Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Názáret, Kána

(Szentföldi utunk)   << Akkó <<    Názáret   >> Kinneret >>   

Názáret - Bazilika - Mária Kútja - Kána

 

(Szentfödi utunk 2. napja, 1994. október 14., péntek.) Akkóból 3/4 4-kor elindultunk  a hegyeken át Názáret felé.

 

Galilea és Názáret térképe

 

Názáret város neve arabul Názirah. Héberül a Názáret szó bimbót, rügyet, virágot, fiatal sarjat, zöld ágat jelent. Názáret az Újszövetségben különböző neveken szerepel. Írják Názáretnek, de néha Nazaranak. Valójában az arám Nasrat helységnév görög átírásáról van szó. Az arab "en Naszira" városnév "Őrködő asszonyt" jelent.

 

Názáret sem az Ószövetségben, sem az antik íróknál nem szerepel. Sok kritikus szerint nem is létezett a keresztények előtt. Az ásatások azonban bebizonyították, hogy már a kőkorszakban éltek itt emberek. A domboldalakban Kr.e. 2. vagy 3. évezredből származó, kiterjedt, emeletes barlanglakás rendszert tártak fel. Bronzkori sírokból a 17. dinasztia korából származó skarabeusz bogár-amuletet találtak. Sok más régészeti lelet is meggyőzően bizonyítja Názáret ősiségét és folyamatos lakottságát. Az Ószövetségben azonban valóban nem volt ismert város, Jézus idejében is gyanút ébresztő lehetett a híre. Názáretet a szentírás városnak írja, pedig csupán piciny falu volt. A héber "ir" szót a LXX. fordítás következetesen városnak, polisznak fordítja, tekintet nélkül a helység méretére. Az evangéliumok átvették ezt a szóhasználatot, így lett a falucskányi Názáretből város. Konstantin idejéig zsidó városka volt, ekkor azonban hatalmas bazilikát emeltek az angyali jelenés helyén. 1100 körül a templom elpusztult, ettől kezdve állandó kísérletezés folyt a szentély ismételt felépítésére, a siker mindég csak részleges és időleges lehetett. 1954-ben az akkori szegényes templomot lebontották, és 1960-1969 közt hatalmas templom épült olasz tervek szerint.  Ma 85ezer lakosú tiszta arab városka, lakóinak fele keresztény. (Názáret történetéről.) (K110; N 98; S155; Ú413)

 

Sokan vélik, hogy Jézus nevénél a "názáreti" jelző tulajdonképpen a nazírságát jelölné, ez azonban nyelvi alapon teljesen kizárt.

 

Názáret madártávlatból

 

Az Angyali Üdvözlet Bazilika

 

Akkót elhagyva megváltozott a vidék, a tengerparti síkság egyre dombosabb vidékké változott. A termékeny földeket és ültetvényeket lassan elhagytuk, kopár hegyoldalak szegélyezték az utat. Egyre magasabbra jutottunk, a hegyoldalakat a mindenféle méretű, sokszor szikla nagyságú kövek sűrűn borítják. Néhol erdővel találkozunk. Nem igazi erdők ezek, hanem ültetvények. Ahogy nálunk az almáskertek láthatók az út mellett, itt fenyő-, olajfa-, banán ültetvények terpeszkednek kisebb foltokban, csíkokban. Gondosan öntözik ezeket az ültetvényeket. Lyukacsos csövek kígyóznak a földön, ezek segítségével csepegtető öntözést végeznek. Meglepett, hogy néhány kaktusz ültetvényt is láttam, óriási medvetalp-kaktuszokból. Az idegenvezető elmondta, hogy a finom gyümölcséért termesztik. A tengerpart gazdag oázisainak itt már nyoma sincs.

 

Az úttal szemközti hegyoldalakban itt-ott kopár, szinte nyomortanyákra emlékeztető zsúfolt arab falvacskákat látunk. Se bokor, se fa, csak mesteri zsúfoltság. Szinte utcákat sem ismer fel az ember sokhelyütt, de az összevissza dobált, meredek hegyoldalra épített kis doboz-házak, sufnik, szemétkupacok közt mégis autóval közlekednek.

 

Názáret Jézus idejében piciny félreeső falucska volt. Az evangéliumok tették várossá és világhírűvé. Ma népes városka. Körülbelül 350 méterrel van a tenger szintje felett, és 100 méterrel a Jezrael síkság fölött. Nem látszott világosan számunkra, hol kezdődött Názáret városa. Teljesen benőtte a teknő alakú völgyet. Az eddig sem sztráda méretű országút szinte észrevétlenül tűnt el, ment át a városka szűk utcáiba. Nagy forgalom volt a városban, és jobb lehetőség nem lévén megint csak egy parkolásra teljesen alkalmatlan, egyébként Maria-nevű főúton, Mária kútja közelében szálltunk ki, és indultunk el a zsibongó forgatagban a Fogantatás temploma megtekintésére. A város gyorsan modernizálódik, cseréli az arculatát. Ezt a változást a modern épületeknek, az építkezéseknek a nagy száma is mutatja. Hamar eljutottunk az Angyali Üdvözlet Bazilikájához. (Názáret Krollnál.)

 

A város közepe az Angyali Üdvözlet temploma, mintegy jelképezve, mi tette ismertté. Az előkelő villák szinte felmenekültek a hegyoldalba. A völgyben a piac, bazár maradt, és a mindent túlnövő Bazilika szigorú tömbje. A bazilika körül emeletes épületek sorakoznak, az utcák szűkek. Gondolom az araboknak (korábban törököknek) nem is érdekük, hogy egy keresztény szenthely túllicitálja az ő vallási építményeiket. (Később, 2000 tájékán óriási vita, csaknem háborúság támadt amiatt, hogy az Angyali üdvözlet bazilikája elé egy hatalmas, hivalkodó mecsetet építsenek a mohamedánok.)

 

Piac

 

A piac itt keleten valószínűleg ilyen mindenütt. Óriási tömeg, árulnak mindenfélét, külön turistautat érdemelne a piacok és bazárok tanulmányozása. Portékák kínálása, alkudozások, kíváncsi őgyelgők, nézelődők és töménytelen mindenféle portéka mesteri össze-visszaságban, ezt látjuk mi, mai városból futtatott  turisták. Gondolom, az őslakósok számára ez egy természetes élettér.

 

Gyermekkoromra visszaemlékezve, meg a mai piacokat felidézve némi hasonlóságot fedezek fel, de a keleti forgatagban dúsabb áruválaszték van. Ott viszont nem láttam üzleteket, sem bevásárlóközpontokat. Ez a keleti piac valahogy a mi piacunk, az aluljáróink bolhapiacának és a búcsúsaink forgatagának a keveréke. Hangulatos, változatos, érdekes. Furcsa egymás mellett látni gyógyszert, szerszámokat, elektronikai alkatrészeket, ruhaneműket, gyümölcsöt, élelmiszert. Mindent, mi eladható ...

 

Angyali Üdvözlet Bazilikája          Názáret - Bazilika - Mária Kútja - Kána

 

 

Az Angyali Üdvözlet Bazilika a környező épülettömegben

 

Keskeny előudvara miatt a homlokzat feliratait is elég nehéz olvasni: az Angyali Üdvözlet szavai, és az ezekre vonatkozó prófétai sorok vannak felvésve. Csak különleges optikával tudják a bazilika homlokzatát megmutatni, vagy légifelvételen a templom nagy tömbjét. Ezek a képek csak profi fotós számára fényképezhetők, annyira bezsúfolódik a bazilika a város tömegébe.

 

 

Szűk utcácskában, iszonyúan sok ember tolongásában jutottunk fel egy kis kapaszkodóval a templomhoz, mely 1955-1969 közt épült Giovanni Muzio tervei szerint, a korábbi barokkos templom helyébe. Monumentális tömegű épület az új bazilika, de a házak közé ékelődött be, emiatt nem tud az impozáns mérete érvényesülni.

 

A Bazilika körüli udvar

 

Homlokzati dísz és az angyali üdvözlet

 

A hatalmas épületet keskeny udvar veszi körül, a külső oldalon széles árkáddal, a napsütés és eső (?) ellen.. Ez a kép a déli oldalt mutatja. A homlokzati részlet érezteti a bazilika monumentalitását. Sajnos a tér szűkössége nem tette lehetővé az egésznek képbe foglalását. (B0) Hatalmas bronzkapun jutottunk be a belső félhomályos térségbe. Jézus életének részletei láthatók a nagy kapu domborművén, az Újszövetség alapján. A baloldali kapun Ószövetségi képek vannak. Ez egy nagy szürke csarnoktér, a templomjellege első pillantásra nincs is kihangsúlyozva. Az oltárok csak később tűnnek fel, a falak nincsenek díszítve. Csak beljebb lépve bontakozik ki a központba helyezett, mélyebben elhelyezkedő barlang. Ez a zarándokok részére készült így. Középen mélyebb szintre lehet lelátni, sárga fényben van megvilágítva a Barlang szentély, a hagyomány szerint ott történt az Angyal jelenése.

 

 

A barlang szentély, Mária lakása, ahol az angyali üdvözlet elhangzott

 

A beérkezés szintje alatt, a templom főtengelyére keresztben van ez az elkerített barlang szentély. Fenn látható a felső szint, az ablakokkal. Az alsó oltár, a nyolcszögletű nyílás a kupola tengelyében van. (W34) A bejárati szinten a háttérben van egy oltár. Itt előttünk a tér közepén mélyítve egy keresztoltár látható, ez szemben áll az Angyali Üdvözlet oltárával. Az egyenes szürke beton elemek a felső szint tartó elemei.

 

A keresztbe álló oltár előtt (sárga fényben) van az a barlangszentély, ahol a hagyomány szerint az Angyali Üdvözlet megtörtént. A kőfal ősi templomrészleteket őriz. Gábor angyal helyét, ahol állt, oszlop jelzi. A barlang helye fölé hatalmas baldahin nyúlik. Többszörös vasrács óvja a helyet a túlbuzgóságtól, odajutni nem lehet, de illő távolból sokan láthatják.. A korlátot nagy tumultusban lehet csak megközelítenünk, itt végeztünk egy rövid áhítatot; elmondtuk az Úr Angyalát, és elénekeltük a Boldogasszony Anyánk című éneket. Hangunkat elnyomta a körülöttünk tolongó tömeg zsivaja, meg a fölülről hangzó markáns népének, valahol egy felsőbb szinten sokan énekelnek. A kimélyített szint felett sokszögű nyílás van ahhoz a bizonyos  felső szinthez, onnan is rá lehet látni a barlangrészletre. A templomban sok oldalkápolna van különböző kegyképekkel, oltárokkal. (A Bazilika Krollnál.)

 

Istentisztelet

 

Vasrácsokkal védve sok kis oldalkápolna található a Bazilikában, oltárkával, szentképpel, fogadalmi gyertyákkal. A tér közepén van az alsó szinttel összenyitó nyolcszögletű nyílás. A padló az adományozó nemzetek címereivel van díszítve. Ez a kép a térség első harmadát mutatja a főoltár hatalmas oltárképével. Ragyogó a hangosítása a templomnak, óriási tömeg fér el benne. Érdekes hatású a keleties díszítés és a modern elemek szögletességének keveredése. A bazilika nemzetközi adakozásból épült fel. Az adományozókat nemzeti jellegüket bemutató képek mutatják be. Árpádházi szentek, címerünk angyalai képviselik országunkat azon a hatalmas képen, ami a bazilika oldalán van. Az üvegmozaik képet a kolozsvári származású Moldován István alkotta 1967-ben. Ez az ajtó a felső szint oldalán található. Körülbelül az Angyali Üdvözlet barlangja felett van, előtte hatalmas térség van a rendház előtt, balról valamilyen előadó terem van, alatta ásatással. Az oldalcsarnok alatt a feltárások a hagyomány szerint József műhelyét, és gabona raktárakat mutatnak be. 

 

A magyar Patrona Hungariae kép a Szentkoronát tartó angyalokkal

 

A templom maga három szintes, amikor felmentünk egy emeletet, óriási modern templomtérbe jutottunk, innen szólt az énekszó. Ez a názáreti katolikusok plébánia temploma. A feltűnően nagyméretű kupola beton tartóoszlopai tagolják a templomot (de még az altemplom térségét is). Itt most ötven pap koncelebrált, egy francia hajó zarándoktömege töltötte meg teljesen a templomot. A templomhajó túlsó oldalán láthatjuk azt a hatalmas falfestményt, ami a magyarok adományaiból készült A templom tulajdonában van olyan miseruha is, amit még Gizella királynénk hímzett. A baloldali oldalkijáraton egy terasz részre jutottunk, ahonnan az épület alatti ásatásokra lehet látni: az ősi Názáret barlanglakásait, tároló helyiségeit, műhelyeit tárták itt fel. Talán Szent József műhelye is itt lehetett valahol. Itt van a közelben az a hajdani zsinagóga is, amibe Jézus járt.

 

Szent József temploma és az egykori zsinagóga

 

Mária Kútja          Názáret - Bazilika - Mária Kútja - Kána

 

Szűk meredek utcákon mentünk tovább. Nagy embertömeg mozgott minden irányban. A Szent József templomba jutottunk egy kis udvaron keresztül. A templomba nem mehetünk be. Pár lépcső vezetett le egy görög keleti, ortodox templomocskába, a Szent Gábriel templomba. Több oldalkápolna, barlangüreg nyílik itt össze. Az ő hagyományuk szerint itt volt Gábriel megjelenése, és itt volt Szent József lakása. A felirat: "Jézus itt engedelmeskedett szüleinek". A názáreti zsinagóga is itt található a közelben. Ma már nincs zsinagóga jellege sem, görög katolikus templom, de legalább is az ő tulajdonukban van. A hagyomány úgy tarja, hogy a gyermek Jézus ebben a zsinagógában tanult, és nyilvános működésének kezdetén itt olvasta Izaiás jövendölését saját magáról, és itt botránkoztak meg a názáretiek Jézus szavain.

 

Szent József lakása és Mária kútjának forrása

 

 

Mária kútja

A templomocska végében mély gödörben van Mária kútjának forrása, élénken csörgedezik a víz benne. Lejtős utca vezet arra a térre, amelynek a sarkában van a híres Mária  kútja, egy piciny parkocskában. A barlang vize irányítható Mária kútjába. Manapság  a vizet nem vezetik a kútba, ivóvíznek használnak minden csepp vizet. Körülötte elképzelhetetlen forgalom, hiszen a főutca itt megy el, sok út ide torkollik, sok üzlet van itt, és az emberek áradata is minden képzeletet meghalad. Arabok, zsidók, és elképesztő mennyiségben zarándok, vagy turista.

 

A templomocskából kijőve vettük észre egyik útitársunk eltűntét. Nagy keresgélés támadt, egyesek visszamentek az Angyali Üdvözlet templomához, a többiek pedig az autóbuszhoz mentünk, és beszállva várakoztunk a keresgélés eredményére. Sok reményünk az óriási tömeg miatt nem volt. Hosszú időbe telt, míg végre megkerült az elveszett társunk: a tömegben más kijáraton jött ki a templomból és elkeveredett tőlünk.

 

Kána          Názáret - Bazilika - Mária Kútja - Kána

 

A szerencsés megtalálás örömében megnyugodva indult buszunk tovább, szálláshelyünk felé. A zsúfolt esti forgatagon keresztül csak nehezen és lassan keveredtünk ki a városból. Sűrű sötétben haladtunk a Galileai hegyeken keresztül a Genezáreti tó felé. A sötétben nem sokat lehetett látni, a falvacskák sötétek, kihaltak, fények csak néha tűnnek fel a távolban. Kánát is csak a sötétben sejtjük. Kána település neve háromszor fordul elő a Bibliában, mindháromszor csak János evangéliumában. A galileai Kánát nem említi a Biblia egyetlen más könyve és más kortárs forrás sem.

 

Kána, a Mennyegző Temploma

 

A kibucunk jelzőtábláját sem láttuk meg azonnal. Soffőrünk elbizonytalanodva keresgélt a sötét úton valamilyen eligazító jelet. Végre feltűnt egy út menti vendéglő, vagy tán étterem, ennek vendégei igazítottak el minket, hol találjuk meg a szállást adó kibuchoz vezető bekötő utat. Volt ugyan jelzőtábla, de az utat szegélyező magas, és buja növényzet miatt eléggé takarva volt a reflektor fényétől, így aztán a gépkocsi vígan elhaladt mellette.

 

          Názáret - Bazilika - Mária Kútja - Kána

(Szentföldi utunk)   << Akkó <<    Názáret   >> Kinneret >>   

-----------------------

Kapcsolódó háttéranyagok: Angyali Üdvözlet Bazilika Krollnál - Názáret Krollnál - Názáret története

-----------------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A1z%C3%A1ret

http://hu.wikipedia.org/wiki/Angyali_%C3%BCdv%C3%B6zlet_bazilika _(N%C3%A1z%C3%A1ret) 

http://igeretfoldje.blogspot.hu/2011/01/maria-kutja.html 

http://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%A1na _(Galilea) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Church_of_the_Annunciation