Háttérismeret a "GYERMEKKOROM" című anyaghoz:

 Cipész szakképesítés

 

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

I. A szakképesítés Országos Képzési Jegyzékben szereplő adatai

 

1. Szakképesítés azonosító száma: 12 2 7335 03 4 0 05

2. Szakképesítés megnevezése: Cipész

 

 

II. A szakképesítés munkaterülete

 

1. A szakképesítéssel legjellemzőbben betölthető munkakör, foglalkozás

----------------------

A munkakör, foglalkozás FEOR száma megnevezése

-----------------------

7335 Cipész, cipőkészítő, -javító

 

 

 

 

----------------------

A munkakör, foglalkozás

FEOR száma megnevezése

-----------------------

7339 Egyéb bőripari foglalkozások

3249 Egyéb egészségügyhöz kapcsolódó foglalkozások: ortopédiai cipész

8124 Cipőgyártó gépkezelő és gyártósor mellett dolgozó

7335 Cipész, cipőkészítő, -javító (cipőfelsőrész-készítő)

 

 

3. A munkaterület rövid, jellemző leírása

– Lábbelikészítés kézi műveletekkel, különböző összeszerelési módszerekkel.

– Méretvétel egészséges és enyhe deformáltsággal rendelkező lábról.

– Méretes lábbeli kaptakialakítása, méretkorrekciók elvégzése a felsőrész és alsórész alkatrészek kézi összeszerelése.

– Egyszerűbb ortopédiai megoldásokat igénylő lábbeli elkészítése.

– Normál és méretes lábbeli alsórész és felsőrész mintáinak készítése.

– A lábbelikészítésnél alkalmazott egyszerűbb gépi műveletek elvégzése (csiszolás, talpszélmarás, préselés).

– Kézi és gépi eljárással készült lábbelik javítása.

 

 

 

 III. A szakképesítés szakmai követelményei

III/1. A foglalkozás gyakorlása során előforduló legfontosabb feladatcsoportok, feladatok

 

 

1. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– A munkahelyre vonatkozó általános előírások betartása: A munkahely megfelelő kialakítása, helyes anyagtárolás, közlekedési utak biztosítása.

– Foglalkozási ártalmak megelőzése.

– A saját és a környezetben dolgozók balesetvédelmének biztosítása:

  = a különböző technológiák, munkafolyamatok végzése során a speciális biztonsági előírások alkalmazása, és a védőfelszerelések használata;

  = a munkahelyi baleseteknél a sérült számára elsősegély nyújtása, a balesetet kiváltó ok megszüntetése, a munkahelyi vezető, illetve a segélynyújtó szolgálat haladéktalan értesítése.

– A baleset kivizsgálásában és a jegyzőkönyv készítésében közreműködés.

– A tűz- és robbanásveszély megelőzésére vonatkozó előírások betartása.

– A munkahelyre vonatkozó általános tűzvédelmi előírások ismerete és betartása.

– A tűzoltó készülékek használatára vonatkozó előírások ismerete és szükség esetén alkalmazása.

– Az anyagok tárolására, felhasználására vonatkozó előírások betartása, a megfelelő védő- és egyéb eszközök használata. Érintésvédelem.

– Áramütéses balesetnél a további sérülések elkerülése érdekében az áramtalanítás, a sérültnek az áramkörből való kiszabadítása.

– A környezetvédelem területeinek, céljainak ismerete, az előírások betartása.

– A munkahelyre vonatkozó általános környezetvédelmi előírások betartása: Az alkatrészek megmunkálása során felhasznált anyagok és a keletkező hulladékok kezelésére, tárolására vonatkozó előírások betartása.

– A levegőszennyeződés csökkentése érdekében elszívóberendezések alkalmazása.

 

 

2. Munkajogi, és gazdálkodási ismeretek

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– A munkahelyre vonatkozó szabályozások (munkaköri leírások, bérezésre, továbbképzésre, munkarendre, stb. vonatkozó szabályozások) ismerete, betartása, és alkalmazása.

– A munkahelyen működő szakmai képviseletek, érdekképviseletek ismerete, a közreműködésre való készség, illetve segítségük igénybevétele.

– Jogi szabályozási eszközök hozzáférhetőségi helyének és módjának ismerete.

– Az államszervezet felépítésének ismerete, a polgárjog alapfogalmainak, jogrendszerének megismerése.

– A gazdasági társaságok megkülönböztetése.

– A munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos alapfogalmak, a próbaidő és a szabadság fogalmainak megértése.

– A tanulószerződés tartalmának megismerése, különös tekintettel a szerződő felek jogaira és kötelességeire.

– A kollektív szerződéssel kapcsolatos alapfogalmak ismerete és definiálása.

– A dolgozóknak adott bizonylatokon szereplő adatok és összegek magyarázata.

– Személyi jövedelemadó előleg számítása. Személyi jövedelemadó bevallás.

– Az adózási mulasztások jogkövetkezményeinek felsorolása. Adózási morál lényegének megértése.

– A társadalombiztosítási járulékra vonatkozó legfontosabb előírások megfogalmazása.

– Költség és kiadás kategóriák megkülönböztetése, költségszámítás egyszerű példák alapján.

– Az álláskeresés elméleti és gyakorlati tudnivalóinak ismerete. Önéletrajz, pályázat, munkaszerződés fogalmának meghatározása, önéletrajz készítése.

– A kommunikáció megfelelő formáinak alkalmazása felettesekkel és munkatársakkal szemben (bemutatkozás, megszólítás stb.).

– A kommunikáció adott időszakban használatos technikai eszközeinek használata, gyakorlati alkalmazása.

– Vállalkozói tulajdonságok megismerése, vállalkozói szemlélet megalapozása elvi szinten.

 

 

3. A munkafolyamat megtervezése és előkészítése gyártási alapismeretek felhasználásával

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– A lábbeli szerkezete, felépítése, az alkatrészekkel szemben támasztott követelmények és a lábbeli rendeltetésének összhangjának ismerete.

– A lábbeli készítéséhez felhasznált alap-, kellék-, segédanyagok, valamint félkésztermékek tulajdonságainak, szerkezetének ismerete, azok kiválasztási szempontjainak ismerete.

– Lábbelik összeszerelésénél alkalmazott technológiák műveleti elemekre bontása, a szükséges eszközök, kéziszerszámok, berendezések kiválasztása.

– Az elvégzett művelet eredményének előírás szerinti ellenőrzése.

 

 

4. Műszaki dokumentációk értelmezése és felhasználása, és egyes részek készítése

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

4.1. Műszaki alapismeretek

– Műszaki rajzok szabvány előírásainak ismerete, alkalmazása, szakmai rajzok előírásainak ismerete, alkalmazása.

– A láb méretvételének dokumentálása, alkatrész és összeállítási rajzok készítése, szakmai szabványok ismerete és alkalmazása.

4.2. Gyártmánytervezés

– Az emberi láb felépítésének, élettani funkcióinak ismerete, a láb és cipő viszonyának, a mérések közötti összefüggéseknek a megértése.

– A láb legjellemzőbb anatómiai helyeinek ismerete, méretvétel elvégzése.

– A kapta jellemző pontjainak, vonalainak, felületeinek, szerkezetének ismerete.

– Kapta felületeinek másolása.

– Felsőrész szerkesztés módszerei, a szerkesztéshez szükséges méretek kiszámítása.

– A megszerkesztett körvonal alapján részminták készítése.

– Alsórész alkatrészek kialakítása, a kapta körvonalai alapján.

– Mintasorozat készítés alapelveinek, módszereinek ismerete.

4.3. Gyártástervezés

– Anyag-előirányzat meghatározásához szükséges számítások elvégzése.

– A szakmával kapcsolatos rendelkezésre álló számítógépes programok futtatása, alkalmazása.

– A lábbeli funkciója és rendeltetési célja szerinti gyártási eljárás kiválasztása.

 

 

5. A lábbelikészítés kézi alapműveletei

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– Darabolás kézzel, az anyagok vágási ellenállásához igazodóan.

– Áztatás, nedvesítés.

– Élezés, vékonyítás.

– Tömörítés.

– Csiszolás.

– Szegezés.

– Varrás.

– Ragasztás.

 

 

6. A lábbelikészítés kézi összeszerelő, formakialakító műveletei

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– Fárafoglalás előkészítése.

– Fárafoglalás kivitelezése, felsőrész formázás húzással.

– Bedolgozási többlet rögzítés különböző módszerekkel.

– Ráma felerősítés ragasztással, szegezéssel, varrással.

– Talpalás előkészítő műveleteinek elvégzése.

– Talpfelerősítés ragasztással természetes bőr, gumi és műanyag esetében.

– Természetes bőrtalp felerősítés szegezéssel és varrással.

– Épített sarok és tömbsarok felerősítés.

– Talp- és sarokforma-kialakítás az összeszerelt lábbelin.

– Lábbeli felsőrészének és alsórész alkatrészeinek kikészítése.

 

 

7. Méretes, egyszerűbb ortopédiai lábbelikészítés műveletei

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– Méretvétel elvégzése.

– Hossz-, szélességi, bőségméretek korrekciója a kaptakialakítás után.

– Helyi méretkorrekciók.

– A lábboltozatok megsüllyedésének megelőzési módjai, kialakult elváltozáshoz szükséges beépített vagy kiemelhető betét készítése.

– A talpaláshoz és sarkaláshoz kapcsolódó ortopédiai megoldások kivitelezése. Külső, belső perememelő, legördülést biztosító elem, hosszított sarok készítése.

 

 

8. Lábbelikészítés mechanikai műveletei

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– Felsőrész-készítés áttekintése, a szükséges műveletek, műveletcsoportok ismerete (szélmegmunkálások, összeszerelés, bélelés).

– Formakialakító műveletek végzése géppel.

– Lábbelikészítés egyes összeszerelő műveleteinek végzése géppel (talpragasztás, gépi szegezés).

– Előre gyártott alkatrészek alkalmazása.

 

 

9. Lábbeli javítások

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

– Felsőrész és bélésalkatrész meghibásodásainak kijavítása.

– Sarkalás javítások, talpalás javítások.

– Tágítások.

 

 

 

(III. A szakképesítés szakmai követelményei)

III/2. Követelmények

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

 

1. Munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, biztonságtechnikai előírások ismerete, betartása, alkalmazása

– Ismerje és értelemszerűen alkalmazza a szakmára és a munkahelyre érvényes általános munkavédelmi előírásokat. Tudja a saját munkahelyét megfelelően kialakítani a termékek és a közlekedés nagysága, illetve az előírások szerint.

– Ismerje és tudja alkalmazni a szakmára vonatkozó speciális biztonsági előírásokat a munkafolyamatokban, a biztonsági berendezések és védőfelszerelések használata útján (munkavégzés előtt ellenőrzés).

– A baleseteknél és tűzeseteknél szükséges intézkedéseket adott esetben tudja szakszerűen végrehajtani (szabályszerű elsősegélynyújtás, az illetékesek haladéktalan értesítése, a baleset kivizsgálásához információk szolgáltatása).

– Értelemszerűen alkalmazza a tűz megelőzésére vonatkozó intézkedéseket, a szabályokat tartsa be, szükség esetén a tűzoltó készüléket tudja szakszerűen kezelni.

– A szakmában előforduló mérgező, gyúlékony anyagok (pl. ragasztók) kezelésére vonatkozó előírásokat értelemszerűen alkalmazza.

– Ismerje az elektromos áram élettani hatásait és az elektromos áram által okozott balesetnél szükséges intézkedéseket szakszerűen (további balesetet nem okozva) tudja végrehajtani.

– A tanultak alapján tudja a sérültet kiszabadítani az áramkörből a lehetőségektől, a sérült helyzetétől függően.

– Legyen tisztában a szakmára, munkahelyre jellemző és az általános környezetkárosító hatásokkal, a megelőző, illetve a csökkentő eljárásokat, módszereket tudja és akarja is hatékonyan alkalmazni.

 

2. Munkajogi és gazdálkodási ismeretek

– Értse a munkahelyre vonatkozó munkajogi szabályozások célját, tartsa be azokat, és adott helyzetben értelemszerűen tudja a megfelelőt alkalmazni.

– Legyen készsége a munkahelyen működő szakmai képviseletekkel való együttműködésre az esetleges problémák megoldásában.

– Adott témára vonatkozóan a jogszabályok segítségével a szükséges információkat tudja megszerezni.

– Tudja a gazdasági társulásokat megkülönböztetni jogi és gazdasági kritériumok alapján.

– Ismerje a munkaviszony létesítésével, megszűnésével kapcsolatos fogalmakat, illetve a társadalombiztosítási járulékra vonatkozó előírásokat, és tudja ezeket szabatosan meghatározni a Munka Törvénykönyve alapján.

– Értse a tanulószerződéssel és a kollektív szerződéssel kapcsolatos fogalmakat, tudja ezeket meghatározni és használni.

– Tudja értelmezni a dolgozókat érintő (pl. bérfizetési) bizonylatokon szereplő adatokat.

– Ismerje és értse a személyi jövedelemadó előleg számítás és a személyi jövedelemadó bevallás módját, a hatályos rendeletek szerint, példák alapján.

– Tudjon költségeket és kiadásokat szabályszerűen vezetni, összesíteni.

– Legyen képes az álláskereséssel kapcsolatos teendőket végrehajtani, tudja az egyes anyagokat megkülönböztetni a tartalmi különbségek alapján.

– Ismerje és használja a kommunikáció különböző technikai eszközeit az útmutatók és tapasztalatok alapján.

– Legyen igénye az önképzésre, illetve a továbbképzésben való részvételre, tudja ezt megszervezni, végrehajtani.

– A vállalkozói szemlélet kialakításához tudjon bizonyos tevékenységformákat (információgyűjtés, tervezés, kötelezettségvállalás, döntéskészség) tanulói szinten elsajátítani.

 

3. A munkafolyamat előkészítése gyártási alapismeretek segítségével

– Ismerje fel a lábbeli gyártási eljárását ennek megfelelően tudja az alkatrészekkel szemben támasztott követelményeket megkülönböztetni, megfogalmazni.

– Ismerje a lábbeli készítéséhez felhasznált alap-, kellék-, segédanyagokat, valamint félkésztermékek tulajdonságait, szerkezeti jellemzőit. Tudja kiválasztani az adott termékhez a megfelelő anyagokat, alkatrészeket.

– A különböző gyártási eljárásokkal készült termékek műveletekre bontását végezze el, valamint a szükséges eszközöket, kéziszerszámokat, berendezéseket tudja kiválasztani.

– Ellenőrizze az elvégzett műveletek előírásszerű végrehajtását. Tudja eldönteni azt, hogy megfelelően történt-e a munkavégzés.

 

4. Műszaki dokumentációk értelmezése, felhasználása és egyes részek készítése

– Tudja a műszaki dokumentációkat (gyártási leírás, műszaki rajzok stb.) értelmezni, a rajzokat olvasni, a munkavégzésnél felhasználni.

 

4.1. Műszaki alapismeretek

– Ismerje a műszaki ábrázolás szabályait és a szabványok ismeretében a szakmai rajz készítésénél értelemszerűen alkalmazza azokat (rajzméretek, vonalfajták, méretezés, feliratok, vetületi ábrázolás).

– Tudja a láb méretvételét (méreteit) előírásszerűen dokumentálni.

4.2. Gyártmánytervezés

– Ismerje az emberi láb felépítését, élettani funkcióit, a láb és cipő viszonyát, értse a méretek közötti összefüggéseket.

– Tudjon a lábról pontos méretet venni, mérőszalaggal, lábkörrajzzal.

– Tudja a kapta felületének másolását szakszerűen elvégezni.

– Ismerje a felsőrész szerkesztési módszereket, értse a méretszámítási elveket.

– Tudja megszerkeszteni szögrendszer vagy kaptamásolat után a felsőrész alapmintáját.

– Tudja pontosan elkészíteni a szín- és bélésmintákat az alapminta felhasználásával.

– Tudja elkészíteni az alsórész alkatrészek daraboló mintáit a kapta vagy a kész felsőrész alapján.

– Ismerje, értse a mintasorozat-készítés alapelvét, módszereit.

4.3. Gyártástervezés

– Tudja meghatározni a szabás gazdaságosságával kapcsolatos fogalmakat, ismerje az összefüggéseket, tudja kiszámítani az anyagszükségletet természetes bőrök esetében.

– Tudja a számítógépen lefuttatni a rendelkezésre álló szakmai programokat.

 

5. A lábbelikészítés kézi alapműveletei

Tudja az alábbi műveleteket szakszerűen elvégezni és a hozzá tartozó ismereteket alkalmazni:

– Kiszabni az alkatrészeket kézzel, megválasztani a darabolási módot az anyagtulajdonság függvényében, összhangot kialakítani az anyag tulajdonságai és az alkatrészek igénybevétele között.

– Ismerje a nedvesítés hatását eltérő szerkezetű anyagok esetében és alkalmazza a konkrét alkatrész megmunkálásánál.

– A keményáru alkatrészek szélvékonyítását márványlapon, cipészkéssel. Az élezőgépet kezelni és beállítani.

– A természetes bőr keményáru alkatrészeket kézi kalapálással tömöríteni.

– Ismerje a csiszolás és felülettisztítás jelentőségét, a műveletet kézi eszközökkel és géppel tudja elvégezni.

– Elkészíteni a fém- és faszeges összeerősítések különböző változatait, kiválasztani a megfelelő méretű és anyagú összeerősítő elemet (ideiglenes, végleges összeerősítés).

– Elkészíteni a kézi varrófonalat az összeerősítés módozatának (bekötés, rámázás, talpalás) megfelelően, és elvégezni az összevarrást.

– Az összeerősítendő alkatrészeket előkészíteni ragasztáshoz és kiválasztani az anyagféleségeknek megfelelő ragasztóanyagot, az összeerősítés jellegének figyelembevételével (ideiglenes, végleges ragasztás).

 

6. A lábbelikészítés kézi összeszerelő és formakialakító műveletei

Tudja az alábbi műveleteket szakszerűen elvégezni úgy, hogy az elméleti ismereteket értelemszerűen alkalmazza:

– A kéreg, orrmerevítő előkészítését, felsőrészbe helyezését, a foglaló talpbélés kialakítását a gyártási eljárás követelményeinek megfelelően, az alapműveletek magabiztos alkalmazásával elvégezni.

– A felsőrész ráncmentes formázását kéziszerszámmal, a fárafoglalás minőségi és a gyártási eljárás szakmai követelményeinek megfelelően elvégezni.

– A bedolgozási többlet rögzítését varrással és ragasztással elvégezni.

– A gyártási eljárásnak megfelelően felerősíteni a rámát ragasztással, faszeggel, varrással – a bedolgozási többlethez vagy a foglaló talpbéléshez.

– Felerősíteni a talpat ragasztással, szegezéssel, varrással. A varrásos összeerősítéseknél tudjon varratárkot készíteni.

– Kialakítani a saroktömböt bőr vagy gumilemezekből, a kapta sarokmagasságának megfelelően, ragasztásos vagy szeges összeerősítéssel, felerősíteni a különböző anyagú tömbsarkakat.

– Kialakítani a talp- és saroktömb formáját cipészkéssel, kézi reszeléssel, csiszolással.

– A lábbeli alsó- és felsőrész anyagai szerkezetének ismeretében kiválasztani a kikészítő anyagokat és elvégezni a csinozó műveleteket (eltávolítani a kaptát, beragasztani a fedőtalpbélést).

 

7. Méretes és egyszerűbb ortopédiai kivitelezést igénylő lábbeli készítése

Az alábbi műveleteket a szükséges ismeretek alkalmazásával tudja elvégezni:

– Méretvételt készíteni az átlagostól eltérő, vagy kisebb deformitással rendelkező lábról a lábkörrajz, lábnyomat jelentőségének ismeretében.

– A méretvétel adatainak megfelelően kialakítani a kapta szükséges hossz-, bőség és szélesség méreteit.

– Az érzékeny pontok, ujjperc elváltozások pozíciójának megfelelően kialakítani a kapta felületén a méretkorrekciókat.

– A lábnyomat alapján felmérni és elkészíteni a szükséges megelőző vagy megtámasztást segítő boltozati emelőt beépített vagy kiemelhető formában.

– A méretvételnek megfelelően kialakított kaptára elkészíteni a lábbelit. Tudja a talpi rész megtámasztásának speciális változatait (donga, gördülő, hosszított sarok) elkészíteni.

 

8. A lábbelikészítés mechanikai műveletei

– Tudja meghatározni a felsőrészkészítés főbb műveleteit, a szélmegmunkálásokat, összeszerelési és bélelési módozatokat.

– Ismerje fel a mechanikai lábbeli összeszerelés fárafoglalási folyamatának változatait, egyszerűbb gépeket tudjon működtetni, kiszolgálni (csiszoló, maró, préselő) a legfontosabb fárafoglaló gépek főbb munkafázisait megkülönböztetni.

– Tudja elvégezni a talp felerősítését ragasztással, a saroktömb felerősítését gépi szegezéssel.

– Ismerje a szeges és varrásos gépi talpfelerősítés folyamatának műveleteit, követelményeit.

– Ismerje a talp- és saroktömb gépi forma kialakítását.

– A mechanikai lábbelikészítés alkatrész előregyártásának műveleteit tudja felsorolni, legyen tisztában az előregyártás jelentőségével.

 

9. Lábbelijavítások elvégzése

Tudja az alábbi műveleteket szakszerűen, önállóan elvégezni:

– Felismerni a meghibásodás, roncsolódás mértékét, kiválasztani a javítás módját a rejtett hiba lehetőségének függvényében.

– A felsőrész használat közbeni meghibásodásainak (öltésszakadások) javítását, a kopott, szakadt alkatrészek cseréjét elvégezni (pántok, húzózár, kéregbélés stb.).

– A sarokjavításokat rakott sarok, tömbsarok esetén – a kopás mértékétől függően – a járófolt cseréjétől a saroktömb cseréjéig megcsinálni.

– A talp javítását az elhasználódás mértékétől (megnyílás, leválás, féltalpcsere, talptörés) függően a megfelelő összeerősítési móddal elvégezni.

– A nem megfelelő méretű lábbeli méretnövelését hagyományos módszerekkel és tágítóberendezés alkalmazásával megvalósítani.

 

 

IV. A szakképesítés vizsgáztatási követelményei

 

4.1. A szakmai vizsga részei

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

A szakmai vizsga írásbeli, gyakorlati és szóbeli vizsgarészekből áll.

a) Az írásbeli vizsga témakörei (tantárgyai) és időtartama

  Szakmai ismeretek (komplex feladat) 240 perc.

– Cipész gyártási ismeretek.

– Mintaszerkesztés.

– Szakmai számítás.

b) A szóbeli vizsga tantárgyai és időtartama

– Cipész gyártási ismeretek.

– Cipőipari anyagismeret.

– Munkavédelmi, munkajogi és gazdálkodási ismeretek.

A vizsgázónak minden tantárgyból egy-egy kérdést kell megválaszolnia. Egy-egy feleletre maximálisan 5–10 perc fordítható előzetes felkészülés után (felkészülés ideje 25–30 perc).

c) A gyakorlati vizsga tárgya, időtartama

– Különböző gyártási eljárással készülő egy pár lábbeli összeszerelése

  Vizsgamunka elkészítése 420 perc.

 

4.2. Az írásbeli vizsga tartalma

A gyártásismeret tantárgy vizsgája az alábbi területek egy-egy megoldandó kérdését tartalmazza:

– Kézi előkészítés műveletei konkrét alsóalkatrész esetében (foglaló talpbélés, kéreg, orrmerevítő).

– A kézi gyártási eljárások (ragasztott faszeges, varrott) fárafoglalási, ráma felerősítési, talpfelerősítési műveletei.

– A kész lábbeli alsórész és felsőrész kikészítő kézi műveletei gyártási eljáráshoz kapcsolódóan.

– A lábbeli alkatrészek szabási, darabolási módozatai kézzel, géppel.

– A mechanikai lábbelikészítés felsőrész vagy alsórész összeszerelésének főbb műveletei, gépei.

– Méretes lábbeli enyhén deformált lábra készülő lábbeli összeszerelésével kapcsolatos műveletek.

– A késztermékkel szemben támasztott minőségi elvárások lábbelik minősítésével kapcsolatos tudnivalók.

– A lábbeli javításával kapcsolatos ismeretek.

Mintaszerkesztés, szakmai számítás témakörök tartalma

– Mintaszerkesztés egészséges, átlagos méretű lábra. Szögrendszer vagy kaptamásolat alapján, mintakörvonal kialakítás.

– Szakmai számítások (méretek, mennyiségi előirányzatok számítása).

 

4.2.2. A szóbeli vizsga tartalma

A szóbeli vizsgán a jelölteknek az alábbi témakörökben kell kérdéseket megválaszolni:

– Gyártásismeret: lábbeli kézi összeszerelés kivitelezése, különböző eljárással, mechanikai felső- és alsórész összeszerelés főbb műveletei, méretes, enyhén deformált lábra készített lábbeli különleges műveletei, lábbeli javítások fajtái, kivitelezése.

– Anyagismeret: az alapanyagok szerkezetének ismerete, megválasztási szempontjai igénybevételtől függően, kellék- és segédanyagok tulajdonságai, alkalmazása. Bőrhelyettesítő és műanyagok alkalmazási lehetőségei kézi összeszerelésben.

– Munkavédelmi ismeretek: környezetvédelem, tűzvédelem, biztonságtechnikai előírások. Munkajogi és gazdálkodási ismeretek: jogok, kötelességek érdekvédelem, adózási, vállalkozási alapismeretek.

 

4.2.3. A gyakorlati vizsga tartalma

A vizsgamunkát kész felsőrésszel, darabolt alsórész alkatrészekkel kell elkezdeni. A meghatározott gyártási eljáráshoz az alsó alkatrészeket elő kell készíteni. Egy pár lábbeli fárafoglalása után a gyártási eljárás munkaigényességétől függően az egyik fél pár további rámázását, talpalását, sarkalását, kikészítését kell célul tűzni.

Gyártási eljárástól függően a további megmunkálásra kerülő fél pár elvárható készültségi foka

– Ragasztott: befejezett késztermék.

– Faszeges: rámázás, talpalás.

– Keresztülvarrott: talpalás, sarkalás.

– Rámánvarrott: rámázás, talpalás előkészítés (öltésnyomat, varratárok készítés).

 

 

4.3. A szakmai vizsga egyes részei alóli felmentés feltételei

A felmentési feltételeket a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet 7. §-a határozza meg.

 

4.4. A vizsga értékelése

A vizsga értékelését a 10/1993. (XII. 30.) MüM rendelet szabályozza.

 

Képesítés - Munkavédelem - Munkajog - Gyártás - Dokumentáció - Alapműveletek - Lábbelikészítés - Ortopédia - Műveletek - Javítások - Követelmények - Szakmai vizsga

 

 

http://www.epalya.hu/tanulas/okj_megjelenit.php?okj=31527204