Rieth József: Útiemlékek

Szécsény

Szécsény város Nógrád megyében, a Szécsényi kistérség központja. 1962-től Pösténypuszta, 1963-tól Benczúrfalva tartozik hozzá.

Teljes népesség 5999 fő (2013. január 1.)

Szécsény már az őskorban egyike volt a legrégibb ipolyvölgyi telepeknek. A Kerekdombon a csont- és kőkor emberei telepedtek meg, a Danda-Szemetjén és a Dögtér mellett a bronzkor lakói, a Kőhegyén és a Strázsapart alatt a vaskor népe.

Szécsény nevét 1219-ben említették először az oklevelekben, részben a Kacsics nemzetség birtokaként, részben pedig a nógrádi várszerkezethez tartozó helyként. A régi várból később csak egy kerek torony és egy bástyafal maradt meg.

Szécsény főutcája és a régi vár sarokbástyája

A város látnivalói:

            Római katolikus templom (gótikus)

            Római katolikus ferences templom (barokk)

            Kubinyi Ferenc Múzeum a Forgách-kastélyban. (A Forgách grófi család a városban barokk kastélyt építtetett és gyönyörű parkot rendezett be, amely a

                         szabadságharc előtt Pulszky Ferenc tulajdonában volt, majd Pulszky Ágosté lett.)

            Benczúr-kastély

            Tűztorony (a 18. század elejéről)

            Szécsényi országgyűlés helyszíne (Borjúpást)

A szécsényi tűztorony egy barokk stílusú tűztorony, ami a 18. században épült. A helytörténeti kutatások kiderítették, hogy 1718-tól fából, majd 1820-tól kőből készült harangtorony állt itt (amely egy pestis járvány elmúltának emlékére épült). A harangláb helyére építették az eredetileg kétemeletes tűztornyot. Ez később egy harmadik emelettel, valamint bádogfedelű sisakkal bővült. A mai tornyot 1893-ban építették. Az átépítés során magas, törtvonalú sisak került a régi, barokk hagymasisak helyére. Az alsó két helyiség boltozott.

A tűztorony és a kiállított tárgyak

 

A második világháború során a toronytól 80 méterre bomba robbant, sokan ennek tulajdonították az építmény 3 fokos elferdülését. Sokkal inkább valószínű, hogy a talaj egy agyagrétegének lassú elcsúszása miatt következett be a dőlés. A torony szemmel láthatóan ferde, észak felé dőlt. Ez a mozgás a mai napig érzékelhető, évente néhány milliméter. A toronyban ma a tűzoltás történetét bemutató állandó kiállítás található.

 

A bejárattól jobbra a sarokban megy fel a felső emeletekre egy szűk és igencsak meredek csigalépcső. (Kövéreknek, öregeknek, nehéz mozgásúaknak nem ajánlott!) Szinte mintha létrán másznánk fel. Egy forduló és már felértünk a következő szintre. Fenn, minden szinten kiállító terem van: oklevelek, névsorok, beszámolók, hirdetmények, levelek. Egy másik sarokban tűzoltó relikviák: sisak, csákány, kötél, egyenruha. A toronyból szép kilátás nyílik a környékre. A negyedik szint -- ahol az óra van -- nem látogatható (oda már csak egy létra vezetne, de a bebújó nyílás deszkával van elzárva). Pedig a negyedik és főleg az ötödik szint lenne igazán érdekes...

 

--------------

http://hu.wikipedia.org/wiki/T%C5%B1ztorony _(Sz%C3%A9cs%C3%A9ny)

http://www.top7hungary.com/magyarorszag/latnivalok/Szecseny/szallas/22419/

http://www.szecseny.hu/index.php?Itemid=71

http://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A9cs%C3%A9ny