Rieth József: Szentföldi zarándoklatunk

Kumrán

(Szentföldi utunk)  ---    << Masada <<    Kumrán    >> Olajfák hegye>>     

 

Kumrán-közeli kibuc -- A kumráni lelőhely térképe és légi felvétele -- Az első lelet barlangja -- Korsók a leletek közül

 

(Szentfödi utunk 4. napja, 1994. október 16., vasárnap.) A Holt-tenger mellett találták meg a római uralom elől ide menekült esszénusok kolostorának romjait, valamint azokat a barlangokat, amelyek Krisztus előtt írt kéziratokat tartalmazó korsókat rejtettek, a híres Qumráni tekercseket. 1947-ben Mohamed ad Dib nevű beduin fiúcska talált meg néhány korsót, benne bőrdarabokkal. Szerencsére a bőrökön szakértők észre vették a régi írásjeleket, az Ószövetségi Szentírás ősi szövegeit. 1951-ben ásatásokat kezdtek itt, és feltárták a telepet, a temetőt, a barlangokat.

 

 

 

Leletek -- Izajás tekercs -- Réztekercs -- Bőr-tekercs

 

Valóságos versenyfutás kezdődött a kutatásban a régészek és az arabok között: ki talál hamarabb újabb leleteket. Nem kevésbé izgalmas feladat volt a sokszor néhány betűt tartalmazó töredékekről megállapítani a pontos szentírási helyét. Nagyon sok régi pergamen, bőr, és más régészeti érték került elő. Alaposan megismertük a kumráni közösség életét, szabályzatát, tanítását, de ami ennél sokkal fontosabb, a Szentírás szövegének az addig ismert legrégibb változatánál több száz évvel korábbi leiratai kerültek elő, és bizonyították a régi szövegek pontos egyezését a mai Neovulgata kiadással. Ez a régészeti eredmény nagy csapás volt a biblia kritikusai számára, akik a szent szövegek meghamisításával, betoldásokkal gyanúsították az Egyházat. A legrégibb szent szövegeket ősi kódexekből ismertük korábban, ezeket a kódexeket a 4. században készítették, és például a messiási jövendöléseket csak ezekből ismertük. Kumránban azonban több száz évvel korábbi szövegeket találtak, amelyek pontosan egyeztek a kódexek szövegével, bizonyítva a Szent Szövegek megbízhatóságát.

 

Az első barlang és környezete

 

Az első barlang -- A barlang belseje -- A lelőhely környékének térképe

 

Csoportunk a kumráni lelőhelyen

 

A Kumráni telepről korábban olyan kép alakult ki bennem, mintha az is egy magaslaton, megközelíthetetlen helyen lenne. Amikor az autóútról ide kanyarodtunk, csodálkoztam, hogy a telep egy alacsony domb tetején található. A magas sziklafalak párszáz méternyire magasodnak a teleptől nyugatra. A szírtektől először szakadékos a terep, rajta tátongó barlangnyílásokkal. Lejjebb omladékokkal feltöltött szakasz következik, majd lankás sivataggal ereszkedik le, ez aztán átmegy mély árkokkal szabdalt meredek szurdok hálózatba, végül a part lankás sivataga terpeszkedik. A telepnek aránylag kicsiny parkolójából egy emeletnyi lépcsős úton felkapaszkodva nyolcszögletű védőtető alatt tartottunk rövid igeliturgiát. Innen már szinte ráláttunk a telep romjaira.

 

Feltárási terület

 

Fürdőmedence lépcsője -- Az ásatási terület légi felvétele -- A telepről készült rekonstrukciós rajz

 

A távolra húzódó hegyek oldalából jól láthatóan tátonganak ki a hegyoldali barlangok. Ott élték remetei magányukat a szerzetesek. Maga Kumrán itt volt a dombtetőn. Ásatással feltárták a közösség hatalmas telepét itt lenn a dombtetőn: szobák, csatornák, ciszternák mutatják a bizonyára elég kényelmes városka szerkezetét. Találtak műhelyeket, fürdőt, ebédlőt, utóbbiban tányérokat és csészéket leltek felhalmozva. Jól rekonstruálható a vízvezetékrendszer. A kis dombtető pereméről át lehet tekinteni a mély vízmosásokkal szabdalt dombvonulatokat. Szemben látjuk a leggazdagabb lelőhelyet, egy valószínűtlen helyen levő hasadékot. Abban a barlangban találta meg a pásztorfiú a híres tekercset, ami aztán elvezette a kultúrvilágot Kumrán feltárására. A hasadékokban, barlangokban százszámra találták meg a korsókba zárt tekercseket, volt amelyikben 400-at. Tisztelettel néztük egy ideig a hegyeken távol tátongó rejtekek sötét foltjait. Boldog csoportok róják az ösvényeket, hogy egyiket-másikat közelről is megnézhessék. Nekünk a rövid idő miatt már sietnünk kell, mert vendéglátó beduinok várnak táborukba.

 

(Szentföldi utunk)  ---    << Masada <<    Kumrán    >> Olajfák hegye>>     

----------------------

http://lexikon.katolikus.hu/Q/Qumran.html

http://lexikon.katolikus.hu/Q/qumrani%20k%C3%A9ziratok.html

http://lexikon.katolikus.hu/Q/qumrani%20k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g.html

http://lexikon.katolikus.hu/E/essz%C3%A9nusok.html

http://izraelregeszete.5mp.eu/web.php?a=izraelregeszete&o=k6Hnan7lQS 

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=6427&pIdx=3&print=1 (Új megvilágításban Kumrán!)

http://www.biblia.hu/regesz/ujfelfed.htm 

Történelmi összefoglaló