Rieth József: Útiemlékek

Fatima

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

2001. június 24-július 1. között egy Lourdes-Fatimai zarándokúton vettünk részt. Fatima utunk második célállomása volt, ahol két napot töltöttünk, és alaposan megismerkedtünk a kegyhely látnivalóival.

Fátima város Portugáliában. Lakosainak száma 2001-ben 10 302 fő volt. Itt történtek a híres fátimai jelenések 1917-ben. 1917. május 13-án itt jelent meg Szűzanya Lúcia dos Santos, Jacinta és Francisco Marto testvéreknek. Azóta zarándokhely lett.

A fatimai jelenések – számszerűen hat – 1917-ben történtek a portugáliai Fátima kisváros közelében. A római katolikus egyház által elfogadott álláspont szerint a Szűzanya valóban megjelent a három pásztorgyereknek. A hatodik jelenés, a napcsoda, 1917. október 13-án történt, és a becslésektől függően 30-70 000 ember látta.

2001

 

Jún. 30. ----- szombat ----------- 6. nap

Fatimába a szállodánkhoz érkeztünk 7:50-kor. Már a szálloda halljában szembesültünk a jelenéssel egy asztalon [Z5].

Kondor atya előadása

Rendbeszedtük magunkat, majd 9-re Kondor atyához mentünk, a Sao de Pedro 9 számú házba. Kondor atya [C13] 1948 óta él itt, a kivándorolt magyarok lelki gondozója, de egyben jelentős szerepet lát el a Fatimai látnokok szentté avatási eljárásában. és Franceskoék boldoggá avatását intézte, ha jól értettem posztulátor volt Jácinta és Ferenc ügyében. Szép villába mentünk be, az emeleten vetítőterem van, akkora, hogy nem töltöttük ki.

Szeretettel fogadott minket és hűvös terembe ültetett, ahol videó filmet vetített a Fatimai eseményekről (1994-ig tartó film). Először VI. Pál ajánlotta fel a világot a Szűzanya Szeplőtelen Szívének a II. vatikáni zsinat alatt. Erről a tervéről a püspökök nem tudtak és váratlanul érte őket, ezért ez nem volt az igazi. Arany rózsát küldött Fatimába, ez a Szűz Anya-szobor lábainál látható. Az igazi világfelajánlás a II. János-Pál pápát ért merénylet utáni évben történt, 1982. május 13-án. A Szentatyát az életben maradása arra figyelmeztette, hogy tekintsen Fatima felé.

Kondor atya ismertette a három titkot: az első világháború befejeződését, Oroszország felajánlását, a Szentatya elleni merényletet. 1916. tavaszán rózsafüzér imádság közben ifjú jelent meg. Imára tanította a gyermekeket. Megjelent nekik Jácintáék kertjében is, amikor a kút mellett játszottak; imát és áldozatot kért. Más alkalommal a Kobeko hegyen imádkoztak, az angyal megjelent nekik kehellyel a kezében. A Szentostyából vér csöpögött a kehelybe. Ekkor imát tanított nekik, Lúciát az ostyával, Jácintát és Ferencet pedig borral áldoztatta meg.

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=61209&img=o_fatimailatnokok.jpg

1917. május 13-án délben Mária hívta a gyermekeket oda, arra a helyre. Imát kért, megígérte a mennyországot, megmutatta a szívét. 1917. június 13-án háromezer ember volt jelen. Lúcia feladata volt a látomás elmondása, és a kérések tolmácsolása. Csodát kértek a hitért (ez 3 hónap múlva teljesült). Meglátták a poklot. Ígéretet kaptak a háború megszűnéséről, Oroszország megtéréséről. Lúcia 1943-ban leírta a három titkot. XXIII. János pápa megismerte ugyan a titkokat, de a Vatikáni levéltárba tétette.

1917. augusztus 19-én a hatóságok a titok kikényszerítésére olajbafőzéssel fenyegették meg a gyermekeket, mivel azonban hajthatatlanok maradtak, végül is hazaengedték őket. 1917. szeptember 13-án huszonötezer ember volt jelen a jelenés helyén. A gyermekek rózsafüzért imádkoztak, beszélgettek a Jelenéssel, csodát kértek.

1917. október 13-án több mint 70 ezer ember, esőben sárban ment ki. Párbeszéd történt, majd napfény ragyogott fel. A Jelenés kápolnát kért, kijelentette, hogy ő a Rózsafüzér Királynője, imát kért, megígérte a háború végét, a katonák hazatérését. Meghallgatta a kéréseket. Megtörtént a napcsoda: a nap sötét ezüst korong lett, forgott, leereszkedett, szivárványszíneket láttak.

1918. végén Ferenc beteg, megkapta a Szent Kenetet, elsőáldozó lett, majd elhunyt. Hamarosan Jácinta is beteg lett. Megoperálták, de 1920. február 20-án meghalt.

Lúcia még további kinyilatkoztatásokat kapott, 1920-tól a Leirai püspök újonnan alakult kollégiumában tanult. 1925-ben a Dorottyás nővérekhez lépett be. December 25-én jelenést látott, ebben az elsőszombati ájtatosságot kérte Mária. 1926-ban Jézus a nehézségek feloldásában segítette (gyónás, nyolc nap).

1928-ban Lucia Tujban Dorottyás fogadalmat tett. Éjszakai szentségimádás során újabb kinyilatkoztatásban volt része: vércseppek a kehelybe, Szentháromság, Oroszország felajánlása.

A titkokat Lucia egyik súlyosabb betegsége alatt leírta és zárt borítékban leadta püspökének, nehogy feledésbe merüljön, ha ő esetleg meghal. A zárt borítékot a Pápa a korházban bontotta fel (három héttel a merénylet után). A harmadik titokban Lúcia (gyerekként) az Egyház vértanúságát látta és írta le. A XX. században 27 millió vértanú volt és a Pápa is belekerült a vértanúk közé.

1984. III. 25-én találkozott a Szentatya Lúciával és ebédnél megkérdezte, hogy mindent megtett-e amit a Szűz Anya kért? Lúcia igent mondott. A keleti öt Pátriárka is felajánlotta a világot 82-ben ugyanazon a napon és táviratoztak erről. Az ég elfogadta – azóta keletre kell figyelni.

1989-ben Gorbacsov látogatott a Vatikánba és bocsánatot kért az egyház elleni vétkeikért.

1984-ben átadta a Szentatya azt a golyót amellyel meglőtték – a kocsiban megtalálták – Fatimának adta és a szobor koronájába tették.

A Pápa találkozott egyszer a berlini Meisnek püspökkel, akinek azt mondta: a két Németország hamarosan egyesülni fog. A püspök nem hitte el.

Kondor atya és társai 1979-ben a látnokok boldoggá avatása érdekében írtak a világ minden püspökének és kérték őket írjanak a pápai bizottságnak a látnokok hatásáról. A Pápa megszüntette a gyermekek szentté avatásának tilalmát. A  két gyermeket 2000-ben boldoggá avatta II. János Pál .

Kaptunk az atyától szentképeket, könyveket, majd elbúcsúztunk és a szállásra indultunk.

Júl. 1.-----vasárnap-------------7. nap

Kegyhely Fatimában

8.30-kor volt reggeli, majd az ünnepi szentmisére mentünk el a kegytemplomhoz. Közben körbejárva ismerkedtünk a kegyhellyel. Tágas, kissé teknő alakú tér közepénél, tágas tetőzet alatt áll a piciny kegy-kápolna, előtte a kegyszobor, üveg szekrényben. Három oldalról padok sora veszi körül, oldalról mindezt hatalmas, eltolható üvegfalak keretezik. A tér közepén kút áll, középen Krisztus szoborral. A téren végig húzódik egy fényesre csiszolt márvány-kősor.

http://i.ytimg.com/vi/9_gKQyCbOaE/hqdefault.jpg

Ezen csaknem mindég látható néhány térden csúszó zarándok, akik a kegyszoborig haladnak ilyen alázatos módon. [C12] A teret a hatalmasnak tűnő bazilika zárja. Valójában egyáltalán nem hatalmas, de előtte több mint száz pap együttmisézéséhez alkalmas oltár és "sedes" (papi szék) terebélyesedik ferde tető alatt, valamint két oldalt oszlopcsarnokok karéja keretezi a térnek ezt a felét. Ezek látványa a bazilikát igencsak kiemeli a tér fölé.

Megcsodáltuk a tér egyik bejáratánál kiállított faldarabot, a híres berlini fal egy elemét. Ennek a falnak a lebontása a Szovjetunió összeomlásának kezdete volt. Érdekes, hogy a soproni szögesdrótra nem emlékeznek itt, pedig az is a kezdet volt, meg korábban Kozma atya templomkertje is.

Közös ünnepi szentmisére mentünk el a kegytemplomhoz. Másfél órával hamarabb odamentünk, hogy árnyékban ülhessünk. A tömeg 10-kor elkezdte a Rózsafüzért imádkozni, közben fokozatosan gyűlt a tömeg, megtöltötte a kegykápolna előtti teret, a bazilika előtti lépcsősort, majd a térnek mintegy kétharmadát. A tűző erős nap elől sokan igyekeztünk menedéket találni az oszlopsorok árnyékában.

11-re körmenetben vonultak a bazilika előtti szabadtéri oltárhoz, a menetben vitték a Kegyszobrot is. Sok, 40 vagy talán 100 pap (köztük Zoltán atya is) egy püspökkel koncelebrált. [C19-23] Két órát tartott a mise. az áldoztatáshoz korlátok mögött kellett felsorakozni, ahova fehér napernyős kísérőkkel jöttek az atyák, az együtt miséző atyák fele, szétszéledtek a tömegben majd áldoztattak. Minden atyának jutott kb. 10 egymás mellett álló áldozónyi szakasz a korlátoknál. Az áldozók szépen cserélgették a helyet, amíg az atya jobbra-balra haladt. Szép rendben ment minden. A kivonuláskor a tér virágos mezőhöz hasonlított, a hívek és papság fehér (zseb)kendő lobogtatással búcsúzott. A mise után hazajöttünk, ettünk, aludtunk, majd vásárolni indultunk, és a kegyhelyeket megnézni. Mindenkinek sikerült valami emléket venni.

Kálvária

Keresztutat tartottunk a Magyar Kálvárián. Az egyes állomásokat külföldi magyarok adományaiból építették. [C14] A kanadai magyarok mozgalmat indítottak egy Fatimai magyar kálvária felállításáért, mert úgy gondolták csak ez segíthet Magyarországon. Meg is építették.

Kanyargós út vezet fel a dombon álló Szent István kápolnához. Összeköti a jelenési helyeket, ez a kis pásztorok útja. Szép és kifejező egy-egy állomás, el lehet gondolkodni, elmélkedni. A XI. stációnál van az angyali jelenés. A végén van a Szent István kápolna, tetején Golgotával. 1964. VIII. 19-én szentelték fel. Szentmise a kápolnában volt, melyben Prokop Péter atya freskói láthatók, az üvegablakok pedig a magyar szenteket ábrázolják: Szent István, Imre, László, Margit, boldog Gizella. Érdekes a Magyarok Nagyasszonya szobor a kápolnában [Z6].

http://www.magyarkurir.hu/img.php?id=59488&img=o_kl2.jpg

Mise után lementünk Lúciáék házába, ittunk a kert szoborral díszített kútjából. [C15-17] Meglátogattuk Jácinta és Ferenc lakóházát is. [C18] Be lehetett menni és a szegényes berendezést megnézni. [Z7] Franceskó furulyája és rózsafüzére, sapkája is ott látható. Lucia házánál még igazi birkák is bégettek az ólban. A kút – amely mögé szerettek elbújni a kíváncsi emberek elől – hideg vízzel oltotta szomjunkat a nagy melegben.

Este 21.30-kor részt vettünk a gyertyás körmeneten. Ez egy kicsit másmilyen, mint a Lourdes-i. A tömeg körülállja a kegykápolnát, elimádkozzák a Rózsafüzért, majd a zászlók és táblák után a papság vezetésével megindul a Mária-szobor, utána a hívek. Megkerülik a teret, énekelnek, imádkoznak, végül áldással zárják az estét.

Kegytemplom és kegyhely

Ezután először a Szűz Anya jelenési helyére mentünk. Itt jelent meg a három kis pásztor gyermeknek 1917. május 13-án, és megígérte, hogy hat hónapon át újra eljön minden hónap 13-án. Október 13-án pedig mindenkinek csodában lesz része, hogy higgyen a gyermekeknek, és imádkozzanak, térjenek meg, mert különben nagy büntetésben lesz része az emberiségnek. A jelenés helyén ma kis kápolna áll a Fatimai Szűz szobrával.

Először itt imádkoztunk, majd a Bazilikába mentünk. Itt éppen szentmise volt, amit egy néger pap mutatott be. A mise után sikerült a szentély melletti oldalhajóban meglátogatnunk Ferenc és a másik oldalon Jácinta sírját, [C24-25] Francesko és Jácinta sírjához térdeltünk. A sírok fölött kis szobrok vannak a gyerekekről. Kértük őket, járjanak közbe a magyar gyerekekért. Megnéztük a szép üvegablakokat, az orgonát, majd a Szentségimádás kápolnába siettünk, mert hamarosan kezdődött a szentségi körmenet, és már sorakoztak a hívek és a papok. Ez a kápolna állandóan nyitva van, középen tabernákulum arany lappal az elején, és középen keretbe foglalva az Eukarisztia. Itt imádtuk Urunkat hálát adva, hogy eljöhettünk erre az útra. Adoráció után még megnéztük a szentségi kápolna oldalában álló, nagyon modern betlehemet. [C26]

Közben elindult a körmenet, mi a téren átsietve a "poklot" jelképező lángoló helyhez mentünk, ahol hatalmas égőtérbe dobálják a másfél-méteres, a melegtől meglágyult és így girbe-gurba gyertyákat és egyéb nagyméretű viasz (báb, fül, kar, fej, stb.) figurákat. Nem egészen értettük, hogy ez mit jelent, de nem volt kit megkérdezni, akit kérdeztünk az nem tudta a választ. Hazamentünk vacsorázni, mert éjjel még a gyertyás körmenetre el akartunk menni. Össze is kellett csomagolni, mert reggel elindulunk haza felé.

Esti, gyertyás körmenetre mentünk. [C27-28] Jóval kevesebben voltak, a tér kisebbik ívét kerülték meg, kevesebb volt a tömegjelenet is.

Júl. 2.-----hétfő------------------8. nap

Már négykor ébresztő volt, mert 5 órakor volt szentmisénk a kegykápolna oltáránál. Fél órát kaptunk, de az utánunk következő lengyel csoport valószínűleg jócskán elkésett, mert csak néhányan voltak ott a szentmisénk végére. Mise után azonnal elindultunk Fatimából Coimbra irányában. Fenyőerdők közt haladtunk, itt-ott házcsoportot láttunk, később hegyes-völgyes vidékre érkeztünk. Fél tízre megérkeztünk Coimbrába.

--------------------------------

BILBAO [81.o]

370e.l. Bizkaia tartomány fővárosa, ipari központ (vegy és nehézip.). Növekvő pénzügyi és bank szkma. Legnagyobb sp. teherkikötő. 1996-óta Metro.

Catedral de Santiago 1380

Basilica de Nuestra Senorade Begona. Kilátás

Plaza de Nueva: árkádos tér

Museo Gugenheim 1997 a Rio Nervion part-ján, fényes titánnal burkolva (Frank O. Gehry amerikai épitész)

--------------------------------------------

----------------------------------------

GUARDA

[15e.l. P.legmagasabban fekvő városa, köz-pont. Városfal részlet, városkapu I.Sancho idejéből. Katedrálisa 1390-16.sz., szen-télyében retábuló] -

----------------------------------------

VALLADOLID

[330e.l. Castilla y Leon kormányzati székh. Ipari közp. Neve: Valle tolitum (kelta-római)='víz völgye'. 1469.Katolikus Ki-rályok esküvője. Katedrális (terv: Juan de Herrera) korábbi román templom alapja-in). Museo Nacional de Escultura (=volt San Gregorio teol. koll.) 1496-ból, Iza-bella kori kőcsipkék az emeleti körfolyo-sókon. kőfaragó gyüjtemény). -

----------------------------------------

ZARAGOZA

590e.l. Ibérek, római állomáshely. A mórok-nál: Medina Saracusta — Basilica del Pilar búcsújáró, kupolaerdő. Alabástrom főoltár — Városháza, régi börze Lonja 1551 — Katedrális 14-15.sz.

 

----------------------------------

ÚTITÁRSAINK:

Almásy János

Boemelburg Lajos

Boemelburg Lajosné

Brúder László

Bruder, Lenie Barraga

Csősz-Tóth József

Csősz-Tóth Józsefné

Dupcsák Magdolna

Falusi Józsefné

Falusi Mária

Fejes Erzsébet

Fekete Ágnes

Fekete Ferencné

Jakusovszky Lajosné

Kamocsay Erzsébet

Karnausz Terézia

Kauffmann Mária

Kisházi Anna

Kocsis Rita

Koltay Tiborné

Kovács Jánosné

Ládonyi László

Lakatos Margit

Lambert Zoltán

Léderer Tamás

Marosinecz Béláné

Mihályi Lászlóné, dr

Musitsné Atlasz Ágnes

Nagy Lászlóné

Nerhaft Ferencné

Niederkirchner Ferenc

Niederkirchner Ferencné

Pál Sándorné

Péterfy Éva

Rieth József

Rieth Józsefné

Schanda Pálné

Szabó Emilné

Szegi Tünde

Szilasi Katalin

Újvári Magdolna

Várkonyi Lajos

Várkonyi Lajosné

Verőczei Péterné

---------

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1tima

http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1timai_jelen%C3%A9sek