Rieth József: Útiemlékek

Úton: Budapest - Rábafüzes

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások       

Dél-Ausztria és Olaszország felé Magyarországon általában a 8-as úton utaztunk. 1997-ben Lourdes, 2001-ben Lourdes-Fatima volt utunk célja.

1997. június 24. Irány Lourdes

Idegenvezetőnk: Dr TÓTH Mária ügyvédnő volt, aki tagja a kispesti görög katolikus közösségnek, és tízéves Szilvi lányával jött velünk. Gépkocsivezetőink: FENYVESI Zoltán és LUKÁCS András voltak. Papkísérőnk: Jozefa atya (SEBŐDI Miklós) bazilita szerzetes volt. Ő a kispesti parochiához tartozik. Észak-Amerikából jött haza, a görög katolikus iskoláztatás és szerzetesi élet fellendítésére. 42-en utaztunk a csoportban. (Úti napló) Buszunk nagyon szép kinézetű kocsi volt, bár a légkondicionáló képességével nem tündökölt. Vagy huzatot érzett az ember, vagy hatástalan volt a kondicionálás. De a motor és a vezetők jól állták a sarat, így sikeresen jártuk be végül is utunkat. E22

Indulás a Déli pályaudvartól 6,30-kor volt. Kispestre mentünk először, ahol 6,45-kor felvettük a görög katolikus csoportot az atyával, és elindultunk távoli célunk felé.

Székesfehérvárnál lassítanunk kellett, mert a leágazásban egy Trabant elütött egy kerékpáros fiatalembert. Ült az áldozat az árokszélen, vérzett az arca, lába, kerékpárja tönkre ment. A Trabant befúródott az árok bozótjába. Utasát éppen kórházba vitte volna a vezető-férj: gerinc-röntgenre. Összeütköztek szerencsétlen módon, és most mindenki roppant szorult helyzetben volt. A gerinc-röntgenes beteg a kocsiból sem tudott kikászálódni. A mi mobil-telefonunkon hívott segítséget az autós, de közben már jött is egy mentőautó Székesfehérvár felől. Szomorúan váltunk el tőlük, imádkoztunk értük…

Veszprémben bementünk a városba. Két útitársat vettünk fel a Hotelnél 8 órakor. Megcsodáltuk a buszból a veszprémi várat és a Séd völgyét. A belváros látványa régi emlékeket ébresztett bennünk, korábbi kirándulásainkra gondoltunk vissza.

Rábahídvégre 9,37-re értünk. A Rába folyó Rábafüzesig mellettünk folyt, hol közelebb, hol távolabb. Egy helyen csónakos tábort láttunk, ezek valószínűleg végig hajóztak a Rábán és a magyar Dunán. Az út mellett, ahogy közeledtünk a határhoz, egyre több út mellé kirakodott népies áru: kosarak, kerámiák, gyümölcs, stb. sorakozott. Ezek az árusok és áruk a nyugati turisták valutáját szeretnék megpályázni. Érdekes, hogy ezt a stílust csak nálunk és Erdélyben figyeltem meg. (No meg Kairóban)… Körmendet9,46-kor, majd Rábafüzest 10,40-kor értük, majd hagytuk  el. Nem volt az úton körülöttünk jelentősebb forgalom. Így érkeztünk meg a magyar-osztrák határhoz. A magyar-osztrák határon a határőrök is, de a vámosok is legyintve engedtek tovább. (Folytatás)

1997. augusztus 1. Irány: hazaút

Szentgothárdnál  a határt 11,10-kor értük el. Minden formaság nélkül léphettük át. Kis falvakon haladtunk, egy kis faluban, Csöröszneken volt szentmisénk. Modern szép templom volt ez, külön kis keresztelőkápolnával. Mise után a falu végén levő tejüzemben óriási sajtvásárlást rendezett a társaság. Állítólag olcsón lehetett Chamamber sajtot vásárolni. Gyorsan robogtunk hazafelé. Veszprémben (14,45) elbúcsúztunk az odaúton ott felvett házaspártól. Hatalmas esőfelhők kezdtek fölénk tornyosulni. Nagy eső kapott el minket Budapest határában. Mire azonban a Déli pályaudvarhoz érkeztünk 16,15-kor, az eső már teljesen elcsendesedett

2001.június 25. Irány Lourdes-Fatima magyar útszakasz

Nagy örömmel és várakozással készültünk erre az útra. Számunkra ez az év a Máriával való találkozások sorozata. Húsvétkor volt Zsuzsó Gergővel Medugorjéban, most pedig majd a Lourdes-i és a Fatimai jelenések helye következik, ahol sok kegyelem és a Szűzanya Szeplőtelen Szívének oltalma vár. (Útinapló)

Már előző este le lehetett vinnünk a csomagokat a templom keresztelő kápolnájába, így reggel csak az ennivaló és a buszba felviendő csomagjaink maradtak. Ez nagy könnyebbség volt mindannyiunk számára, reggel kisebb volt a cipekedés.

3/4 6-kor a templomnál gyülekeztünk, de a busz jó fél órányit késett. A Rózsák terén kerestek ugyanis minket, és ráadásul nem is azt az idegenvezetőt küldték, akit Fekete Ági kért. A busz is más típusú volt, mint amire készültünk, így az előre kiosztott helyszámaink nem egyeztek. Emiatt kissé zűrös volt az elhelyezkedés, többen máshova kerültek, mint azt Ági tervezte. Végül minden megoldódott és 6 óra 55 perckor, csaknem egy órás késéssel nekivágtunk hosszú zarándokutunknak.

Gépkocsivezetőink: Farkas János és Füstös Csaba voltak. Idegenvezetőnk: Vicsorné Kovács Adrienn, lelki vezetőnk: Lambert Zoltán atya.

Reggeli imával kezdtük az utat. Egyenletes sebességgel haladtunk Székesfehérvár, Veszprém útvonalon. Amikor kiértünk a városból és első célunk, Körmend felé vettük utunkat, Adrien elmondta, hogy öt országon fogunk keresztül haladni és kb. 8-10 ezer kilométert teszünk meg. Családként, testvérként utazunk, egymáshoz alkalmazkodva és segítve egymást, 47-en. Lelki élmények megszerzéséért megyünk, és benyomásokat fogunk szerezni az egyes helyekről. Hosszú lesz az út, de négyóránként meg fogunk állni. Azért biztosan itt-ott elzsibbadunk, elfáradunk, mert felbomlik a mindennapi életünk. Kérte, hogy gyakoroljunk mindég türelmet, önmérsékletet, szeretetet.

Útközben, a határ előtt egyébként nem volt idegenvezetés, ezért csendes beszélgetés, eszegetés, szundikálás folyt a buszban. Gondolatban Bándnál megemlékeztem magamban, hogy ez a köztársasági elnöknek, Mádl Ferencnek a szülőfaluja. Somlóhegynél hasonlóképen arról, hogy itt van Antal József szülőfaluja. Sokan állítólag még ma is csak "Jóskának" nevezik. A hegy tetején hatalmas kereszt áll, ez messziről látható (bár egyesek az útitársak közül távvezeték oszlopnak nézték!). A szomszédainkkal megbeszéltük, hogy az milyen kereszt és hogy emlékhely is van ott.

Jánosháza és Vasvár után 10 órára Körmendre érkeztünk. A Batthyány-kastély után az ellenkező irányba kanyarodtak vezetőink, hogy templomot keressenek misézésre. Egy járókelő igazította útba őket, így nagy kerülővel jutottunk vissza a Szent Erzsébet plébániához, a Faludi Ferenc utca 3-hoz. Gyürki László atya misét engedélyezett. Az egykori volt majori kántor helyettesünkkel találkoztunk a plébánia udvarán. Kitörő örömmel fogadott minket, sőt a misén buzgón orgonált is nekünk. A templomot is ő nyitotta-zárta, mert Gyürki atya vendéggel volt elfoglalva. Az őrangyalok segítségét kértük, és Szent Mihály arkangyal védelmét. Kissé neheztelt Gyürki László atya az útitársainkra, akik a kertben össze-vissza csatangoltak.

Szentgothárd mellett imádkoztam magamban, megemlékezve Brenner József atyáról, aki vértanúhalált szenvedett a kommunistáktól. Ott is van eltemetve, jelenleg folyik a szenttéavatási eljárása.

Rábafüzesnél a "sengeni határon", begyűjtötték útleveleinket, és háromnegyed órát foglalkoztak azokkal. Adatainkat számítógéppel ellenőrizték. Különösen sok gondjuk volt az egyik útitársunk feleségével, aki a Fülöp-szigetekről származik, és jelenleg Németországban él. Egy teljes órát álltunk, egy órakor végre elindulhattunk Ausztriában. (Folytatás)

2001.június 25-július 6.

                Idegenvezetőnk: Vicsorné Kovács Adriann. Nagytudású történelemben, földrajzban, művészettörténetben. Nem vallásos, egyházi vonatkozású ismeretekben az átlaghívő tudása alatt áll.

                Gépkocsivezetőink: Farkas János és Füstös Csaba

 

Jún. 25-----hétfő---------------- 1. nap

 

MAGYARORSZÁG

                Budapest Indulás: 6.55. Reggeli ima: 7.15

                Székesfehérvár 7.44

                Veszprém 8.30

                Bánd [a köztársasági elnök szülőfaluja.]

                Somlóhegy, Itt van Antal József szülőfaluja. Sokan még ma is csak "Jóskának" nevezik. A hegy tetején hatalmas kereszt áll és emlékhely.

                Jánosháza 9.24

                Vasvár 9.50

                Körmend Batthyány-kastély, volt kórház, templom. Batthyány múzeum, Gyürki atya 10.02

                Gyürki László atya misét engedélyez (Szent Erzsébet plébánia, Faludi Ferenc utca 3.). Mise 11.31-ig. Az egykori volt majori kántor helyettesünk kitörő örömmel fogadott minket, a misén buzgón orgonált nekünk. Atemplomot is ő nyitotta zárta, mert Gyürki atya vendéggel volt elfoglalva. Kissé neheztelt az utitársainkra, akik a kertben össze-vissza csatangoltak.

                Tankoltak pilótáink 11.56-tól 12.23-ig

                Szentgothárd mellett imádkoztam magamban, megemlékezve Brenner József atyáról, aki vértanúhalál szenvedett a kommunistáktól, ott is van eltemetve.

                Rábafüzes 12.25. Határellenőrzés 12.58-ig. Adatainkat számítógéppel ellenőrizték.

 

2001. július 6. Lourdes-Fatima hazaút magyar szakasza

(Előzmény) Az osztrák-magyar határt 8.56-9.09 közt léptük át, minden különösebb formaság nélkül. Budapest előtt még kértek egyesek egy pihenőt és 1/2 3-ra értünk a Városmajorba, ahol Zoltán atya hálaadó szentmiséjén vettünk részt, megköszönve Istennek és angyalainknak, hogy vigyáztak ránk, minden baj nélkül  hazaértünk. Mindenki annyira boldog volt!!!

---------------------------

BUDAPEST –DNy 44 km

SZÉKESFEHÉRVÁR  –Ny 23 km

Várpalota –DNy 20 km

VESZPRÉM –Ny 18 km

          [Városlőd] - 18 km

          [Ajka]

          [Devecser] - 24 km

          [Jánosháza] - 21 km

          [Kám] - 9 km

          [Vasvár] –DNy 17 km

          [Rábahídvég]

          Rába f – Rábafüzesig

Körmend –Ny 27 km

Rábafüzes

 

 --------------------

MAGYARORSZÁG

BUDAPEST - RÁBAFÜZES  útv. [245km>

Budapest                                       [ 65 km>

      Velencei tó – [Császárviz f.+]

Székesfehérvár ['56-1'04]…... [ 44 km>

     [Malomcsatorna +]

Veszprém [1'31-1'50]             [ 60 km>

      Marcal f.+ - Markó – Bánd [a köztársasági elnök szülőfaluja.] -  Somlóhegy, [Antal József szülőfaluja. Sokan még ma is csak "Jóskának" nevezik. A hegy tetején hatalmas kereszt áll és emlékhely.] – Tüskevár

Jánosháza                                      [ 31 km>

Vasvár                                            [ 15 km>

      Rába f = határig — [Rábahídvég]

Körmend   pihenő                          [ 29 km>

      [Batthyány-kastély, volt kórház, templom. Batthyány múzeum, Gyürki atya]

      Szentgothárd [mellett megemlékezés Brenner  József atyáról, vértanúhalál a kommunistáktól, ott is van eltemetve]

Rábafüzes [4óra]                           Õ

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások