Rieth József: Útiemlékek

Memphisz

(Egyiptomi út)  <  KAIRÓI SÉTA  <<<  MEMPHIS  >>>  SZAKKARA        

 

1996. november 10.

Negyed tízkor indult el autóbuszunk, egyenesen dél felé haladtunk. Egyiptom 26 megyéből áll, mondta el az idegenvezetőnk.

Memphisz (ókori egyiptomi nevén Ineb-hedzs vagy Men-nofer) az alsó-egyiptomi első nomosz fővárosa volt, az Óbirodalom idején végig, az Újbirodalom idején rövidebb időszakokra Egyiptom fővárosa, az ország fő közigazgatási központja és egyik legfontosabb vallási központja. Az ókorban Alsó- és Felső-Egyiptom határán helyezkedett el, a Nílus nyugati partján; ma Kairótól délre található. (Men Nefer) Jelentése: csodálatos létezésű, mely elnevezés segíthet elképzelni, hogy az ókori Egyiptom első fővárosa hogyan is nézhetett ki csodálatos fehér falaival és lenyűgöző palotáival. Ménész király volt az építtetője az egyesített Egyiptom legelső fővárosának kb. Kr.e. 3100.

Kairó peremvárosa hamarosan kopottá vált. Féligkész házak közt haladtunk. Alul a földszinten üres üzletek helye látható. Fenn az emeleteken zsalukáterekkel zárt lakásablakok titkolják el, hogy laknak-e ott vagy sem. A tetőkön itt is, ott is simított vályogkunyhó, vagy pálmakunyhó látható, de a legtöbb tetőn csak a kunyhók romjai, és az égnek meredő betonvasak ágaskodnak égnek, ezek a betonoszlopok folytatásai: mintha háború letarolta volna.

 

A várost elhagyva csatornázott pálmaligetek közt haladtunk, más helyeken mezőgazdasági területeket láttunk, majd öntözött földek következtek. Láttunk szamáron baktató földművest, akinek földig ért egy előtte keresztbevetett vastag öntözőcső. Ő már alig fért el a nyeregben, mert még előtte billegett egy hatalmas benzinmotoros szivattyú is. Az új és a régi technika békésen baktatott itt a kenyérért. Az életet és a gazdaságot az öntözés teszi lehetővé. A víz kiemelését többnyire igen primitív technikával, fából ácsolt szerkezetekkel, gyakran állati erővel végzik. Főtermésként datolyát termelnek, az ország termésének 80 %-át itt Kairó környékén. A datolya igen tápláló és sok vitamint tartalmaz.

Hatalmas cukorgyár mellett haladtunk el, itt a cukornádból készítik a cukrot. A parasztok rendkívül primitív körülmények közt dolgoznak, a szállítást is csak nagyon kisipari módszerekkel, tevével, öszvérrel oldják meg. emberek tömege várakozott a gyár kapujában, nem annyira munkára, mint pénzkeresetre vártak. Nagyon egyszerű falvakon haladtunk át. Az utcákon mindenfelé nagyon sok embert láttunk. Az asszonyok gyermekeiket félvállra ültetve vitték. Az emberek szamáron, vagy biciklin közlekedtek. Az előkelőbbje öszvéren közlekedett. A nők többnyire hosszú fekete ruhában jártak. Színes kendő keretezte szabad arcukat, ilyen itt a csador. Csak kevesen, a legvallásosabbak hordanak az egész fejet eltakaró és csupán a szem számára készített hasítékkal ellátott csadort. (A csador viseletét komolyan veszik.

Memphisz     

A Nilustól eltávolodva hirtelen a sivatag széléhez érkeztünk. A Felső-Egyiptomba vezető főúton haladtunk, párhuzamosan a vasúttal. Bedrasin falunál tértünk le jobbra, és két kilóméternyire pálmaligetbe érkeztünk. Memphisz nyomorúságos falucskaként mutatkozott be számunkra, ma már csak Mitrahine település áll a közelében. A falu pálmafákkal volt tele, a pálmák alatt szellős pálmalevél-kunyhókkal, igen sok gyermekkel és háziállattal. Kevés helyen láttunk lakóházakat, de azok is roppant egyszerűek (GE100). 3000 évvel ezelőtt Memphiszt Ménész király alapította fővárosnak. Az Alsó- és Felső-Egyiptomi birodalom közt középen, stratégiailag fontos szerepe volt akkor is, amikor Théba lett a főváros. II. Enophis és II. Ramszesz újjá akarta építeni ugyan a várost, de azt a háborúk mindég lerombolták, a köveit elvitték, felhasználták.

A Nilus és a sivatag küzdelme érezhető a környezeten

A falu végén kiszálltunk és egy kertben, a múzeum kertjében megnéztük a  szoborgyűjteményt. A kertbe gyűjtik össze a megmaradt látványos köveket, szép pálmafák és bokrok közt sétálhat a látogató. A látogató turisták csoportjai meglehetősen nehezen találnak nyugodt és árnyékos helyet, hogy az idegenvezető elmagyarázhassa az oszlopok és szobrok történetét. A nagy kertben sok lelet van összegyűjtve, töredékek, szobrok, oszlopok, tárgyak. A fák mögött a múzeum épülete látható, amely tulajdonképpen csak II. Ramszesz fekvő szobrát tartalmazza. A kert előterében árusok tömege várja a vevőt, de beljebb a kövek, szobrok közt már nincsen kereskedés. Képeslapok, ismertetők minden nyelven kaphatók, sokféle emléktárgyat kínálnak. Magyarul is sok árus tudja a számokat és néhány kifejezést.

A kert közepén áll a 8 m hosszú alabástrom szfinx az újbirodalom, vagyis a 18. dinasztia idejéből. Eredetileg valószínűleg a fél kilométernyire található Ptah templomot őrizte. A szfinx 80 tonnás, féloldalát elpusztította a víz, amiben évszázadokig feküdt.

Halott királyokat faragtak kőbe. Szakáluk görbe, ez mutatja, hogy halottak. Mosolyuk jóságukat szimbolizálja. Ekkoriban, a 21. dinasztia korában Memphisz fénykorát élte, ezért mosolyog a jó király, II. Ramszesz, aki 93 éves korában halt meg. 100 felesége volt. Nofratete volt a kedvence, a legszebb és legjobb.

Itt áll Mirimbita király festett gránit szobra, amit a tenger partján találtak meg. A festék még itt-ott látható rajta. Az ő idejében élt Mózes. A szobor kezében uralkodó bot és ostor volt, ezzel esküdött. Állszakálla volt, a szobron látszik a szakáll tartó szalagja. Ámon-isten fiának tisztelték.

Hatalmas szarkofág áll a kertben. A rávésett jelekből ismerték meg az akkori isteneket.

Itt áll a hangulat torz istenének is a szobra. Mindég nevet. Ezért a szülő nő szobájába is beállították.

A kertben még sok szabad hely van újabb leletek számára.

Nyitott épületben néztük meg II. Ramszesz fekvő szobrát. A szobor a kedvező elhelyezés miatt minden oldalról szemügyre vehető. Így a méretei jobban érzékelhetők. A szobor még életében készült, egy templom előtt állt, eredetileg 13 méternél magasabb volt. 1600 körül nagy földrengés volt, akkor ledőlt, lába megsérült. Lábfejei, koronája megsemmisült. Másik gránitból készült II. Ramszesz szobor most a kairói főpályaudvar előtt, a Mídán Ramszeszen áll.

Memphis szoborkincseinek megcsodálása után a szomszédban, a Szakkarában álló lépcsős piramisokhoz látogattunk.

(Egyiptomi út)  <  KAIRÓI SÉTA  <<<  MEMPHIS  >>>  SZAKKARA        

---------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/Memphisz

http://www.divehardtours.com/egyiptomi-varosok