Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Betlehem

(Szentföldi utunk)  ---      << Judea <<    Betlehem     >>  Hazaút  >>      

(Háttéranyag - 1 - Legelő - Látkép - 2 - Homlokzat - Régi kép - Légifelvétel - Templombelső - Alaprajz -       

3 - Barlang - Barlang alaprajzok - Ékírás - Együttállás) Meisterman: Betlehem tört. - Születés templom tört.      

 

(Szentföldi utazásunk 7. napja, 1994. október 19., szerda.) Kínos lassan haladt autóbuszunk Betlehem felé, a palesztin terrorrobbantás miatti szigorú biztonsági intézkedések miatt. Tel Avivban a Dizengoff-téren egy öngyilkos palesztin terrorista felrobbantott egy autóbuszt. Nagyon sok áldozat volt. Egy túszul ejtett izraeli kiskatonát is kivégeztek a palesztinok. Emiatt aztán mindenfelé feszültség, razzia volt. Sok katonai ellenőrző pont volt útközben felállítva, a palesztin autókat átvizsgálták. Az izrael-palesztin határt is átléptük. (K47; N454; S119; Ú253)

 

A tervezett megállás helyett Ráchel sírját (N472/160; Z26) is csak az autóbuszból, menetközben láttuk.

 

 

 

A félórás út több mint másfél órába telt.

 

 

 

Nem láttunk rá a városra, pedig az útikönyvek tanúsága szerint gyönyörű (K48; N472/161, 167; Z13), de a feszült ellenőrzési hangulat is elvonta a figyelmünket. 700 m magasan fekszik, dombtetőn, kifli alakban. A város zsúfolt, rengeteg autóbusz parkol a templomnál a téren, nagyon sok az ember (I79, 81). A keresztények létszáma rohamosan csökken a városkában. Húsz éve még a lakósság felét, manapság a negyedét adják.

 

 

 

Betlehem főtere érkeztünk meg. Arab város, ilyen az első benyomásunk is. Tisztaság, rend mindenfelé, de -- ha eltekintünk is a turista inváziótól -- azonnal érzi az  ember az arab környezetet. A minaret hangszórója állandóan harsogja a müezzin szinte nőies hangját -- talán ez is meghatározó a környezeti jellegzetességben -- de lehet, hogy az emberek öltözködése, vagy az utcák és házak összhatása. (G7; N472/160; Z26; K48; N472/161, 167; Z13; I79, 81)

 

 

A Születés Bazilikája 33 m hosszú és 26,3 m széles, öthajós. Nem eső mosta fényesre a kövezetet, hanem takarítottak. Hátul a híres kiskapu, a templom főbejárata. (G2) Valamikor három nagy ajtó nyílt az előtérbe, azonban a két szélsőt befalazták, sőt omlás veszély miatt még egy robosztus támfalat is kellett építeni. A lovak bevezetését megakadályozandó, a középső ajtót is elfalazták, csupán egy keskeny és alacsony nyílás van szabadon hagyva. Az előtér sötét és csupasz. A templomba vezető ajtót 1227-ben készíttette Haytun örmény király, mint ezt az arab és örmény nyelvű vésett felirat mutatja az ajtó felső részén.

 

 

Belépve a templomba a négy sor piros márványból készült 5,47 m magas oszlop és a szemben félig látható pódiumszerű szentély tűnik elénk. A középhajó 10,4 m széles, a két mellékhajó 7.95 m. Az oszlopsor tetején szegényes fagerendázat húzódik. Erre támaszkodik a tetőzet gerendázata, és a középhajónál a gerendákon nyugvó két fala, 11 ablakkal. A hajók végén 1842-ben a görögök hatalmas fallal leválasztották a kereszthajót.

 

 

A hajdani díszes festmény és mozaik együttesből csak három maradt meg, igen erősen megcsonkítva: a jeruzsálemi bevonulás, a kételkedő Tamás, a mennybemenetel. Az oszlopok régen festve lehettek, néhányon még látszik a festés nyoma.

 

 

A születés temploma hosszú tér végén áll (K51; N472/162; P248; Z20), nincs templom kinézete, inkább egy erőd benyomását kelti (K21; Z17). Meggörnyedve bújunk be a híresen kicsinyre méretezett kapun (H36; I75; K56; Z16). A templom szegényesnek tűnik. Felhajtott deszkatáblák alatt a régi templom mozaik padlója látható (K57; N472/163; Z13), két oldalt vaskos oszlopok sora (H38; K52; Z18). A szentélyben ortodox papok valószínűleg a zsolozsmájukat recitálják. Hangjuk szinte elvész a zsivajban, amit a turisták okoznak. Tapintatlanság. A zsolozsmázók fásultan éneklik a magukét, néha unott pillantást vetnek a körülöttük nyüzsgőkre.

 

 

A születési barlanghoz a szentély mellett szűk lépcsőn lehet lemenni. Régen a szentély előtt volt a lejárat, de azt az 1933-34-es ásatások után, talán az 1962-64-es renoválás alkalmával elfalazták. A tömeg óriási, lassan mozog. A születés barlangjában a falakat vastag drapéria borítja, rövid imára van csak lehetőség a tömeg miatt, mindenki a születés helyének közelébe szeretne férkőzni (H42; J70; Z19; H44; K60; Z18; K58).

 

 

A barlangrendszer puha mészkőben található. A templom építésekor kriptává alakították, és a természetes mennyezetet teherbíró boltozattal pótolták. A kórus két oldaláról egy-egy lépcső vezet a szent barlangba, 13 és 16 lépcsőfokkal.

 

 

A barlang 12,3 m hosszú és átlagosan 3,15 m széles. A barlangot 53 lámpa világítja meg, melyek közül 19 a katolikusoké. Fehér márványlap borítja a falat is, padlózatot is. Az eredeti boltozatot a templom építésekor mesterséges boltozattal pótolták. Akkor vált az eredetileg felszínre nyíló barlang a templom kriptája. A kripta falát tűzálló kárpit borítja, ami a francia köztársaság ajándéka 1874-ból, az akkoriban eltűnt régi kárpit pótlására. A két lépcső találkozásánál kerek mélyedésben ezüst csillag jelzi Jézus születési helyét: Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est - 1717 (Itt született Szűz Máriától Jézus Krisztus - 1717). A csillag körül 15 lámpás ég, a katolikusoké 4, az örményeké 5, a görögöké 6.

 

 

Szemben, kissé mélyebben található a jászol imahelye, és a sziklába vájt, de márvánnyal fedett mélyedés, a vályú. Maga az ezüsttel fedett fa jászol, amiről régi zarándokok tettek említést, a 12. sz. óta ma Rómában található a Maria Maggiore Bazilikában. A lépcső mellett van a napkeleti bölcsek oltára.

 

 

A születés helyével átellenes sarokban kis kút található. Mellette egy ajtón át ívelt folyosóra jutunk, amit néhány évszázaddal ezelőtt vájtak északkeleti irányba. Egy oldalajtón világosabb templomba jutunk, a Katalin templomba (I77; Z21).

 

Katalin templom

 

A falon régi táblafestmény. Innen megyünk le Szent József barlangjába (K63), ami a születés barlangjától csak alig 10 méterre van egy oldalágban (K62). Itt volt mise számunkra (K64). Külön emelte a mise hangulatát, hogy a misére betévedt egy cseh csoport is, és gitárkísérettel nagyon szépen énekeltek mise közben.

 

 

A Szent József kápolna oltárát 1621-ben Novarai Tamás, az akkori custos atya emelte, írja Quaresmius, az angyali figyelmeztetés emlékére (Mt 2,13-15). Az oltárkép ezt az álmot ábrázolja; Düsszeldorfi Butte Bernard rézlemezre festett képe 1838-ból. Két oldalt ráccsal elzárva boltozatos sír üregek láthatók.

 

A Szent József kápolna mellett északról, másfél méterrel mélyebben egy nagyobb barlang van, melynek a padlójában öt sír található. Keleti irányban két ráccsal lezárt nyílás látható. Az egyik az Aprószentek kápolnája és barlangja. Ez utóbbi 5 m hosszú és 2 m széles. Itt tiszteli a hagyomány a Heródes által legyilkolt kisdedeket (Mt 2, 16-18).

 

 

A nagy barlangüregtől déli irányban található Cremonai Szent Eusebius, Szent Paula, Szent Eustochium és Szent Jeromos sírjainak barlangja. Észak felé Jeromos cellája található. Szent Jeromos maradványai Rómában vannak.

 

Pásztorok barlangja

 

A nagyobbik, központi barlangból kanyarodó lépcső, majd rövid folyosó vezet északi irányba a Szent Katalin templom alá. Innen a meredek lépcsőn jutunk vissza a Katalin templomba.

 

 

A Születés barlangja 2014. májusában -- két nappal Ferenc pápa látogatása után -- tűztől megsérült.

 

Hivatkozások: A Születés templomának bejárata mohamedán lovasok elleni védelmül lett ilyen kicsiny. (G3) Festmény. Régi, nagyon szép festmény a Katalin templomból. (G6) Születés temploma - (K51; N472/162; P248; Z20)(K21; Z17)(H38; K52; Z18) Bejárat - (H36; I75; K56; Z16) Mozaik padló - (K57; N472/163; Z13) Barlang - (K58)(H44; K60; Z18)(H42; J70; Z19) Katalin templom - (I77; Z21) Szent József barlang - (K63)(K62)(K64)

 

Áruház

 

A mise után egy kegytárgy áruházba mentünk, ahol mindenféle emléktárgyat lehet vásárolni. Külön részleg árulja a fém emléktárgyakat. Másút a faragott dolgokat. Van textiles és majolikás részlegük is. A tolakodó és agresszív arab árusok miatt a busz szinte az oldalbejárathoz simulva állt meg, így próbálta a gépkocsivezető megakadályozni, hogy utcai árusok feljöjjenek az autóbuszra. De még így is feltolakodtak néhányan a buszra. Tolakodva mindenfélét árultak, licitáltak, az ember attól félt, hogy kizsebelik. Kifejezetten kellemetlenül éreztük magunkat.

 

 

Bejutottunk végre a betlehemi áruházba. Pénzünk -- utolsó napunk lévén -- fogytán volt már, az áruházi árusok is érdektelenül néztek minket amint krajcárjainkat válogatjuk. (G8) Fém emléktárgyak tömege várt minket. Az ezüst tárgyak különösen érdekesek voltak, szinte üvegesen áttetsző világos lakkozásukkal szinte világítottak. Ilyet csak itt Izraelben láttam (G10). Fa faragások is tömegesen sorakoztak, ezek aránylag elérhető árban voltak.. Minden darab egyedi termék, valami picinykét különbözik minden másik darabtól. (G9)

 

 

Betlehem főutcája. Balra az áruház a buszunkkal. A kép közepén a főutca, két oldalán keleties hangulatot sugárzó üzletsorral. (G11) Az áruház mellett (itt, ahonnan a kép készült) hatalmas parkoló van, itt kanyarodik a főutca. Nagyon-nagyon megkönnyebbültünk, amikor buszunk megindult.

 

 

 

 

Gyors vacsora után a szálloda földszintjén búcsúmegbeszélésre gyűltünk össze. Zoltán atya megköszönte fegyelmezett magatartásunkat, emléklapokat osztott ki, amiben a jeruzsálemi polgármester zarándokokká nyilvánított minket. Korán lefeküdtünk.

 

(Szentföldi utunk)  ---      << Judea <<    Betlehem     >>  Hazaút  >>      

------------------

http://lexikon.katolikus.hu/R/R%C3%A1chel.html

http://mult-kor.hu/20101104_ciszjordaniai_kegyhelyek_izrael_megsem_szakitja_meg_az_egyuttmukodest_az_unescoval

https://reformatus.hu/mutat/rahel-az-aldozatos-edesanya/

http://zsido.com/cikkek/Abbasz_vallashaboruval_fenyegetozik_Rahel_sirja_miatt/48/1904 

-----------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Betlehem

http://www.romaikor.hu/romai_epiteszet/romai_epiteszet_a_csaszarsag_vegeig/a_kereszteny_epiteszet_kezdetei/cikk/betlehem__a_szuletes_temploma__jeruzsalem__szent_sir_templom  http://www.parokia.hu/hir/mutat/3046/

http://mult-kor.hu/20140210_200_ev_utan_ujitjak_fel_a_betlehemi_szuletes_templomat

http://gondola.hu/cikkek/88472-Varja_a_zarandokokat_a_Szuletes_Temploma.html 

--------

http://corpuscuit.us/kor/index.php?option=com_content&view=article&id=532:a-kossuth-radio-qmagyarorszag-vertanujakentq-emlegette-a-jeruzsalemi-szent-istvant-az-ejfeli-mise-plebaniatemplomat-qaltemplomnakq-neveztek&catid=72:alkoto-reszei