Rieth József: Útiemlékek

Assisi

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

1992. július 30-án a római tartózkodásunk egyik programpontjaként egy Assisi látogatáson vettünk részt. Egy hazautazó magyar csoport vitt magukkal minket autóbuszukon Assisibe. Délután vasúton tértünk vissza Rómába. Assisi élményeinkről számolok be az alábbiakban.

 

Assisi (e.: 'asszízi') város Olaszországban Perugia megyében; Assisi Szent Ferencnek, a ferences rend alapítójának és Szent Klárának, a klarissza rend alapítójának a szülőhelye.

 

 

 

 

Assisi Szent Ferenc (Assisi, 1182. július 5. – Porciunkula 1226. október 3.) a ferences rend megalapítója; Itália, az állatok, a kereskedők és a természet védőszentje. (Életéről)

 

Látnivalók

 

Assisi Szent Ferenc-bazilika és kolostor 1228–1253 között épült. Az altemplomot Cimabue és Giotto freskói díszítik; a felső templomban Giotto és tanítványainak freskói Szent Ferenc életét ábrázolják.
Santa Maria Maggiore templom
San Rufino katedrális, 1140
Santa Chiara bazilika, 1257
Santa Maria degli Angeli bazilika, 1569
Rocca Maggiore várkastély, 1367

 

Látogatásunk

1992. július 30. csütörtök   

 

Az egyik magyar csoport a házból indult haza Sátoraljaújhelyre. A tervük szerint Assisiben megállnak. Megkértük őket, hogy autóbuszukon (melyen volt még néhány üres hely) vigyenek magukkal és majd vonattal jövünk vissza Rómába. Nem látszottak túl lelkeseknek, de a nővérek határozott fellépésének nem tudtak ellenállni...

Reggel 5-re kértünk ébresztőt és 6-kor már indultunk is. A nővérek nagy zászlóval búcsúztatták a csoportot, emlékül képeket osztogattak a Szentatyáról. Igazán tele vannak szeretettel. A buszon hátul ültünk, mellettünk egy nagylány szintén vendégként utazott, de ő haza.

 

Ö babysisternek jött ki, és már két éve itt él Olaszországban, most hazautazott édesanyjához. Kedvesen beszélgettünk itteni életéről. Itt akarja átvészelni, amíg otthon jobb élet lesz. Amit elért, azt saját erejéből érte el. Házaknál takarít, ebből él. Öten bérelnek egy lakást, ott lakik. A két év alatt a fél világot bejárta már, pedig nem nagyon tud takarékoskodni, saját bevallása szerint.

 

 

 

Assisi látképek

 

Enyhén hullámos vidéken haladtunk keresztül, és 10 óra körül  meg  is érkeztünk Assisibe. Messze fenn látszott a hegyen a város, de mi a főtérnél, a Porciunkula-templomnál szálltunk ki. Ez a síkságon épült város közepén álló S.Maria degli Angeli késő reneszánsz templomban, a hatalmas kupola alatt álló kis kápolna.

 

 

A S.Maria degli Angeli templom a Porciunkula és annak beltere

 

Neve arra a kis földre utal, amit Jeruzsálemből hoztak. Erre építették a kápolnát, majd a kápolna körül voltak az első ferences cellák 1210-ben. Kissé távolabb, az oltár mellett másik kápolna is van, ahol Szt. Ferenc meghalt, látható benne a kő amin feküdt, és egy szép szobor. A hatalmas templomban szinte elvesznek a pici kápolnák, mégis központiak, hol japán zarándokoknak, hol valami dán csoportnak volt mise a Capella della Porziunkulában.

 

Szent Ferenc a farkassal és a tövis nélküli rózsa

 

A sekrestye felé vezető folyosóról elmentünk megnézni a tövis nélküli rózsákat, Szent Ferencet a farkasokkal, a galambokkal, ezeket a szobrokat, meg életképszerű kirakatokat. Mindég nagy tömeg áramlik a templom körül.

 

 

Az Assisi_Szent_Ferenc-bazilika és alaprajza

 

Az autóbusszal felmentünk a hegyre, a kolostor alatti parkolóba. Innen egészen kis kaptatóval jutottunk a középtemplom előtti térre, a Piazza di S.Francesco-ra, amit árkádok vesznek körül és zsúfolásig tele volt mindenféle zarándokkal. Külön engedélyt kellett kérnünk a belépéshez, vagy a zsúfoltság csökkentésére, vagy csak azért, hogy az idegenvezetőtől mentesüljön a csoport.

 

 

A Bazilika felső szintje

 

A homályos felsőtemplomba jutottunk, szinte csak a színes ablakok adtak misztikus fényt. Oldalt  mindenütt  kápolnák, falukon freskók sora mutatja Szt.Ferenc életének különböző eseményeit. Az oltár feletti festmények a ferences erényeket -- szegénység, tisztaság, engedelmesség -- és Szt. Ferenc megdicsőülését mutatják. Körben a falak tele vannak szentek képeivel, szinte tenyérnyi szabad felület sincs. Le kellett menni a kriptába. ahol a Szent kőkoporsója látható, középen magasan egy szikla oszlop üregében. A koporsóból csak kis részlet látható. Eredetileg teljesen el volt rejtve. A bazilika építésekor, a szent leghívebb társa, Éliás testvér 1230-ban alaposan elrejtette a szent holttestét, és csak hosszú kutatás után találták meg 1818-ban. Egy sziklaoszlopban van beépítve, jóval fej magasság felett. Körül lehet járni, a körbefutó folyosón a négy sarokban egy-egy szerzetes sírja található. A szent koporsója előtt kápolna méretű oratórium van, mindég telt padokkal, mialatt a körfolyosón áramlik a zarándok és turista tömeg.

 

Szent Ferenc sírja

 

A Bazilika alsó szintje és udvara

 

Az altemplomból meredek lépcsőn jutottunk fel a kolostor udvarba, majd újabb lépcső vezet a felső templom belső terébe. Ez hatalmas világos templom. A falakon körben Giotto freskó-sorozata látható: Szt. Ferenc legendája. 28 óriási kép beszéli el az eseményeket, részben kedves naivitással, de mindenütt szépen, plasztikusan, meggyőzően.

 

 

 

Freskók képe a bazilikából

 

Láthatjuk Szt. Ferenc meghívását, az apja haragját a püspök előtt, a pápát az alapítólevéllel, az Illés szekéren tett mennyei útját, Arezzo felszabadítását, az arab keleten tett útját, amint vizet fakaszt egy vándor számára, a madárhad elcsendesítése a prédikációja idejére, a III.Honóriusz pápa és bíborosai előtt tartott beszéd jelenete, a stigmák elnyerése, halálakor a mennybe repülő csillag-lelke, a halálát sirató rendtársai és klarisszák. A felső templomból hatalmas kapuk vezetnek egy óriási füves térségre, ahonnan keskeny lejtős utak, meredek lépcsők vezetnek a hegyi város különböző irányába.

 

A város közepén megnéztük Szt. Ferenc szülőházát, a picinyke hasadékot amibe büntetésül apja bezárta.

 

Ferenc szülőháza

 

Rövid ima után már siettünk is a dóm felé, majd onnan a Chiara templomba.

 

Szent Klára temploma

 

A templom belső tere

 

Ereklyék

 

Itt elváltunk a kedves sátoraljaújhelyi fiataloktól, megköszönve segítségüket és jó utat kívánva nekik.

 

A város hagyományos utcái

 

Innen még elsétáltunk a város végére, a városkapuig. Szívesen ellátogattunk volna a San Damiano kolostorhoz valamint a hegytetőn található várkastélyba, de időhiány miatt ezeket az utakat kihagytuk.

 

San Damiano

 

Rövid pihenő után megebédeltünk, visszabaktattunk a városba, és más úton csodáltuk meg a sok középkori látnivalót, a kanyargós utcácskákat, a régi házakat. A felső templom felett értünk vissza a Bazilikához.

 

Visszafelé mégegyszer végignéztünk minden látnivalót a Bazilikában,  majd gyalogosan elindultunk le a hegyről, a város melletti vasutállomáshoz. Hosszú, nehéz út volt ez a meleg napon. Többször megpihentünk, más-más távlatból alulról csodáltuk meg a város látképét. Négy óra tájban megérkeztünk a pályaudvarhoz, végre megpihenhettünk, leülhettünk, ihattunk jó hűs vizet a pályaudvar előtti kútnál. Itt egyszerre csak magyar szó ütötte meg a fülünket; a pécsi Székesegyház kórusával találkoztunk, akik koncert kőrúton voltak, épp a pápai nyaralóba mentek, Castelgandolfóba, ahol TV-hangversenyük lesz. Bár többször találkoztunk velük pécsi látogatásaink során, sajnos senkit se ismertünk közülük, de a kölcsönös találkozás örömmel töltött el mindannyiunkat.

 

17,20-kor befutott a vonatunk az assisi állomásra. Légkondicionált vonat, meglehetősen szedett-vedett útitársakkal. 19,20-ra beérkeztünk a Termini pályaudvarra.

 

Tartalomjegyzékhez  <<<  Utazások - Magyar utak - Külföldiek - Elmaradt utak - Időrendben - Útikereső     

-------------------------------

https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi

https://hu.wikipedia.org/wiki/Assisi_Szent_Ferenc-bazilika 

http://ferences-zarandok.blogspot.hu/2010/04/szent-klara-bazilika-belulrol.html

http://ferences-zarandok.blogspot.hu/2010/04/szent-klara-bazilika-kivulrol.html 

http://mindenuttjooo.blogspot.hu/2015/12/2015-12-04-05-assisi-szent-ferenc-es.html (sok jó képpel!)