Rieth József: Útiemlékek

Egyiptomi múzeum

(Egyiptomi út)  <  Ó-KAIRÓ  <<<  MÚZEUM   >>>  KAIRÓI LÁTNIVALÓK     

 

1996. nov. 11. Városlátogatás

 

Az Egyiptomi Régiségek Múzeuma, melyet gyakran csak Egyiptomi Múzeum néven említenek, Egyiptom fővárosában, Kairóban a Tahrír téren áll, és legendás lazac színű épülete rejti a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét. Jelenleg kb.150 000 tárgy van kiállítva, és több százezret őriznek az alagsori raktárakban.

 

A múzeum nagy veszélyben volt az 1981-es Szadat-merénylet utáni zavaros eseményekben. Forradalmi események követték egymást, több esetben a katonaság szállta és védte meg az épületet a Tahrir téren zajló atrocitásoktól. Ennek ellenére -- vagy talán éppen ezek során -- igen sok műkincs eltűnt, vagy megsérült. A múzeumot és állományát helyre állították, de tervezik egy hatalmas új múzeum felépítését.

 

Nagy pompával 2015-ben avatják fel a gízai piramisoknál épülő új egyiptomi régészeti múzeumot, amelyben több mint 100 ezer műkincset tesznek közszemlére a fáraók korából - jelentette be Mohamed Ibrahim egyiptomi régészeti miniszter. A politikus megállapodást írt alá az Orascom egyiptomi és a B6 belga építőipari cégekkel a gigantikus beruházás harmadik szakaszának megvalósításáról. A Nagy Egyiptomi Múzeum felépítését az tette szükségessé, hogy a kairói belvárosban, a Tahrir téren lévő Egyiptom Múzeum már nem képes befogadni a töméntelen új leletet és a hatalmas turistaáradatot.

 

 

Mihrán et-Tahrir, a Felszabadulás tér

Kairó központja. Elképesztő forgalom tülekedik minden irányban. Az autóbuszokon iszonyatos zsúfoltság volt. Nem csak fürtökben lógtak az emberek (mindenféle emberek!!!), de hatalmas tárgyakat is szállítottak a buszokon a tömegben, zsákokat, kosarakat, talán még házi állatokat is.

A tér két oldalán két modern szálló emelkedik, a Nile Hilton Hotel és a Shepheard. A Nílus szemközti oldalán is szálló néz farkasszemet, a Sheraton. A Hilton mögött áll a volt Arab Liga székháza. A Nílus partján található a brit nagykövetség, beljebb az amerikai nagykövetség és a Kairói Amerikai Egyetem. Itt van a Bel- és Külügyminisztérium, sok áruház, és hatalmas felüljáró rendszer. A forgalom így is elképesztő, bár az első afrikai metró, amely 1987-ben épült, biztos nagy forgalmi könnyítést jelent. A forgalom óriási ívekben, alul-felüljáró rendszerrel van szervezve.

Egyiptomi Múzeum

A múzeumot 1821-ben alapította  Auguste Mariette francia egyiptológus, akinek sikerült Mohamed Said alkirálytól a szükséges támogatást megkapnia. Mariette szobra ott áll a múzeum előtt. Méltán, hiszen a múzeum egyiptomi anyaga felülmúlja a világ múzeumaiét.

A hivatalos neve Egyiptomi Régiségek Múzeuma, melyet gyakran csak Egyiptomi Múzeum néven említenek. Egyiptom fővárosában, Kairóban a Tahrír téren áll, és legendás lazac színű épülete rejti a világ leggazdagabb egyiptológiai gyűjteményét. Jelenleg kb.150 000 tárgy van kiállítva, és több százezret őriznek az alagsori raktárakban.

A múzeum előtt gyönyörű park található, a geometrikus sétautak mellett sok szobor van kiállítva. A bejárattal szemben, középen lótusztenger terpeszkedik, benne papirusznád sziget. Szfinxek őrzik a bejáratot. A múzeum kapuján özönlött a hatalmas tömeg ki-be. Leadtuk a fényképezőgépeket, mert a fényképezésért drága engedélyt kell kérni.

A múzeum előterében könyveket, emléktárgyakat lehet vásárolni. A továbbhaladáshoz mágneses kapun kell belépni. A múzeumban minden irányban óriási térségek nyílnak, rengeteg látogató áramlik minden irányban, mindenfelé hatalmas szobrok, oszlopok, szarkofágok látszanak. Az emeletre mentünk, Tutenkámen sírleleteivel kezdtük a programunkat.

Tutenkámen sírja

Tutenkámen sírját a tébai "Királyok völgyében", (ahol már megtalálták korábban II. Ramszesz, Merenpach és IV. Ramszesz sírját) véletlenül fedezték fel (RR 72/IX). Még 1902-ben kapott engedélyt az amerikai Theodor Davis hogy a "Királyok völgyében" ásatásokat végezhessen. Az engedély 1914-ben átszállt Lord Carnarvonra és Howard Carterre. Sírrablók elleni óvintézkedés, és a sírrablók nyomán megkezdett kutatás 1917-ben azt az elképzelést ébresztette bennük, hogy a már sokszorosan feldúlt, megkutatott és kirabolt völgy közepe táján kell lennie Tutenkámen sírjának. 1922. november 4-én rábukkantak a sír bejáratára, teljesen véletlenül.(RR 133-148)  Az egyiptomi királysírok közös sorsa, hogy a sírrablók szinte egyiket sem kímélték meg. Sokszor maga a papság volt a fosztogató, de kegyetlen durvasággal dúlt a szegény nép is. Az első felfedezők is óriási pusztítást végeztek a szakszerűtlen feltárással.

A feltárás során tizenhat lépcsőn lehetett egy lepecsételt ajtóhoz lejutni, innen egy nyolcméternyi folyosó újabb ajtóhoz vezetett. Ez után az ajtó után egy 3,60 x 8 méteres előkamra következett. Három aranyravatal, egy arany trónszék, két nagy fekete szobor, vázák, szekrények, szétszedett harciszekerek álltak ebben az előkamrában, összesen hat-hétszáz tárgy. A két őrző szobor között újabb ajtó vezetett az egy méterrel mélyebben fekvő koporsófülkébe, az egyik ravatal alatt pedig egy szintén mélyebben fekvő oldalkamrába jutottak. Ez utóbbi tele volt mindenféle tárggyal.(RR 148-153) A teljes leletanyag 1703 darabból áll.

A 4,03 x 6,40 m-es sziklába vágott koporsófülkét csaknem teljesen kitöltötte a múzeumban látható 3,35 x 5,20 m-es aranyozott faszekrény. A 2,75 m magas szekrény felett is csupán 90 cm szabad hely maradt. A hatalmas halottas szekrényt sírrablók nem zavarták meg. Mögötte 3,50 x 4 m-es kincseskamra következett. Középen a belső szerveket őrző aranyszekrény állt, körülötte különböző kincsek. (RR 153-161)

A múzeumban a 3 rétegű szorosan illeszkedően egymásba tolható koporsószekrény üvegszekrényben állt, ezek eredetileg egy negyedik, aranyozott külső szekrényben voltak elhelyezve (EM 44). A szekrények sarkán hieroglifák adtak útmutatást a ládák összeállításához. Az ajtók ezüst gyűrűkbe tolt ébenfa retesszel zárultak, de az ajtókon látható karikáknál zsineggel és pecséttel is le voltak zárva. A legbelső szekrénybe gránitfedelű kvarcit szarkofág került.

A szarkofágban halottas ágy állt, ezen feküdt a szintén többrétegű múmia. A befáslizott, mumifikált test ugyanis először ékszereket és aranyból készült portré-maszkot kapott.(EM 42, 43) Ezután került egy arany koporsóba (EM 45, 47; GE 25), majd egy második, fából készült koporsóba (EM 46, 48). Mindezt még egy koporsóba tették és így került a szarkofágban a halottas ágyra.

A múmiát gránitfedelű homokkőszarkofágban, azon belül három egymásba helyezett koporsóban találták, a koporsók közül a két külső aranyozott fából, a középső színaranyból készült, és mindet istenek képei díszítették. A legbelső koporsót 1925. október 28-án nyitották fel. A fáraó arcára gyönyörű aranymaszkot helyeztek, a múmiapólyákba pedig különféle amuletteket rejtettek. Maga a múmia meglehetősen rossz állapotban volt a balzsamozáskor használt olajok túlzott alkalmazása miatt: a nedvességtől a külső múmiapólyák elszenesedtek, és ragacsos fekete kenőcsöt alkottak, melyektől a múmia a maszkhoz és a koporsóhoz ragadt.

1926-óta sokszor vizsgálták meg a maradványokat, a legutóbbi időben a legfejlettebb technikai eljárásokkal. Tutanhamon jelenleg is sírjában nyugszik, üvegvitrinben. 2007. november 4-én, 85 évvel a sír felfedezése után helyezték át ide kőszarkofágjából, hogy a sírt látogató turisták okozta pára és meleg ne tegyen kárt benne. A szekrények, koporsók és a halotti maszk üvegszekrényekben látható. (EM 24.o.) Tudományos módszerekkel megpróbálták az eredeti arcot is rekonstruálni.

Aztán következett a belső részeket tartalmazó kiskoporsó. Négy madártest alakú edény (kanúpusz edény) volt egy alabástrom koporsóban (EM 72). Az edények teteje a király fejét mintázta (EM 73). Ezek együtt kerültek egy díszesen aranyozott faládába (EM 49), amit négy oldalra néző őrző szobor vett körül: Izisz, Nephtüsz, Neit és Szelket nagyon kecses szobrai (EM 50). Ott volt az Anubis-láda is, a fekete sakállal a fedelén (EM 54).

Izgalmas történet a leletek felbontása, napfényre hozatala. (RR 161-164) Az aranyozott szekrény felnyitása (RR 128/XI), a koporsó felbontása (RR 144/XI), a múmia kiszabadítása (RR 200/XIV), Tutenkámen feje (RR 200/XV) csupa meglepetés volt.

Nagyon sok rémhír keringett a feltárással kapcsolatos titokzatos halálesetek kapcsán. (RR 164-168)

Az első emelet -  vázlatos alaprajza:

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

 

 

16

17

 

19

20

 

 

21

22

 

24

25

 

 

26

27

 

29

30

 

 

31

32

 

34

35

 

 

36

37

 

39

40

 

 

41

42

43

44

45

 

 

46

47

48

49

50

 

52

 

53

 

54

 

55

A Tutenkámen sírleletet hatalmas metszetrajz mutatta a falon. A 45., 40., 35. terem egy hosszú csarnok, a Tutankámen sírjában talált tárgyakat mutatja be. A falon fényképek mutatják, hogy nézet ki a feltáráskor a sírkamra. A vitrinekben a talált szerszámok, kenyér, tűzgyújtó eszközök,  korsóban bor (máig benne van!), minden teljesen épen. Megcsodálhatja az ember a király vitorlás hajóját, amit a kincskamrában találtak (EM 68). Ott áll egy Hórusz madár, szeme csillogó kék. Láthatók a feleség hajtincsei, istenségek aranyozott szobrai, szent kobrák. Minden aranyozva. Képet mutatnak a fáraó esküvőjéről. Akkoriban nem gyűrűt cserélt az ifjú pár, hanem papucsot. Ott állt az egyik vitrinben a király parádés szandálja is (EM 66). Látható a 3500 éves legyező: strucctollból, a nyele elefántcsont. (EM 67) Szigorú komorsággal áll a két ember nagyságú aranyozott fekete faszobor a fal mellett, a királyt ábrázolják. (EM 53) Ezek őrizték Tutenkámen sírkamráját. Egymás mellett áll a király két arany szobra, Felső és Alsó Egyiptom koronájával (EM 60).

Az oldalsó teremben (4.) halotti ládák, koporsók, ékszerek voltak láthatók. A középsőben (3.) ékszerek halmaza volt összegyűjtve. A 2. számú teremben bútorok, sírleletek voltak láthatók. Láttunk összecsukható ernyőt, hímzett ruhákat, sarukat.

Az oldaltermekben apró tárgyak tömege. A 44.-ben fajansz díszítések, a 39.-ben sírleletek, ruhák (gör.-róm. anyag), a 34.-ben kőszerszámok: a Kr. e. 5. évezredből.

A 30. terem közepén az aranyozott trónszék áll. Könnyű, vékony anyagból készült, szinte olyan mint egy kempingszék. A háttámla borítása Tutenkáment és feleségét mutatja. (EM 51, 52) A közelben további székek is láthatók, gazdag berakással, de szintén könnyű kivitelben. Nagyon gazdag és szép a díszítése a főpapi trónusának (EM 57), a másik szék csodálatos faragásokkal van díszítve (EM 58). Van igazi kempingszék is, amelyik három gurtniból készült ülőfelülettel rendelkezik, a két oldalán érdekes arannyal keretezett fekete fejjel. (EM 69).

Az oldalcsarnokban (29.) az írásművészet leletei sorakoznak. Itt van a híres Rosette-i kő egyik másolata (GE 16), de bőséges anyag illusztrálja a hieroglifák fejlődését, a papiruszok sokféle változatát. Láthattunk író nádvesszőket, festékőrlő és ragasztókeverő tégelyeket, palettákat. Sok osztraka is látható, különböző korok írásával, hieratikussal, démotikussal, de sokat görög, arám vagy kopt írással. Ezeknek a régi írásoknak a szemléltetésére bemutatok néhány példányt a Berlini Pergamon Múzeum anyagából

A hosszú 25., 20., 15.-ös csarnok bumerángok tömegével mutatkozik be. Látható itt alabástrom éjjeli lámpa, amely olajjal működött. Az anyagában festmény van, ami csak átvilágítva látszik. A királynő pálmaágat nyújt ezen át a királynak (ami megszámlálhatatlan évet jelentett). Sok igen szépen kidolgozott alabástrom dísztárgy áll egymás mellett (EM 74-78). Van itt fiatal Tutankamen-fej, lótuszbimbó alakban ábrázolva. (EM 59) Vitrinekben parfümök sorakoznak. Látható tábori ágy, szabályos zsanérokkal összehajtogatható három részre. A sarokpántok fejes szögekkel voltak felszerelve. A közelben könnyű ágyak állnak, fonott rugózásuk talán indákból, vagy inakból készülhetett, ezek már sérültebb állapotban voltak. Lehetett látni állat alakú edényeket, talán a Römer-topf őseit. Voltak múmiák (csak a görög időkig balzsamoztak). Meglepő volt egy növényi magvakkal borított Horusz szobor. Láthattuk a feleségnek a sírra helyezett virágcsokrát.

Az oldaltermekben régészeti anyagok voltak összegyűjtve. A 24-es teremben öntőformák, festés, vésés leletanyaga, a 19.-ben egyiptomi istenek szobrai, míg a 14.-ben görög-római sírleletek voltak találhatók.

A hosszú keresztterem zsúfolt volt a Tutenkámen-sír leletanyagával. A 10., és 9. teremben amulettek, ékszerek, pecsétek voltak láthatók (EM 79‑86). Elgondolkoztató volt a teljesen egyforma gyöngyök halmaza, parányi lyukakkal. Az ember nem tudja elképzelni, hogyan állították elő. Csodálatos, dúsan díszített ládákat mutattak be a sírleletek közül (EM 55, 56). Pár lépésre több ravatalozó ágy állt, aranyozva, furcsa fejekkel, vékony lábakkal, karcsú testtel. Az egyik ágy gepárd testű, fejű és lábú volt (EM 61), a másik víziló fejű (EM 62), a harmadik ágy tehén testű (EM 63, 64). Mindegyiknek feltűnően magasra kunkorodó farka volt, asztal magasságú, és hátrafelé lejtő. Ilyen ravatalozó ágyat már ismertek képről, de itt találtak először (GE 13).

A középső keresztcsarnokba visszatérve (8., 7.) a hatalmas halotti láda látható a Királyok Völgyéből. (EM 44) Olyan üvegszekrényben van, ami a halottas kamra méreteit szemlélteti. Mintha csak kihúzták volna a pontosan bele illő kisebb ládákat, úgy sorakoztak egymásután. Ott állnak a négyes koporsó egyes darabjai, az arany, fa, gránit és aranyozott fa testalakú koporsók. Ezek kerültek a halotti ládákba. A 6. terem vitrinjeiben megint meglepő tárgyakat láttunk, mellényt a zipzár ősével, finom anyagú pöttyös függönyt ami a koporsó takarója volt, trombitákat, parittyákat, ijjakat, nyílvesszőket, még parányi kivitelben is, arasznyi méretben. Volt itt húr, az anyaság és szépség jelképe, láncok, gyöngyök, fűzések.

Középen a széles karzaton (13.) üvegszekrényekben teljes épségben láthatók fatengelyű harcikocsik csodálatos állapotú maradványai, trónus, bútorok, ágyak, bútordarabok, kissé odébb szobrok, őrzők, vázák és sok tárgy, mind sírlelet a Királyok völgyéből. A szomszédos 12. teremben tárgyak láthatók a királysírokból.

Az oldalsó hosszú 11., 16., 21. számú teremben koporsók tömege látható. Oldalt nyílik a 17. terem, benne van egy agyagkoporsó arám felirattal köröskörül sok tárgy, hasonlóképen az emelet szomszédos további termeiben sírmellékletek, koporsók, szarkofágok, ékszerek, bútorok voltak láthatók. Láttunk mumifikált halat, majmot, macskát, krokodilt. Amiktől féltek, azt tisztelték.

Földszint

A sarokteremből induló lépcsőn mentünk vissza a földszint 46. sorszámú termébe. A földszinti termek alaprajza:

 

1

2

3

4

5

 

 

6

7

8

9

10

 

 

11

12

13

14

15

 

 

16

17

18

19

20

 

 

21

22

23

24

25

 

 

26

27

28

29

30

 

 

31

32

33

34

35

 

 

36

37

38

39

40

 

 

41

42

43

44

45

 

 

46

47

48

49

50

WC

 

 

 

^

 

 

 

A 46.-os teremből indulva a zsúfolt termekben elképesztő mennyiségű tárgyat láttunk. Annak ellenére, hogy a világ múzeumai tele vannak egyiptomi leletekkel, az ember elképed az itt látható nagy anyagtól. Voltak itt töredékek, tárgyak sírokból, szobrok, domborművek, fapanel, faajtó, táblák.

Itt van az ülő írnokszobor (141), az igazi. Voltak írnokok olyanok is, akik analfabéták voltak, és a tisztségüket pénzért vásárolták. Ezek szobrát a fülüket takaró hajzatuk különbözteti meg. Az írnok - hogy hallja a diktált szöveget, fülét szabadon kellett hagynia (EM 2; GE 27). Szeme kristályból készült, rávilágítva ragyogóan csillog. Láttuk a négy darab szikomorfából kifaragott "polgármestert, sejket". Jómódot és magabiztosságot sugárzó derűs mosolya szinte élővé teszi. Hivatalosan Ka-aper szobra, és csak az ásatáson dolgozó munkások nevezték bírónak, falujuk elöljárójáról, akihez nagyon hasonlított. Szeme réz foglalatban kvarc és hegyikristály, a szembogara gyanta (EM 13; GE 27). Gránit és diorit szobrok tömegét láttuk. A legtöbb szobor szeme világítva csillog, ha rávilágítanak. Itt van Nofretete, Pach-Hotep és még sokak szobra. Nofretetének van egy befejezetlen feje is (EM 32). Mükerinos két istennő között áll, ezt a szakkarai piramis halotti templomából hozták ide. (EM 5) Mükerinosz alabástrom feje is itt látható, ennek másolata a piramisa mögötti kőfülkében két nyíláson keresztül szemlélhető meg. A gyermekeket mezítelenül ábrázolják, újuk a szájukon van (EM 10; GE 26). Echnaton ábrázolása az egyetlen, de valósághű szobor róla (EM 30‑31). Igen sok szobor foglalkozásokat mutat be, katonákat.

A hátsó keresztterem számomra értékes anyagot mutat be. A 6. teremben sztélé, Aton-Amon (560), a 7.-ben szfinxek, szobrok, a 8.-ban ház modellje, temetkezés, Tell el-Amarnából (6132) láthatók. A hátsó 3. terem igen sok Tell el-Amárnából származó leletet tár elénk. A 9. számú teremben látható a Szakkarai királylista (660), valamint szobrok, domborművek. Érdekesek még a 14. számú teremben lévő szobrok a 19. és 20 dinasztia idejéből. Itt látható egy  3 m magas sztélé Izrael nevével, az egyetlen egyiptomi írásos emlék, amely Izraelt név szerint említi: "Izrael szét van verve, magja sincs többé" (!).

A középső csarnokban a 18. számú szakaszban szobrok állnak a lépcsőfeljárónál, alább is (23.) szobrok. A középső 28. szakaszon csodálatos  mozaik padlózat látható, megint csak szobrok veszik körül. Ezután, kifelé menet (38.) szarkofágok következnek, a  lépcső feljáró után (43.) két hatalmas fa csónak látható, és szoborkolosszus zárja a középső teret.

A hatalmas anyag lenyűgöző és egyszeri látásra megemészthetetlen. Programunk azonban inkább csak kedvcsináló volt egy esetleges későbbi látogatásra, és az egyiptomi régiségek további gondos tanulmányozására. (Szerencsére a világ nagy múzeumai bőséges anyagot sorakoztatnak fel az általuk "megszerzett" (gyakran elrabolt) egyiptomi anyagból!!!) Az aránylag rövid program azonban sürgetett a többi Kairói látnivaló megtekintésére.

(Egyiptomi út)  <  Ó-KAIRÓ  <<<  MÚZEUM   >>>  KAIRÓI LÁTNIVALÓK     

---------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Egyiptomi_M%C3%BAzeum 

http://mult-kor.hu/20041117_tutanhamon_sirjanak_titkai 

http://www.origo.hu/tudomany/20120110-nagy-egyiptomi-muzeum-kairoban-2015re-keszul-el-az-uj-regeszeti.html 

http://hu.wikipedia.org/wiki/Tutanhamon

http://hu.wikipedia.org/wiki/Mumifik%C3%A1l%C3%A1s

http://hu.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAmia

http://mult-kor.hu/cikk.php?id=9733&pIdx=2

http://hu.wikipedia.org/wiki/Kan%C3%B3pusz

http://www.amilapunk.hu/eozin/jartamban/volt%20egyszer%20egy%20kiallitas/tutanhamon-vam/0tutanhamon-vam.html