Rieth József:

   SILVA RERUM - Világképem vázlatos, rövid tartalomjegyzéke

Szilvarerumom olyan "mindentudó kisokos", amelybe családom, életem, élményeim és napi feladataim írásos anyagait, adatait rendszerezve próbálom összegyűjteni, valamilyen rendbe sorolva. Célja teljesen a saját igényemet igyekszik szolgálni (valahogy így kellett volna kezdettől fogva rendszereznem a irományaimat).

A SILVA RERUM TARTALMA 

            Világom

Ez a rész lényegében egy magánkönyvtár: könyvek, cikkek, képek szerepelnek benne, amelyek számomra érdekesek voltak, vagy lehetnek. Ezek az anyagok általában vázlatok a Világról (ahogy azt naivul megélem...) és olyan anyagok amik alakít(hat)ják folyamatosan fejlődő világlátásomat. Ezeknek a témáknak a tanulmányozására később még szeretnék visszatérni, ...ezek érdekelnek, ...ezek világképemet, világértelmezésemet befolyásolják.

            Alfám-Ómegám                 -  Bevezető - Feldolgozás vázlatos terve (Alfától Ómegáig - Teilhard nyomában)

            Világkép                           - A világ szerkezete és működése irodalmi anyagok nyomán

            Célkitűzés-megtérés          - Emlékeztető vázlatok

            Gyorskereső - Anyagvilág, Jegyzet A...

                               - Élővilág, Jegyzet A...

                               - Szellem, Jegyzet A...

                               - Hitvilág, Jegyzet A...

            Források - Irodalomjegyzék -- anyagvilág

                         - Irodalomjegyzék -- élővilág

                         - Irodalomjegyzék -- szellemvilág, gondolat

                         - Irodalomjegyzék -- hitvilág

---------------------------

           Életem

Visszaemlékezéseimről hosszabb-rövidebb írások. Ilyenek: Gyermekkorom - Szívügyem (betegnapló 2005) - Rákom (betegnapló 2010).

 

           Útiemlékek

Városokról, műemlékekről, látnivalókról szóló leírásaim gyűjteménye. Emlékek felidézését szolgálja, Például: Magyarországi utak - Külföldi utakTérképek, útvonalak.

 

           Gondolatok

Ez a rész olyan, mint az "íróasztalom" sokféle iratkupaca, fiókja, polca...