Rieth József: Útiemlékek

Arlesi látogatásunk

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

1997. június 24-július 1. között egy Lourdesi zarándokúton vettünk részt. Utunk 7. napján (június 30), a hazautunkon egy rövid látogatásra megálltunk Arles városában. Élményeinkről számolok be az alábbiakban.

ARLES-i élményeink           Élmények - Történet - Látnivalók - Vázlat

 

15,45-kor érkeztünk ide. Ez a városka Provance egykori fővárosa, 40000 lakossal. Kr.e. a 7.században már település volt itt. Neve a sok vizéről eredeztethető, Arelate azt jelenti, mocsaras város. 314-ben zsinat volt itt. Itt is nehezen találtuk meg a megfelelő parkolót. Cserébe a városfalat teljesen körbejártuk, és megcsodálhattuk. A kapubástyákat a modern forgalom miatt a legtöbb helyen lebontották, de a falak és bástyák egyébként épen állnak.

 

E13

 

 

            Nagyon szép volt a part, ahol megálltunk. A városon átfolyó Rhone partja, hídjai, a középkori és modern épületek kellemes látványt nyújtanak. A parkoló mellett nagy park és játszótér kínál felüdülést. A parkban férfiak játszottak öklömnyi vasgolyókkal. Nagy komolysággal játsszák ezt a francia nemzeti játékot. A kellemesen árnyékos játszótér itt kihalt volt. A parkoló túloldalán bezárt templom árválkodott.

 

E21 [v20]

 

            A megállóhelyünk a történelmi központ közelében volt. Az utcákon sok parkoló autó állt. A középkorias és délvidéki stílusú épületek hangulatossá tették a város látványát. Biztosan aludtak a városka lakói, és csak este fog megindulni az élet a városkában.

 

E12, 19

 

            Eljutottunk az ősi rómaikori építményig, az Arénáig. Ez az Amphitheatruma 136 m hosszú, 107 m széles és 20000 néző fér el benne. Dór és korinthusi oszlopok díszítik. A középkorban nem sokra becsülték, mint történelmi értéket. 200 házat és 2 kápolnát építettek rá. A 13.században tornyokat építettek rá legfelül, 3 torony ma is látható ezek közül.(E14, 15, 16, 17, 18, 20)

 

 

 

            Ma fesztiválokat, de bikaviadalokat is tartanak benne. Ez nem csak a szokásos rituális mészárszék-játék, hanem egy olyan őrültség, amikor a bikák előtt és után fut egy hatalmas tömeg. A bikának nem is kell haragudnia, csak véletlenül utolér egy hasraeső futót, és már vihetik is az illetőt a kórházba.

 

[v19]

 

            Az Arénát körülsétáltuk, majd a szűk utcákon elmentünk a Szinházig, a Szent Trophime templomig, aztán visszatértünk a d'Ete parkig. Itt már sok gyermek játszott a játszótéren. Szűk utcákon mentünk vissza a városfalakhoz. [v30]          

           

 

 

 

 

Története            Élmények - Történet - Látnivalók - Vázlat

Arles-t a görög gyarmatosítók alapították a Kr. e. 6. században Théliné néven. A települést Kr. e. 533-ban a kelta saluviusok csapatai foglalták el, akik hamar alkalmazkodtak a városi életformához. Ekkor kapta a település az Arelatum/Arelas nevet. (A későbbiekben a Rhône bal partján levő településrész Constantinus tiszteletére felvette a Constantia nevet.)

A rómaiak Kr. e. 123-ban foglalták el a várost, és Gallia Narbonensis provincia székhelyévé tették. Kr. e. 104-re elkészült egy, a várost a Földközi-tengerrel összekötő csatorna, amelynek köszönhetően a település jelentősége nagyban nőtt, de még mindig Massilia (Marseille) mögött maradt.

A polgárháborúban a város Julius Caesar mellé állt és katonai segítséget nyújtott a Pompeius elleni harcban, miközben a rivális város, Massilia Pompeiust támogatta. Miután Ceasar győzedelmeskedett, dictatorként megfosztotta Massiliát privilégiumaitól, és Arelatumra ruházta őket, a várost pedig a VI. legio veteránjai coloniájává alakította.

Arelatum hamar kiemelkedő jelentőségű várossá alakult. Az 1. században komoly építkezések zajlottak a városban: színház (a század végén), amfiteátrum (90-es évek) épült, létrejött az Alyscamps temető, majd elkészült a Rhône folyó hídja is.

A kereszténység térnyerésével Arelatum fontos egyházi központ lett, a IV. században érsekség, több zsinatot is tartottak itt. "Gallia kis Rómája" az V. század elején élte fénykorát. 80–100 ezer főre becsült, a mait jóval meghaladó lélekszámával a gallok legnépesebb városa volt.

A Római Birodalom bukása után a vizigótok foglalták el, ezzel kezdetét vette hanyatlása. Később, a Karoling-birodalmat felosztó verduni szerződést (843) követően a város az önálló Arlesi királyság, majd a provence-i grófok székhelye, egyszersmind érsekség is. A XII. században újjászülető város fellendülése azonban nem tartott sokáig. 1182-ben a provence-i grófok székhelyüket Aix-en-Provence-ba helyezték át. Miután a pápaság a közeli Avignon-ba "költözött" (1309), Arles megszűnt érsekségi székhely lenni, lakossága pedig a háborúk, a Rhône áradásai és különösen a pusztító pestis járványok (1348, 1398, 1450, 1481) hatására drámaian lecsökkent.

A XVI. század első felében a város különösebb konfliktusok és háborúskodás nélkül fogadta el a Francia Királyság fennhatóságát. Ekkortájt kezdődtek a környező ingoványos részek lecsapolásának első komolyabb munkálatai. A század végétől a vallásháborúk, újabb természeti csapások és pestis járványok sújtották a várost. Különösen sok áldozatot szedett az 1721-es járvány.

A XIX. század Arles számára is alapvető változásokat hozott. Kikötője gyors fejlődését az 1848-ban ide is elérkező vasút visszavetette, de ugyanakkor új iparágakat is teremtett. Megjelent az első gőzhajó, az utcai közvilágítás, két híd épül a folyón (az egyik a vasút számára, a másik az addigi hajóhidat váltotta fel) és elkezdődött a rakpartok kiépítése. Kialakultak a város ma is használt főbb útjai, fontos középületeket emeltek, az urbanizáció egyre gyorsult. Fokozatosan kibontották az addig betemetett vagy beépített antik emlékeket (elsősorban az amfiteátrumot) és megkezdődött a régi provanszál kultúra emlékeinek gyűjtése is.

A XX. század két nagy világégése Arles városát szerencsére elkerülte. Fennmaradt műemlékei közül hetet vettek fel az UNESCO Világörökség részeként nyilvántartott listájára.

Arles ipara hagyományosan a jó megközelíthetőségére és kedvező fekvésére épül. Itt találkozik a Rhône-mellék a Földközi-tenger vidékével. A Rhône mellett a várost érintő Párizs–Lyon–Marseille vasútvonal is nagy gazdasági jelentőséggel bír. Az 1960-as években történt nagyütemű iparosodás azonban elkerülte a települést, jelentőségéből sokat vesztett. Mára ismét fejlett és gyors ütemben tovább fejlődő gazdasággal büszkélkedhet Arles, ahol a modern szektorok nagy jelentőséget kapnak.

Látnivalók, kultúra            Élmények - Történet - Látnivalók - Vázlat

 

A 19. századtól kezdve Arles-t pezsgő kulturális élet jellemzi. 1854 óta itt működik a provanszál nyelv és irodalom ápolására életrehívott Félibrige Alapítvány és irodalmi társaság. ("Félibre" provanszál nyelven költőt jelent.)

A számos kisebb művészeti galéria mellett Arles-nak több jelentős múzeuma is van.

A Museon Arlaten – a provanszál kultúra nagy tárháza, melynek alapítása Frédéric Mistral Nobel-díjas író, nevéhez fűződik. A Réattu Múzeum – a város szépművészeti múzeuma, a Máltai Lovagrend XVI. században épült egykori kolostorának épületében. Az ókori Provence és Arles antik emlékeit bemutató múzeum, mely 1995-ben új, modern vonalú, külön e célra tervezett épületben kapott helyet. A városnak két, állandó épülettel és társulattal rendelkező színháza van, de a turistaszezon idején a kínálat ennél jóval nagyobb. Folyamatosan zajlanak a különböző kulturális és közéleti események, melyek közül kiemelkedik a júliusban megrendezett Fotóművészeti Fesztivál, a szeptemberben megrendezett Rizsünnep, és népszerűek a hagyományos bikaviadalok is.

            Színháza Augusztus idejéből származik, színpadának  átmérője 103 méter. Ma is megvan a zenekar és a függönyhúzó helye. Amikor ott jártunk, az antik rész teljesen le volt takarva modern műanyag székekkel, valamilyen modern program céljára a nyári játékok sorában.[v50]

 

            Pogány múzeum  látható a Szent Anna templomban, gall-római emlékek. Megcsodálható itt négy nagy mozaik, valamint  II.Constantinus mellszobra, továbbá görög és etruszk kerámiák sora.

            Keresztény Egyházi múzeum van a jezsuiták volt kollégiuma kápolnájában, és 4.- 5.századi szarkofágok.

            Museon Arleten. A 16. századi Laval-Castallene-palotában található. Frederic Mistral 100000 frankos .Nobeldíját fordította arra, hogy néprajzi anyagot gyűjtsön Provence-ről.

            Saint-Trophine-templomában van provance leghatalmasabb román templomhajója. 1178-ban Barbarossa Frigyest itt koronázták Arles császárává. Mellette ágoston rendi kolostor látható, szép kerengővel, híresek az oszlopfők. Ezeken az oszlopfőkön fülkékben szobrok láthatók, Ábrahámtól Lázárig bibliai eseményeket mutatnak be.

            Fesztiválja híres minden év júliusában.

            Ősi sírkertjét érdemes megtekinteni, neve Aliscamps. Van Gogh és Gauguin festményeiről ismerős a sírkert képe.

 

A Saint-Trophime templom kapuzata. Amfiteátrum. Ókori színház Alyscamps temető A Fórum földalatti folyosói Constantinus fürdője Saint-Trophime templom és kerengője Montmajour apátság Museon Arlaten Van Gogh híd Espace Van Gogh (Volt arles-i kórház) Camargue Múzeum Réattu Múzeum Az Ókori Arles Múzeum

 

 

Útivázlat           Élmények - Történet - Látnivalók - Vázlat

 

-----------------------------------------

ARLES [490]- 35 km

Provance egykori fővárosa, 40e lakos

Kr.e.7.sz már település volt itt

4.sz. Arelate = mocsaras város

314. zsinat volt itt

Amphitheatrum 136 m hossz, 107 sz

             20e néző, dór és korint. oszl

             középk. 200 ház, 2 kápolna

             13.sz tornyok legfelül, 3 ma is

             ma bikaviadalok

 

Színház Augusztus idejéből

             színpad átm. 103 m

             zenekar, függönyhúzó helye.

 

Pogány múzeum a Sz Anna t.ban

gall-római emlékek, 4 nagy mozaik

             II.Constantinus mellsz.

             görög és etruszk kerámiák

 

Keresztény Egyházi múzeum

a jezsuiták volt kollégiuma káp.-ban

             4.,5.sz.-i szarkofágok

 

Museon Arleten -

16. sz.i Laval-Castallene-palota

Frederic Mistral 100e fran.Nobeldíj

             néprajzi anyag provence-ről

 

Saint-Trophine-templom

provance leghat.abb román t.hajója

1178.Barbarossa Fr, Arles csász.kor.

Mellette ágoston r. kolostor, kerengő

             oszlopfők, szobrok fülkékben

             Ábrahámtól Lázárig

 

Fesztivál - júliusban

 

Ősi sírkert - Aliscamps

             Van Gogh és Gauguin festm.

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

---------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Arles

FR: 490.o.