Rieth József: Útiemlékek

Maria Schutz

 

1994  

Időtlen idők óta látogatják a Heilig Bründl-nek nevezett forrást Sonnwendstein lábánál. A forráshoz kőkeresztet állítottak Jézus Anyjának képével .

A kegyhely története:

1679 Pestis járvány Schottwien-ben . A halálos betegeket Szt Bründl-hez viszik. Hálaként a halál előtt állók felépüléséért fogadalmat tettek, hogy építenek egy kápolnát.

 1721/22 Felépül a kápolna . P Benignus Seyfried OFM , Mürzzuschlag-i pap a névadó, aki a templomot Maria Schutz-nak, Mária Oltalma-nak nevezte.

1728 Joseph Julius von Wallsegg gróf elhelyezi az építendő zarándoktemplom alapkövét . A Klamm-i plébánia kegyképét áthozzák a kápolnába .

1738 Jakob Ernst von Liechtenstein Seckau-i bíboros felszenteli a templomot

1783 II József plébániává nyilvánítja a templomot

1826 Leég a zarándokteplom, megsemmisül a harang és a hagymakupola

1837 Földrengés következtében erősen megrongálódik a templom és a plébánia udvara

1840 Alois von Liechtenstein a templom új védnöke

1925 Kolostor alapítás, a zarándoktemplomot a passios rend veszi át

1970 A templom 250 éves, külső és belső újjáépítés

1995 A hagymakopola újjáépítése Kegyforrás a főoltár mögött A szent Bründl csodái vezettek az elhatározáshoz, hogy ott,ahol egykoron a Mária tiszteletére állított kép állt egy kápolnát emeljenek.

A passiós rendi kolostor 1925 óta a zarándoktemplom egyben kolostor is.Már Wallsegg gróf, a kápolna építtetője is fáradozott azon, hogy Maria Schutz-ba szerzeteseket hívjon. 200 év múlva ez a törekvés valósággá vált . Pfiff bécsi bíboros és érsek a zarándoktemplomot a passios rendnek adományozta. A rendet Kreuz-i Szt Pál (1694-1775) alapította. Az Ovada-ban ( Piemont ) született Pál 1716-ban elhatározta , hogy életét a magánynak, vezeklésnek és szegénységnek áldozza. 1725-ben kapta meg XIII Benedek pápától az engedélyt, hogy szerzeteseket gyűjtsön maga köré. Az első passios rendi kolostor 1737-ben létesült Monte Argentario-ban, a toszkán tengerparti félszigeten. A rendet 1741-ben engedélyezte a Szentszék. Pál 1775 október 18-án bekövetkezett halálakor a rendnek 200 tagja és 12 kolostora volt. 1867-ben avatták szentté. A passios rend életének középpontjában Krisztus szenvedésének hirdetése és tisztelete áll .A Maria Schutz Kolostor szerzeteseinek élete is ezen titok köré összpontosul az ima szolgálatban ( minden nap az egy órás imában ) ,a jelenlét szolgálatában ( a vezeklés szentsége és szellemi vezetés, -beszélgetés lehetősége bármikor a zarándokok rendelkezésére áll) ,és a hirdetés szolgálatában a szent eucharisztia ünnepében . Maria Schutz az egyetlen passiós rendi kolostor egész Ausztriában.

 

Máriaschutz. A Schneberggel szemben a Semering platóján épült, Schotring környékén. 7,6*9 m-es káptalan épült először a pestis után. 1742-ben lett kész az igazi templom.

Máriaschutz búcsújáróhely a Schnéber platóján. Az 1679-es pestis túlélői építették 1683-ban, a török után. Először 5x7 méteres. 1722-ben új, szép templom. 20 évig épült, VI. Károly uralkodása idején, aki Mária Terézia apja volt. Barokkori. Ismeretlen alkotótól gótikus Mária szobor. A 17. szd.-ban terjedt el a szobrocskák öltöztetése. 1925-től passzionista szerzetesek tartják fenn.

            Fatimai kápolna. 1945-ben oroszok  fel akarták robbantani, de elmenekültek. A hálás lakósok Mária tiszteletére kápolnát építettek a fatimai szobor másával. "Imádkozzatok, imádkozzatok és hozzatok áldozatot!"

            II. József betiltotta a zarándoklatokat

            1826-ban tűzvész pusztította el a tetőt. 1839-ben épült újjá. Gótikus fa plasztika a kegyszobor. A 17.szd-ban terjedt el a kegyszobrok öltöztetése. 1740-ben készült el a főoltár. Fölötte a Szentháromság és a szentek láthatók. Barokk szószéke1741-ből volt. Mária mennybemenetele. 1742-ben orgona. 1972-ben teljes renoválás. Oltára mögött forrásvíz.

-----------

http://de.wikipedia.org/wiki/Maria_Schutz