóbbitól modern lift is vezet az idősebbek és betegek kedvéért közvetlenül a vár udvarába. Szép kilátást nyújt a vár terasza a városra, a lenn nagy kanyart tevő folyóra, a környező hegyekre és a kegyhelyre. [C17, 18, v24]    

 

       

 

Nyaranta a "Son et Lumiere" játékokat rendezik meg a vár udvarán. Szép kiállítások vannak a termekben a vidék őskori életéről, a középkori mindennapi életről és iparról. kiállították a régi eszközöket, bútorokat, ruhadarabokat. [v18]   

 

Láthatók a Pireneusok legjellemzőbb növényei és állatai. Az egyik tárlóban hatalmas pireneusi medve támadóállásba látható. Félelmetes lehetett egy ilyen 2 méteres, súlyos állat. [v22]  

 

Külön termeket töltenek meg a művészeti alkotások, a fém és kerámia alkotások. Nagyon szépek a porcelán tárgyak, tányérok, csészék, teáskannák. Igen sok idevalósi, vagy környékbeli festő képét is kiállították. [v3]   

 

Felmásztunk a toronyba. A csigalépcsőt megszámoltuk, 90 fokot kapaszkodtunk. A torony aljában a börtön kis cellájába is bepillantottunk. Vastag vasalt faajtaját egyetlen tolóretesz zárta - persze lakattal. A teraszokon is sok látnivaló volt. Hangulatos sziklakert terpeszkedett a vár tornya alatt a déli lejtőn. [v23]

 

A torony melletti teraszon kicsiny kőépítmények a falusi építkezést, a várakat, malmokat mutatták be. Az épületecskék kertjében törpe fák, valódi bonsaiok álltak. Az erkélyeken kis emberkék teregették a szélben lengedező mosott ruhát. Másutt lovas batár volt megmintázva, vagy emberek tevékenykedtek. [C19, 20, 21v21]   

 

Piciny kápolnája is van a várnak, dúsan aranyozott oltárral. Nem volt kivilágítva, de ahogy a szemünk hozzászokott a félhomályhoz, meg tudtuk csodálni a szép díszítést. [v17] 

 

 

Múzeumok

Barlang - Betegek körmenete - Börtön - Esti körmenet - Források - Fürdők - Gyertyás körmenet - Gyóntató Káp. - Keresztút - Kórház - Körmenet tere - Kripta - Múzeumok -

Nagyszülők háza - Orvosi Közp. - Plébánia - Rózsafüzér Baz. - S.Pierre - Sz.Bernadett T. - Szepl. Fogantatás Baz. - Szülőház - Ukrán T. - Várkastély  - X.Piusz Baz.

 

Több múzeum van a városban, melyek nagyon figyelemre méltóak. A Lourdes-i múzeum (a Parking de l' Egalité-nél) Bernadette idejéből mutatja be a városka életét. Korabeli tárgyak, berendezési tárgyak, eszközök láthatók. A jelenetekben viaszfigurák szerepelnek.  [v28, 42, 43, 44, 45, 46]   

 

A kis Lourdesi falumúzeum (68, av. Peyramale) a történelmi emlékeit Bernadette korának megfelelő állapotban mutatja meg a látogatóknak. A korabeli épületek, a vár, a plébániatemplom stb. kicsinyítve láthatók, parányi kőkockákból megépítve. Az építmények környezete – ugyanúgy, mint a várban is láttuk – apró bonsai-fákkal vannak díszítve. [v27, 29, 33, 34, 35, 36, 37]

 

A Grevin múzeum (87, rue de la Grotte) 18 diorámában mutat be több mint 100 viaszfigurával híres jeleneteket. Látható itt Bernadette pásztorkodása, neversi üvegkoporsója, festmények diorámába történt átdolgozása, például Leonardo da Vinci utolsó vacsorája is. [v7, 9, 10, 39]

 

A Nativite múzeum (21, Quai Saint-Jean) szintén viaszfigurákkal diorámában mutatja be látnivalóit. Itt Jézus életének fontosabb eseményeit láthatjuk. [v2, 4, 5, 6, 8, 40]

 

Árvíz 2013

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások listája     

-------------------

http://ee.rendezvousenfrance.com/hu/discover/lourdes-felfedezese

http://zarandok.hu/?m_id=45&m_op=view&id=185&sessid=