Rieth József: Anyagvilág - Háttéranyag

Sugárzások

Tartalomjegyzékhez Világképem < (Kezdetben..., Sugárzás-időszak)     

Sugárzás:

Elektromágneses sugárzás, különböző energiájú fotonok árama

Gamma-sugárzás

Cserenkov-sugárzás, egy közegben a közegbeli fénysebességnél gyorsabban haladó részecske által kibocsátott elektromágneses sugárzás

Szinkrotronsugárzás, gyorsuló töltött részecskék által kibocsátott elektromágneses sugárzás

Hősugárzás, a testek hőmérsékletük miatti elektromágneses sugárzása, lásd: infravörös sugárzás

Ultraibolya sugárzás a látható fénynél rövidebb hullámhosszú sugárzás

Fény látható (vizuális) sugárzás

Infravörös sugárzás a látható fénynél hosszabb hullámhosszú sugárzás

Alfa-sugárzás

Béta-bomlás

Neutronsugárzás

Ionizáló sugárzás, olyan részecskeáram, amely ionizációt okoz

Nem-ionizáló sugárzás, elektromágneses hullám, amelynek nincs elég energiája, hogy ionizálja az élő anyagot

Gravitációs hullám, ritkán gravitációs sugárzás, az általános relativitáselmélet által előre jelzett sugárzás

Részecskesugárzás, mindenféle sugárzás, amelyben az egyes összetevők részecskeként viselkednek

Sugárzott energia, elektromágneses sugárzás (a teljesítmény időintegrálja)

---------------------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sug%C3%A1rz%C3%A1s_(egy%C3%A9rtelm%C5%B1s%C3%ADt%C5%91_lap)