Rieth József: Útiemlékek

Subiaco

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

A Hitoktatói Felügyelőség meghívta hitoktatóit és koordinátorait egy 1998. április 13-19 közötti olaszországi zarándokútra. Utunk során a hitoktatással szorosabb kapcsolatban álló szentekkel (*) ismerkedtünk és a hozzájuk kapcsolódó fontosabb városaikat (**) látogattuk meg.

Rómából április 17-én Tivolin keresztül Subiacoba utaztunk el, ahol Nursiai Szent Benedek és Szent Skolasztika életével ismerkedtünk. A kolostor megtekintése után Rómába utaztunk vissza.

*Szentek: Szent Ágnes,  Szent Bonaventura, Assisi Szent Ferenc, Loyolai Szent Ignác, Szent Julian, Sienai Szent Katalin, Szent I. Kelemen pápa, Szent Pál apostol, Szent Sebestyén, Szent Szilveszter pápa,   

**Városok: Firenze, Greccio, RómaSubiaco, Sienna.

 

Subiaco:

 

1. város Rómától északnyugatra az Aniene folyó völgyében. Nero császár (uralkodott 54-68) Sublaqueum nevű villája körül alakult ki. Szent Benedek remetebarlangja a közeli hegyoldalban volt.

 

2. bencés apátságok. Az 1. kolostor, a „Szent Barlang-kolostor” Szent Benedek remetebarlangja fölé épült a hegyoldalban. - A 2. kolostort a völgyben építették, Szent Skolasztikáról nevezték el. 601-ben a longobárdok elpusztították. Többszöri újjáépítés után virágkora a 11-12. században volt. 1364-ban német szerzetesek népesítették be, akik 1465-ben itt rendezték be az első Németországon kívüli könyv-nyomdát. A 15. sz. végén a német szerzeteseket elűzték. - VI. Orbán pápa (uralkodott 1378-89) a pápának fönntartott kommendás apátsággá tette, kommendás apátjai bíborosok voltak. - 1873-ban az olasz állam nemzeti műemlékké nyilvánította, s 1897-ben engedélyezte 12 szerzetes beköltözését, akik kanonokként éltek. 1909-től újra apátot választhatnak. A könyvtárak nagyon értékes kódexeket, az épületek híres freskókat (Szent Ferenc-portré) őriznek.

 

Subiacoba megyünk, a Szent Benedek-kolostorba. Indulás 7 órakor. Útközben, Tivoliban felvettük János és Mária utitársunk fiát (Kolozsvári Botondot), aki teológiai hallgató itt Rómában. Egy jezsuita kollégiumban lakik, tanul és éli szinte szerzetesi életét. Nagyon komoly gyerek, komoly pap, vagy szerzetes lesz. Kapott egy nap szabadságot, hogy pár órát szüleivel találkozhasson.

A sok dugó miatt csak fél 11-re értünk a magas hegyekkel körülvett Szent Benedek-kolostorba. Szűk völgyeken, keskeny utakon kapaszkodtunk fel.[D23]

Itt is jókora kapaszkodó megmászásával értük el a kolostor szintjét. (Meredek út) Zuhogott az eső, a természet üde zöld, a hegyek "pipáltak". A kolostort Szent Benedek alapította, ez volt az első szabályzattal, regulával működő szerzetesi rend. A bejárat felett a következő szöveg olvasható: "Békeség a belépőnek, kegyelem a méltón imádkozónak." Szent Benedek, a rend alapítója 480 körül született, Nursiában. Miután kitanulta a hét szabad művészetet, Rómában jogot tanult, majd visszavonulva a városból remeteéletet kezdett Subiaco erdejében, egy barlangban. Három év teljes magány után, mind többen kezdtek hozzá elzarándokolni, hogy lelki ügyekben tanácsát kérjék. Ebben az időben döbbent rá arra, hogy egy szerzetesközösségnek világos, közösen elfogadott életszabályzat alapján kell működnie: ez a szabályzat lett Szent Benedek Regulája. Először a subiacói völgyben alapított kisebb kolostorokat, majd 529-ben megalapította Monte Cassino közösségét, a nyugati kereszténység egyik legfontosabb kolostorát. Követői mind több monostort alapítottak Subiacóban és Monte Cassinón.

Fenn a kolostor fogadószintjén szép kilátású terasz, üdítő víz, békés hangulat fogadott.[C24-25, D5] Benn a kolostor teljesen a sziklák, üregek adta lehetőségek szerint épült meg.

Kanyargó, meredek lépcsők, szűk folyosók, aprócska oldalkápolnák, piciny barlang-szentélyek mindenfelé.[C27, D3-4] (Szentély 1, Szentély 2, Szentély 3, Lépcsős tér 1, Lépcsős tér 2, Lépcsős tér 3)

A kolostor egy részét egy bencés atya mutatta be, aki Ausztráliából származik. Elmondta, hogy ablaka a hegyekre néz, ahol minden évszakban gyönyörködni lehet valamiben. Egy őszön húsz féle színt számolt meg az erdővel borított tájban. Nagyon szép freskók láthatók az 1200-as évekből. Szent Ferencről is látható egy freskó, ami valószínűleg  úgy ábrázolja őt, amilyen volt, nincs rajta glória és a kezein sincsenek a stigmák. Üveglap alatt védik a képet. Megnéztük a barlangot, ahol Benedek három évig élt, imádkozott és megírta a rend reguláját.[D3]

Az élelmet kis kosárban engedték le a rendtársai, ez a kosárka is be lett komponálva a barlang-kápolnácskába. A barlangban egyébként egy épen ott elmélkedő noviciust zavartunk meg a látogatásunkkal. Benedek jelmondata az volt: Imádkozzál és dolgozzál! Húga, Szent Skolasztika is szerzetes volt. (Skolasztika kolostora)

A templomban - ami szintén aprócska, egy sziklakiszögelésre ragasztott építmény - volt a szentmisénk.[C27] Kisütött a nap, mire mindent megnéztünk és 1 órakor indultunk is vissza Rómába további városnézésre.

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

---------

http://lexikon.katolikus.hu/S/Subiaco.html

http://hu.wikipedia.org/wiki/Benc%C3%A9sek