Rieth József: Anyagvilág - Háttérismeret

Hatáskeresztmetszet

Tartalomjegyzékhez Világképem <  (Kvark-időszak, Hadron-időszak)     

A hatáskeresztmetszet elsősorban az atom- és magfizikában használatos fizikai mennyiség. Definíció szerint a hatáskeresztmetszet az a felület, amelyet az ütköző részecskék (atomok, molekulák, ill. egyéb részecskefizikai entitások) egymásnak célfelületként nyújtanak (az atomfizikában a részecskeszórás alapján). Jele: σ; mértékegysége: m2, ill. atomfizikában barn. Átszámítás: 1 barn=10-28 m2.

Pozitív ionokkal kiváltott magreakciók hatáskeresztmetszete

Atomfizikai ill. magfizikai folyamatokban elsősorban a folyamat jellegének, a benne résztvevő részecskéknek és energiáiknak a függvénye.

Gázmolekulákra σ = π(r1+r2)2 geometriai hatáskeresztmetszet érvényes, ahol r1 és r2 a molekulák sugara. Ütközés akkor jön létre, ha a molekulák legalább d=r1+r2 távolságra megközelítik egymást.

------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Hat%C3%A1skeresztmetszet

http://nasa.web.elte.hu/NewClearGlossy/CrossSection_ions.htm