Rieth József: Világképem - Anyagvilág

Irodalomjegyzék - Háttérismereti cikkek

<<< (Tartalomjegyzék) <<<  Világképem <<<  Irodalom    

 

A, Á - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

A mindenség elmélete,

Abszorpcio, Abszorpcio,

Agy anatómiája,

Akkréciós korong,

Alagúthatás, Alapvető kölcsönhatás, AlfapontAlfa sugárzás, AlKaida - Iszlám Állam, Alkohol az üstökösből, Állapotfüggvény, Általános relativitás elmélet, Alternativ modellek (Kozmológia 5),

Amerika benépesítese,

Annihiláció, Antianyagban összetartó erő, Antianyag hiánya, Antiprotonok, Antirészecske, Antropikus világmodell, Antropocen (Ember korszak), Anyag, Anyag - Tér - Idő, Anyag eredeteAnyag fogalma, ANYAGIDŐSZAK, Anyagelőtti, Anyagszerkezet,

Aquinói Szent Tamás a törvényről,

Ásványi anyagok, Asztrofizika, Asztrofizika kategóriái,

Átmeneti szupernovaAtom, Atommag, Atommag cseppmodell, Atommag világa, Atomtábla, Atomtáblázat, Atomtömeg

 

-----------------------------------------------------------------

B - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

Baktériumok társadalma, Bálnaének új komponense, Balog Zoltán interju1(-3), Bariogenezis, Barion, Barna törpe,

Berillium, Beszéd (csecsemők), Béta-bomlás, Beta Pictoris üstökösei, Bétabomlás, Betelgeuse áramlás,

BigBang után, Big Bell Test [Laikusok bizonyították be, hogy Einstein tévedett]

Blick in die aera der ersten Sterne,

Bok-globulák, Bolygócsirák, Bolygók, Bolygók születése, Bolygópályák, Bolygó pusztulás, BolygórendszerBolygószületés, Bőrünk szerkezete, Bottom kvark, Bozon,

Breit-Wigner eloszlás, Brown mozgás,

 

-----------------------------------------------------------------

C,Cs - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  X, Y, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

Carnot körfolyamat, Cassini-haláltánc,

Cefeida, Centrifugális erőCeres fényes foltjai,

Charm kvark,

Cigány (eltérő) kultúra, Civilizációk harca, Civilizációk találkozása,

CNO ciklus,

Coulomb-gát,

Curiosity a Marson, Curiosity a Sharpnál,

Csecsemők - beszéd, Cserenkov-sugárzás,

Csillag, Csillagfaló fekete lyuk, Csillaggyar, Csillaghalmaz a Virgóban, Csillagkeletkezés, Csillagköd, Csillagközi anyag, Csillagközi por keletkezése, Csillagok születése, CsillagontoGalaxis, Csillagontó galaxisokCsimpánz nyelv, Csókay Magyarországról

 

----------------------------------------------------------------------

D - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

Darwini elmélet problémája,

Degenerált anyag,

Differencialgeometria, Diffuz sávokDiffúz intergallaktikus molekulák (DIB), Dimenzió, Dirac-egyenlet,

Dmanizi koponya,

DNS hibák,

Doppler-effektus, Down kvark,

 

-----------------------------------------------------------------

E,É - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

EbredoFeketeLyuk,

Eddington-határ,

Égitestek, Egyed elmélete, Egyesitő Elmélet Természetfilozófiai vázlata, Eltérő kultúrák, Egyesítő elmélet (eredeti anyag), Egyesitő elméletek,

Einstein, Einstein álma (Téridő), Einstein és Hawking, Einstein szeretetről, Einstein után,

Ekvivalenciaelv,

Elektrogyenge kölcsönhatás, Elektromágneses kölcsönhatás, Elektromágneses mező, Elektromágneses spektrum, Elektromágneses sugárzás, Elektromágnesség, Elektromos töltés, ElektronElektron- K-befogás, Elektrongáz, Elektronhéj, ElektronszerkezetElektronukleáris kölcsönhatás, Elektrosztatika, Elemek (kémiai), Elemi részecskék, Élet egy exoholdon, Élet építőkövei - üstökösben, Élet keletkezése, Első gluonlabda, Első szem az evolucióban,

Embrio fejlődése, Ember-férgekről ismeretek,

Enceladus magjaEnergia, Energiaegységek, Energiamegmaradás, Entrópia,

EPR-paradoxon,

Eridani új Jupitere, Erő, Erős kölcsönhatás, Erőtér

Eseményhorizont,

Éter-elmélet,

Europa genetikája, Europe a Jupiter holdja

Exobolygó, Exobolygó (Godzilla), Exobolygo GUPscb, Exobolygó illuzio, Exobolygó a Keplernél, Exobolygó légkörök, Exobolygó születik, Exobolygók ásványai, Exohold jelölt,

 

-----------------------------------------------------------------------

F - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Falak - civilizáció, Fázisátalakulás,

Fehér törpe, Fejlődés, Fejlődés filozófia (emergens evolucio), Fejlődésképünk, Feketelyuk, Feketelyuk adatok, Fekete lyuk eltűnése, Feketelyuk és információ, Feketelyuk rejtélyének megoldása, Fekete lyuk - Szupernóva, Feketelyuk születése, Feketelyuk természete, Feketelyuk törpegalaxisban, Feketelyukak összeolvadása, Feketelyukról ez meg az, Felfúvódások, Fellángoló szupernova, Fémek a világegyetemben, Fenntartható fejlődés, Fény, Fény kettős természete, Fényelnyelő gyűrű, Fényes kvazár ULASJ3, Fényes vörös nóvaFénynél sebesebb fény, Fermi buborék, Fermion,

Finn-Ugor eredet, Fizika, Fizika ellentmondásai, Fizika és kvantumelmélet, Fizikai folyamatok, Fizikai mennyiség,

Flerek veszélyei,

Föld, Földfelszin, Földi hatás - Szupernóva, Földkeletkezés, Földkéreg, Földköpeny, Földmag, Földszerkezet, Földi mágneses mező, Földkéreg, Földköpeny, Földmag, Földfelszín, Folyadék, Folyadékok és gázok, Forró Jupiter születése, Fotó-elektromos hatás, Fotonból anyag, Foton, Fotongáz,

Freund Istenről,

Furcsa csillag, Furcsa robbanás, Fúzió, Fúzió - Szupernóvák 2, Fúzió a világegyetemben,

 

---------------------------------------------------------------------------

G,Gy - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

G-faktor,

Galaxis a gravitációshullám detektora, Galaxis sorvadása, Galaxis ütközés, Galaxishalmaz, Galaxishalmazok előfutárai, Galaxisközpont vihara, Galaxisjet, Galaxismag, Galaxisok osztályozása, Galaxisok ütközése Centaurus-A, Galaxisok, Galaxisszökevények, Galaxisunk, ----- Gamma sugárzás, Gammagyuru, Gammakitörés, Gammasugárzó nóvák,  -----  Ganymedes szerkezete,  -----  Gáz, Gázbolygók, Gázfelhő a G2-nél, Gázfelhők ősanyagból, Gázóriások parkolópályán,

Genezis és Tudomány (Kolonits javaslat), George Lemaître, Gépek lázadása, Gerjesztés,

Giga fekete lyuk, Gliese exobolygó,

Gliese vizgőzben, Globális migrácio, Globula, Gluon, Gluonlabdák és mezonok,

Gömbhalmaz, Gömbhalmaz feketelyuka, Gömbhalmaz születése, Gömbhalmazban civilizáció, Gömbhalmazban vándorló csillagok, GorbeAlexGondolatai, Gőz,

Gravitáció, Gravitácios állandó, Gravitációs Faraday-effektus, Gravitációs hullám, Gravitációs hullám észlelése, Gravitációs hullám trófea, Gravitációs hullámok nyomai, Gravitációs hullámokról Intervjú, Gravitációs hullámokról levelek, Gravitációs kollapszusGraviton,

GyémántcsillagGyémánteső, Gyenge kölcsönhatás,

Gyorsulás,

 

-------------------------------------------------------------------------

H - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Hadron, HADRONIDOSZAK, Halmaz, Halmazállapot, Haló, Halványodó Világegyetem - (Sterbende Univerzum), Három-alfa folyamat, Hármas rendszer, Hatalmas molekulafelhő, Határérték, Határozatlansági reláció, Háttérsugárzás, Hatáskeresztmetszet, Hawking, Hawking és Einstein, Hawking figyelmeztetése

Hélium, Herbig-Haro objektumok, Hélium, HE

Hiányzó víz, Hidrodinamika, Hidrogén, Higgs-bozon, Hiperon, Hipernovák és megfigyelésük, Hipersebes csillag, Hiszekegy,

Hold, Hold geológiája, Holdrejtély, Hologramvilág, Hontalan szupernóva, Hőmérséklet, Hőmozgás, Hősugárzás,

HRD_Diagram,

Hubble 140110 objektum, Hubble-törvény, Hubble űrtávcsőHúrelmélet, Húrok kvantumgravitáció,

HVGC-1_Csillaghalmaz,

 

-----------------------------------------------------------------------------

I,Í - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Ideális gáz, Idő, Idődilatáció,

Iker meteor-kráterek,

Inflálódás, Inflaton, Infravörös sugárzás, Integráció (bevándorlóké) , Intergalaktikus szél,

Ionizáció,

Isten, Isten a lexikonban, Isten titka, Istenről Freund,

Izospin, Izotóp,

 

------------------------------------------------------------------

J - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

JanosLogosa,

Jetben ionok,

Jupiter, Jupiter képek 2007

 

-----------------------------------------------------------------

K - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Kaon, Katolikus Egyház Katekizmusa,

Kémiai kötés, Kémiai potenciál, Kémiai vegyület, Kemoterapia, Kétféle víz, Kettős feketelyuk, Kettőscsillag, Keveredő elemek, Kezdetben...,

Kilencedik bolygó, KinderFresserSterne, Kis csillagok, Kisbolygó csóvája, Kisbolygó gyűrűkkel, Kisbolygó széthullása, Kisbolygók,

Klasszikus mechanika,

Kobalt, Kölcsönhatás, Kölcsönhatások, Kőmeteorit, Komplexen Zellen (Sejtegyesülés), Kondritok, Könnyűelemek szintézise, Kontinens, Konvekció, Koppenhágai interpretáció, Korai csillag, Korai óriásgalaxisok, Kosmischer140117, Következő pólusátfordulás, Közeli barnatörpe, Kőzetbolygók, Kozmikus hagyma robbanása, Kozmikus pókháló, KozmológiaKozmologia 1, Kozmologia 2 (StandardModell), Kozmologia 3 (Kozmológiai emlékek), Kozmológia 4 (Univerzum inflációja), Kozmológia 5 Alternativ modellek, Kozmológia 6 (Preciziós kozmologia), Kozmológiai emlékek (Kozmológia 3),

Kristályrácsok, Különálló világegyetem, Különleges páros,

Kvantum, Kvantumelektrodinamika, Kvantumfizika és emberi tudat, Kvantumgravitáció, Kvantummechanika, Kvantumszám, Kvantumszíndinamika, Kvantumtérelmélet, Kvark, Kvark-gluon plazma, Kvarkcsillag, KVARKIDOSZAK, Kvark kutatás 2000, Kvazár, Kvazárok tengelyeKvazar perdülete,

 

----------------------------------------------------------------------

L,Ly - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                       <<<

-----------------------------------------------------------------

Lakható exobolygó, Laniakea, Lapos térgeometria,

Lebensbausteine, Legfényesebb galaxis, Legfényesebb kvazár, Legkönnyebb exobolygó, Légkör, LendületLepton, LEPTONIDOSZAK, Létezés, Létező, Lexikon Istenről,

Lítium, Litoszféra,

Lorentz invarianciaLorentz-transzformáció,

 

---------------------------------------------------------------------

M - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

-----------------------------------------------------------------

M-elmélet/Húrelmélet,

Madárdal a Világűrből, Magas neutronályák (glóriák), MagerőMagfizika, Magfizika változtatása, Magfúzió, Mágneses mező, Mágneses sün, Mágneses tükrökMagnetár, Magyar CERN-kutatók, Magyar Katolikus Lexikon, Magyar kisbolygók, Mars, Mars - metán és élet, Marsi légkör - napszél, Marsi sósviz, Maxwell egyenletek

Mechanika, Megarobbanás, Megmaradási tétel, Menekültáradat, Mérce-mértékelméletMerev testMéretek, Mérgek az emésztésbenMerkúr, Merkur ütközés, Merkur mágnessége, Mértékbozon, Meteorit, Meteoritok hoztak foszfort, Mezőérzékelő növényen, Mező térelmélet, Mezon,

Globális migrácio, , Mikrobiom, Mikrohullámú kozmikus háttérsugárzás, Mimas szerkezete, Minkowski geometria

Molekula, Molekulák ultragyors viselkedése, Möbiusz szalag, Möbiusz változatok, Molekula, Mössbauer effektus, Mozgási energia

MQ1 Mikrokvazár,

Mult-Jelen, Multiverzum, Müon,

 

-----------------------------------------------------------------

N,Ny - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

-----------------------------------------------------------------

Nagy Hadron Ütköztető, Nagy Magellánfelhő forgása, Nagy Medve két galaxisa, Nagyságrend, ----- Nap, Nap energiájaNap kora, Nap-neutrinó, Nap pólusváltozása, Nap szerkezete, Nap testvére, Napméretű csillagok élete, Naprendszer, Naprendszer mása (Eridani), Naprendszer születése,

Nebel in neuem Look, Negatív bétabomlásNehézion-fizika, Nehézion-ütköztetők, Nehézségi erő, Németh-nél a Természettörvény, Neon, Neptunusz, Neutrínó, Neutrinó kaméleonok, Neutrino tömeg, Neutron, Neutroncsillag, Neutronsugárzás, Newton törvényei,

Niels BohrNikkel,

Noether-tétel, Nóva, Nova gammasugárzással, Nova Sagittarii, Nova Szive, Nova a szomszédban,

Nukleon, Nukleoszintézis

Nyílthalmaz,

Nyomás,

 

-----------------------------------------------------------------

O,Ó,Ö,Ő - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                        <<<

-----------------------------------------------------------------

Óceánok,

Ólom,

Óriás naprendszer, Óriásbolygó a Pictorisnál, Óriásbolygó magja, Óriásbolygók, Óriáscsillag születése, Óriásgalaxisok halála,

Öregedés okai, Ősgalaxis, Ősi bolygórendszer, Ősi csillagrobbanások, Ősi felhők, Ősi galaxisok, Ősi kisgalaxisokŐsi nukleoszintézis, Ősi szuperorganizmus, Ősi Univerzum (2006 szerint), Őskáosz és a teremtés, Ősrobbanás, Ősrobbanás előtt, Ősrobbanás grafikusan,

Oxigén, Oxigén a Csurin,

 

-----------------------------------------------------------------

P,Q - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                           <<<

-----------------------------------------------------------------

Párosok, Pauli-elv,

Penrose–Hawking tétel, Perdület, Periódusos rendszer, Perturbácio számítás,

Philae, Philae ébredése, Philae hírek, Phobos-Mars árapály,

Pillanat, Pion

PLANCKIDŐSZAK, Planck-korszakPlanetáris köd, Plazma, PlazmaállapotPlútó jégpárája, Pluto képek, Pluto vidéke,

Pólusátfordulás jelei (mag), Pozitív bétabomlás, Pozitron,

Prebiotikus molekulák, Preciziós kozmológia (Kozmológia 6), Primordiális nukleoszintézis, Progenitor csillagProtocsillag, Protohalmaz, ProtonProton szerkezete, Proton-neutron rendszerProton-neutron tömegkülönbségProton-proton ciklusProtoplanetáris korong, Protoplanetáris korong 1, Protoplanetáris korong karja

Pulzár, Pulzár a Tejútban,

Qumran-Fragmente,

 

-----------------------------------------------------------------

R - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S, Sz,  T, Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

R-folyamat,

Radioaktív atommagok, Rádioaktív bomlási sorok, Rádioaktív elemek, Rádióaktivitás, Rák megértése,

Redoxi folyamat, Régebbi a földi élet, Rejtélyes fekete lyuk, Rejtett galaxisok, Relativitás (ifj. Rieth tanulmány), Rendszer, Repülő Csészealj, Részecske-családokRészecskefizika

Robbanásszerű csillagszületés, Robbanó csillag belseje, Röntgen háttérsugárzás, RöntgensugárzásRosetta formálódása, Rosetta-kóma, Rosetta leszállás.htm, Rosetta meglepetés, Rosetta-Philae leszállás,

Rugalmas testekRutherford kisérlet

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S,Sz - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

S-folyamat,

Schrödinger egyenletSchwarzschild sugár,

SDSS-program,

Sebes csillag, Semmi ismeretünk nincs korábbi időszakról, Sejtek önellenörzése, Sejtegyesülés (Komplexen Zellen), Sejtalapú élet, Sejtek rezgése, Sejt takarítása,

Smith-felhőben sötétanyag,

Sötét anyagSötétanyag 1, Sötét anyag (Eine Lösung...), Sötétanyag energiája, Sötétanyag ereje, Sötétanyag jele, Sötétanyag-új erők, Sötétanyagunk (Galaxisunké), Sötét energiaSötét energia kaméleon vadászat, Sötét energia kutatása, Sötét energia (Világegyetemben), Sötét-korszak, Sötétség korszaka,

Speciális relativitás elméletSpinSpirálgalaxis, Speciális relativitáselmélet, Spontán szimmetriasértés, Sprache: Leute...(Beszéd),

Standard Modell, Standard Modell alapjai, Standard Modell (Kozmológia2), Standard Modellen túl, Statisztikus fizika, Statisztikus mechanika, Sterbende Univerzum - (Halványodó Világegyetem), Strange kvark, Struktúra,

SUGARZASIDOSZAK, Sugárzások, Super Mutter (Galaxis), Sűrűség,

Swan üstökös,

Száguldó csillag, Száraz exobolygó, Szaturnusz gyűrű robbanása,

Szelídség - zsákutca, Szén, Szentháromság, Szentirás Istenről, Szentírási idézetek, Szent Tamás: Törvényről, Szerves molekulák, Szerves molekulák keletezése,

Szilárd halmazállapotSzilícium, Szimmetria, Szingularitás, Szingularitás fogalma, Szinkrotron, Szinkrotronsugárzás,

Szokásos barionok,

Szubatomi részecske, Születő bolygórendszer, Születő csillag, Születő exobolygó, Szuperhúr, Szuperhúrelmélet, Szuperhúrok és a mindenség elmélete, Szupermasszív fekete lyuk, Szupermassziv feketelyuk 1, Szupernehéz x-részecskék, SzupernovaSzupernóva új modell, Szupernóvák 1, Szupernóvák 2 (Fúzió), Szupernóvák 3 (Földi hatások), Szupernóvák 4 (Fekete lyuk), Szupernóvák 5, Szupernóvák 6, Szupernóvák 7, Szupernóvák 8, Szupernovák- túl fényesek, Szuperóriások, Szuperorganizmus (ősi), Szuperszimmetria,

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

T,Ty - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                      <<<

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Táguló Föld, Tau-részecskeTau-lepton, Távoli galaxisTávoli jövőnk,

Teilhard, Tejút demográfiája, Tejút forgása, Tejút röntgenforrása, Tejút sötét anyaga, Tejúti DIB-molekulák, Tejútrendszer, Tejútrendszer legöregebb csillagai, Tejútrendszer új térképe, Tér, TéridőTermészettörvény, Termodinamika, Tetrakvark,

Thomson szórás,

Titan hegyvonulata, Titan légkör,

Többgenerációs gömbhalmazok, TömegTömeg - energia, Top kvark, Tórium, Törmelékfelhők, Törpegalaxis, Törpegalaxisaink, Törpegalaxisban feketelyuk, Törpenóva rejtélye,

Tudomány és Isten, Tudósaink, Túl fényes szupernovák,

 

-----------------------------------------------------------------

U,Ú,Ü,Ű - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                         <<<

-----------------------------------------------

Új bolygó, Új elemek: 113-118, Új szupernóva, Új törpebolygó, Új törpegalaxisok, Újjászülető csillagok, Újfajta napelemcella,

Ultraibolya sugárzás,

Univerzum, Univerzum inflációja (Kozmologia 4), Univerzum közepeUniverzum születésének elmélete, Univerzális határok,

Up kvark

Urán, Uránusz, Urknalls Echo und Plancks,

Üstökös Marsnál, Üstökös Philae 2014, Üstököskutatás,

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                    <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Változócsillagok, Van der Waals_erők, Vas, Vasmeteorit, Vatikáni tanácskozás 2017,

Vegyület, Végtelen, Vénusz, Vénusz-express, Vetkőző hiperóriás,

Világegyetem, Világegyetem alakja, Világelmélet, Windiges Ende, Vizek elmélete, Vízfolyás a Marson, Vízképződés,

Vörös óriásokVöröseltolódás, Vöröstörpék,

W- és Z-bozonok, Wiese - Eiskalte, leghidegebb, Wikipedia,

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

X - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                                     <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Y - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs,                                                                   <<<

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Yukawa potenciál,

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z,Zs - - - - - A,Á,  B,  C,Cs,  D,  E,É,  F,  G,Gy,  H,  I,Í,  J,  K,  L,Ly,  M,  N,Ny,  O,Ó,Ö,Ő,  P,Q,  R,  S,Sz,  T,Ty,  U,Ú,Ü,Ű,  V,W,  XY, Z,Zs                                                     <<<

-----------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------