Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Anyagvilág - Hadron-időszak

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Kvark-időszak <<<       Hadron-időszak     >>> Lepton-időszak      

Kvarkokból protonok, neutronok

Hadron-időszak; 10-4s-ig; protonok, neutronok és antirészecskéik összeállnak a kvarkokból;

          ezenkívül a müonok, elektronok, pozitronok és a fotonok léteznek;

          Megszűnik a neutrínók kölcsönhatása más részecskékkel.

                     (-60 és 0 között, egy mikromásodperctől az egy másodpercig)

A fizika megkülönböztet anyagot és antianyagot. Minden részecskének létezik antirészecske párja. Például az elektron antirészecskéje a pozitron, amely ugyanakkora tömegű, de pozitív töltésű. Amikor egy részecske az antirészecske párjával találkozik, mindketten megsemmisülnek, annihilálódnak. Energiájuk sugárzás formájában terül szét az űrben. Ennek a jelenségnek a fordítottja a párkeltés, aminek során sugárzásból egy antirészecske és egy valódi részecske keletkezik. Ez a jelenség játszódott le a korai Univerzumban is. A sugárzástengerből folyamatosan alakultak ki kvarkok és antikvarkok, de ezek nagy része azonnal megsemmisült és visszaalakult sugárzássá, fotonokká.

A Világegyetem tehát 10-32 másodperc elteltével kb. a 10-6 másodpercig egy kvarkokból, leptonokból, fotonokból álló leves volt. Ekkorra azonban úgy lehűlt a hőmérséklet, hogy újabb kvarkok, illetve antikvarkok már nem tudtak képződni. A meglévő anyag és antianyag kölcsönösen megsemmisítette egymást. Fennmaradt azonban minden olyan kvark, amelynek nem volt antirészecske párja. Ezekből a 10-6 és 10-3 másodperc közötti időszakban nukleonok, azaz protonok és neutronok formálódtak. Kialakultak tehát az atommagok építőkövei.

Idő Hőmérséklet (K) Hőmérséklet (MeV) Állapot
10-6 s 1015 105 QGP
10-4 s 1012 100 QGP hadronizáció
1-2 s 1010 1 elektron-pozitron annihiláció
1,5 min 109 0,1 d kialakulás

 

Háttérismeret és irodalom:

Alfasugárzás, Antianyag hiány, Atomtáblázat, Atomtömeg,

Centrifugális erő,

Einstein után, Elektrongáz, Elektron(K-)befogás, Első gluonlabda -

Fémek a világegyetemben, Fotoelektromos hatás, Fotonból anyag,

Gammakitörés, Görbe Alex gondolatai,

Hadron, HADRONIDŐSZAK,

Inflaton, Infravörös sugárzás,

Kobalt, Konvekció,

Magfúzió, Mágneses mező, Magyar CERN-kutatók, Molekulák ultragyors viselkedése -

Nagy Hadron Ütköztető, Negatív béta-bomlás, Nehézségi erő, Neutrinó kaméleonok -

Sötét energiára kaméleonvadászat, Szerves molekulák keletezése -

Új elemek: 113-118,

(Betürendes gyorskereső - Irodalomjegyzék)

 

(<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<)   Kvark-időszak <<<       Hadron-időszak     >>> Lepton-időszak      

----------------

http://forum.index.hu/Article/viewArticle?a=102010144&t=9037171